" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Thursday, May 5, 2011

အႏိုင္မခံ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)

ငါ႔အား ဖံုးလႊမ္းထားေသာ လကြယ္သန္းေခါင္

ဤအေမွာင္အတြင္းမွေန၍ အႏိုင္မခံ အရႈံးမေပးတတ္ေသာ

ငါ၏စိတ္ဓါတ္ကို ဖန္ဆင္းေပးသည့္ နတ္သိၾကားတို႔အား ငါေက်းဇူးတင္၏။

ေလာကဓံတရားတို႔၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ လက္ဆုပ္တြင္းသို႔

က်ေရာက္ေနရျငားေသာ္လည္း ငါကား မတုန္လႈပ္ မငိုေၾကြး

ကံတရား၏ရိုက္ပုတ္ျခင္း ဒဏ္ခ်က္တို႔ေၾကာင္႔

ငါ၏ဦးေခါင္းသည္ ေသြးသံတို႔ျဖင္႔ ရဲရဲနီ၏ ညြတ္ကား မညြတ္

ဤေလာဘ ေဒါသတို႔ ႀကီးစိုးရာဌာန၏ အျခားမဲ႔၌ကား

ေသျခင္းတရားသည္ ငံ့လင္႔လ်က္ရွိ၏။

သို႔ေသာ္ ငါ႔အား မတုန္လႈပ္သည္ကို ေတြ႕ရအံ့။

ေနာင္ကိုလည္း ဘယ္ေတာ႔မွ မေၾကာက္သည္ကိုသာ ေတြ႕ရအံ့။

သုဂတိသို႔ သြားရာတံခါးဝသည္ မည္မွ်က်ဥ္းေျမာင္းသည္ျဖစ္ေစ

ယမမင္း၏ ေခြးေရပုရပိုက္၌ ငါ႔အျပစ္တို႔ကို မည္မွ်ပင္မ်ားစြာ

မွတ္သားထားသည္ ျဖစ္ေစ ငါကားဂရုမျပဳ

ငါသာလွ်င္ ငါ႔ကံ၏ အရွင္သခင္ျဖစ္၍

ငါသာလွ်င္ ငါ႔စိတ္၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သတည္း။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

(အိုးေဝ မဂၢဇင္း၊ အတြဲ ၆ အမွတ္ ၁၊ ၁၉၃၆ ခု)

“Invictus”

Out of the night that covers me,

Black as the Pit from pole to pole,

I thank whatever gods may be

For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance

I have not winced nor cried aloud.

Under the bludgeoning of chance

My head is bloody , but unbow’d.

Beyond this place of wrath and tears

Lie but the horror of the shade,

And yet the menace of the years

Finds , and shall fine me , unafraid.

It matters not how strait the gate,

How charged with punishments the scroll,

I am the master of my fate:

I am the captain of my soul.

Engrave this quote in our Store ! | Rate this

Quote ! | Tell a Frend.

- William Ernest Henley , 1875.

No comments:

Post a Comment