" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Wednesday, October 20, 2010

ပန္းခ်စ္သူ ဥယ်ာဥ္မွဴး ...

အပင္မ်ားၾကီးထြား အငုံမ်ားဖူးဖြင့္
ငြားငြားစြင့္စြင့္ တင့္တင့္တယ္တယ္
ရင္ဝင္ေပါက္ဖြား ေမႊးတံုအားသစ္
ပန္းခ်စ္သူဥယ်ာဥ္မွဴး
စိတ္ကူးႏွင့္ ၿပဳစုရင္း ေပ်ာ္ေနသူ။


မာလာပန္းစံု လႊမ္းၾကိဳင္ထံုေအာင္
ဥႆံုဝန္းက်င္ အလွဆင္မည့္
ၿပဳၿပင္ရႊင္ၿမဴး ပန္းခ်စ္သူ ဥယ်ာဥ္မွဴး။


အဖိုးထိုက္ပန္း ဖူးပႊင့္လန္းေသာ္
စိတ္ခ်မ္းသာဘိ သူေပ်ာ္မိခဲ့။


ေစတနာမွန္ ထက္သန္ရႊင္ၿပ ဇြဲလံု႔လနွင့္
ရုိးသားေမတၱာ အနစ္နာနွင့္
သန္႔စင္ၾကင္နာ ကရုဏာနွင့္
ေလာကဝန္းက်င္ အလွဆင္မည့္
ထိုက္သင့္ခ်ိန္ခါ ဖူးပြင့္မည့္
မာလာပန္းစံု ဥယ်ာဥ္ဘံုမွ
အားနွင့္မာန္နွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကည္နဴး
ပန္းခ်စ္သူ ဥယ်ာဥ္မွဴး။

(၃-၁၀-၂၀၀၉)
(ဆရာသခင္ ေက်းဇူးရွင္ ဥယ်ာဥ္မွဴးမ်ားသို႔)
ေမ့သားလွ(ဇလဂၢ)