" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Monday, December 31, 2012

စမၸာျမိဳ႕ႏွင့္ ေသာဏဒ႑ပုဏၰားသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၇)

စမၸာျမိဳ႕ႏွင့္ ေသာဏဒ႑ပုဏၰား

ျမတ္ဗုဒၶလက္ထက္အခါက စမၸာျမိဳ႕ေတာ္သည္ မ်ားစြာေသာလူ၊ မ်က္ ထင္းေရ ေကာက္ပဲသီးႏွံေပါမ်ားျပီး မင္းအျဖစ္သံုးေဆာင္ရန္ ယင္းစမၸာျမိဳ႕ေတာ္ကို ဗိမၺိသာရမင္းၾကီး ေျမွာက္စားေပးသနားအပ္ေသာ ဒ႑ျမိဳ႕စား ေသာဏဒ႑ပုဏၰားၾကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေၾကာင္းကို ဒီဃနိကာယ္ သီလကၡန္ပါဠိေတာ္ ေသာဏဒ႑သုတ္(page- 241), ကို ေထာက္ဆ၍ သိနိုင္၏။ ။

ယင္း ေသာဏဒ႑သုတ္၌ ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ အေဂၤသု စာရိကံ စရမာေနာ မဟတာ ဘိကၡဳသံေဃန ပဥၥမေတၱဟိ ဘိကၡဳသေတဟိ ေယန စမၸာ တဒဝသရိ၊ တၾတ သုဒံ ဘဂဝါ စမၸာယံ ဝိဟရတိ ဂဂၢရာယ ေပါကၡရဏီယာ တီေရ။ ေတန ေခါ ပန သမေယန ေသာဏဒေ႑ာ ျဗဟၼေဏာ စမၸံ အဇၥ်ာဝသတိ။ သတၱဳႆာဒ သတိဏကေဌာဒက သဓညံ ရာဇေဘာဂၢံ ရညာ မာဂေဓန ေသနိေယန ဗိမၺိသာေရန ဒိႏၷံ ရာဇေဒယ်ံ ျဗဟၼေဒယ်ံ။ စသည္ျဖင့္ လာရွိ၏။ ။

အခါတပါး ျမတ္ဗုဒၶ အဂၤတိုင္းမွာ ေနာက္ပါ ရဟန္းငါးရာျဖင့္ ေဒသစာရီလွည့္လည္စဥ္ တိုင္းအသီးသီး ေဒသအသီးသီးတို႔မွ ေဝဒပညာရွိပုဏၰားတို႔သည္လည္း ေသာဏဒ႑ပုဏၰားၾကီးႏွင့္ ေဝဒပညာႏွီးေႏွာဖလွယ္ရန္ ေရာက္ရွိလာၾကကုန္၏။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားက မဆန္႔ဘဝဂ္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေက်ာ္ၾကားေနေသာေၾကာင့္  စမၸာျမိဳ႕သား ပုဏၰားသူၾကြယ္မ်ား၊ တိုင္းသားျပည္သူမ်ား ျမတ္ဗုဒၶသီတင္းသံုးေတာ္မူရာ စမၸာျမိဳ႕နား ဂဂၢရာေရကန္သို႔ သြားၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားထံသြားေသာ လူထုၾကီးကို ျမင္ေသာ ေသာဏဒ႑ပုဏၰားၾကီးက ခတၱအမတ္ကို တိုင္ပင္ျပီး ဘုရားရွင္ထံသြားရန္ ေျပာၾကား၏ ။

သို႔ေသာ္ ေသာဏဒ႑ပုဏၰားၾကီးအား ဘုရားရွင္ထံ မသြားရန္ တိုင္းတစ္ပါးက လာေရာက္ၾကကုန္ေသာ ပုဏၰားမ်ားက အေၾကာင္းျပခ်က္ ၁၂ ခုတို႔ကို တင္ျပလာ တားျမစ္ေသာ္လည္း ပုဏၰားၾကီးက ျမတ္ဗုဒၶ၏ ၂၉ ပါးေသာ ဂုဏ္ေတာ္တို႔ကို ခ်ီးက်ဴးေထာက္ျပလ်က္ ျမတ္ဗုဒၶထံခ်ဥ္းကပ္ခဲ့၏။ ။

ဘုရားရွင္ႏွင့္ ႏွတ္ခြန္းဆက္ သာရဏီယစကား ေျပာၾကားျပီး
ကတီဟိ ပန ျဗဟၼဏအေဂၤဟိ သမႏၷာဂတံ ျဗဟၼဏာ ျဗဟၼဏံ ပညာေပႏၱိ…စသည္ျဖင့္ အစခ်ီကာ ျမတ္ဗုဒၶက ပုဏၰားၾကီးအား ေမးေတာ္မူ၏
ပုဏၰားၾကီး အဘယ္မွ်ေသာ အဂၤါတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို ပုဏၰားတို႔သည္ ျဗဟၼဏ(စစ္မွန္တဲ့ပုဏၰား) ဟု သတ္မွတ္ပညတ္ေခၚေဝၚၾကပါသနည္း။ ။
အရွင္ေဂါတမ အဂၤါငါးပါးႏွင့္ျပည့္စံုသူကို ပုဏၰားတို႔သည္ ျဗဟၼဏ(စစ္မွန္တဲ့ပုဏၰား) ဟု သတ္မွတ္ပညတ္ေခၚေဝၚၾကပါသည္။ ။

ျဗဟၼဏအဂၤါ ငါးပါး
၁။ မိဘႏွစ္ပါးမွ စင္ၾကယ္ေသာ အမ်ိဳးဇာတ္ရွိရမည္၊
၂။ ေဝဒက်မ္းဂန္တို႔၌ တဖက္ကမ္းခတ္ ပါရဂူေျမာက္ တတ္ေျမာက္ရမည္၊
၃။ ရုပ္အဆင္းသ႑ာန္ ၾကန္အင္လကၡဏာ ျပည့္စံုရမည္၊
၄။ ကိုယ္က်င့္သီလျပည့္စံု၍ ၾကီးပြားတိုးတက္ေသာ သီလရွိရမည္၊
၅။ ပညာရွိ၍ အေျမွာ္အျမင္ျပည့္စံုကာ ျမတ္ေသာယဇ္ကို ခံထိုက္ရမည္။

မွတ္ခ်က္။ ျဗဟၼဏအဂၤါ ေလးပါးျဖစ္လွ်င္ (၃- ရုပ္ရည္အဆင္း အဂၤါႏွတ္၊ သံုးပါးဆိုလွ်င္ (၂-ေဗဒင္မႏၱာန္ႏွတ္)၊ ႏွစ္ပါးျဖစ္လွ်င္ (၁-မ်ိဳးရိုးဇာတ္အဂၤါကို ႏွတ္ပါ)။

ေသာဏဒ႑ပုဏၰားၾကီးက ျဗဟၼဏအဂၤါႏွစ္ပါးကို ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ အျခားတိုင္းတပါး ပုဏၰားတို႔က " အရွင္ပုဏၰားၾကီးသည္ အဆင္း၊ မႏၱာန္၊ ဇာတ္တို႔ကို ကဲ့ရဲ႕ေနရံုသာမက ရဟန္းေဂါတမ၏ ဝါဒသို႔ပင္ သက္ဝင္၍ ေနေပသည္ဟု"ျပစ္တင္ေျပာဆိုလာၾကကုန္၏။ ။

ေသာဏဒ႑ပုဏၰားၾကီးက ငါသည္ အဆင္း၊ မႏၱာန္၊ ဇာတ္တို႔ကိုလည္း မကဲ့ရဲ႕ပါ၊ အမွန္စစ္စ္၊ ဤ ပရိတ္ၾကီးထဲမွာ ရဟန္းေဂါတကို ခ်န္ထား အျခားသူအားလံုးထက္ အကၽြန္ုပ္၏တူေတာ္ အဂၤက ပုဏၰားသည္ ရုပ္အဆင္းအလွဆံုးလည္းျဖစ္၏။ ေဝဒမႏၱန္တဖက္ကမ္းခတ္ တတ္ေျမာက္၏။ မိဘႏွစ္ပါး ဇာတ္အားျဖင့္လည္း ျမင့္ျမတ္ပါ၏။ အကယ္၍ အဂၤကသည္ ကံငါးကို လြန္က်ဴးသူျဖစ္ပါက သူ၏ ရုပ္ရည္အဆင္း၊ မႏၱာန္၊ အမ်ိဳးဇာတ္တို႔သည္ အဘယ္မွာလွ်င္ အခရာက် အသံုးက်ေတာ့မည္နည္း။ ဟု တိုင္းတပါး ပုဏၰားတို႔အား ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့၏။ ။

ထို႔ေနာက္ျမတ္စြာဘုရားက ၎ ျဗဟၼဏအဂၤါ ႏွစ္ပါးတို႔တြင္ တပါးကိုထား၍ တပါးျဖင့္ ပညတ္နိုင္ပါသေလာ ဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္…
ျမတ္စြာဘုရား…မပညတ္နိုင္ပါ၊ သီလသည္ ပညာျဖင့္၊ ပညာသည္ သီလျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ေဆးေၾကာသုတ္သင္ရပါသည္၊ သီလႏွင့္ပညာသည္ ေလာက၌ အျမတ္ဆံုးတရားႏွစ္ပါး ျဖစ္ပါသည္ဘုရား-ဟု ေလွ်ာက္ထားေလ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားက…ပုဏၰားၾကီးအား သီလႏွင့္ပညာတို႔ကို ေလာကီေလာကုတၱရာ ပညာဝိမုတၱိအရသာႏွင့္တကြ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာအခါ ပုဏၰားၾကီး အလြန္သေဘာက်သျဖင့္ ရာသက္ပန္ သရဏဂံုတည္ ဥပါသကာအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေလ၏။ ။

သီလပရိေဓာတာ ဟိ ျဗဟၼဏ ပညာ၊ ပညာပရိေဓာတံ သီလံ၊ ယတၳ သီလံ တတၳ ပညာ၊ ယတၳ ပညာ တတၳ သီလံ၊ သီလဝေတာ ပညာ၊ ပညဝေတာ သီလံ၊ သီလပညာဏဥၥ ေလာကသၼိ ံ အဂၢမကၡာယတိ။ (သီလကၡန္ ပါဠိ- ၁၁၇)။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဤဇာတ္ေၾကာင္းကို ေထာက္လွ်င္ ဘုရားရွင္လက္ထက္က အဂၤတိုင္း၏ျမိဳ႕ေတာ္ စမၸာျမိဳ႕ေတာ္ကို ေသာဏဒ႑ပုဏၰားၾကီးအား (ရာဇေဒယ်ံ) အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ဘုရင္ဗိမၺိသာရမင္းၾကီးက ျမိဳ႕စားအျဖစ္ေပးထားေၾကာင္း၊ ျဗဟၼေဒယ်ံဟု ဆိုထားသျဖင့္ မင္းၾကီးက အျမတ္တနိုး ပုဏၰားၾကီး၏ ဂုဏ္ကုိ ပူေဇာ္ခ်ီးေျမွာက္ေသာအားျဖင့္ ေပးထားေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိနိုင္ပါသည္။


ေဒါက္တာသုတာစာရာလကၤာရ(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)

ျမတ္ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္က စမၸာျမိဳ႕ေတာ္သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၆)

ျမတ္ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္က စမၸာျမိဳ႕ေတာ္
ျမတ္ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္အခါ၌လည္း စမၸာျမိဳ႕ေတာ္သည္ ပိဋကစာေပ၌ အလြန္ထင္ရွား၏။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ဝိနယပိဋက မဟာဝါပါဠိေတာ္ စေမၸယ်ကၡႏၶက၌ ဝိနည္းပညတ္ေတာ္ ေျမာက္မ်ားစြာ ပညာေတာ္မူခဲ့သျဖင့္ ဤစမၸာျမိဳ႕သည္ အလြန္ထင္ရွားေသာ ျမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္း သိနိုင္၏။

စမၸာျမိဳ႕က ဂဂၢရာေရကန္
ယင္း စေမၸယ်ကၡႏၶက၌ ေတနေခါ ပန သမေယန ဗုေဒၶါ ဘဂဝါ စမၸာယံ ဝိဟရတိ ဂဂၢရာယ ေပါကၡရဏိယာ တီေရ၊ ေတန ေခါ ပန သမေယန ကာသီသု ဇနပေဒသု ဝါသဘ-ဂါေမာ ေဟာတိ စသည္ျဖင့္ ပါဠိေတာ္လာရွိ၏။
စမၸာျမိဳ႕ ဂဂၢရာေရကန္မွာ ျမတ္ဗုဒၶသီတင္းသံုးေတာ္မူစဥ္ ကာသိတိုင္း ဝါသဘရြာ၌ သီတင္းသံုးေတာ္မူေသာ ေက်ာင္းအျမဲေန အာဝါသိကရဟန္းျဖစ္သည့္ ကႆပေဂါတၱ မေထရ္ကို အာဂႏၱဳက ရဟန္းေတာ္မ်ားက တရားႏွင့္မေလွ်ာ္ညီေသာ အဓမၼကံ ဥေကၡပနိယကံ(ေက်ာင္းမွႏွင္ထုတ္သည့္ကံ) ျဖင့္ ျပဳၾကသည္ကို သံသယ ရွိ၍ ျမတ္ဗုဒၶသီတင္းသံုးေတာ္မူရာ စမၸာျမိဳ႕က ဂဂၢရာေရကန္သို႔ လာေရာက္ျပီး ျမတ္ဗုဒၶအား အေၾကာင္းစံုေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း၊ ယင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဝိနည္းကံမ်ားစြာကို ဤစမၸာျမိဳ႕ေတာ္မွာ ျမတ္ဗုဒၶသီတင္းသံုးေတာ္မူစဥ္ ပညတ္ေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္းကို ဝိနည္း မဟာဝါပါဠိေတာ္ စေမၸယ်ကၡႏၵကို ေလ့လာက သိရွိနိုင္ပါသည္။ ။

စမၸာျမိဳ႕သား ေကာဠိဝိသ အရွင္ေသာဏမေထရ္အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

ထို႔ျပင္ ဤစမၸာျမိဳ႕ေတာ္၌ ေကာဠိဝိသ ေသာဏသူေဌးသား အေၾကာင္းကလည္း အလြန္စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလွ၏။ ထိုသူေဌသားေလးအေၾကာင္းကို ဝိနည္းမဟာဝါပါဠိေတာ္ စမၼကၡႏၶက၌ မွတ္တမ္းတင္ထား၏။ ယင္းပါဠိေတာ္မွာ ေတန ေခါ ပန သမေယန ဗုေဒၶါ ဘဂဝါ ရာဇဂေဟ ဝိဟရတိ ဂိဇၥ်ကူေဋ ပဗၺေတ။ ေတနေခါ ပန သမေယန ရာဇာ မာဂေဓာ ေသနိေယာ ဗိမၺိသာေရာ အသီတိယာ ဂါမသဟေႆသု ဣႆရိယာဓိပစၥံ ရဇၨံ ကာေရတိ။
ေတနေခါ ပန သမေယန စမၸာယံ ေသာေဏာနာမ ေကာဠိဝိေသာ ေသဌိပုေတၱာ သုခုမာေလာ ေဟာတိ၊ တႆ ပါဒတေလသု ေလာမာနိ ဇာတာနိ ေဟာႏၱိ။ စသည္ျဖင့္ လာရွိ၏ ။

ျမတ္ဗုဒၶ ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္ ဂိဇၥ်ကုဋ္ေတာင္၌ သီတင္းသံုးေတာ္မူစဥ္ စစ္တပ္ၾကီးမားစြာရွိေသာ မဂဓဘုရင္ ဗိမၺိသာရမင္းၾကီးသည္ သူ၏အဂၤတိုင္းႏွင့္မဂဓ တိုင္း၌အတြင္းရွိ ရြာေပါင္း ရွစ္ေသာင္းတို႔ကို အစိုးရ၏ ။ ထိုအခ်ိန္ခါတုန္းက စမၸာျမိဳ႕ေတာ္၌ ေကာဠိဝိသမ်ိဳးႏြယ္ ေသာဏမည္ေသာ သူေဌးသားေလးသည္ အလြန္နုညံ့သိမ္ေမြ႕လွ၏။ သူ၏ ေျခဖဝါးအျပင္တို႔၌ ေမႊးညွင္းတို႔သည္ပင္ ေပါက္ေရာက္ေန၏။
ဗိမၺိသာရမင္းၾကီးသည္ အဂၤတိုင္း မဂဓတိုင္းမွ ရြာေပါင္း ရွစ္ေသာင္းတို႔ကို အသီးသီး ရြာသူၾကီးခန္႔အပ္အုပ္ခ်ဳပ္၏။ မင္းၾကီးသည္ ထိုရြာသူၾကီး ရွစ္ေသာင္းတို႔ကို တစ္စံုတစ္ခုေသာကိစၥျဖင့္ စည္းေဝးေစကာ ေသာဏသူေဌးသားေလးကိုလည္း သူ၏ နန္းေတာ္ ေရွ႕ေမွာက္သို႔ လာေရာက္ခစားေစလိုေၾကာင္း တမန္ေတာ္ေစလြတ္ခဲ့၏။ ေသာဏသူေဌးသားေလး မင္းၾကီးေရွ႕ေမွာက္ေရာက္လာ၍ မင္းၾကီးေရွ႕တြင္ တင္ပလႅင္ေခြထိုင္လွ်င္ မင္းၾကီးသည္ ေသာဏသူေဌးသားေလး၏ ေျခဖဝါး၌ ေပါက္ေရာက္ေနကုန္ေသာ ေမႊးညွင္းေလးမ်ားကို ကိုုယ္တိုင္ျမင္ျပီးေနာက္ ယင္း ရြာသူၾကီး ရွစ္ေသာင္းတို႔၏ ညီလာခံသဘင္ အစည္းအေဝး၌ မင္းၾကီးသည္ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးတရားႏွင့္ စပ္ေသာ လမ္းညႊန္ဆံုးမခ်က္မ်ားကို မိန္႔ၾကားျပီး တမလြန္ဘဝအက်ိဳးႏွင့္စပ္ေသာ ဆံုးမစကားမ်ားကို ျမတ္ဗုဒၶက သင္တို႔အား ေဟာလိမ့္မည္ဟု ဆိုကာ ရာဇျဂိဳဟ္ျမိဳ႕က ဂိဇၥ်ကုဋ္ေတာင္မွာ သီတင္းသံုးေတာ္မူသည့္ မတ္ဗုဒၶထံေတာ္သို႔ ေစလႊတ္လိုက္၏ ။

ထိုအခ်ိန္တုန္းက ဘုရားရွင္အား အနီးေန ဥပဌာကအျဖစ္ အရွင္သာဂတမေထရ္က ျပဳစုလုပ္ေကၽြးေန၏။ မွန္၏။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ပထမေဗာဓိ ဝါေတာ္ (၂၀) အတြင္းမွာ အလုပ္အေကၽြးရဟန္း အျမဲအတည္တက် မရွိခဲ့ေပ။ (၈၀) ေသာ မေထရ္ၾကီးေတြထဲမွာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အလုပ္အေကၽြး ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူလည္း တပါးမွ် မရွိခဲ့ေပ။ (ယေန႔ေခတ္တြင္ ရာထူးအဆင့္အတန္းအသီးသီး ရွိေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ဆရာရွင္တို႔အား လူတိုင္း လုပ္ေကၽြးျပဳစုတတ္သည့္ အရည္ခ်င္းမ်ိဳးေတာ့ မရွိတတ္ၾကသည္ကို သတိျပဳသင့္၏)။

ဝါေတာ္(၂၀) အတြင္းမွာ ျမတ္ဗုဒၶအား နာဂသမာလမေထရ္၊ နာဂိတမေထရ္၊ ဥပဝါဏမေထရ္၊ သုနကၡတၱမေထရ္၊ စုႏၵမေထရ္၊ သာဂတမေထရ္၊ ရာဓမေထရ္၊ ေဗာဓိမေထရ္၊ ေမဃိယမေထရ္တို႔က အဆင္သင့္သလို လုပ္ေကၽြးျပဳစုၾကေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အရွင္အာနႏၵာမေထရ္သည္ ပယ္ဆုေလးပါးႏွင့္ ေတာင္းဆုေလးပါးကို ေတာင္းျပီးမွ အျမဲတမ္း အလုပ္အေကၽြး ျဖစ္သြားေၾကာင္းကို ပါဠိစာေပမွာ ေတြ႔ရ၏။ (အံ-ဌ၊ ပ၊ ၂၂၈-၂၃၀။ သဂါထာဝဂၢသံယုတ္ ဌ- ၂၃၇)။
ယခု ဗိမၺိသာရမင္းၾကီး၏ ရြာသူၾကီး ရွစ္ေသာင္းတို႔ ဘုရားရွင္ထံ သြားေရာက္စဥ္က အရွင္သာဂတ မေထရ္သည္ ဘုရားရွင္အား လုပ္ေကၽြးေနခိုက္ ျဖစ္၏။ ပရိတ္သတ္က ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ဖူးေတြ႔ခ်င္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ အရွင္သာဂတမေထရ္သည္ မိမိတန္ခိုးျဖင့္ ပရိတ္သတ္မ်ား ၾကည့္ေနစဥ္အတြင္း ေစာင္းတန္းေလွခါးရင္းမွ ငုတ္လွ်ိဳးျပီး ဘုရားရွင္ သီတင္းသံုးေတာ္မူရာ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ယင္းအခ်င္းအရာကို ျမင္ေသာ ပရိတ္သတ္မ်ားသည္ အရွင္သာဂတမေထရ္အား ပိုမိုၾကည္ညိုသြားေတာ့၏။ ။

ျမတ္စြာဘုရားၾကြေတာ္မူလာျပီး ေက်ာင္းရိပ္ သစ္ပင္ေအာက္မွာ ခင္းထားအပ္ေသာ ေနရာေလးမွာ သီတင္းသံုးေတာ္မူျပီး ပရိတ္သတ္ ရြာသူၾကီး ရွစ္ေသာင္းတို႔အား တရားေဟာစဥ္ ပရိတ္သတ္မ်ားက ျမတ္ဗုဒၶတရားေတာ္၌ စိတ္အာရံုမေရာက္ဘဲ အရွင္သာဂတမေထရ္ တန္ခိုးျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားထံလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အသြင္အျပင္ကိုပင္ စိတ္အာရံုေရာက္ေနၾကေၾကာင္း သိေတာ္မူသျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶက အရွင္သာဂတမေထရ္အား ဆက္လက္ျပီး ပရိတ္ၾကီးအား တန္ခိုးျပရန္ အမိန္႔ရွိေသာအခါ အရွင္သာဂတမေထရ္ တန္ခိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးျပျပီးသည့္အဆံုး၌ အရွင္သာဂတမေထရ္က… တပည့္ေတာ္ သာဝကပါဘုရား---ဟု ေျဖၾကားေလွ်ာက္ထားမွ ရွစ္ေသာင္းေသာ ရြာသူၾကီးမ်ားက "သာဝကသည္ပင္ ဤမွ်ေလာက္တန္ခိုးၾကီးပါေပ၏။ ဆရာဘုရင္းဆိုလွ်င္ ေျပာဖြယ္ပင္မရွိေတာ့ဟု" ႏွလံုးမူကာ  ျမတ္စြာဘုရားအား ပိုမိုၾကည္ညိုသြားၾက၏ ။

ထိုရွစ္ေသာင္းေသာ ပရိတ္သတ္မ်ားလည္း တရားနာၾကားရသျဖင့္ တရားထူး ရၾကကုန္၏။ ထိုစဥ္ ေကာဠိဝိသ သူေဌးသားေလးလည္း ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္ကို နာၾကားရျဖင့္ ဘုရားရွင္ထံမွ အျခားေသာ ပရိတ္သတ္ထျပန္သြားၾကေသာအခါ ဘုရားရွင္ထံခ်ဥ္းကပ္ျပီး ရဟန္းအျဖစ္ကို ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္ခဲ့၏။

အရွင္ေသာဏသည္ ရဟန္းျဖစ္ျပီး စၾကၤံေလွ်ာက္ တရားအားထုတ္ေတာ္မူေသာအခါ အလြန္နုညံ့ေသာ ေျခဖဝါးပိုင္ရွင္ အရွင္ေသာဏ၏ ေျခဖဝါးမ်ား ေပါက္ျပဲကာ ေသြးတို႔ျဖင့္ စၾကၤံတစ္ခုလံုး ေသြးအလိမ္းအလိမ္းကပ္လ်က္ သြားသတ္ရံုပမာျဖစ္ေနသည့္ အေၾကာင္းကို ျမတ္ဗုဒၶအား ေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ ဘုရားရွင္က အရွင္ေသာဏမေထရ္အား သနားေတာ္မူေသာေၾကာင့္ တစ္ထပ္လႊာ(ဧကပလာသိက) ဘိနပ္ကို ခြင့္ျပဳေတာ္မူေသာအခါ

အျခားရဟန္းေတာ္မ်ားက ျမတ္စြာဘုရား…ေသာဏသည္ လွည္းအစီး (၈၀) တိုက္မွ် ပစၥည္းဥစၥာတို႔ကို စြန္႔လႊတ္ကာ ရဟန္းဘဝေရာက္မွ အလႊာဘိနပ္တို႔၌ တပ္မက္ေနေသးသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုၾကေသာေၾကာင့္
အရွင္ေသာဏမေထရ္က ျမတ္စြာဘုရား သံဃာအားလံုးအား ခြင့္ျပဳသည္ျဖစ္အံ့…တပည့္ေတာ္ သံုးေဆာင္ပါအံ့၊ အကယ္၍ သံဃာအား ခြင့္မျပဳေတာ္မူအံ့…တပည့္ေတာ္လည္း မသံုးေဆာင္ပါဟု ေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားက အေၾကာင္းအားေလွ်ာ္စြာ သံဃာအား လႊာဖိနပ္ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့။ ။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဤေသာဏမေထရ္အေၾကာင္းကို ေလ့လာပါက အဂၤတိုင္း စမၸာျမိဳ႕ေတာ္သည္ မဂဓဘုရင္ ဗိမၺိသာရမင္းၾကီး၏ လက္ေအာက္ခံနိုင္ငံျဖစ္၍ ယင္းအဂၤတိုင္း၏ ေက်းရြာမ်ားသည္လည္း မဂဓဘုရင္ဗိမၺိသာရမင္းၾကီးက ရြာအိမ္မွဴးမ်ားကို အသီးသီးခန္႔အပ္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေၾကာင္း သိနိုင္၏။ ။

ေဒါက္တာသုတာစာရာလကၤာရ(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)

Wednesday, December 26, 2012

သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၅) စမၸာျမိဳ႕အေၾကာင္း
မဟာနိပါတ္ ဝိဓူဇာတ္မွ အဂၤတိုင္းအေၾကာင္း အျဖစ္အပ်က္

ကုရုတိုင္းမွာ ဓနဥၥယ ေကာရဗ်မင္းၾကီး၌ အတၳဓမၼာနုသာသက-တရားနည္းလမ္းတက် လမ္းညႊန္ျပသနိုင္ေသာ ဝိဓူရပညာရွိအမတ္ၾကီး ရွိ၏။ ပိဋကစာေပ၌ ကုရုတိုင္းသားတို႔သည္ ပညာအလြန္ထက္ျမက္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ သာသနာေတာ္မွာ ခက္ခဲနက္နဲသည့္ မဟာသတိပဌာန္ကဲ့သို႔ သုတ္ေဒသနာေတာ္မ်ား ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူရေၾကာင္း ေလ့လာမွတ္သားရ၏။ ဤ ပညာရွိဝိဒူရအမတ္ၾကီးသည္လည္း ကုရုတိုင္းသားပင္ ျဖစ္၏။ မဟာနိပါတ္ ဝိဓူဇာတ္ေတာ္၌

တဒါဟိ ဗာရာဏသီယံပိ ေခါ ဂိဟိ သဟာယကာ စတၱာေရ ျဗဟၼဏမဟာသာလာ မဟလႅက ကာေလ ကာေမသု အာဒီနဝံ ဒိသြာ ဟိမဝႏၱံ ပဝိေသတြာ ဣသိပဗၺဇၨံ ပဗၺဇၨိတြာ အဘိညာစ သမာပတၱိေယာစ နိဗၺေတၱတြာ ဝနမူလ ဖလာဟာရာ တေတၳဝ စိရံ ဝသိတြာ ေလာဏမၺိလ ေသဝနတၳာယ စာရိကံ စရမာေနာ အဂၤရေဌ ကာလစမၸာ နဂရံ ပတြာ ရာဇုယ်ာေန ဝသိတြာ ပုနဒိဝေသ ဘိကၡာယ နဂရံ ပဝိသိ ံသု။ စသည္ျဖင့္ လာရွိ၏။

ဗာရာဏသီျပည္သား ျဗဟၼဏမဟာသာလ ေလးေယာက္တို႔သည္ အုိမင္းမစြမ္းျဖစ္ေသာအခါ ကာမတရားတို႔ကို အျပစ္ျမင္၍ ေတာထြက္လာၾကျပီး အစဥ္သျဖင့္ စ်ာန္သမာပတ္ အဘိညာဥ္တို႔ကို ရျပီးေနာက္ အခ်ဥ္-ဆားအလို႔ငွာ လွည့္လည္သြားလာၾကေသာအခါ အဂၤတိုင္း ကာလစမၸာျမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေရာက္၍ မင္းဥယ်ာဥ္ေတာ္၌ သီတင္းသံုးေတာ္မူၾကျပီး ေနာက္တစ္ေန႔၌ စမၸာျမိဳ႕ေတာ္တြင္းသို႔ ဆြမ္းခံ ၾကြေတာ္မူၾက၏။

ထိုရေသ့ေလးပါး ျမိဳ႕တြင္း ဆြမ္းခံဝင္ၾကေသာအခါ လူျဖစ္က စမၸာျမိဳ႕သား အေဆြခင္ပြန္းေလးေယာက္တို႔သည္ မွတ္မိၾက၍ ရေသ့တို႔အေပၚမွာ ၾကည္ညိုၾကသျဖင့္ အသီးသီးတပါးစီ ဆြမ္းစားပင့္ၾကျပီး ထို႔ေနာက္ မင္းဥယ်ာဥ္ေတာ္မွာ ေခတၱပင့္ထားကာ ရေသ့မ်ား ဆြမ္းစားျခင္းကိစၥျပီးေသာအခါ
တစ္ပါးေသာ ရေသ့က တာဝတိ ံသာသို႔၊ တပါးကား နဂါးျပည္သို႔၊ တပါးကား ဂဠဳန္ျပည္သို႔၊ တပါးက ေကာရဗ်မင္း၏ မိဂါဇိန္ ဥယ်ာဥ္ေတာ္သို႔ ေန႔သန႔္စင္ရန္ ၾကြေတာ္မူၾက၏။ ရေသ့တို႔၏ သူငယ္ခ်င္း 

ဥပါသကာသူၾကြယ္တို႔သည္လည္း ရာသက္ပန္ ဆရာရေသ့တို႔၏ အဆံုးအမစကားကို လိုက္နာလ်က္ ဒါနသီလ စေသာ ပါရမီကုသိုလ္တရားမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသျဖင့္ ေနာက္တမလြန္ဘဝဝယ္
ဥပါသကာသူၾကြယ္တေယာက္က သိၾကားမင္း၊ တေယာက္က နဂါးမင္း၊ တေယာက္က ဂဠဳန္မင္း၊ တေယာက္က ေကာရဗ်မင္း ျဖစ္ၾက၍ ဆရာရေသ့တို႔သည္လည္း စ်ာန္အဘိညာဥ္တို႔ေၾကာင့္ ျဗဟၼာ့ျပည္သို႔ လားေရာက္ၾကရကုန္၏။

ယင္းေကာရဗ်မင္း အရြယ္ေရာက္ မင္းဘိသိက္ေျမာက္ကာ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနစဥ္ အထက္၌ဆိုခဲ့ျပီး ပညာရွိဝိဓူရအမတ္ၾကီး၏ တရားညႊန္ျပ ဆံုးမသည္ကို လိုက္နာလ်က္ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ထြက္ သီလေစာင့္ေရွာက္ တရားအားထုတ္ေသာအခါ အတိတ္ဘဝ မိတ္ေဆြျဖစ္ခဲ့ဘူးၾကေသာ သိၾကားမင္း၊ နဂါးမင္း၊ ဂဠဳန္မင္း တို႔သည္လည္း မင္းၾကီး ဥယ်ာဥ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္တရားအားထုတ္ၾကစဥ္ ထိုသူတို႔ သီလႏွင့္စပ္ေသာ အျငင္းပြားမွဳ ျဖစ္ၾကရာတြင္ ပညာရွိ သုခမိန္ ဝိဓူရအမတ္ၾကီး၏ အဆံုးအျဖတ္မွာ ခံယူၾကေၾကာင္း ဤ ဝိဓူရဇာတ္ေတာ္၌ လာရွိ၏။ ။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဤဆိုအပ္ခဲ့ျပီးေသာ ဝိဓူရဇာတ္ေတာ္၌လည္း အဂၤတိုင္း၏ ျမိဳ႕ေတာ္ကား ကာလစမၸာျမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရေသ့တို႔သည္ မင္းၾကီး၏ ဥယ်ာဥ္ေတာ္၌ သီတင္းသံုးၾကသည္ဟု ဆိုသျဖင့္ ဤအဂၤတိုင္း၌ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မင္းတပါး သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေၾကာင္း ထင္ရွားျပီး ကာလစမၸာဟူေသာအမည္သည္လည္း စမၸာဟူေသာ မူရင္းနာမည္မွ အနည္းငယ္ေခတ္ကာလအလိုက္ ေျပာင္းလဲလာေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်နိုင္ပါ၏။ ။


ေဒါက္တာသုတာစာရာလကၤာရ(ေမ့သားလွ-ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)

သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၄)တိုင္းၾကီး ၁၆ တိုင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ သမိုင္းဝင္ မွတ္တမ္းမ်ား

၁။ အဂၤတိုင္း … စမၸါျမိဳ႕ေတာ္

အဂၤတိုင္းကို ျမတ္ဗုဒၶမပြင့္မီက မဟာေဂါဝိႏၵပုဏၰားပညာရွိၾကီးက တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဇာတ္နိပါတ္တို႔၌ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ တိုင္း တစ္တိုင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမတ္ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္အခါ၌ အဂၤတိုင္းသည္ မဂဓတိုင္း၏ လက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရျပီး ယင္းမဂဓတိုင္း၏ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ တိုင္းနယ္ပယ္ တစ္ခုသာလွ်င္ ျဖစ္၏။

ဘုရားမပြင့္မီ ေရွးအခါကလည္း အဂၤတိုင္းႏွင့္ မဂဓတိုင္းတို႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း နီးစပ္ေနၾကသျဖင့္ မၾကာခဏ စစ္မက္ျဖစ္ပြားၾက၏။ တခါတရံ မဂဓတိုင္းက စစ္ရွံဳးျပီး အဂၤတိုင္း၏ လက္ေအာက္သို႔က်ေရာက္ကာ တစ္ခါတရံမွာေတာ့ အဂၤတိုင္းက မဂဓတိုင္း၏ လက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ခဲ့ဘူးေၾကာင္းကို ဝီသတိနိပါတ္ စေမၸယ်ဇာတ္ အဌကထာ၌ ဖြင့္ဆိုထားမွဳကို ေထာက္ဆ၍ သိနိုင္၏။

စေမၸယ်ဇာတ္ အက်ဥ္း
အတီေတ အဂၤရေဌ အဂၤရာေဇ ရဇၨံ ကာေရေႏၱ အဂၤမဂဓ ရဌာနံ အႏၱေရ စမၸါနာမ နဒီ အတၳိ၊ တတၳ နာဂဘဝနံ အေဟာသိ၊ စေမၸေယ်ာ နာမ နာဂရာဇာ ရဇၨံ ကာေရသိ။ စသည္ ျဖင့္ ဖြင့္ဆိုထား၏။
ေရွးအခါက အဂၤတိုင္း၌ အဂၤမင္းၾကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေနစဥ္ အဂၤတိုင္းႏွင့္ မဂဓတိုင္းတို႔၏ အၾကားမွာ စမၸါျမစ္ရွိ၏။ ထိုျမစ္၌ စေမၸယ် မည္ေသာ နဂါးမင္း ပိုင္စိုးအုပ္ခ်ဳပ္၏ ထိုအခ်ိန္က အဂၤမင္းႏွင့္ မဂဓမင္းတို႔သည္ မၾကာခဏ စစ္မက္ျဖစ္ပြားတတ္ၾက၏။ တစ္ခါတရံ မဂဓမင္းက စစ္နိုင္ျပီး၊ တစ္ခါတရံ အဂၤမင္းက စစ္နိုင္တတ္၏။ စစ္နိုင္လွ်င္ စစ္ရွံဳးသည့္နိုင္ငံကို လက္ေအာက္ခံ နိုင္ငံအျဖစ္ထားကာ အုပ္ခ်ဳပ္ၾက၏။ တစ္ရံေရာအခါက အဂၤတိုင္းသည္ မဂဓတိုင္း၏ လက္ေရာက္သို႔ေရာက္ခဲ့ရပံုကို ဝီသတိနိပါတ္ စေမၸယ်ဇာတ္ အဌကထာ၌ အထက္ပါအတိုင္း ဖြင့္ဆိုထားသည္ကို ေထာက္ဆ၍ သိနိုင္၏။

တစ္ရံေရာအခါတုန္းက ထိုအဂၤမင္းႏွင့္မဂဓမင္းတို႔ စစ္ျဖစ္ၾကရာတြင္ မဂဓမင္းက စစ္ေရးသာသျဖင့္ အဂၤမင္းသည္ ေနာက္လိုက္ဗိုလ္ေျခ မပါေတာ့ဘဲ ျမင္းစီးကာ တစ္ေယာက္တည္း လြတ္ရာ ထြက္ေျပးခဲ့၏။ မဂဓမင္း၏ စစ္သည္တို႔က ေနာက္က ထပ္ၾကပ္မကြာ လိုက္လာၾကသျဖင့္ ရန္သူလက္ထဲ အသက္ဆံုးရွဳံး အေရးနိမ့္ရသည္ထက္ စမၸါျမစ္ထဲ ခုန္ခ်ေသဆံုးရျခင္းက ျမတ္ေသး၏ဟု ရဲစိတ္ ရဲမာန္ မင္းစိတ္ မင္းမာန္အျပည့္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ကာ စစ္ဝတ္တန္းဆာမ်ားႏွင့္တကြ ျမစ္အတြင္းခုန္ခ်ခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ ထိုျမစ္ကို အပိုင္စီးအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ စေမၸယ်နဂါးမင္းက ကယ္ဆယ္ေဖးမကူညီခဲ့သျဖင့္ အဂၤမင္း အသက္ခ်မ္းသာရခဲ့ဖူးေၾကာင္းကို စေမၸယ်ဇာတ္ေတာ္အရ ေလ့လာသိရွိရ၏။ ။

မဟာနိပါတ္ -မဟာဇနကဇတ္မွ သဲလြန္စ

ယင္းမဟာဇနကဇာတ္ေတာ္၌ ဘုရားေလာင္း မဟာဇနကမင္း၏ မယ္ေတာ္ၾကီးသည္ သူမ၏ အိမ္ဦးသခင္ အရိဌဇနကမင္းၾကီးမွာထားခဲ့သည့္အတိုင္း စိန္ေရႊေငြရတနာမ်ားကို ခ်င္းေတာင္းထဲထည့္ကာ မထင္မရွား အညတရအသြင္ျဖင့္ သူမေနရာ မိထိလာျမိဳ႕ေတာ္မွ ထြက္လာခဲ့၏။ ယင္းသို႔ထြက္လာစဥ္ ဘုရားေလာင္း မဟာဇနကမင္းသား၏ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ သိၾကားမင္းသည္ လွည္းကုန္သည္ေယာင္ေဆာင္ ဖန္ဆင္းကာ လမ္းျပေခၚေဆာင္လာရာ မိထိလာျမိဳ႕ႏွင့္ ကာလစမၸါျမိဳ႕တို႔အၾကား ယူဇနာ (၃၀) ခန္႔ အေရာက္တြင္ ျမစ္တစ္စင္းေတြ႔၏။ 

ယင္းျမစ္၌ ကိုယ္လက္သုတ္သင္ ေရခ်ိဳးသန္႔စင္ကာ ဆက္လက္ထြက္ခြာရာ ညခ်မ္းကာလမွာ ကာလစမၸါျမိဳ႕အဝင္သို႕ ေရာက္ေသာအခါ
မိဖုရားၾကီးက သိၾကားေယာင္ေဆာင္ထားသည့္ လွည္းကုန္သည္ကို ေမး၏။
အေမာင္ ဤျမိဳ႕က အဘယ္ျမိဳ႕နည္း၊ ကာလစမၸါမည္ေသာ ျမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္ အမိ၊ အဘယ္သို႔ေျပာပါသနည္း ငါတို႔ မိထိလာျမိဳ႕မွ ကာလစမၸါျမိဳ႕သည္ ယူဇနာ ေျခာက္ဆယ္အထက္ ကြာေဝးပါသေလာ့၊ မွန္ပါ၏၊ ယူဇနာေျခာက္ေလာက္ေဝးပါ၏။ သို႔ေသာ္ အကၽြန္ုပ္သည္ကား လမ္းေျဖာင့္(ျဖတ္လမ္း)ကို သိပါ၏။ ဟု လွည္းကုန္သည္ေယာင္ေဆာင္ သိၾကားမင္းက ေျဖၾကား၏။

တာတ ကိ ံနာမ နဂရေမတံ၊ ကာလစမၸါ နဂရံ အမၼ။ ကိ ံ ဝေဒသိ တာတ နနု အမွာကံ နဂရေတာ ကာလစမၸါ နဂရံ သဌိေယာဇနမတၳေက ေဟာတိ။ ဧဝံ အမၼ။ အဟံ ပန ဥဇုမဂၢံ ဇာနာမိ။ ။


မွတ္ခ်က္။ ။ ဤ မဟာဇနကဇာတ္ေတာ္လာ မိထိလာျမိဳ႕ႏွင့္ ကာလစမၸါျမိဳ႕တို႔အၾကား ယူဇနာ ေျခာက္ဆယ္အကြားအေဝး ရွိေၾကာင္း၊ လမ္းခရီးအၾကား ယူဇနာ သံုးဆယ္ခန႔္ေလာက္မွာ ျမစ္တစ္စင္း ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ယင္းျမစ္မွာ ဂဂၤါျမစ္လည္း ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း၊ မွန္းဆသိနိုင္၏။ ဂဂၤါျမစ္တဘက္ကမ္းမွာ မိထိလာျမိဳ႕ေတာ္ရွိျပီး အျခားတဖက္ကမ္းမွာ ကာလစမၸာျမိဳ႕တည္ရွိပံုရ၏။ ဤဂဂၤါျမစ္ကို ျဖတ္ကူးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤေနရာ၌ အဓိကအားျဖင့္ ကာလစမၸာျမိဳ႕သို႔ ေရာက္ပံုကိုသာ ျပလိုရင္းျဖစ္ရကား ဂဂၤါျမစ္ သို႔မဟုတ္ လမ္းခရီးအၾကား၌ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည့္ ျမစ္အေၾကာင္း နာမည္ကို အတိအက် မေျပာထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု မွန္းဆသိရမည္။ ထို႔အျပင္ ဤကာလစမၸာျမိဳ႕မွာလည္း အဂၤတိုင္း၏ ျမိဳ႕ေတာ္ စမၸာျမိဳ႕ေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္။ မဟာေဂါဝိႏၵပညာရွိၾကီးလက္ထက္တုန္းက စမၸာျမိဳ႕ဟုပင္ ေခၚဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ကာလေရြ႕လ်ားသြားေသာအခါ ကာလသဒၵါႏွင့္ တြဲဘက္၍ ကာလစမၸာျမိဳ႕ဟု တြင္လာေၾကာင္း မွန္းဆ ေလ့လာ သိရွိရမည္။ ။


ေဒါက္တာသုတာစာရာလကၤာရ(ေမ့သားလွ-ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)