" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Monday, December 31, 2012

စမၸာျမိဳ႕ႏွင့္ ေသာဏဒ႑ပုဏၰားသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၇)

စမၸာျမိဳ႕ႏွင့္ ေသာဏဒ႑ပုဏၰား

ျမတ္ဗုဒၶလက္ထက္အခါက စမၸာျမိဳ႕ေတာ္သည္ မ်ားစြာေသာလူ၊ မ်က္ ထင္းေရ ေကာက္ပဲသီးႏွံေပါမ်ားျပီး မင္းအျဖစ္သံုးေဆာင္ရန္ ယင္းစမၸာျမိဳ႕ေတာ္ကို ဗိမၺိသာရမင္းၾကီး ေျမွာက္စားေပးသနားအပ္ေသာ ဒ႑ျမိဳ႕စား ေသာဏဒ႑ပုဏၰားၾကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေၾကာင္းကို ဒီဃနိကာယ္ သီလကၡန္ပါဠိေတာ္ ေသာဏဒ႑သုတ္(page- 241), ကို ေထာက္ဆ၍ သိနိုင္၏။ ။

ယင္း ေသာဏဒ႑သုတ္၌ ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ အေဂၤသု စာရိကံ စရမာေနာ မဟတာ ဘိကၡဳသံေဃန ပဥၥမေတၱဟိ ဘိကၡဳသေတဟိ ေယန စမၸာ တဒဝသရိ၊ တၾတ သုဒံ ဘဂဝါ စမၸာယံ ဝိဟရတိ ဂဂၢရာယ ေပါကၡရဏီယာ တီေရ။ ေတန ေခါ ပန သမေယန ေသာဏဒေ႑ာ ျဗဟၼေဏာ စမၸံ အဇၥ်ာဝသတိ။ သတၱဳႆာဒ သတိဏကေဌာဒက သဓညံ ရာဇေဘာဂၢံ ရညာ မာဂေဓန ေသနိေယန ဗိမၺိသာေရန ဒိႏၷံ ရာဇေဒယ်ံ ျဗဟၼေဒယ်ံ။ စသည္ျဖင့္ လာရွိ၏။ ။

အခါတပါး ျမတ္ဗုဒၶ အဂၤတိုင္းမွာ ေနာက္ပါ ရဟန္းငါးရာျဖင့္ ေဒသစာရီလွည့္လည္စဥ္ တိုင္းအသီးသီး ေဒသအသီးသီးတို႔မွ ေဝဒပညာရွိပုဏၰားတို႔သည္လည္း ေသာဏဒ႑ပုဏၰားၾကီးႏွင့္ ေဝဒပညာႏွီးေႏွာဖလွယ္ရန္ ေရာက္ရွိလာၾကကုန္၏။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားက မဆန္႔ဘဝဂ္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေက်ာ္ၾကားေနေသာေၾကာင့္  စမၸာျမိဳ႕သား ပုဏၰားသူၾကြယ္မ်ား၊ တိုင္းသားျပည္သူမ်ား ျမတ္ဗုဒၶသီတင္းသံုးေတာ္မူရာ စမၸာျမိဳ႕နား ဂဂၢရာေရကန္သို႔ သြားၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားထံသြားေသာ လူထုၾကီးကို ျမင္ေသာ ေသာဏဒ႑ပုဏၰားၾကီးက ခတၱအမတ္ကို တိုင္ပင္ျပီး ဘုရားရွင္ထံသြားရန္ ေျပာၾကား၏ ။

သို႔ေသာ္ ေသာဏဒ႑ပုဏၰားၾကီးအား ဘုရားရွင္ထံ မသြားရန္ တိုင္းတစ္ပါးက လာေရာက္ၾကကုန္ေသာ ပုဏၰားမ်ားက အေၾကာင္းျပခ်က္ ၁၂ ခုတို႔ကို တင္ျပလာ တားျမစ္ေသာ္လည္း ပုဏၰားၾကီးက ျမတ္ဗုဒၶ၏ ၂၉ ပါးေသာ ဂုဏ္ေတာ္တို႔ကို ခ်ီးက်ဴးေထာက္ျပလ်က္ ျမတ္ဗုဒၶထံခ်ဥ္းကပ္ခဲ့၏။ ။

ဘုရားရွင္ႏွင့္ ႏွတ္ခြန္းဆက္ သာရဏီယစကား ေျပာၾကားျပီး
ကတီဟိ ပန ျဗဟၼဏအေဂၤဟိ သမႏၷာဂတံ ျဗဟၼဏာ ျဗဟၼဏံ ပညာေပႏၱိ…စသည္ျဖင့္ အစခ်ီကာ ျမတ္ဗုဒၶက ပုဏၰားၾကီးအား ေမးေတာ္မူ၏
ပုဏၰားၾကီး အဘယ္မွ်ေသာ အဂၤါတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို ပုဏၰားတို႔သည္ ျဗဟၼဏ(စစ္မွန္တဲ့ပုဏၰား) ဟု သတ္မွတ္ပညတ္ေခၚေဝၚၾကပါသနည္း။ ။
အရွင္ေဂါတမ အဂၤါငါးပါးႏွင့္ျပည့္စံုသူကို ပုဏၰားတို႔သည္ ျဗဟၼဏ(စစ္မွန္တဲ့ပုဏၰား) ဟု သတ္မွတ္ပညတ္ေခၚေဝၚၾကပါသည္။ ။

ျဗဟၼဏအဂၤါ ငါးပါး
၁။ မိဘႏွစ္ပါးမွ စင္ၾကယ္ေသာ အမ်ိဳးဇာတ္ရွိရမည္၊
၂။ ေဝဒက်မ္းဂန္တို႔၌ တဖက္ကမ္းခတ္ ပါရဂူေျမာက္ တတ္ေျမာက္ရမည္၊
၃။ ရုပ္အဆင္းသ႑ာန္ ၾကန္အင္လကၡဏာ ျပည့္စံုရမည္၊
၄။ ကိုယ္က်င့္သီလျပည့္စံု၍ ၾကီးပြားတိုးတက္ေသာ သီလရွိရမည္၊
၅။ ပညာရွိ၍ အေျမွာ္အျမင္ျပည့္စံုကာ ျမတ္ေသာယဇ္ကို ခံထိုက္ရမည္။

မွတ္ခ်က္။ ျဗဟၼဏအဂၤါ ေလးပါးျဖစ္လွ်င္ (၃- ရုပ္ရည္အဆင္း အဂၤါႏွတ္၊ သံုးပါးဆိုလွ်င္ (၂-ေဗဒင္မႏၱာန္ႏွတ္)၊ ႏွစ္ပါးျဖစ္လွ်င္ (၁-မ်ိဳးရိုးဇာတ္အဂၤါကို ႏွတ္ပါ)။

ေသာဏဒ႑ပုဏၰားၾကီးက ျဗဟၼဏအဂၤါႏွစ္ပါးကို ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ အျခားတိုင္းတပါး ပုဏၰားတို႔က " အရွင္ပုဏၰားၾကီးသည္ အဆင္း၊ မႏၱာန္၊ ဇာတ္တို႔ကို ကဲ့ရဲ႕ေနရံုသာမက ရဟန္းေဂါတမ၏ ဝါဒသို႔ပင္ သက္ဝင္၍ ေနေပသည္ဟု"ျပစ္တင္ေျပာဆိုလာၾကကုန္၏။ ။

ေသာဏဒ႑ပုဏၰားၾကီးက ငါသည္ အဆင္း၊ မႏၱာန္၊ ဇာတ္တို႔ကိုလည္း မကဲ့ရဲ႕ပါ၊ အမွန္စစ္စ္၊ ဤ ပရိတ္ၾကီးထဲမွာ ရဟန္းေဂါတကို ခ်န္ထား အျခားသူအားလံုးထက္ အကၽြန္ုပ္၏တူေတာ္ အဂၤက ပုဏၰားသည္ ရုပ္အဆင္းအလွဆံုးလည္းျဖစ္၏။ ေဝဒမႏၱန္တဖက္ကမ္းခတ္ တတ္ေျမာက္၏။ မိဘႏွစ္ပါး ဇာတ္အားျဖင့္လည္း ျမင့္ျမတ္ပါ၏။ အကယ္၍ အဂၤကသည္ ကံငါးကို လြန္က်ဴးသူျဖစ္ပါက သူ၏ ရုပ္ရည္အဆင္း၊ မႏၱာန္၊ အမ်ိဳးဇာတ္တို႔သည္ အဘယ္မွာလွ်င္ အခရာက် အသံုးက်ေတာ့မည္နည္း။ ဟု တိုင္းတပါး ပုဏၰားတို႔အား ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့၏။ ။

ထို႔ေနာက္ျမတ္စြာဘုရားက ၎ ျဗဟၼဏအဂၤါ ႏွစ္ပါးတို႔တြင္ တပါးကိုထား၍ တပါးျဖင့္ ပညတ္နိုင္ပါသေလာ ဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္…
ျမတ္စြာဘုရား…မပညတ္နိုင္ပါ၊ သီလသည္ ပညာျဖင့္၊ ပညာသည္ သီလျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ေဆးေၾကာသုတ္သင္ရပါသည္၊ သီလႏွင့္ပညာသည္ ေလာက၌ အျမတ္ဆံုးတရားႏွစ္ပါး ျဖစ္ပါသည္ဘုရား-ဟု ေလွ်ာက္ထားေလ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားက…ပုဏၰားၾကီးအား သီလႏွင့္ပညာတို႔ကို ေလာကီေလာကုတၱရာ ပညာဝိမုတၱိအရသာႏွင့္တကြ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာအခါ ပုဏၰားၾကီး အလြန္သေဘာက်သျဖင့္ ရာသက္ပန္ သရဏဂံုတည္ ဥပါသကာအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေလ၏။ ။

သီလပရိေဓာတာ ဟိ ျဗဟၼဏ ပညာ၊ ပညာပရိေဓာတံ သီလံ၊ ယတၳ သီလံ တတၳ ပညာ၊ ယတၳ ပညာ တတၳ သီလံ၊ သီလဝေတာ ပညာ၊ ပညဝေတာ သီလံ၊ သီလပညာဏဥၥ ေလာကသၼိ ံ အဂၢမကၡာယတိ။ (သီလကၡန္ ပါဠိ- ၁၁၇)။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဤဇာတ္ေၾကာင္းကို ေထာက္လွ်င္ ဘုရားရွင္လက္ထက္က အဂၤတိုင္း၏ျမိဳ႕ေတာ္ စမၸာျမိဳ႕ေတာ္ကို ေသာဏဒ႑ပုဏၰားၾကီးအား (ရာဇေဒယ်ံ) အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ဘုရင္ဗိမၺိသာရမင္းၾကီးက ျမိဳ႕စားအျဖစ္ေပးထားေၾကာင္း၊ ျဗဟၼေဒယ်ံဟု ဆိုထားသျဖင့္ မင္းၾကီးက အျမတ္တနိုး ပုဏၰားၾကီး၏ ဂုဏ္ကုိ ပူေဇာ္ခ်ီးေျမွာက္ေသာအားျဖင့္ ေပးထားေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိနိုင္ပါသည္။


ေဒါက္တာသုတာစာရာလကၤာရ(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)

No comments:

Post a Comment