" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Friday, May 13, 2011

(သတိရျခင္းဆိုတာ)

လြတ္လပ္တယ္၊
တိက်ေသခ်ာတယ္၊
သို၀ွက္ဟန္ေဆာင္မႈ ကင္းတယ္၊
က်ယ္၀န္းတယ္၊ နက္ရိႈင္းတယ္၊
အေႏွာင့္အယွက္ ကင္းတယ္၊
လံုျခံဳတယ္၊
အခ်က္အလက္ ျပည့္စံုတယ္၊

ဒါေပမယ့္....
အထီးက်န္ဆန္တယ္၊
၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းတယ္၊
မေရရာတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိတတ္တယ္၊

အဆိုးဆံုးကေတာ့......
တစ္ဖက္သတ္ဆန္တယ္၊၊
(အယ္ျဖဴ)

အိမ္

အိမ္ကေလးကေသးတယ္
သေဘာထာႀကီးပါ ငါ့မိန္းမ။

ၿခံကေလးကက်ဥ္းတယ္
အျမင္က်ယ္ပါ ငါ့သမီး။

ေခါင္မိုးကနိမ္႔တယ္
စိတ္ထားျမင့္ပါ ငါ့သား။

ဒုကၡကမ်ားတယ္
အလိုနည္းပါ ငါ့ညီမ။

လူေတြကေသတယ္
သတၱိေမြးပါ ငါ့ညီ။

ဘ၀ကတိုတယ္
စိတ္ရွည္ပါ ငါ့သူငယ္ခ်င္း။

သိပ္အထာမက်တဲ႔
ကဗ်ာညမွာ
လိပ္ျပာလွေအာင္ေနၾကစို႔။

(မိုဃ္းေဇာ္)

နာလႏၵာတကၠသိုလ္

နာလႏၵာတကၠသိုလ္(အသစ္)
ဗီဟာၿပည္နယ္
အိႏၵိယနိုင္ငံ

မိတ္ဆက္လႊာ
နာလႏၵာတကၠသိုလ္သည္ ေရွးယခင္ကာလကတည္းက ကမၻာေက်ာ္ တကၠသိုလ္ၾကီးၿဖစ္ခဲ့ပါသည္။ နာလႏၵာတကၠသိုလ္သည္ ပထမဦးဆုံးေသာ ကမၻာ့ဗုဒၶဘာသာ တကၠသိုလ္ၾကီးၿဖစ္ပါသည္။ ေအဒီငါးရာစုမွ ၁၂ ရာစု ေလာက္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ခုႏွစ္ရာနီးပါး ဗုဒၶစာေပမ်ားကို ဤတကၠသိုလ္ၾကီးမွကမၻာအႏွံ႔ ၿဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါသည္။ နာလႏၵာ ဟူေသာပုဒ္သည္ "နာလ" ပုဒ္ႏွင့္ "ဒါ" ပုဒ္ ႏွစ္ခုတို႔ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ပါဠိစကားလုံးၿဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာ၌ နာလ ပုဒ္သည္ ၾကာပန္းဟု တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ရွိၿပီး ယင္းၾကာပန္းသည္ ပညာကို သေကၤတၿပဳပါသည္။ ဒါ ဟူသည္ကား ေပးသည္၊ ၿဖန္႔ၿဖဴးသည္ဟု အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နာလႏၵာဆိုသည္မွာ ပညာေတြ ေပးရာ ၿဖန္႔ၿဖဴးရာ ေနရာ ေဒသ ဟု အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။ တခ်ိန္တုန္းက နာလႏၵာတကၠသိုလ္ၾကီး၌ ေက်ာင္းသားေပါင္း တစ္ေသာင္းႏွင့္ ဆရာေပါင္း တစ္ေထာင္ငါးရာ ရွိခဲ့သည္ဟု သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ ေလ့လာသိရွိရပါသည္။
ေရွးေဟာင္းနာလႏၵာတကၠသိုလ္ၾကီး ပ်က္သုဥ္းၿပီးေနာက္ ယခုလက္ရွိ နာလႏၵာတကၠသိုလ္အသစ္ကို ခရာဇ္ႏွစ္ ၁၉၅၁၊ နိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေရွးေဟာင္းနာလႏၵာတကၠသိုလ္ၾကီးကိုယ္စား အိႏၵယနိုင္ငံသား ရဟန္းေတာ္ ဇာဂရိယ ကႆပ မဟာေထရ္ၿမတ္က အုဌ္ၿမစ္ခ် တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အုဌ္ၿမစ္ခ် အခန္းအနားကို အိႏၵိယနိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ သမတၾကီး ေဒါက္တာ ရာဇိၿႏၵာပရာဆတ္ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္၍ အုပ္ၿမစ္ခ်ေပးခဲ့သည္။ ယခုအခါ၌ နာလႏၵာတကၠသိုလ္အသစ္သည္ အိႏၵယဗဟိုအစိုးရ ယဥ္ေက်းမွဳဝန္းၾကီးဌာန လက္ေအာင္တြင္ရွိပါသည္။ အိႏၵိယနိုင္ငံတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ဗုဒၶဘာသာတကၠသိုလ္လည္းၿဖစ္ပါသည္။
နာလႏၵတကၠသိုလ္မွာ ၿမန္မာ ထိုင္း ကေမၺာဒီးယား ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ အစရွိေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ပညာသင္ၾကားလွ်က္ရွိပါသည္။ ဤတကၠသိုလ္၌ ပါဠိ Certificate တန္းမွစ၍ ဒီပလိုမာတန္း ဘီေအတန္း အမ္ေအတန္း ပါရဂူ(ေဒါက္တာ)တန္းမ်ားအထိ တက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။ အိႏၵိယ အစိုးရ UGC အက္ဥပေဒ Section (သုံး) ေအာက္၌ ပညာေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ နာလႏၵာတကၠသိုလ္၌ ေအာက္ပါ အတန္းအသီးသီးမွာ ပညာသင္ၾကားနိုင္ပါသည္။
(၁) ပါဠိ Certificate တန္း
အိႏၵိယနိုင္ငံမွၿဖစ္ေစ နိုင္ငံၿခားတိုင္းၿပည္မွၿဖစ္ေစ အစိုးရသတ္မွတ္ထားသည့္ ဆယ္တန္း ေအာင္ၿမင္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ပညာသင္ယူနိုင္သည္။
ပညာသင္ႏွစ္ သင္တန္းကာလ= တစ္ႏွစ္
သင္တန္းေၾကး= အိႏၵိယရူပီးေငြ= တစ္ေထာင္(၁၀၀၀)
(၂) ပါဠိ ဒီပလိုမာတန္း
နာလႏၵာတကၠသိုလ္မွ ပါဠိ Certificate တန္း ေအာင္ၿမင္ၿပီးေေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ပညာသင္ယူနိုင္သည္။
ပညာသင္ႏွစ္ သင္တန္းကာလ= ႏွစ္ ႏွစ္
သင္တန္းေၾကး= အိႏၵိယရူပီးေငြ= တစ္ေထာင္ငါးရာ(၁၅၀၀)
(၃) ပါဠိ ဘီေအ (ဂုဏ္ထူး) တန္း
နာလႏၵာတကၠသိုလ္မွ ပါဠိ ဒီပလိုမာတန္း ေအာင္ၿမင္ၿပီးေေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ၿဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံၿခားတိုင္းၿပည္မွ အစိုးရသတ္မွတ္ထားသည့္ ဆယ့္ႏွစ္တန္း(10+2) ေအာင္ၿမင္ၿပီးေေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ၿဖစ္ေစ၊ (ၿမန္မာနိုင္ငံမွ ဆယ္တန္းေအာင္ၿမင္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ၿဖစ္ေစ) တက္ေရာက္ပညာသင္ယူနိုင္သည္။
ပညာသင္ႏွစ္ သင္တန္းကာလ= သုံးႏွစ္
သင္တန္းေၾကး= အိႏၵိယရူပီးေငြ= ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ(၂၅၀၀)
(၄) အမ္ေအ(M.A) တန္းမ်ားအတြက္
အမ္ေအ ပါဠိ၊ အမ္ေအ ဒႆနိကေဗဒ၊ အမ္ေအ ေရွးေဟာင္းသမိုင္း ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္သုေတသန၊ အမ္ေအ သကၠဋ၊ အမ္ေအ ဟိႏၵီ၊ အမ္ေအ အဂၤလိပ္၊ အမ္ေအ ဗုဒၶဘာသာကိုေလ့လာၿခင္း (Buddhist Studies) သို႔မဟုတ္ (အမ္ေအ Buddhism)၊ အမ္ေအ တိဘက္ဘာသာကို ေလ့လာၿခင္း (Tibetan Studies)၊
အရည္အခ်င္းၿပည့္မီေသာ(Eligibility) စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္မ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားေသာ အိႏၵယနိုင္ငံရွိ မည္သည့္တကၠသိုလ္မ်ားမွၿဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံၿခားတိုင္းၿပည္မ်ားမွ မည္သည့္တကၠသိုလ္မ်ားမွ ၿဖစ္ေစ၊ သုံးႏွစ္သင္ ဘီေအတန္းေအာင္ၿမင္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ပညာသင္ယူနိုင္သည္။
ပညာသင္ႏွစ္ သင္တန္းကာလ= ႏွစ္-ႏွစ္ (Four Semesters)
သင္တန္းေၾကး= အိႏၵိယရူပီးေငြ= ႏွစ္ေထာင္ (၂၀၀၀)
(၅) (Preparatory Course in Tibetan Studies) အၾကိဳ တိဘက္ဘာသာကိုေလ့လာၿခင္း သင္တန္း
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္မ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားေသာ အိႏိၵယနိုင္ငံရွိ မည္သည့္တကၠသိုလ္မ်ားမွၿဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံၿခားတိုင္းၿပည္မ်ားမွ မည္သည့္တကၠသိုလ္မ်ားမွ ၿဖစ္ေစ၊ သုံးႏွစ္သင္ ဘြဲ႔လက္မွတ္ရရွိၿပီးေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ပညာသင္ယူနိုင္သည္။
ပညာသင္ႏွစ္ သင္တန္းကာလ= တစ္ႏွစ္
သင္တန္းေၾကး= အိႏၵိယရူပီးေငြ= တစ္ေထာင္ (၁၀၀၀)
(၆) Ph.D (ပါရဂူ)တန္း
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္မ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားေသာ အိႏိၵယနိုင္ငံရွိ မည္သည့္တကၠသိုလ္မ်ားမွၿဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံၿခားတိုင္းၿပည္မ်ားမွ မည္သည့္တကၠသိုလ္မ်ားမွ ၿဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္တိုင္း၌ အမ္ေအ(M.A) တန္းကိုအနည္းဆုံး Second Class ႏွင့္ ေအာင္ၿမင္ၿပီး ေအာင္မွတ္ ၅၀ ရာခုိင္ႏွံဳး ရရွိေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ပညာသင္ယူနိုင္သည္။
ပညာသင္ႏွစ္ သင္တန္းကာလ= အနည္းဆုံး သုံးႏွစ္
သင္တန္းေၾကး= အိႏၵိယရူပီးေငြ= ခုနွစ္ေထာင္ (၇၀၀၀)
မွတ္ခ်က္။ Ph.D(ပါရဂူ)တန္း တက္ေရာက္လိုသူမ်ား ေရးေၿဖ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၿဖဆိုၾကရမည္။ သုိ႔ေသာ္ အိႏၵိယနိုင္ငံ UGC က သတ္မွတ္ထားသည့္ NET/ JRF ၿပီးေၿမာက္ေအာင္ၿမင္သည့္ Post Graduates ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ Lectureship အတြက္ UGC Eligibility test ေအာင္ၿမင္ၿပီးသူမ်ား၊ M.Phil Degree ရရွိၿပီးသူမ်ား၊ Foreign National ငါးႏွစ္ teaching အေတြ႔ၾကံဳရွိသည့္ ဆရာဆရာမမ်ား၊ အိႏၵိယႏွင့္ နိုင္ငံၿခားသားၿဖစ္ေစကာမူ ေရးေၿဖ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေၿဖဆိုစရာမလိုပါ။ အထက္ပါ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္း မၿပည့္မီေသးေသာ အိႏၵိယႏွင့္ နိုင္ငံၿခားေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ေရးေၿဖဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေၿဖဆိုၾကရမည္။

Note: Traders Hotel, Yangon, မွာ ေမ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၿမန္မာ-အိႏၵိယ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (Myanmar India Business Chamber) က ဦးစီးက်င္းပေသာ Indian Education Expo အစည္းေဝးပြဲတြင္ စာေရးသူသည္ The Vice- Chancellor of Nalanda University ၏ ကိုယ္စားတက္ေရာက္၍ ဤ နာလႏၵာတကၠသိုလ္ မိတ္ဆက္လႊာကို ေဝငွပါမည္။ ထိုၿပင္တကၠသိုလ္မွ ထုတ္ေဝထားသည့္ ပန္းပလက္ အဂၤလိပ္ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားကိုလည္း ေဝငွေပးသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။

စုစည္းတင္ၿပသူ
အရွင္သုတာစာရာလကၤာရ
နာလႏၵာတကၠသိုလ္
ဗီဟာၿပည္နယ္
အိႏၵိယနိုင္ငံ

အေသးစိပ္သိလိုပါက
www.navanalandamahavihara.org သို႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာဖတ္ရွဳနိင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ
Nava Nalanda Mahavihara
Deemed University
Under Ministry of Culture, Govt. of India
Nalanda-803111, (Bihar) India
Web; www.navanalandamahavihara.org

Tuesday, May 10, 2011

(တစ္မ်က္ႏွာစာ ၀ီရရသ)

(၁)
သူက…
ႏွင္းခုိးေတြရဲ႕ပိတ္ဆုိ႔သတ္ၿဖတ္ၿခင္းထဲမွာ
တိမ္လႊာတိမ္ခ်ပ္ေတြကုိခြဲၿပီး
ရဲရဲရင့္ရင့္ပြင့္ၾကလာတဲ့
မုိးစက္တစ္ပြင့္လုိမ်ဳိး…

သူက….
ေနဒဏ္ေလဒဏ္ရဲ႕ ကလူၾကည္စယ္ခ်င္းထဲမွာ
အခံံြကုိေဖာက္ထြင္းၿပီး
မာမာထင္ထင္ၾကီးၿပင္းခဲ့ရတဲ့ ထန္းတစ္ပင္လုိမ်ဳိး…..

သူက….
ရာသီဥတုရဲ႕ ရုိက္ပုတ္ေဒါက္ၿဖဳတ္ၿခင္းထဲမွာ
ကုိယ့္ကုိယ္ကုိအားယူၿပီးလုံး၀န္းခဲ့ရတဲ့
ေနတစ္စင္းလုိမ်ဳိး
ေမြးဖြားလာခဲ့….
ၾကီးထြားလာခဲ့….
တကယ္ေတာ့…
အကုိင္းအခတ္ေတြၾကြားရရြားနဲ႕
ငွက္အေသာင္းတုိ႔ရဲ႕ ဒီကေန႔ ခုိနားရာသစ္ပင္ၾကီးဆုိတာ….
ခုေရတြင္းတူး
ခုေရၾကည္ေသာက္ၿပီး
မုိးထိေအာင္ေပါက္ေၿမာက္ခဲ့ရတာမ်ဳိးမွ မဟုတ္တာ…

(ႏွစ္)
ေရတစ္ေပါက္ကစခဲ့ရတဲ့
ပင္လယ္လုိလူတစ္ေယာက္ရဲ႕ စီးဆင္းၿခင္းထဲမွာ
ဒုိက္သေရာေမွာ္စာေတြ…..
စြန္႔ပစ္မိလႅာေတြ…
ယုတၱိမတန္တဲ့ မ်က္စခ်ီဟန္ေတြ…
လူေသကုိေတာင္ တြန္႔တြန္႔လူးသြားေစနိဳင္တဲ့လက္ညႈိးေတြ
အၿပည့္
အေမာက္
စီးဆင္းခဲ့ရာတစ္ေလွ်ာက္မွာ ညစ္ေနာက္လုိ႔ ….။

ဒါေပမဲ့…..
ဧရာ၀တီကုိ တံေတြးနဲ႔ေပါက္ေတာ့ေရာ ဘာထူးမွာတဲ့လဲ
ေၿမႊေဟာက္ဆုိတာ အဆိပ္မေၾကာက္ဘူး….။
လကြယ္ညအတြတ္
အေမွာင္ဟာေသြးပ်က္ဖြယ္ရန္သူ မဟုတ္ဘူး……။
အဲဒီလုိနဲ႕……
လူငယ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဥယ်ာဥ္ေတာ္တည္ေဆာက္ေရးဟာ
မီးအိမ္ေသးေသးေလးနဲ႔
တစ္ၿခမ္းပဲ့ေတးတုိ႔ၾကား
စုန္ရင္း ဆန္ရင္း ၾကီးထြားလာခဲ့ရ…..။

(၃)
ခုံဖိနပ္နဲ႔ ကပြဲတက္ဖုိ႔
ဘယ္သူအိမ္မက္ မက္ခ်င္ပါသတဲ့လဲ
မဆုံးႏုိင္တဲ့ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြထံ ခ်ဥ္းကပ္ၾကရတဲ့
ဘ၀ရဲ႕မာရသြန္ေၿပးလမ္းမထက္မွာ
သူကေတာ့…..
ခုံဖိနပ္သံ တခြပ္ခြပ္နဲ႕…။
ဘယ္လုိပဲၿဖစ္ၿဖစ္
သူဆက္တက္တယ္
သူဆက္ထြက္တယ္….။

(၄)
လူေတြကလည္းခတ္တယ္
သူမ်ားရပုိင္ခြင့္ေတြကုိ စြတ္ဖက္ၿပမွ
ကုိယ့္အတၱေတြ ေထာင္မတ္ခြင့္ရမယ္ထင္ၾကတယ္
ကုိယ္ အၿမင့္ေရာက္ဖုိ႕အတြတ္
သူမ်ားေခါင္းေတြကုိ နင္းသက္ခ်င္ၾကတယ္….။
အသင္ႏွင့္အသိ
တဲြမညွိႏုိင္ေတာ့
ဒီေလာကထဲမွာ အမဲရုိးလုပြဲ ဆုိတာရွိလာေရာ…..။

(၅)
ထား…..
ဒါက မာယာေတြနဲ႕ သပြတ္အူဆန္ေနတဲ့
ေလာကထုံးစံလုိ႕ပဲထား
သြား…..
အဲဒီမနက္ခင္းမွာ စိမ္းလန္းၿခင္းေတြၾကီးထြား
ဘီလူးမ်က္လုံးေတြ ဆီးတားလည္း
သူရဲေကာင္းဆုိတာ ေရာက္ေအာင္သြားရမွာပဲ……။
အား…
ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔ေထာက္ကန္ထားတဲ့
ခိုင္သန္တဲ့ စိတ္ထားေတြက အားပဲ….။

(၆)
သူ….ထားခဲ့တယ္
သူ….သြားခဲ့တယ္
ေလာကဓံရဲ႕ လက္ရွစ္ဖတ္ေပၚမွာ
သူ “အား”ထည့္ခဲ့တယ္…..။

(၇)
ရႊံညႊန္ထဲက ေဖာက္ထြက္ၿပမယ့္
ၾကာတစ္ပြင့္ဆုိတာ
ရုန္းအားေကာင္းရသတဲ့….။
ဆုိေတာ့…….
လူငယ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဥယ်ာဥ္ေတာ္တည္ေဆာက္ေရး
ေသြးနဲ႕ေရးတဲ့ကဗ်ာ
ဒါ……
ပထမအသက္အရြယ္နဲ႕ ဒုတိယစစ္မ်က္ႏွာ
ဟာ…..ကြာ
ရပ္တည္ခြင့္အတြတ္ ရုန္းကန္ေနရတဲ့ ကမၻာ့ရြာမွာ
အသဲနာစရာရွိရင္လဲ ခြင့္လႊတ္
လေရာင္နဲ႔ေနၿခည္ကုိခူးဆြတ္ဖုိ႔
သူ….
တက္ကုန္ဖြင့္
ရြတ္ကုန္လႊင့္
ဟုိဘတ္ၿခံမွာ ပန္းေတြပြင့္ေတာ့
သူ႕အလံေတာ္ကုိ အျမင့္ဆုံးထိ လႊင့္လုိက္တယ္…..

(၈)
မေန႔ကလိုပဲ
ေဟာဒီေဘာလုံးကြင္းေလးက ဗြက္ထေနခဲ့ရင္ေတာင္
သူကေတာ့…..
အဆုံးသတ္ေသခ်ာတဲ့ တုိက္စစ္မွဴး…..။
ေရကုိ လႊမ္းၿပီး
ေလကုိ နမ္းတဲ့ၾကာ…..။

(၉)
တကယ္ေတာ့…..
အကုိင္းအခက္ေတြၾကြားရရြားနဲ႔
ငွက္အေသာင္းတုိ႔ရဲ႕ ဒီကေန႔ ခိုနားရာသစ္ပင္ၾကီးဆုိတာ
ခုေရတြင္းတူး
ခုေရၾကည္ေသာက္ျပီး
မုိးထိေအာင္ ေပါက္ေျမာက္ခဲ့ရတာမ်ိဳးမွ မဟုတ္တာ….။
(ၾကည္သရာ)

အတၱသားေကာင္)

ျမစ္ေတြနဲ႔ ေလာင္းထည့္ေပးေနတာေတာင္
ပင္လယ္လုိ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနၾကသူေတြ
မနက္ခင္း တစ္ခုလံုးကို
နံနက္စာအျဖစ္ ခူးခပ္ေၾကြးေမြးျပီးျပီ
ေနာက္ထပ္ ညေနခင္းတစ္ခုစာ ေနထုိင္ခြင့္
ဇြတ္အတင္းေတာင္းဆုိေနေလရဲ႕။

ငါပုိင္တဲ့ ေဆာင္းရာသီတစ္ခုလံုးနဲ႔
ယပ္ခက္ေပးေနေသာ္လည္း
ေႏြရာသီကုိ
အေႏြးထည္ ခ်ဳပ္၀တ္ခ်င္ျပန္ေသးသတဲ့။

ခတ္ပါဘိေတာ့
အမြန္တျမတ္
ငါ့ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခုလံုးကုိ
ထုိးအပ္ေပးထားပါလ်က္
ျခံစည္းရုိးခတ္ခ်င္တဲ့စိတ္
သူတို႔မွာရွိေနတုန္း။ ။

(သားဆုိး)

Monday, May 9, 2011

လြမ္းရိပ္ညမ်ားမွ ဆရာမသို႔

လမင္းမွိတ္ဆဲ မိုးရိပ္ညမ်ားလည္း
လြမ္းစရာ ေဆြးစရာပါဘဲ။
ငါ့အိပ္မက္ေတြဟာ မွဳန္ဝါးရာက
ညမိုက္မ်ားကို ေက်ာ္ၿဖတ္တိုက္သြားတဲ့
ခ်စ္စရာ ေလေၿပေလညွင္းေလးမ်ား ၿဖစ္ေနခ်ိန္
အို အလန္႔တၾကား ဘာလို႔မ်ား
အၿပံဳးပန္း teaching ပန္းပြင့္ေလးမ်ား
ရနံ႔မၾကိဳင္လွိဳင္ေအာင္ ဖန္တီးခံရတာပါလိမ့္။
ေအာ္.. ငါသိၿပီ။
ဒါေၾကာင့္ ငါေၾကကြဲ စိတ္မေကာင္းၿဖစ္မိၿပီ။
အင္းေလ တန္ဘိုးထားတတ္သူအတြက္ေတာ့
ဘယ္အရာမဆို တန္ဘိုးရွိပါတယ္။
မလြမ္းဘဲ မ်က္ရည္မဝဲဘဲ ရွိပါ့မလား။
မေန႔ကပင္ ၿပံဳးရႊင္ရႊင္နဲ႔
စာသင္မနားတမ္း သင္းၿမပန္းလႊာ
လွစ္ပြင့္အာဟန္နဲ႔
ယေန႔မွာေတာ့
ေၾကကြဲေရာင္သန္း စိတ္ပင္ပန္းႏွင့္
စန္းလမ်က္ႏွာ စိုစြတ္လာခဲ့။
ႏြမ္းလ် မရႊင္ စိတ္ဘဝင္တြင္
ေၾကကြဲရပ္သြင္ လြမ္းရိပ္ဆင္လ်က္
ဝမ္းနည္းပက္လက္ မ်က္ရည္စက္ႏွင့္
ငိုလ်က္ ၿပန္ရ အို…ဆရာမ။
လြမ္းလ်က္တသ အို..ဆရာမ။။
၂၉-၀၄-၂၀၁၁ ေသာၾကာေန႔ထိ သုံးလတိုင္တိုင္ အိႏၵိယနိုင္ငံ နာလႏၵာတကၠသိုလ္မွာ အထူးသၿဖင့္ ပညာသင္ ၿမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအား ပညာဒါနအၿဖစ္ အဂၤလိပ္စာ Level အသီးသီး၌ သင္ေပးခဲ့ေသာ အေမရိကန္ဆရာမ Ms. Monica Harvey ၏ သင္တန္းၿပီး ပုံရိပ္ကို ညႊန္းဆိုပါသည္။


ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ
၂၉-၀၄-၂၀၁၁

Saturday, May 7, 2011

ေမွ်ာ္လင္႔ၿခင္းမိုး

ဓါတ္ႀကိဳးေပၚမွာ ...
ငါ႔ကို ...
ငွက္ကေလးေတြၾကည္႔ေနပုံက
ငါ႔အလြမ္းကို ဓါတ္ႀကိဳးထဲ
ဆြဲေခၚ သြား ...။

ငွက္ကေလးရဲ႕
ငါ မလြမ္းခ်င္ပါဘူး ...
အဲဒီ ဓါတ္ႀကိဳးေတြကတဆင္႔
ငါ႔စိတ္ေတြကိုတြန္းကန္
ငါ႔အလြမ္းငါ ၿငင္းဆန္သလိုနဲ႔
ငါ႔ဘ၀ငါ...ေနာက္ၿပန္စီးမိေပါ႔ ...။

မတုန္လႈပ္လိုက္ပါနဲ႔
ငါလည္းပဲ...
ႀကိဳးတေခ်ာင္းထဲက
ဖိုဓါတ္လွ်ပ္စစ္တခုရယ္ပါ...
တကိုယ္ေရအထီးက်န္ဆန္လို႔မို႔
ကိုယ္႔ဒုကၡနဲ႔ ကိုယ္ပူေလာင္
စီးဆင္းလာတဲ႔ေကာင္ပါ...။

မလြမ္းခ်င္ပါဘူး ... ငွက္ကေလးရဲ႕
အေမက...ရုိးတယ္၊ လွတယ္
ေနာက္ၿပီး ...အ တယ္
မိ႐ိုးဖလာ ေတာင္သူအတတ္နဲ႔
သူ႕ဘ၀သူ စာလုံးေပါင္းဖတ္ႏိုင္လည္း
မိုးကိုေတာ႔ အၿမဲသူေမွ်ာ္
ေၾသာ္ ...ငါဟာမိုးေရလား ...
သူ႔သားငါဟာ ...
မိုးေရၿဖစ္မယ္႔တိမ္တိုက္လား...
အေငြ႔ပ်ံလို႔ေကာင္းဆဲ
အေမေမွ်ာ္လွေရာ႔မယ္ ...။

ငယ္ငယ္က
ထြန္ေရးေၿဖာင္႔ေအာင္ မထြန္တတ္ခဲ႔
ဒါေၾကာင္႔မ်ား ငါ႔ဘ၀
႐ုပ္ဆိုးေကာက္ေကြ႔ေနထင္ရဲ႕ ...
ငယ္ငယ္က
ထယ္ေရးညက္ေအာင္ မထြန္ယက္ခ႔ဲ
ဒါေၾကာင္႔မ်ား ငါ႔ဘ၀
မာေၾကာ႐ြတ္တြေနထင္ရဲ႔ ...
အေမေမွ်ာ္လွေရာ႔မယ္ ...။

မလြမ္းခ်င္ပါဘူး ငွက္ကေလးရဲ႕ ...
႐ုတ္တရက္ကားဟြန္းသံ
လယ္ကန္သင္းေပၚၿဖတ္ပ်ံသြား
ငါ႔ေၿခေထာက္ငါ ငုံ႔ၾကည္႔မိတယ္
အေမ၀ယ္ေပးတဲ႔ ဖိနပ္ကေလး
ဟိုး ...အေ၀းမွာ က်န္ခဲ႔ၿပီ ...
ၿဖစ္ကိုၿဖစ္ရမယ္ ဆိုတဲ႔
ငါ႔ေၿခရာေတြလည္း က်န္ခဲ႔ၿပီ ...
ဘာမွ မဟုတ္ေသးပါလား
ဒါကိုပဲ မၾကာခဏ ေထြးထုတ္ေနမိေတာ႔
မွတ္ပုံတင္ထဲက
ငါ႔ဓါတ္ပုံမွိန္ဖ်ဖ်လည္း က်န္ခဲ႔ၿပီ ...။

တကယ္ေတာ႔ ...ငါဟာ
ၿမိဳ႕ႀကီးရဲ႕ ပလက္ေဖာင္းေတြေပၚ
တိတ္တဆိတ္ စာသင္ခဲ႔တာပါ ...။

ပလက္ေဖာင္းေတြဟာ ေမွ်ာ္လင္႔ၿခင္းလား ...
ေမွ်ာ္လင္႔ၿခင္းဟာ ပလက္ေဖာင္းေတြလား ...
လူတိုင္း လူတိုင္း ၿဖတ္နင္းသြားၾက...
ငါလည္း ... ငါ႔ေလာဘငါ ေက်ာပိုးရင္းေပါ႔ ...။

ေဟာဒီၿမိဳ႕ႀကီးမွာက
ကားေတြခပ္မ်ားမ်ား
အမႈိက္ေတြခပ္မ်ားမ်ား
ဒါေတြကိုေ႐ွာင္႐ွားႏိုင္ေပမယ္႔
ငါ႔ဘ၀ငါက် ေ႐ွာင္႐ွားလို႔မရ ...
ဒီသင္ခန္းစာကေတာ႕ ... ခက္ခဲလြန္းထင္ပါ႔
အေမေမွ်ာ္လွေရာ႔မယ္ ...။

မလြမ္းခ်င္ပါဘူး ... ငွက္ကေလးရဲ႕ ...
မြန္းတည္႔ေနေရာင္ၿခည္ေတြက
ငါ႔ကိုယ္ေပၚ တစူးတစိုက္
ေမတၱာဓါတ္ခိုက္ေနပုံေလ ...
ငါ႔မွာ ဦးထုပ္မ႐ွိခဲ႔ပါဘူး ...
ဦးထုပ္႐ွိဖို႔ကိုလည္း မစဥ္းစားခဲ႔ပါဘူး ...
ငါ႔ဦးေခါင္း ကိုငါ ...
ထမ္းထားရတာပဲ ေလးလံလွပါၿပီ ...
ဒါေတာင္ ... ဆံပင္ေတြ႐ွည္႐ွည္လာခဲ႔ေသး
ငါ႔မွာသာ ေတာင္ပံ႐ွိရင္
အေမဆီ အေၿပးပ်ံလိုက္ခ်င္ေသး ...
ခုလို ... ေႏြေခါင္ေခါင္ေပမယ္႔
အေမကေတာ႔ ...
မိုးေမွ်ာ္ေနမွာ ေသခ်ာတယ္ ...။

ငါႀကီးခဲ႔တဲ႔႐ြာေလးမွာ
မိုးကႏွစ္စဥ္ေခါင္လို႔မို႔
ငါလည္း ... မိုးကိုေမွ်ာ္ရင္း
ငါ႔႐ြာေလးငါ စြန္႔ခြာလာခဲ႔ ...
ငါဟာ ... မိုးေရလား ...
အေမ႔သား ... ငါဟာ
မိုးေရၿဖစ္မယ္႔ တိမ္တိုက္လား
အေငြ႔ပ်ံလုိ႔ေကာင္းဆဲေပါ႔ ...
အေမေမွ်ာ္လွေရာ႔မယ္ ...။

မလြမ္းခ်င္ပါဘူး ငွက္ကေလးရဲ႕ ...
ပလက္ေဖာင္းေတြကလည္း ႐ွည္လ်ားလြန္းလွခ်ည္႔
လူေတြကိုငါသိတာ ဘာၾကာေသးလို႔လဲ ...
သူတို႔ကြမ္းစားၾကသလို
ငါလည္း တစ္ယာၿပီးတစ္ယာ ...
သူတို႔ေဆးလိပ္ေသာက္ၾကသလို
ငါလည္း တစ္လိပ္ၿပီးတစ္လိပ္ ...

ပလက္ေဖာင္းတေလွ်ာက္လုံး
ကြမ္းေသြးကြက္နဲ႔ ေဆးလိပ္တို
အခ်ည္းႏွီးေတြခ်ည္းပါပဲ ...
ေသခ်ာၾကည္႔မွ တအံ႔တၾသ
ငါေထြးလိုက္တဲ႔ ကြမ္းေသြးဟာ ... ငါ
ငါပစ္လိုက္တဲ႔ ေဆးလိပ္တိုဟာ ... ငါ
ငါကိုယ္တိုင္သာ ၿဖစ္ေနပါပေကာ ...။

ငွက္ကေလးရဲ႕ ...
မလြမ္းခ်င္ပါဘူး
အေမေသာက္တဲ႔ ေဆးလိပ္တိုေလာက္မွ
အေမ႔အေပၚ ငါ
ခံတြင္းအခ်ဥ္ ေၿပခဲ႔ဖူးပါစ ....
အေမေမွ်ာ္လွေရာ႔မယ္ ...။

အခုေတာ႔ ...
အေမေမွ်ာ္တဲ႔ မိုးလို ...
မိုးကိုေမွ်ာ္တဲ႔ ငါ႔လို
ငါ႔ကိုေမွ်ာ္ေနမယ္႔ အေမ႔ဆီ
သည္းသည္းမည္းမည္းသြန္းၿဖိဳးဖို႔
အေငြ႔ပ်ံေနတဲ႔ခႏၶာေတြဆီ
ၿပန္က်မိုးေတြ႐ြာသြန္းဖို႔ ...

ငွက္ကေလးေရ ...
ငါတို႔မွာ ...
မိုးလို႐ြာဖို႔ ခြန္အားအၿပည္႔နဲ႔
ဒီခြန္အားသာပဲ
ငါတို႔ေမွ်ာ္တဲ႔ မိုးပါ ...။ ။

(ေမာင္နႏၵ)

Thursday, May 5, 2011

အႏိုင္မခံ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)

ငါ႔အား ဖံုးလႊမ္းထားေသာ လကြယ္သန္းေခါင္

ဤအေမွာင္အတြင္းမွေန၍ အႏိုင္မခံ အရႈံးမေပးတတ္ေသာ

ငါ၏စိတ္ဓါတ္ကို ဖန္ဆင္းေပးသည့္ နတ္သိၾကားတို႔အား ငါေက်းဇူးတင္၏။

ေလာကဓံတရားတို႔၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ လက္ဆုပ္တြင္းသို႔

က်ေရာက္ေနရျငားေသာ္လည္း ငါကား မတုန္လႈပ္ မငိုေၾကြး

ကံတရား၏ရိုက္ပုတ္ျခင္း ဒဏ္ခ်က္တို႔ေၾကာင္႔

ငါ၏ဦးေခါင္းသည္ ေသြးသံတို႔ျဖင္႔ ရဲရဲနီ၏ ညြတ္ကား မညြတ္

ဤေလာဘ ေဒါသတို႔ ႀကီးစိုးရာဌာန၏ အျခားမဲ႔၌ကား

ေသျခင္းတရားသည္ ငံ့လင္႔လ်က္ရွိ၏။

သို႔ေသာ္ ငါ႔အား မတုန္လႈပ္သည္ကို ေတြ႕ရအံ့။

ေနာင္ကိုလည္း ဘယ္ေတာ႔မွ မေၾကာက္သည္ကိုသာ ေတြ႕ရအံ့။

သုဂတိသို႔ သြားရာတံခါးဝသည္ မည္မွ်က်ဥ္းေျမာင္းသည္ျဖစ္ေစ

ယမမင္း၏ ေခြးေရပုရပိုက္၌ ငါ႔အျပစ္တို႔ကို မည္မွ်ပင္မ်ားစြာ

မွတ္သားထားသည္ ျဖစ္ေစ ငါကားဂရုမျပဳ

ငါသာလွ်င္ ငါ႔ကံ၏ အရွင္သခင္ျဖစ္၍

ငါသာလွ်င္ ငါ႔စိတ္၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သတည္း။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

(အိုးေဝ မဂၢဇင္း၊ အတြဲ ၆ အမွတ္ ၁၊ ၁၉၃၆ ခု)

“Invictus”

Out of the night that covers me,

Black as the Pit from pole to pole,

I thank whatever gods may be

For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance

I have not winced nor cried aloud.

Under the bludgeoning of chance

My head is bloody , but unbow’d.

Beyond this place of wrath and tears

Lie but the horror of the shade,

And yet the menace of the years

Finds , and shall fine me , unafraid.

It matters not how strait the gate,

How charged with punishments the scroll,

I am the master of my fate:

I am the captain of my soul.

Engrave this quote in our Store ! | Rate this

Quote ! | Tell a Frend.

- William Ernest Henley , 1875.