" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Friday, October 26, 2012

အျပန္လမ္းမွာ ေျဖာင့္တန္းပါေစနိဓိက႑သုတ္ေလးကို Oct, 20 ႏွင့္ 21 ရက္ ၂၀၁၂၊ နံနက္ ဂ နာရီမွ ၉ နာရီ အခ်ိန္၊ စေန တနဂၤေႏြေန႔က  ရန္ကုန္သီတဂူ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ လူပုဂၢိဳလ္ သင္တန္းသူ သင္တန္းသားတို႔အား ဗဟုသုတအျဖစ္ မိမိနားလည္သမွ်ေလာက္ သင္ေပးခဲ့၏။ ထိုအေၾကာင္းအရာေလးမ်ားကို မွတ္တမ္းသဖြယ္ ျပန္လည္ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ သင္တန္းသူ သင္တန္းသားတို႔အား ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီး ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ၏ သက္ေတာ္ (၇၀) ျပည့္နွစ္ ေမြးေန႔အမွတ္တရအျဖစ္ ၁၃၇၁ ခုႏွစ္က ေဟာၾကားထားသည့္ တရားေတာ္ကို ဓမၼဒါနကုသိုလ္အျဖစ္ ထုတ္ေဝထားသည့္ " ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံျခင္း" ဟူသည့္ စာအုပ္ငယ္ေလးကို စာေရးသူကိုယ္တိုင္ တတ္စြမ္းသမွ် အဂၤလိပ္လို ဘာသာျပန္ထားတာရွိေၾကာင္း၊ နိဓိက႑သုတ္ေတာ္ကို ျမန္မာျပည္ရွိ ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္အားလံုးနီးပါး ေဟာထားတာ ရွိနိုင္ေသာေၾကာင့္ အတန္းသူအတန္းသား အမ်ားစုလည္း ၾကားနာမွတ္သားဖူးၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျဖစ္ပါ၏။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ စာေရးသူ၏ အမွတ္တရ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ျပန္လည္ေရးသားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ၏။

၁။ နိဓိ ံ နိေဓတိ ပုရိေသာ၊ ဂမၺီေရ ၾသဒကႏၱိေက ။
အေတၳ ကိေစၥ သမုပၸေႏၷ၊ အတၳာယ ေမ ဘဝိႆတိ ။
ျမတ္ဗုဒၶေခတ္ကလည္း ယေန႔ေခတ္လိုပင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ျပဳလုပ္တာကို ေတြ႔နိုင္၏။ ထိုေခတ္က ေရွးလူတို႔သည္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည္ထင္၍ သူနည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ေရႊေငြရတနာ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရထြက္လုနီးပါ အလြန္တရာ နက္လွသည့္တြင္းမ်ားကို တူးကာ ယင္းတြင္းၾကီးေတြမ်ားထဲ၌ အိုးမ်ားျဖင့္ ျမွဳပ္ႏွံသည့္အေလ့ထ ျပဳလုပ္ၾက၏။ " သိန္းသန္း ကုေဋစု၊ တိုးပြားမွဳ၊ အရင္းႏွီးတစ္ခုက စခဲ့တယ္" ဆိုသကဲ့သို႔ ေလာကလူသားတို႔သည္ အရင္းအႏွီးတစ္ခုကို အေျခခံ၍ သန္းသန္းကုေဋ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာရန္ ရွာေဖြစုေဆာင္းၾကရ၏။ စီးပြားဥစၥာရွာေဖြကာ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလာသည့္ ေရႊေငြရနာတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ တစ္စံုတရာ ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ အဆင္သင့္ အသံုးျပဳနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ေရထြက္လုနီးပါး တြင္းၾကီးေတြတူးကာ ေရွးေခတ္လူသားတို႔ သိုမွီးသိမ္းဆည္းထားၾက၏။

 ထိုေခတ္ထိုအခါက ထိုကဲ့သို႔ ျမွပ္ႏံွသိမ္းဆည္းျခင္းကို လုံျခံဳစိတ္ခ်ရတယ္ဟု ယူဆကာ ျမွပ္နွံသိမ္းဆည္းၾကေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ေျမၾကီးထဲ ျမွပ္ႏွံသိမ္းဆည္းမ်ိဳး အလြန္ပင္ ရွားပါးမည္ ျဖစ္ပါ၏။ ေခတ္လူတို႔သည္ ဘဏ္စနစ္တြင္က်ယ္ ေခတ္စားလာတာနဲ႔အမွ် ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ယင္းဘဏ္ေတြမွာ အပ္ႏွံၾကေပ၏။ ခ်မ္းသာသူမ်ားကလည္း ကုမၸဏီမ်ားတည္ေထာင္ကာ မိမိတို႔ အရင္းအႏွီးမ်ားကို တိုးပြားေအာင္ ျမွပ္ႏွံၾက၏။ အရင္းအႏွီး ရွယ္ရာထည့္ဝင္ကာ မိမိတို႔ စြမ္းနိုင္သလို တိုးတက္ၾကီးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾက၏။ ေခတ္ကာလအလိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံပံု စနစ္ကြဲျပားေသာ္လည္း ေရွးေခတ္ႏွင့္ ယေန႔ေခတ္လူသားတို႔ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံၾကျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ တူၾကသည္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းတစ္စံုတရာ ေပၚေပါက္လာပါက အဆင္သင့္ ေျဖရွင္းနိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိနိုင္ပါ၏။

အေၾကာင္းတစံုတရာဆိုသည္မွာ " ရာဇေတာ ဝါ ဒုရုတၱႆ " မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္က ရာဇဝတ္ျပစ္ဒဏ္သင့္၍ျဖစ္ေစ၊ မင္းဆိုးမင္းညစ္ေတြက တမင္သက္သက္ နွိပ္စက္ ဒဏ္ခတ္လို႔ ျဖစ္ေစ အႏၱရာယက္က်ေရာက္လာသည့္အခါ အဆင္သင့္ ျမွပ္ႏွံထားသည့္ ေရႊေငြရတနာမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ဖို႔ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ပါဝင္၏။ " ေစာရေတာ ပီဠိတႆ ဝါ " သူခိုး ဓားျပမ်ားက နိုင္ထက္ကလူ လုယူႏွိပ္စက္ၾကလွ်င္ မိမိတို႔ ပစၥည္းမ်ားကုန္သြားနိုင္၏။ ထိုအခါမ်ိဳး ၾကံဳလာရလွ်င္ မိမိတို႔ ျမွပ္ႏွံထားသည့္ ပစၥည္းကို အစားထိုးလည္ပတ္ အသံုးျပဳၾကရ၏။ တစ္ခါတရံ လူသားတို႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ရာ၌ အေၾကြးနွင့္မကင္းတတ္ၾကပါ။ လုပ္ငန္းကိစၥမေအာင္ျမင္လွ်င္ အေၾကြးပတ္ျခာလည္ တတ္ပါ၏။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရလွ်င္ အေၾကြးမ်ားေပးနိုင္ေစရန္ ျမွပ္ႏွံထားတတ္ၾက၏။

ရာသီဥတုသည္လည္း အစိုးမရ၊ တစ္ခါတရံ မိုးေခါင္ေရရွား ဒုဗၻိကၡ သဘာဝတရားမ်ားႏွင့္လည္း လူသားတို႔ ရင္ဆိုင္ရတတ္၏။ အစာေရစာ ရွားပါးကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ထိခိုက္လာနိုင္၏။ ထိုအခါမ်ိဳးမွာ အဆင္သင့္ ေျဖရွင္းနိုင္ဖို႔ ျမွပ္ႏွံထားတတ္ၾက၏ ။မိမိတို႔ ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ အျခား ေရမီးစေသာ ေဘးရန္အမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း က်ေရာက္ လာနိုင္၏။ ယင္းသို႔ ျဖစ္လာလွ်င္ ျမွဳပ္ႏွံသိမ္းဆည္း စုေဆာင္းထားသည့္ ရတနာပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး မိမိအႏၱရာယ္ ကာကြယ္နိုင္ဖို႔၊ မိမိ၏ ခ်မ္းသာမွဳကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရတနာေရႊေငြမ်ား သိမ္းထား ျမွဳပ္ႏွံေလ့ ရွိၾက၏ ။

 ျမတ္ဗုဒၶကလည္း သိဂၤါေလာဝါဒသုုတ္တြင္ စတုဓာ ဝိဘေဇ ဘာေဂ၊ ပ႑ိေတာ ဃရမာဝသံ၊ ဧေကန ေဘာေဂ ဘုေဇၨယ် ဒြီဟိ ကမၼံ ပေယာဇေယ။ စတုတၳဥၥ နိဓာေပယ်၊ အာပဒါသု ဘဝိႆတိ၊ (မိမိမွာ ရွိသည့္ ပစၥည္းဥစၥာကို ေလးပံု ပံု၊ တစ္ပံုကို စားသံုး၊ ႏွစ္ပံုကို စီးပြားေရး ၾကီးပြားေရး လုပ္၊ က်န္စတုတၳေျမာက္တစ္ပံုကို အေရးေပၚ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္လာပါက သံုးစြဲဖို႔ ျဖစ္၏) ဟု ေဟာေတာ္မူခဲ့၏။ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္သင့္ပံုကို ျမတ္ဗုဒၶက ေလာကလူသားတို႔အတြက္ စီးပြားေရး ၾကီးပြားေရး ေနနည္းထိုင္နည္း လမ္းညႊန္အျဖစ္ ေဟာေတာ္မူျခင္း ျဖစ္၏။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း လိုက္နာနိုင္လွ်င္ မိမိပိုင္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းဥစၥာ ရတနာမ်ားအာလံုးကို လွဴဒါန္းစရာလည္း မလို၊ မိမိ၏ စားဝတ္ေနေရးလည္း အဆင္ေျပကာ ေဘးအႏၱရာယ္ စီးပြားေရးကပ္ဆိုက္လာလွ်င္  အေရးေပၚ သံုးစြဲဖို႔ လိုအပ္ပါ၏။ ေရွးေခတ္က လူသားတို႔သည္လည္း ရတနာပစၥည္းမ်ားကို ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေျမၾကီးထဲမွာ ျမွဳပ္ႏွံသိမ္းဆည္းေလ့ရွိၾက၏။

ထိုကဲ့သို႔ ေရထြက္လုနီးပါး တြင္းၾကီးေတြထဲမွာ ျမွဳပ္ႏွံသိမ္းဆည္းၾကေသာ္လည္း လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ သိမ္းဆည္းမွဳေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ဘူမိေဗဒသေဘာအရ ေျမၾကီးသည္ ေျမငလ်င္လွဳပ္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေရြ႔လ်ားနိုင္၏။ ထို႔ျပင္ ျမွဳပ္ႏွံထားသည့္အခ်ိန္တုန္းက အမွတ္အသားမ်ားလည္း တစ္ခါတစ္ရံ ေမ့သြားျပီး အမွတ္သညာ မွားတတ္၏။ ထို႔ျပင္ လူသားတို႔ မျမင္နိုင္သည့္ ေရထြက္လုမတတ္ တြင္းၾကီးေတြထဲ၌ တန္ခိုးၾကီးမား နတ္နဂါး နတ္ဘီဘူး မ်ားရွိနိုင္၏။ ထို နဂါး ဘီလူးမ်ားက ျမွဳပ္ထားသည့္ ပစၥည္းဥစၥာရတနာမ်ားကို ယူသြားနိုင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ျမွဳပ္ထားျခင္းသည္လည္း လံုးဝ ေသခ်ာသည့္ ျမွဳပ္ႏွံမွဳေတာ့ မဟုတ္ေပ။

တစ္ခါတစ္ရံ မိမိျမွဳပ္ထားသည္ကို သိၾကသည့္သူမ်ား၊ မိမိ၏ လူယံုေတာ္မ်ားဟု ထင္ရေသာ္လည္း တကယ္တန္းၾကေတာ့ မိမိကို သစၥာေဖာက္ကာ မိမိကိုယ္ ႏွစ္သက္သေဘာမက်နိုင္သူမ်ားက သိမ္းဆည္းထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္ယူသံုးပစ္တတ္ၾက၏။ ယခုေခတ္ဆိုလွ်င္ လိမ္ညာနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထုတ္ယူနိုင္ၾက၏။ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္လာလွ်င္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ဆုံးရွံဳးသြားနိုင္၏။

ေနာက္ဆံုး အဆိုးဆံုးကေတာ့ " ဥစၥာ ကံေပး မရေသး၊ ေႏွာင့္ေႏွး ဗ်ာပါ မရွိရာ" ဆိုသကဲ့သို႔ စိတ္ခ်သည္ဟု ထင္ကာ မည္သို႔ပင္ သိမ္းဆည္း ျမွဳပ္ႏွံထားေစကာမူ ပစၥည္းတို႔ပစၥည္းမည္သည္ မိမိႏွင့္ ထိုက္မွရ၏။ ကံေပးမွ ရ၏။ မိမိ၏ ကုသိုလ္ကံကုန္သြားလွ်င္ အကုန္လံုး ေပ်ာက္ဆံုးသြားနိုင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးေခတ္က ေျမၾကီးထဲမွာ ျမွဳပ္ႏွံသိမ္းဆည္းမွဳ၊ ယေန႔ေခတ္စနစ္အရ ဘဏ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားသည္ လံုးဝ စိတ္ခ်ရသည္ဟု မဆိုနိုင္ေပ။ ယင္းအခ်က္မ်ားကို ျမတ္ဗုဒၶက နိဓိက႑သုတ္တြင္ ေဟာေတာ္မူထား၏။

ယင္းသုတ္၌ပင္ ျမတ္ဗုဒၶက ေသခ်ာသည့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွဳကို ညႊန္ျပထားေတာ္မူ၏။ လိမၼာပါးနပ္ အသိပညာရွိသည့္ အမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီးသည္ အလွဴဒါနျပဳျခင္း၊ သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ ကိုယ္ႏွတ္ ႏွလံုးေစာင့္စည္းျခင္း၊ ဣေျႏၵတို႔ကို ဆံုးမျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္တည္းဟူေသာ ေရႊအိုးကို စနစ္တက် ေကာင္းမြန္စြာ ျမွဳပ္ထားနိုင္ေၾကာင္း ျမတ္ဗုဒၶက သံသရာအျပန္လမ္း ေျဖာင့္တန္းဖို႔ရန္ လမ္းျပေတာ္မူ၏။

ျမတ္ဗုဒၶက အထူးသျဖင့္ ဒါနျဖင့္ ေရႊအိုးျမွပ္ႏွံသင့္သည့္ ေနရာဌာနကို ညႊန္ျပေတာ္မူ၏။ (၁) ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေမြေတာ္ဓာတ္ေတာ္တို႔ကို ထည့္သြင္းပူေဇာ္ထားရာ ေစတီပုထိုး သို႔မဟုတ္ ဓာတုေစတီ၊ ဓမၼေစတီ၊ ဥဒၵိႆေစတီႏွင့္ ပရိေဘာဂေစတီေတြ တို႔၌လည္း ဒါနျပဳေသာအားျဖင့္ ျမွဳပ္ႏွံနိုင္၏။ (၂) သံဃာေတာ္တို႔၏ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကို အာရံုျပဳ၍ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္တို႔အား လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ ျမွဳပ္ႏွံနိုင္ပါ၏။ (၃) မိမိၾကည္ညိုေလးစားရာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတေယာက္အား လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ ျမွဳပ္နွံနိုင္၏။ (၄) မိမိအိမ္သို႔ ေရာက္လာသည့္ အထူးဧည့္သည္ေတာ္၊ သို႔ မဟုတ္ ဖိတ္မႏၱကျပဳထားသျဖင့္ လာေရာက္ၾကေသာ ဧည့္သည္တို႔အားလည္း ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္စြာျပဳျခင္း၊ တည္ခင္းဧည့္ခံ ေကြ်းေမြးလွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္လည္း ျမွဳပ္ႏွံနိုင္၏။ (၅) မိမိ၏ ေက်းဇူးရွင္ မိဘႏွစ္ပါးကို လုပ္ေကြ်းျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္လည္း ေသခ်ာသည့္ ျမွပ္ႏွံသည္မည္၏။ (၆) အကိုၾကီးေတာ့ အဖအရာ၊ အမၾကီးေတာ့ အမိအရာ ဆိုသကဲ့သို႔ မိသားစုထဲမွာ မိဘႏွစ္ပါး မရွိလွ်င္ ထိုအကိုၾကီး အမၾကီးမ်ားကို ခ်ီးျမွင့္ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္လည္း ေသခ်ာသည့္ ဒါနကိုသိုလ္ ျမွဳပ္ႏွံသည္မည္၏။ ။

ထိုကဲ့သို႔ ဒါနျပဳေသာအားျဖင့္ ကုသိုလ္ေရႊအိုးျမွပ္ႏွံသင့္သည့္ ေနရာမ်ားကို ညႊန္ျပျခင္း ျဖစ္၏။ ဤကဲ့သို႔ ရင္းႏွီးျမွပ္နွံျခင္းသည္ အလြန္ေသခ်ာသည့္ ျမွပ္ႏွံျခင္းမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုခဲ့ျပီး ဒါန၊ သီလ၊ သံယမ၊ ဒမ တည္းဟူေသာ ျမွပ္ႏွံထားသည့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳကို မည္သည့္ရန္သူကမွ် အနိုင္က်င့္ မယူနိုင္ေသာေၾကာင့္ အေဇယ်ဟုလည္းေကာင္း၊ မိမိ၏တမလြန္ဘဝ အျပန္လမ္းမွာ ေျဖာင့္တန္းဖို႔ရာ၊ တမလြန္ဘဝသံသရာ သြားေလရာရာ ထပ္ၾကမကြာ လိုက္ပါနိုင္ေသာေၾကာင့္ အနုဂါမိက ဟုလည္းေကာင္း ေခၚနိုင္ပါ၏။ ရွာေဖြစုေဆာင္း ျမွဳပ္ႏွံသိမ္းဆည္းထားအပ္ေသာ ပစၥည္းကို စြန္႔၍ တမလြန္ဘဝသြားၾကရမွာ ေသခ်ာ၏။ သို႔ေသာ္ ယင္းပစၥည္းမ်ားက တကယ္တန္း တမလြန္ဘဝေျဖာင့္တန္းေသခ်ာဖို႔ မလြယ္လွ၊ ထိုပစၥည္းဥစၥာတို႔ကို အေျခခံ၍ ျပဳလုပ္အာင္ေသာ ဒါန စေသာတရားတို႔သည္သာ တမလြန္ဘဝအတြက္ ေသခ်ာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ အျပန္လမ္းမွာ ေျဖာင့္တန္းဖို႔ရာ ဒါန သီလ၊ သံယမ၊ ဒမ ဟူေသာ တရားတို႔သည္ အလြန္တရာအေရးၾကီးလွ၏။

ပစၥည္းဥစၥာတို႔မည္သည္ အမ်ားဘံုဆိုင္မ်ား ျဖစ္၏။ မိမိပိုင္ပစၥည္းမ်ားသည္ မိမိကြယ္လြန္သြားေသာအခါ မိဘအေမြပိုင္ပစၥည္းဟု ဆိုကာ တစ္ခါတရံ အေမြခံသားသမီးၾကားမွာ အေမြလုကာ ျပႆနာ ျဖစ္ေစတတ္၏။ သံသရာမပါေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမဟုတ္ ဘံုဆိုင္ပစၥည္းသာျဖစ္၏။ မိမိကုသိုလ္သည္သာလွ်င္ အမ်ားဘံုဆိုင္မဟုတ္ ကုိယ္ပိုင္ပစၥည္းဟု ေခၚရ၏။ မိမိျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ ရတနာေရႊေငြတို႔မည္သည္ကား အျခားသူမ်ားက တိတ္တဆိတ္တူးေဖာ္သြားနိုင္၏။ ခုိးသူးမ်ားလည္း လုယက္နိုင္ေသာေၾကာင့္ စိတ္မခ်ရ၊ ကုိယ္ပိုင္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ကုသိုလ္ဥစၥာတို႔သည္ကား မည္သည့္ခိုးသူမွ မယူနိုင္ေပ။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရ၏။ ထိုကဲ့သို႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ကုသိုလ္တည္းဟူေသာ ေရႊအိုးမ်ိဳးျမွဳပ္ႏွံျခင္းကိုသာ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းတို႔က ခ်ီးမြမ္းၾက၏။

ကုသိုလ္ေရႊအိုးတို႔သည္ သဗၺကာမဒဒ- မိမိလိုခ်င္သည့္ အရာကို ေပးနိုင္၏။ ေရႊေငြရတနာမ်ားသည္ မိမိလိုခ်င္သည့္အရာတိုင္း မေပးစြမ္းနိုင္ၾက။ Money makes everything (ေငြက အရာရာ လုပ္နိုင္တယ္) ဟုဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႔မွာေတာ့ စိတ္ခ်မ္းသာမွဳတကယ္မေပးနိုင္ၾက။ Dhamma meakes everything (ဓမၼကေတာ့ အရာရာ ေပးစြမ္းနိုင္တယ္) ဟု ဆိုလွ်င္ ပိုမိုျပည့္စံုနိုင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သဗၺကာမဒေဒါ နိဓိ- အရာရာ လိုခ်င္တာကို ကုသိုလ္ေရႊအိုးက ေပးစြမ္းနိုင္၏ ဟု ျမတ္ဗုဒၶက ေဟာေတာ္မူ၏။ ေတာင့္တသည့္အရာတိုင္း ကုသိုလ္က ေပးစြမ္းနိုင္၏။

ေလာကသားတို႔ လိုခ်င္ေတာင္းတတ္သည့္အရာမ်ားကို ျမတ္ဗုဒၶက ဤသုတ္မွာ ေဟာေတာ္မူ၏။ လူသားတို႔သည္ လွခ်င္ပခ်င္ၾက၏။ အသံေကာင္းခ်င္ၾက၏။ ပံုပန္းသ႑ာန္အခ်ိဳးအစား ေခ်ာေမာလွပ ေျပျပစ္ခ်င္တတ္ၾက၏။ တခ်ိဳ႕က အျခံအရံေပါမ်ား အၾကီးကဲျဖစ္ခ်င္တတ္ၾက၏။ ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသ တစ္ခု အုပ္စိုးသည့္ ဧကရာဇ္မင္း၊ ပေဒသရာဇ္မင္း၊ စၾကာဝဠာတစ္ခုလံုးကို လႊမ္းမိုးအုပ္စိုးခ်င္သည့္ စၾကာဝေတးမင္း၏ ခ်မ္းသာမ်ိဳးကို လိုလားေတာင့္တတ္ၾက၏။ ကုသိုလ္တရားက ထိုလူသားတို႔ေတာင္းတသည့္ အရာမ်ားကို ရေစနိုင္၏။ ေပးစြမ္းနိုင္၏။ တစ္ခ်ိဳ႕သူမ်ားက လူ႔စည္းစိမ္ေလာက္တင္မက နတ္စည္းစိမ္မ်ားကို ေတာင့္တတတ္ၾက၏။ ထိုနတ္စည္းစိမ္မ်ားကိုလည္း ဤကုသိုလ္တရားမ်ားက ေပးစြမ္းနိုင္၏။ အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ လူသားတို႔ေတာင္းတတတ္ၾကသည့္ လူ႔စည္းစိမ္ နတ္စည္းစိမ္မွန္သမွ် ဤကုသိုလ္တရားက ေပးစြမ္းနိုင္၏။

တခ်ိဳ႕လူသားေတြက ဘဝသံသရာ လြတ္ေျမာက္ခ်င္ၾက၏။ ဘဝသံသရာလြတ္ေျမာက္ရာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကိုလည္း ကုသိုလ္တရားက ေပးစြမ္းနိုင္၏။ ထို႔ျပင္ ကုသိုလ္တရားက မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းႏွင့္ ဆံုဆည္းဖို႔လည္း ဖန္တီးေပးနိုင္၏။ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆံုေတြ႔ရလွ်င္ ဘဝသံသရာလြတ္ေျမာက္ေရးဆီအထိ ဦးတည္ေစနိုင္၏။ ဥပမာ အရွင္သာရိပုတၱရာေလာင္းလ်ာ ဥပတိႆပရဗိုဇ္သည္ အရွင္အႆဇိမေထရ္ကဲ့သို႔ေသာ မိတ္ေကာင္းေတြေကာင္းႏွင့္ေတြ႔ၾကံဳရသျဖင့္ တရားဓမၼအက်ဥ္းေလးနာၾကားခြင့္ရသြားကာ ေသာတာပန္တည္သြား၏။ ေရွးကုသိုလ္က ဖန္တီးေပးလို႔သာ အရွင္အႆဇိမေထရ္တည္းဟူေသာ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုနိုင္၏။ ကုသိုလ္ပါရမီရွိသူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးကိုလည္း တည့္မတ္ေအာင္ ထားနိုင္၏။ ေယာနိေသာမနသိကာရ ထားနိုင္ၾက၏။

ေယာနိေသာမနသိကာရထားကာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္လွ်င္ ဝိဇၨာေခၚသည့္ မဂ္ဉာဏ္၊ ဝိမုတၱိေခၚသည့္ ဖိုလ္ဉာဏ္မ်ားကိုလည္း ရေစနိုင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝိဇၨာဝိမုတၱိတည္းဟူေသာ အျမင့္ဆံုး အဆင့္ထိေအာင္ ကုသိုလ္တရားမ်ားက ရေစနိုင္၏။ ရဟႏၱာေအာင္လည္း ေပးစြမ္းနိုင္၏။ အရဟတၱမဂ္ အရဟတၱဖိုလ္ရ၍ ရဟႏၱာျဖစ္ခ်င္းတူေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္မ်ားကေတာ ့ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ျမင္နိုင္စြမ္းရွိသည့္ ပဋိသမၺိဒါဉာဏ္ေလးပါးကို မရရွိၾက။  ဥပမာ စာေမးပြဲေအာင္တာခ်င္းတူေသာ္လည္း ဂုဏ္ထူးႏွင့္ ေအာင္ျခင္း၊ ရိုးရိုးေအာင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ အလားတူ၏။ ထိုကဲ့သို႔အဆင့္ျမင့္ ပဋိသမၺိဒါဥာဏ္မ်ားကိုလည္း ကုသိုလ္တရားက ေပးစြမ္းနိုင္၏။ ကိေလသာလြတ္ေျမာက္ေစသည့္ ဝိေမာကၡ အဆင့္ျမင့္တရားကိုလည္း ေပးစြမ္းနိုင္၏။

ထိုမွ်မကေသး အရွင္သာရိပုတၱရာ အရွင္ေမာဂၢလာန္မေထရ္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အဂၢသာဝက၊ အရွင္မဟာကႆပ အရွင္အာနႏၵာတို႔ကဲ့သို႔ေသာ မဟာသာဝကအျဖစ္ကိုလည္း ကုသိုလ္တရားက ေပးစြမ္းနိုင္၏။ သာဝကအျဖစ္ျဖင့္ ပရိနိဗၺာန္မစံခ်င္ဘဲ ကုိယ္တိုင္ သစၥာေလးပါး သိျမင္သည့္ ပေစၥက ဘုရားရွင္ အျဖစ္ကိုလည္း ေပးစြမ္းနိုင္၏။ ေနာက္ဆံုး သမၼာသမၺဳဒၶဘုရားရွင္ ျဖစ္ခ်င္လွ်င္လည္း ဤကုသိုလ္တရားမ်ားက ေပးစြမ္းနိုင္ေၾကာင္းကို ျမတ္ဗုဒၶက အတိအလင္း ဤနိဓိက႑သုတ္၌ ေဟာၾကားထားေတာ္မူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဤသုတ္ေတာ္၌
ဧဝံ မဟိဒၶိကာ ဧသာ၊ ယဒိဒံ ပုညသမၸဒါ။
တသၼာ ဓီရာ ပသံသႏၱိ၊ ပ႑ိတာ ကတပုညတံ။
ယဒိဒံ ပုညသမၸဒါ- အၾကင္ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းသည္၊ အတၳိ-ရွိ၏။ ဧသာ ပုညသမၸဒါ-ထိုကုသိုလ္ေကာင္းမွဳႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းသည္၊ ဧဝံ မဟိဒၶိကာ- ဤ၍ဤမွ် ဂဏန္းခ်၍ ေရတြက္လို႔မရေလာက္ေအာင္ အက်ိဳးေက်းဇူးၾကီးမားလွေပ၏။ တသၼာ-ထို႔ေၾကာင့္၊ ဓီရာ-ပညာျဖင့္ မိမိ၏ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ရယူတတ္ၾကကုန္ေသာ၊ ပ႑ိတာ- ပညာရွိ အမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔သည္၊ ကတပုညတံ- ျပဳအပ္ျပီးေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ ရွိသူ၏ျဖစ္ေၾကာင္း ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ မွန္သမွ်ကို၊ ပသံသနၱိ- ခ်ီးမြမ္းၾကပါေပ၏။
ေနာက္ဆံုးနိဂုံးအေနျဖင့္ သင္တန္းသူသင္တန္းသားတို႔အား နိဓိက႑သုတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ရာစပ္ႏြယ္ရာ မွတ္သားစရာ ေအာက္ပါ စာတိုေပစေလးမ်ားကို ရွင္းလင္းျပ မွ်ေဝရင္း သင္တန္းကို အဆံုးသတ္ျဖစ္ပါ၏။
(၁) စားသမွ် မစင္၊ ထားသမွ် မေသခင္၊
ျပဳသမွ် ကုသိုလ္အပင္၊ ယခုဘဝ ဘဝေကာင္းတြင္၊
စားလည္းစား၊ ထားလည္းထား၊
ျပဳလည္းျပဳမွ၊ ေတာ္ၾကလိမ့္မည္ပင္။ (တတိယေျမာက္ ဒီပဲယင္း ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ၾကီး)။
(၂) တရားဥစၥာ၊ ဤႏွစ္ျဖာ၊ မွန္စြာ၊ စုၾကသည္။
(၃) ပစၥည္းဥစၥာ၊ စုသူမွာ၊ ရံခါ ေသာက၊ ပြားရသည္။
(၄) ရွာရင္း ရွာရင္း၊ ကုန္သြားရင္း၊ စုခ်င္း မဆံုျပီ။
(၅) ေလာကုတၱရာ၊ စုသူမွာ၊ မွန္စြာခ်မ္းသာသည္။
(၆) တရားစုမွ၊ ကုိယ္ပိုင္ရ၊ မုခ်ခ်မ္းသာ၊ ပြားလိမ့္မည္။
(၇) အျပန္လမ္းမွာ၊ ေျဖာင့္တန္းဖို႔ရာ၊ မွန္စြာ ကုသိုလ္ျပဳရမည္။ (ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)။
(၉) ေလာကီဥစၥာ၊ ရတနာ၊ မွတ္ပါ ဘံုဆိုင္ပစၥည္းတည္း။
(၁၀) ေလာကုတၱရာ၊ ရတနာ၊ မွတ္ပါ၊ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းတည္း။
(၁၁) ေန႔ခါမွာေျမာက္၊ ညခါေျခာက္၊ ေၾကာက္လန္႔ဖြယ္ရာ၊ ေလာကီသာ။
(၁၂) ေန႔မွာလည္းေပ်ာ္၊ ညလည္းေပ်ာ္၊ ႏွစ္ေဖာ္ခ်မ္းသာ၊ ေလာကုတၱရာ။
(၁၃) တစ္ဘဝအက်ိဳး၊ ရြက္သည္ပိုး၊ တန္ဘိုးနည္းပါ၊ ေလာကီသာ၊
(၁၄) ပစၥဳပၸန္ သံသရာ၊ ႏွစ္ျဖာအက်ိဳး၊ ရြက္သည္ပိုး၊ တန္ဘိုးၾကီးပါ၊ ေလာကုတၱရာ။ (ဆရာေတာ္တပါး)။အားလံုးေသာ သူေတာ္စင္အေပါင္းတို႔

သာသနာႏွင့္ၾကံဳ၊ ဤလူ႔ဘံုမွာ၊ စုံေအာင္ ကုသိုလ္ျပဳနိုင္ၾကပါေစ။

ေမတၱာျဖင့္
ေဒါက္တာသုတာစာရာလကၤာရ(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)
ရန္ကုန္ သီတဂူဗုဒၶတကၠသိုလ္
Fri, Oct 26, 2012

မွတ္ခ်က္။ Oct, 20 ႏွင့္ 21 ရက္ ၂၀၁၂ (စေန တနဂၤေႏြ သင္တန္း) မွတ္တမ္းေလးမ်ားကို ျပန္လည္ ေရးသားပါသည္။

Thursday, October 11, 2012

ကံၾကမၼာ

စာေရးသူသည္ ၂၀၁၂ ခု၊ ေအာက္တိုဘာလ ေလးရက္ေန႔တြင္ သီတဂူဆရာေတာ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕ သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ ေစလႊတ္မွဳအရ စစ္ကိုင္းမွ ရန္ကုန္ သီတဂူဗုဒၶတကၠသိုလ္သို႔ စာခ်ကထိကအျဖစ္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ မိမိအတြက္ သီးသန္႔ ဘာသာရပ္ တစ္ခုပို႔ခ်ေပးရန္ တာဝန္ေပးမွဳ မရွိေသးသျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ စာေရးသူ၏ သီတင္းသံုးေဖာ္ ဦးသီဟဥာဏာဘိဝံသက ပညာေရးအတြက္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ ရွိသျဖင့္ သူ၏ပို႔ခ်ျမဲ တကၠသိုလ္စာဝါကို ထိုေန႔အတြက္ ကိုယ္စား ကူညီပို႔ခ်ေပးရန္ စာေရးသူအား တိုက္တြန္းပါသည္။ ထိုအရွင္သည္လည္း အဘိဓမၼာ စိတ္ပါဝင္စားေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အဘိဓမၼာသင္တန္းကို ေသာၾကာ စေန တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္သီတဂူ ဗုဒၶတကၠသိုလ္မွာ ပို႔ခ်ေပးေနပါသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ နံနက္ခင္း သူႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း စပ္မိစပ္ရာ ေဆြးေႏြးရင္း သူ၏ စာဝါကို ထိုေန႔ မအားသည့္အတြက္ ကိုယ္စားပို႔ခ်ေပးရန္ ေျပာျပလာပါ၏။ သူဆက္လက္ ပို႔ခ်ရမည့္ သခၤန္းစာမွာ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟလာ ကမၼစတုကၠ ပင္ျဖစ္၏။ စာေရးသူလည္း ထိုအရွင္အား ကူညီေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အဘိဓမၼာသင္တန္းလာေရာက္တက္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ပံုမွန္စာဝါ မပ်က္ေစျခင္ေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း "အရွင္ဘုရားကိုယ္စား တပည့္ေတာ္ ကိုယ္တတ္နိုင္သမွ် ကံအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေလာက္ ျဖစ္ေစ ကူညီပို႔ခ်ေပးမည့္အေၾကာင္း" ဝန္ခံလိုက္ပါသည္။ နံနက္ ၈ နာရီမွာ သင္တန္းစတင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကံအေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္လ်ည္းျပီး ေထြေထြထူးထူးလည္း စာမဖတ္ထားျဖစ္ပါ။ ၈ နာရီမွ ၉ နာရီအထိ ကံအေၾကာင္း မိမိသိနားလည္ထားသည့္အတိုင္း မိတ္ဆက္နိဒါန္းအျဖစ္ ေျပာျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းျပီးသည့္အခါမွာ သင္တန္းသူသင္တန္းသားမ်ားအဖို႔လည္း တစ္စံုတရာ လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ အက်ိဳးရွိမည္ဟု စာေရးသူ ေမွ်ာ္လင့္မိ၏။ မွန္ပါသည္။  ျမတ္စြာဘုရားကေတာ့ ေဝေနယ်သတၱဝါတို႔၏ အလိုအဇၥ်ာသယကိုၾကည့္ျပီး "အနာႏွင့္ေဆး တည့္ေအာင္ေပး" ဆိုသလို တရားဓမၼကို ကြက္တိေဟာေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏တရားပြဲတိုင္းသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ အခ်ည္းအႏွီးမျဖစ္ခဲ့။ ေဒသနာေတာ္အဆံုးမွာ ေဝေနယ်သတၱဝါတို႔ သရဏဂံုတည္မွဳအစ မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကသည္အဆံုး အားလံုးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလွသည္ကို ပိဋကစာေပေတြမွာ ေတြ႔နိုင္ပါ၏။    ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဘိဓမၼာ ခက္ခဲနက္နဲသည့္ ကံၾကမၼာအေၾကာင္းကို စာဖတ္သူမ်ားအား မွ်ေဝေသာအားျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္အျဖစ္ ေရးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ကံၾကမၼာဟူေသာ စကားသည္ ဘာသာဝင္တိုင္း သို႔မဟုတ္ လူတိုင္းပါးစပ္ဖ်ားမွာ ေရးပန္းစားလ်က္ရွိ၏။ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ႏွတ္ဖ်ား၊ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ပိုမိုေရးပန္းစားသည္ဟု ဆိုနိုင္၏ ။ ပညာရွင္တို႔သည္လည္း Kamma Theory (ကံအေၾကာင္းဒႆန), Kamma and Rebirth (ကံႏွင့္ဘဝသံသရာ), Kamma and Liberation (ကံၾကမၼာႏွင့္ ဘဝလြတ္ေျမာက္ေရး) စသည္ျဖင့္ ရွဳ႕ေဒါင္းမ်ိဳးစံုမွ တင္ျပၾကေပ၏။ ဗုဒၶအဘိဓမၼာမွာ ကံၾကမၼာအေၾကာင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ေတြ႔ရ၏။ ကံၾကမၼာ၏ အေရးၾကီးသည့္ အခန္းက႑မ်ား ျပည့္လွ်ံေန၏ ။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ အဓိကဇာတ္ေကာင္မွာ ကံၾကမၼာပင္ျဖစ္သည္ဟု လက္ခံယံုၾကည္ထားၾက၏ ။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔သည္ ကံၾကမၼာအေကာင္းအဆိုးကို လိုက္၍ မိမိတို႔၏ဘဝ အတက္အက် ျဖစ္ၾကရသည္ဟု လက္ခံၾက၏ ။ ကံဇတ္ဆရာ ေစလိုရာ ကျပအသံုးေတာ္ခံၾကရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ဘဝရပ္တည္ေရးသည္ မိမိကံၾကမၼာေပၚတြင္ အလြန္မူတည္လ်က္ရွိ၏။  ဤအခ်က္ကို ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ သိပ္ျငင္းခ်က္ထုတ္မည္ မဟုတ္ေပ။ ျငင္းဆန္သူသည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဘဝလြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းစဥ္မွ ေသြဖီသူဟု ကင္ပြန္းတပ္ခံရေပလိမ့္မည္။
ဥတု ဗီဇ၊ ကံ ဓမၼ၊ စိတၱ နိယာမာ ဆိုသည့္အတိုင္း နိယာမ ငါးမ်ိဳးတြင္ တပါးအပါဝင္ျဖစ္ေသာ ကမၼနိယာမအလိုအရ သတၱဝါတိုင္းမွာ ေရွးအတိတ္ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံမ်ား၏ အေမြကိုလည္း ခံစားတတ္ပါသည္။ ကံဆိုသည္မွာ အလုပ္ပင္ျဖစ္ပါ၏။ 'ေစတနာ ဟံ ဘိကၡေဝ ကမၼံ ဝဒါမိ" ဟူေသာ ေဒသနာေတာ္အရ ထိုအလုပ္ကိုပင္ ေစတနာ ဟုလည္း ေဝါဟာရတမ်ိဳးျဖင့္ ေခၚနိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ေကာင္းလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေစတနာေကာင္းလွ်င္ ကံေကာင္းသည္ ဟု ဆိုၾက၏။ အလုပ္မေကာင္းလွ်င္ ေစတနာမေကာင္းလွ်င္ ကံမေကာင္းဟု အျပန္နားလည္ရ၏။ ကမၼ- အလုပ္ဆိုသည္မွာလည္း အျမဲတမ္းလွဳပ္ရွားေနရ၏။ ကိုယ္ႏွတ္စိတ္ သံုးပါး လွဳပ္ရွားေနသမွ် ကံတစ္ခုခု ျဖစ္ေန၏။ ကိုယ္လွဳပ္ရွားေနလွ်င္ ကာယကံျဖစ္ေပမည္။ ႏွတ္လွဳပ္ရွားပါက ဝစီကံ ျဖစ္၏။ စိတ္မေနာ ၾကံစည္လွဳပ္ရွားသမွ် မေနာကံျဖစ္ေပ၏။ ကံၾကမၼာ၏နယ္ပယ္သည္ အလြန္ပင္ က်ယ္ဝန္းလွ၏။ ဘဝသံသရာ မကုန္ဆံုးေသးသမွ် ကံၾကမၼာ၏ နယ္ပယ္မွ လြတ္နိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သတၱဝါတိုင္း ရုန္းကန္လွဳပ္ရွားေနရ၏။ လွဳပ္ရွားတိုင္း ကံေတြ ျဖစ္ေန၏။ အကယ္၍ လွဳပ္ရွား ရုန္းကန္မွဳ မရွိေတာ့လွ်င္ ကံၾကမၼာကုန္ခမ္းသြားသူ (ရဟနၱာ) ဟု ဆိုနိုင္ေပ၏ ။
အဘိဓမၼာအလိုအရ တရားဓမၼတို႔သည္ အေၾကာင္းေပါင္းစံုမွ အက်ိဳးအေၾကာင္း အေျခအေန တိုက္ဆိုက္မွဳ (conditions) မ်ား ေပါင္းဆံုမွ ျဖစ္ေပၚတတ္ၾက၏ ။ အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္ရိုးထံုးစံမရွိ။ ကမၼသတၱိ ေတာက္ေျပာင္ဖို႔အတြက္ အေျခခံ ၾကိဳးစားမွဳ ဝီရိယစြမ္းအင္(Effort or Energy) ရွိမွသာ ျဖစ္နိုင္၏။ ၾကိဳးစားမွဳစြမ္းအင္ မရွိလွ်င္ မည္သည့္ လွဳပ္ရွားမွဳ ကမၼ(ကံစြမ္းအင္) မျဖစ္နိုင္ေပ။ ၾကိဳးစားမွဳ ဝီရိယစြမ္းအင္ နည္းလွ်င္ နည္းတာႏွင့္အမွ် ကံစြမ္းအင္လည္း နည္းပါးနိုင္၏။ ၾကိဳးစားမွဳစြမ္းအင္ လံုးဝရပ္ဆိုင္းသြားလွ်င္လည္း အလိုအေလွ်ာက္ ကံစြမ္းအင္ ရပ္ဆိုင္းသြားနိုင္၏ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကံၾကမၼာ ကံစြမ္းအင္သည္ ဝီရိယအေပၚမွာလည္း မူတည္ေန၏။
ၾကိဳးစားမွဳ ဝီရိယတြင္လည္း မျပီးေသး။ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို အေကာင္ထည္ေပၚေစခ်င္သည့္ ျဖစ္ခ်င္မွဳ ဆႏၵ(Desire, Will or Wish to do) ေၾကာင့္သာ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ျခင္း ဝီရိယျဖစ္၏။ ထိုေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ ေပၚေစခ်င္သည့္ ဆႏၵ(ျဖစ္ခ်င္မွဳ)သည္ လက္ေတြ႔အေကာင္ထည္ေပၚေအာင္ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သည့္ ဝီရိယ၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားျဖစ္လာျပန္၏။ ျဖစ္ခ်င္သည့္ ဆႏၵတရားသည္လည္း စိတ္ဓာတ္ကို ႏွိဳးေဆာ္တတ္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြေအာင္ စြမ္းေဆာင္တတ္သည့္ ေစတနာ(Motivation) အေပၚ အျပန္အလွန္မွီတြယ္ေန၏။ တက္ၾကြေအာင္ ႏွိဳးေဆာ္တတ္သည့္ ေစတနာတရား၏ တြန္းအားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ခ်င္မွဳ ဆႏၵ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္ေပ၏။ ေစတနာသည္လည္း အေၾကာင္းမဲ့ေတာ့ ျဖစ္လာသည္မဟုတ္။ စိတ္ဓာတ္သည္လည္း အေၾကာင္းမဲ့ မတက္ၾကြနိုင္ေခ်။ မိမိ၏စိတ္ဓာတ္ယံုၾကည္ခ်က္ သဒၶါ (Confidence or Faith) ရွိမွ ႏွိဳးေဆာ္တက္ၾကြမွဳ ေစတနာျဖစ္လာနိုင္၏။ ယံုၾကည္ခ်က္ကင္းမဲ့လွ်င္ တက္ၾကြမွဳ မရွိလာနိုင္။ ယံုၾကည္ခ်က္ အားေကာင္းေတာင့္တင္းမွသာလွ်င္ တက္ၾကြမွဳ ေစတနာတရား လွဳပ္ေဆာ္မွဳတက္ၾကြမွဳ ခိုင္မာျပင္းထန္လာတတ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္တက္ၾကြသည့္ ေစတနာသည္လည္း ယံုၾကည္မွဳ သဒၶါတရားအေပၚတြင္ အေျခခံျပန္၏။ ဗုဒၶဘာသာအလိုအရ ယံုၾကည္မွဳသည္လည္း မ်က္ကန္းယံုၾကည္မွဳ Blind Faith or Belief ေတာ့ မျဖစ္ရ။ အသိဥာဏ္အေျခခံရမည္ ျဖစ္၏။ အသိဥာဏ္အလိုက္သာ ယံုၾကည္မွဳ ျဖစ္ေပၚတတ္၏။ အသိဥာဏ္ပညာ မွန္ကန္လွ်င္ မွန္ကန္သေလာက္ ယံုၾကည္ခ်က္သဒၶါမွန္ကန္လာမည္ ျဖစ္၏။ အသိဥာဏ္ပညာ မွားယြင္းေဖာက္ျပန္လွ်င္ အမွားကို အမွန္၊ အမွန္ကိုအမွားအျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံသြားတတ္၏။ အသိဥာဏ္ပိုမို နက္နဲခိုင္မာ သိမ္ေမြ႔သည့္အေလွ်ာက္ ယံုၾကည္ခ်က္သည္လည္း ပိုမို မွန္ကန္ခိုင္ျမဲတတ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ယံုၾကည္ခ်က္(သဒၶါ)သည္ ဥာဏ္ပညာ၏ အေထာက္ကူရမွသာ ပညာအေျခခံရမွသာ ေကာင္း၏။
အသိဥာဏ္ပညာသည္လည္း ဥပနိႆယ ပတ္ဝန္းက်င္ မွီရာေကာင္းအလိုက္ ကြဲျပားျခားနားတတ္၏။ အသိပညာ ရရွိဖို႔ကလည္း ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း မွီရာေကာင္း ဥပနိႆယရရွိမွသာလွ်င္ ပိုမိုေတာက္ေျပာင္၏။ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းလွ်င္ အသိပညာေကာင္းလာနိုင္၏။ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုးဝါးလွ်င္လည္း ပညာ၏ဆန္႔က်င္ဖက္ ေမာဟ- မသိမိုက္မဲမွဳေတြႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္၏။ ဥပမာ လူမိုက္ႏွင့္ ေပါင္းဖက္ရလွ်င္ မိုက္မဲမွဳ ေမာဟတရား ဖံုးလႊမ္းျပီး မွားယြင္းသည့္ အသိပညာမ်ားသာ ျဖစ္ေပၚကာ အမွားကို လက္ခံယံုၾကည္လွ်က္ အမွားကံၾကမၼာသာ လည္ပတ္တတ္၏။ အျပန္အားျဖင့္ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္ ေပါင္းသင္းရပါက သို႔မဟုတ္ မွီရာေကာင္းရပါက ေကာင္းသည့္ စိတ္ဓာတ္ ေကာင္းသည့္ အသိဥာဏ္မ်ား ကိန္းေအာင္းလာတတ္၏။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပုထုဇဥ္တို႔၏ စိတ္သည္ မေကာင္းမွဳ၌ ေမြးေလွ်ာ္တတ္ေသာေၾကာင့္ မူလဗီဇ၌ပင္ မိုက္မဲတတ္သည့္ အသိဥာဏ္ကို လက္ခံလြယ္တတ္၏။ ေကာင္းသည့္ အသိဥာဏ္မ်ားကေတာ့ ငုပ္လွ်ိဳးေနတတ္သျဖင့္ လက္ခံဖို႔ ခက္ခဲေနတတ္၏။ ဤသည္ပင္လွ်င္ ဆိုးဝါးလွသည့္ ကံၾကမၼာမ်ား ျဖစ္လာဖို႔ တံခါးဖြင့္ေပးလိုက္သလို ျဖစ္လာ၏ ။
မိမိပတ္ဝန္းက်င္ ဥပနိႆယကို မိမိကံၾကမၼာက ဖန္တီးေပးနိုင္သလို ပတ္ဝန္က်င္ မွီရာေကာင္းကလည္း မိမိကံၾကမၼာကို ေျပာင္းလဲျပစ္တတ္၏။ သို႔ေသာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ဟူသည္ ေျပာင္းလဲနိုင္ေသာ အေျခအေနပင္ ျဖစ္၏။ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း မွီရာေကာင္းႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳသူမ်ားကို၊ အဆင္ေျပသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳသူမ်ားကုိ ကံေကာင္းသူဟု ကင္ပြန္းတတ္ၾကျပီး အဆင္မေျပသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳေနရသူမ်ားကို ကံဆိုးသူဟု သတ္မွတ္ၾက၏။ "သူေတာ္ခ်င္းခ်င္း သတင္းေလြ႔ေလြ႔ ေပါင္းဖက္ေတြ႔" ဆိုသကဲ့သို႔ သတၱဝါတို႔သည္ မိမိ၏ လွဳပ္ရွားမွဳ ကံေကာင္းမြန္ေလေလ ေကာင္းမြန္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ မွီရာေကာင္း ဥပနိႆယႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳရေလေလ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ မီွရာေကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္း ရွိလိုသူသည္ မိမိ၏ ေစတနာ တြန္းအား ေကာင္းမြန္စြာ လွဳပ္ရွားေနဖို႔ အထူးလိုအပ္လွေပ၏ ။ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းလွ်င္ ခ်မ္းသာသုခ ရမည္ျဖစ္၏။ မေကာင္းသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေနထိုင္ရသူမ်ားသည္ စိတ္ခ်မ္းသာမွဳ မရနိုင္ၾက။ အျမဲတမ္း ရန္ျဖစ္ေနတတ္သည့္ အိမ္အနီးနားမွာ ေနရသူသည္ မိမိအိမ္မွာ ရန္မျဖစ္ေသာ္လည္း ဆဲဆိုသံမ်ားၾကားေနရသျဖင့္ ဘယ္ေသာအခါမွ နားခ်မ္းသာလိမ့္မည္မဟုတ္၊ နားဆင္းရဲမွဳ ၾကံဳေနရမည္ပင္ျဖစ္၏။ စိတ္ဆင္းရဲေနလွ်င္ မေနာကံ လွဳပ္ရွားမွဳလည္း ေကာင္းနိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းထံမွ ကံၾကမၼာေကာင္းမ်ား အေျခခံအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။
ပတ္ဝန္းက်င္က ကံၾကမၼာကို ေျပာင္းလဲပစ္နိုင္သည္ဟု ဆိုရာမွာ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္း၏။ ဘုရားေလာင္း သိဒၶတၳ မင္းသားသည္ ဘုရားျဖစ္ဖို႔ရန္ နိယတဗ်ာဒိတ္္ပန္း ပန္ဆင္ခဲ့ျပီး၏။ ပါရမီ ဆယ္ပါး(Ten Perfections) ဟုေခၚေသာ ဘုရားျဖစ္ရန္ ဘာသာရပ္ၾကီး ၁၀ ပါးကို အျပီးအပိုင္ ျဖည့္က်င့္ဆည္းပူး အားထုတ္ကာ ဘုရားျဖစ္ဖို႔ ရာႏွဳန္းျပည့္ ေအာင္မွတ္မ်ား ရရွိျပီးျဖစ္၏။ ေနာက္ဆံုးဘဝမွာ ဘုရားျဖစ္ဖို႔ က်ိန္းေသေသာ္လည္း ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဓန မင္းၾကီး၏ စီမံခ်က္အရ ရမၼ၊ သုဘ၊ သုရမၼ ဟူေသာ ေရႊနန္းမသံုးေဆာင္မွာ ကာမဂုဏ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ နစ္မြန္းေနခဲ့ရေသး၏။ ဤသည္မွာလည္း မေကာင္းသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ အေလာင္းေတာ္မင္းသိဒၶတၳ အခိုက္အတန္႔ ဘဝေမ့ေနသည္ဟုပင္ ဆိုနိုင္၏။ ဘုရားျဖစ္နိုင္သည့္ မူလဗီဇ အသိဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ကိန္းေအာင္းေနေသာ္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ ကာမဂုဏ္အာရုံသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ခမည္းေတာ္ၾကီးက ဖန္တီးေျပာင္းလဲပစ္လိုက္၏။ တနည္းအားျဖင့္ ကာမဂုဏ္အာရုံ ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္ျဖင့္ အစားထိုးခံလိုက္ရျခင္းပင္ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ပါရမီတို႔၏ ႏွိဳးေဆာ္မွဳေၾကာင့္ ဥယ်ာဥ္ေတ္ထြက္စဥ္ သူအိုသူနာသူေသရဟန္း နိမိတ္ၾကီးေလးခန္း ျမင္ေတြ႔ေသာအခါ ေတာထြက္ရန္စဥ္းစားလာျပန္၏။ ပတ္ဝန္းက်င္ေတြ႔ၾကံဳမွဳအလိုက္ ကံလွဳပ္ရွားမွဳ ေျပာင္းလဲလာျပန္၏။ သိဒၶတၳမင္းသားအဖို႔ ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္ထံမွ အသိဥာဏ္အသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာျပန္၏။ နိမိတ္ၾကီးေလးပါး မျမင္ရလွ်င္ ပတ္ဝန္းက်င္ကာမဂုဏ္အသိုင္းဝိုင္းမွာ နစ္ေမ်ာလ်က္ အသိဥာဏ္သစ္မ်ား မေပၚလာနိုင္ေပ။
ထို႔ျပင္ ကိသာေဂါတမီ၏ ေရႊနန္းရင္ျပင္ "နိဗၺဴတာနူန သာ မာတာ" စေသာ နိဗၺဴတ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေတးသီခ်င္းသံ ၾကားရျပန္ေတာ့ ဘဝမ်ားစြာသံသရာမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး နိဗၺဴတအတြက္ ဘုရားျဖစ္ဖို႔ အားထုတ္ခဲ့ရေသာ ဘုရားေလာင္း၏ စိတ္ဓာတ္အဟုန္သည္လည္း သူ၏ႏွလံုးသားမွာ ရိုက္ခတ္ တုန္လွဳပ္ခံစားလိုက္ရ၏။ သူအိုသူနာသူေသ ဟူေသာ နိမိတ္ၾကီး သံုးပါးျမင္စဥ္တုန္းက ေၾကာက္လန္႔တုန္လွဳပ္ခဲ့ေသာ စိတ္ႏွလံုးသည္ ပတ္ဝန္းက်င္အာရုံသစ္ျဖစ္သည့္ ရဟန္းဘဝ၏ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမွဳ၊ ကိသာေဂါတမီ၏ သားေခ်ာ့ ေတးသီခ်င္းသံ ၾကားလိုက္သသည့္အခါ အိုနာေသေရး ကင္းေဝးရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျငိမ္းခ်မ္းမွဳ နိဗၺဴတသည္ သူ၏ ဦးတည္ခ်က္ ပန္းတိုင္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းၾကီး သေဘာေပါက္သိျမင္လာေတာ့၏။ တနည္းဆိုရလွ်င္ သမဏဘဝ၏ျငိမ္းခ်မ္းမွဳ၊ နိဗၺဴတ-ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေတးသီခ်င္းသံဟူေသာ ပတ္ဝန္းက်င္သစ္မွ အသိဥာဏ္ရလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ထိုကဲ့သို႔ ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္မွ နိမိတ္ေကာင္း ျမင္ၾကားမွဳ တို႔သည္လည္း ေရွးအတိတ္အဆက္ဆက္က မင္းသိဒၶတၳ၏ နိဗၺဴတ အတြက္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ေသာ ကံၾကမၼာ အရင္းအႏွီးေၾကာင့္သာ ျမင္ၾကားလာရျခင္း ျဖစ္ေပ၏။
ကံၾကမၼာအလွည့္အေျပာင္းျဖစ္စဥ္၌ လူမွဳေရး စီးပြားေရး ၾကီးပြားေရး က်န္းမာေရး ရာထူးဂုဏ္သိန္ စည္းစိမ္ဥစၥာ ျပည့္စံုၾကြယ္ဝေရး စသည္ျဖင့္ ေလာကီေရးရာမွာ ျဖစ္ေစ၊ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ျဖစ္ေစ အဂၤုတၱရနိကာယ္ စတုကၠနိပါတ္၊ စကၠသုတ္လာ တရား ေလးပါးသည္ အလြန္အေရးပါလွ၏။ ယင္းတရားေလးပါးတို႔ကား
၁။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာ အရပ္ေဒသ၌ ေနရျခင္း၊
၂၊ ေရွးကျပဳခဲ့ဖူးသည့္ ေကာင္းမွဳကုသိုလ္အထူး ရွိျခင္း၊
၃။ ဆရာသမားေကာင္း၊ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း မွီရာေကာင္း ရွိျခင္း၊
၄။ မိမိစိတ္ကို ေကာင္းစြာ တည္ေဆာက္ထားနိုင္ျခင္း၊ ဟု ေလးမ်ိဳးလာရွိ၏။
ဤတရားေလးပါးတို႔တြင္ နံပါတ္(၂) ျဖစ္သည့္ "ေရွးကျပဳခဲ့ဖူးသည့္ ေကာင္းမွဳကုသိုလ္အထူး ရွိျခင္း" သည္အဓိကျဖစ္၏။ ယင္းေကာင္းမွဳ ကုသိုလ္အထူးက "သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ အရပ္ေဒသကိုလည္း ေပးပို႔နိုင္၏။ ဆရာေကာင္းသမားေကာင္း သူေတာ္ေကာင္းတည္းဟူေသာ ဥပနိႆယ-မွီရာေကာင္းရေအာင္လည္း စီမံေပးနိုင္၏။ မိမိကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးကို တည့္မတ္ေအာင္ ေကာင္းစြာတည္ေဆာက္နိုင္စြမ္းရွိ၏" ဟု စတုကၠနိပါတ္ အဂၤုတၱရနိကာယ္ႏွင့္ သဂီ ၤတိသုတ္ ဒီဃနိကာယ္အဌကထာစကားတို႔အရ သိနိုင္၏။ အနုမာနနည္းအားျဖင့္ လူသားတို႔မွာ ဗီဇနိယာမ ကမၼဗီဇေကာင္းက အဓိကက်သည္ဟု ဆိုနိုင္၏။ သို႔ေသာ္ သေျပကန္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ သံုးသပ္ခ်က္ကေတာ့ "ဆိုခဲ့ျပီး အခ်က္မ်ားမွာ တကယ့္ပါရမီျပည့္စံုျပီးေသာ ပစၦိမဘဝိကတို႔အတြက္သာ လံုေလာက္ရာ၏၊ သာမန္ေကာင္းမွဳရွင္(ပါရမီရွင္) မ်ား၌ကား စိတ္မခ်ရေသး၊ ရွင္ေဒဝဒတ္သည္ (သင့္ေလွ်ာ္ေသာအရပ္) ပဋိရူပေဒသဝါသ ၌လည္းျဖစ္ရ၊ တကယ့္ သပၸဳရိသ ဘုရားရွင္ကိုလည္း မွီရ၊ (ေလာကီစ်ာန္အဘိညာဥ္ရသည္အထိ) ေရွးေကာင္းမွဳလည္း ရွိခဲ့သည္သာ၊ သို႔ေသာ္ မိမိစိတ္ကို ေကာင္းေအာင္တည္ေဆာက္နိုင္မွဳ (အတၱသမၼာ ပဏိဓိ) ပ်က္ကာ အက်ိဳးမဲ့ ဆံုးရွံဳးခဲ့ရရွာ၏။ အဇာတသတ္မင္းသည္လည္း ေကာင္းမွဳ(ပါရမီရွင္) တစ္ဦးပင္၊  ဖခင္ ေသာတာပန္ သူေတာ္ေကာင္းၾကီး(ဗိမၺိသာရမင္းၾကီး)ကို အမွီရပါလ်က္ ရွင္ေဒဝဒတ္ႏွင့္ အေပါင္းမွားကာ အတၱသမၼာပဏိဓိစက္ ပ်က္ခဲ့၍ နစ္နာရရွာသည္။ ဤအခ်က္ကား ပုထုဇၨနဂတိ၏ စိတ္မခ်ရသည့္ အျဖစ္ကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိရာ စိတ္ခ်ရေသာ အရိယာဘူမိသို႔ ေရာက္ေရး အေလးေပးကာ ၾကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း သတိေပးလ်က္ရွိသည္။ (သေျပကန္ ပရိတ္ၾကီး နိႆယသစ္ ၁၂၅)။ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ သံုးသပ္ခ်က္အရ ပစၦိမဘဝိကသား စစ္စစ္တို႔မွာ ဗီဇက ပမာဏလိုရင္းျဖစ္ျပီး သာမန္ကုသိုလ္ရွင္ ပါရမီရွင္၊ ပုထုဇဥ္မ်ားမွာ ပတ္ဝန္းက်င္က အဓိကက်လွ၏။ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းလွ်င္ ကံေကာင္းမည္ျဖစ္၏ ။
ကံ ဥာဏ္ ဝီရိယ ဆႏၵ ေစတနာ သဒၶါ ဥပနိႆယ တရားတို႔သည္ အျပန္အလွန္ မီွတြယ္ေနမည္သာျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကံလွဳပ္ရွားမွဳ မွန္သမွ်ကို အသိဥာဏ္ပညာျဖင့္ ထိန္းကြပ္ရန္ လိုအပ္၏။ အကြပ္မရွိတဲ့ ၾကမ္း ဗရမ္းဗတာ ဆိုသကဲ့သို႔ အသိဥာဏ္မပါေသာ ကံသည္ ဗရမ္းဗတာ ျဖစ္နိုင္၏။ အသိဥာဏ္ကင္းမဲ့ေသာ ကံသည္ အက်ိဳးေပး သန္မည္မဟုတ္၊ ခ်ိနဲ႔ ၾကံဳလွီေသာ အက်ိဳးကိုသာ ေပးတတ္၏။ တဖန္ မိမိဘဝသံသရာလြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ အသိပညာကိုလည္း စုေဆာင္းရမည္ျဖစ္၏။ ယင္းအသိပညာျဖစ္ေပၚဖို႔ တကယ္လြတ္ေျမာက္ခ်င္ေသာ စိတ္ဆႏၵသည္ ျပင္းျပရန္လိုအပ္၏။ ျပင္းျပသည့္ စိတ္ဆႏၵ၊ ဘဝလြတ္ေျမာက္ဖို႔ အားထုတ္နိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား လိုအပ္၏။ ယင္းအခြင့္အလမ္းေကာင္းဆိုသည္မွာ ဘဝလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းေခၚသည့္ သပၸဳရိသူပနိႆယ ပင္တည္း။ သပၸဳရိသူပ သူေတာ္ေကာင္း မီွရာေကာင္း မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳရလွ်င္ ထိုသူတို႔၏ တရားဓမၼ နည္းနာနိႆယမ်ားကို မွတ္သားနာယူျခင္း သဒၶမၼသဝန ျဖစ္လာနိုင္၏။ ယင္းတို႔မွ တဆင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အသိဥာဏ္ပညာ ဦးစီးကြပ္ကဲေသာ ကံတရားသည္ ဘဝလြတ္ေျမာက္ေရးသို႔ ဦးတည္သြားနိုင္၏။ သာမန္ပုထုဇဥ္လူသားတို႔သည္ ကံၾကမၼာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဘဝသံသရာမွ လြတ္ေျမာက္နိုင္ဖို႔ ခဲယဥ္းလွ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶက ကံၾကမၼာႏွင့္စပ္ ဘဝသံသရာျပတ္နိုင္ဖို႔ လြတ္လပ္ေရး လမ္းစ ရွာေပးခဲ့၏။ မိမိကံၾကမၼာ မိမိဖန္တီးရန္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့၏။ ဘဝလြတ္ေျမာက္ဖို႔ အသိဥာဏ္ဖြင့္ေပးခဲ့၏။
ဗုဒၶဝါဒအရ ကံေကာင္းျခင္း ကံဆိုးျခင္းတို႔ကို မိမိကိုယ္တိုင္ပင္ ဖန္တီးျခင္းျဖစ္၏။ မိမိကံၾကမၼာကို မိမိဘာသာ လြတ္လပ္စြာ ဖန္တီးနိုင္သည့္ အခ်ဳပ္အခ်ယ္မဲ့ ဖန္ဆင္းရွင္မဲ့ လူသား ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ဗုဒၶဝါဒက ေဖာ္ျပေန၏။ သို႔ေသာ္ အသိဥာဏ္နည္းပါးသည့္ အႏၶပုထုဇဥ္တို႔သည္ ကမၼဝါဒကို လက္မခံဘဲ တန္ခိုးရွင္တစ္ဦးဦးက မစသလိုလို၊ ဖန္ဆင္းရွင္ကဘဲ ဖန္းတီးေပးသလိုလို ျဖစ္စဥ္တစ္ခုခုကို မ်က္စိမွိတ္ လက္ခံတတ္ၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မန္လည္ဆရာေတာ္ၾကီးက
" အႏၶဗာလ၊ လူထိုမွ်တို႔၊ ကမၼဝီရိယ၊ မယံုၾကဘူး။ သိဝမေဟ၊ ပရေမသြာ၊ ျဗဟၼာဗိႆနိုး၊ တန္ခိုးၾကီးမာ၊ နတ္ဘုရားတို႔ ေပးစားဖန္ဆင္း၊ ျဖစ္တုံလ်င္းဟု၊ ခြ်တ္ယြင္းသမွဳ၊ အမွားရွဳသည္၊ ေတာင္သူယူေလ့ ယူလာတည္း" ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏" ဆရာေတာ္ၾကီးက "ေတာင္သူ ယူေလ့ယူလာတည္း" ဟု ဆိုထားေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္ ျမိဳ႕ၾကီးသားမ်ား၊ နိုင္ငံၾကီးသားမ်ားပင္ ျဗဟၼဏဝါဒမွာလာသည့္ တန္းခိုးၾကီး မေဟသရ ဖန္ဆင္းရွင္ ျဗဟၼာဗိႆနိုးမ်ားကို ကိုးကြယ္ျခင္း၊ ဝိဇၨာ၊ ဘိုးေတာ္၊ နတ္ေဒဝါမ်ားကို ပူေဇာ္သျခင္း မ်ားကို ေခတ္စားေနၾကပါ၏။ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္သူ စစ္စစ္ဟုပင္ မိမိကိုယ္ကို ေျပာရန္ ခက္လိမ့္မည္ထင္၏။ မိမိ၏လက္ေတြ႔ကံတရား၏ အက်ိဳးေပးမွဳကို ပစ္ပယ္ထားျပီး ယင္းကဲ့သို႔ နတ္ေဒဝါစသည္မ်ားကို ပူေဇာ္ပသျခင္းမွ တစ္စံုတရာ အက်ိဳးထူးေတြ႔ၾကံဳခံစားရသည္ဟု ထင္ေယာင္မွားတတ္ၾက၏။ ထိုကဲ့သို႔ အက်ိဳးေပးခဲ့ေသာ္ ယင္းအက်ိဳးေပးမွဳသည္ ပူေဇာ္ပသမွဳေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ "မိမိ၏ မျမင္နိုင္သည့္ ေရွးကံေဟာင္းေတြ၊ ကံေဟာင္းစားေတြ" ဟုပင္ဆိုရမည္ျဖစ္၏။
ကံသာပဓာနဟု ဆိုခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းကံကို ျမတ္ဗုဒၶက အရင္းမူလ ပဓာနအေျခခံ အျဖစ္သာ ေဟာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏ ။ " အရင္းဆိုသည္မွာ" အေရာင္းအဝယ္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအဖို႔ "အရင္းအႏွီးမွ်သာ" ျဖစ္၏။ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ားအေနနဲ႔ မ်ိဳးေစ့သေဘာေလာက္ပင္ ျဖစ္၏။ စည္းပြားခ်မ္းသာ တိုးတက္ဖို႔ ေလာကစည္းစိမ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ၾကီးပြားဖို႔ဆိုလွ်င္ ယင္းအရင္းအႏွီးကို အေျခခံလ်က္ ဥာဏ္၊ဝီရိယ၊ ပေယာဂ စသည္မ်ားကိုလည္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ေပးရမည္ ျဖစ္၏။ မည္သည့္ မ်ိဳးေစ့မွ် စိုက္ပ်ိဳးေရးသမား၏ အားထုတ္မွဳ မပါဘဲ သူခ်ည္းသက္သက္ ေပါက္ေရာက္သီးပြင့္နိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ မည္သည့္အရင္းအႏွီးမွ် စီးပြားေရးပညာမ်က္စိ၊ ၾကိဳးစားအားထုတ္မွဳ ဝီရိယ မပါလွ်င္ တိုးတက္ၾကီးပြားလာ လိမ့္မည္ မဟုတ္။ မိမိလုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း အသိပညာ လံု႔လဝီရိယ ပေယာဂတို႔ လိုအပ္လွေပ၏။ မန္လည္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ မဃေဒဝလကၤာသစ္ စာပိုဒ္ ၂၄၅ မွာ
" ကံဟုမူလ၊ သမၺဳဒၶတို႔၊ ေျပာျပသည္မွာ၊ အရင္းသာရွင့္၊ ဥစၥာေဘာဂ၊ ဇီဝိတႏွင့္၊ သုခပြားရန္၊ ဤလူ႔ဌာန္၌၊ ဥာဏ္ ဝီရိယ၊ ပေယာဂတည္း" ဟု ဆံုးမေတာ္မူ၏ ။
ထို႔ျပင္ ကာလေဒသ အခ်ိန္အခါ တို႔ကို ေဝဖန္သံုးသပ္နိုင္စြမ္းရွိျပီး ၾကိဳးစားအားထုတ္ပါက မူလဘူတ အရင္းအႏွီးမ်ား တိုးပြားစည္ပင္လာနိုင္၏။ ဤအရာႏွင့္စပ္၍ မန္လည္ဆရာေတာ္ၾကီးကပင္ မဃေဒဝလကၤာ၌….
" ကာလေဒသ၊ပုဂၢလကို၊ ႏွိဳင္းဆအပ္တံု၊ ကံကိုယံု၍၊ မီးပံုအတြင္း၊ မဆင္းထိုက္စြာ၊ က်ားရဲရာလည္း၊ ၾကမၼာအေၾကာင္း၊ မရိုးေကာင္းဟု၊ သူေဟာင္းေရွးက၊ ဆိုကုန္ၾက၏" ဟု မိန္႔ေတာ္မူထား၏။
 မွန္ပါ၏။ မီးဆိုသည္မွာ ပူေလာင္တတ္သည့္သေဘာရွိပါလွ်က္ အသိဥာဏ္မရွိဘဲ မီးပံုထဲခုန္ဆင္းကာ ေလာင္ေသာအခါမွ " ငါ့ႏွယ္ ကံဆိုးလိုက္ေလခ်င္း" ဟု မေျပာသင့္ေပ။ ထို႔အတူ ဥပုသ္ေစာင့္ေသာက်ားဆိုတာ ေလာကမွာ မရွိ၊ က်ားကိုက္တတ္သည့္ေတာထဲကို အကာကြယ္မဲ့ သြားပါက က်ားကိုက္ခံရတာမ်ိဳးကိုလည္း ကံကိုလွည့္မခ်သင့္ေပ။ မိမိ၏ အသိဥာဏ္မဲ့မွဳပင္ ျဖစ္၏။ ၾကိဳးစားမွဳ လံုးလ ပေယာဂသည္လည္း အသိဥာဏ္ယွဥ္နိုင္မွ မွန္ကန္သည့္ အားထုတ္မွဳဟု ဆိုရမည္ျဖစ္၏။ ျမန္မာစကားပံုတို႔၌ " မိုးလြန္မွ ထြန္ခ်၊ သူခိုးေျပးမွ ထိုးခြင္းထ" ဆိုတာမ်ိဳးတို႔သည္ လံု႔လပေယာဂ မွန္ကန္မွဳ မရွိသည္ကို ျပသေန၏။ လသာတုန္း ဗိုင္းငင္၊ မိုးရြာတုန္းေရခံ ဆိုသလို အခ်ိန္အခါအလိုက္ ဥာဏ္ယွဥ္ကာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္၏။ လံု႔လပေယာဂသည္ ဥာဏ္ကူလို႔ မွန္ကန္မွဳ မရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ပါက မိမိလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မေအာင္ျမင္လွ်င္လည္း ကံၾကမၼာကိုခ်ည္း ရိုးမယ္ မဖြဲ႔အပ္ေပ။ ဤအရာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မန္လည္ဆရာေတာ္ၾကီးက
"လံု႔လမထူ၊ ဥာဏ္မကူဘဲ၊ အယူတစ္ေခ်ာင္း၊ ကံတစ္ေၾကာင္းမွ်၊ မေကာင္းလည္းကံ၊ ေကာင္းလည္းကံဟု၊ ကံကိုခ်ည္းသာ၊ မကိုးရာဘူး၊ ပညာဥာဏ္ျဖင့္၊ သင့္မသင့္ကို၊ အခြင့္ရွဳ႕၍၊ အျပဳလံု႔လ၊ ရွိအပ္စြာ့တည္း" ဟု လမ္းညႊန္ထား၏။ ပညာျဖင့္ သင့္မသင့္ေဝဖန္သံုးသပ္ျပီး အျပဳလံု႔လ ပေယာဂ မွန္ကန္ပါမွ သမၼာဝီရိယ (Right Effort) စစ္စစ္ျဖစ္၏။ ထို မွန္ကန္သည့္ ဝီရိယမ်ိဳးကသာ အထူးသျဖင့္ ကံအက်ိဳးကို ပိုမိုဖန္တီးေပးနိုင္စြမ္းရွိ၏။ လံု႔လပေယာဂကို ဥာဏ္မကူသည့္ ျဖစ္အင္ကို ဆရာေတာ္ၾကီးက
" တံငါလက္တြင္း၊ ေရာက္လ်င္းတံုျငား၊ သံုးေကာင္ငါးကို၊ မွတ္သားဝမ္းထဲ၊ နည္းယူစြဲေလာ့" ဟု သတိေပးဆံုးမေတာ္မူ၏။
ျမစ္အတြင္းမွာ ေလွျဖင့္ ပိုက္ကြန္ပစ္ ငါးဖန္းသည့္ တံငါသည္တစ္ေယာက္က ငါးသံုးေကာင္မိ၏။ ထိုငါးသံုးေကာင္တို႔ကို ေလွဝမ္းထဲ၌ ေရစပ္စပ္ထည့္ျပီး လႊတ္ထားလိုက္၏။ ထိုတြင္ တစ္ေကာင္ေသာ ငါးသည္ ေလွထဲေရာက္ေနျပီဆိုတာ သိေသာေၾကာင့္ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေအာင္ ခုန္၏။ ေလွႏွဳတ္ခမ္းကို မေက်ာ္နိုင္ေတာ့ ေရျပင္ထဲ မေရာက္ဘဲ ေလွဝမ္းတြင္းပင္ ျပန္ျပန္က်ေန၏။ အၾကိမ္ၾကိမ္ၾကိဳးစား ခုန္ေသာ္လည္း သူ႔၏အားထုတ္မွဳ အရာမေရာက္၊ ၾကာေတာ့ တံငါသည္ သိသြားကာ စိတ္တိုသြားျပီး ေလွတက္ႏွင့္ ရိုက္သတ္ခံလိုက္ရ၍ ေသရရွာေလ၏။
တစ္ေကာင္ေသာငါးကလည္း "ငါေတာ့ ကံေကာင္းလို႔ ခုထိမေသေသးတာ၊ ကံေကာင္းရင္ ေနာင္လည္း ငါမေသနိုင္ဘူး၊ အခ်ိန္တန္ရင္ လြတ္မွာဘဲ၊ လြတ္ေအာင္ အားထုတ္စရာ မလိုဘူး၊ ဒီအတိုင္းပဲ ေအးေအးလူလူ မွိန္းလ်က္ ေလွဝမ္းဗိုက္ထဲမွာ ျငိမ္ေနတာ အေကာင္းဆံုးဘဲဟု" ဆံုးျဖတ္လ်က္ အိမ္ထိပါသြားကာ ဟင္းစားျဖစ္သြားေလေတာ့၏။
တစ္ေကာင္ေသာ ငါးမွာမူ အေျခအေန အခြင့္အခါကိုၾကည့္လ်က္ ဥာဏ္ယွဥ္ကာ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္ေအာင္ အားထုတ္ဖို႔ စိုင္းျပင္းေန၏။ ပင္လယ္ျပင္ လွိဳင္းအပုတ္၊ ေလွအလူး၊ ေလွႏွတ္ခမ္း ေရျပင္ႏွင့္ ညီခမန္းျဖစ္လုနီးအခ်ိန္မွာ တရွိန္ထိုးအားစိုက္ခုန္ခ်လိုက္ေတာ့ တစ္ခါတည္း ေရထဲျပန္ေရာက္သြားကာ အသက္ေဘးမွ ခ်မ္းသာရေလ၏။
ဤငါးသံုးေကာင္တို႔တြင္ ပထမငါးသည္ လံု႔လရွိ၏၊ ဥာဏ္မကူသျဖင့္ အသက္ဆံုးရ၏။ သမိုင္းေၾကာင္းေကာင္းလွေသာ္လည္း လိုရာခရီး မေရာက္ခဲ့ေပ။ ဒုတိယငါးကေတာ့ လံုးလလည္း မထူ ဥာဏ္လည္း မကူသျဖင့္ ေသပြဲဝင္ရသည္ကိုေတာ့ အထူးဆိုဖြယ္မရွိ။ တတိယငါးသည္ အတုယူထိုက္သည့္ နမူနာပင္ျဖစ္၏။ လံု႔လဝီရိယ ပေယာဂ မွန္ကန္ျပီး ဥာဏ္ကူလိုက္နိုင္သည့္အတြက္ ဆက္လက္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ခြင့္ ရနိုင္ျခင္းျဖစ္၏။
အထက္တစ္ေနရာမွာ ဆိုခဲ့ျပီးသည့္အတိုင္း စကၠသုတ္လာ "အတၱသမၼာပဏိဓိ- မိမိစိတ္ကို ေကာင္းစြာတည္ေဆာက္ထားနိုင္ျခင္း" ဆိုသည္မွာ ယခုဆိုခဲ့ျပီး ဥာဏ္၊ ဝီရိယ၊ လံု႔လပေယာဂ တို႔ ဟန္ခ်က္ညီညီ အေထာက္အကူ မွန္မွန္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္နိုင္စြမ္း အားထုတ္နိုင္စြမ္းမ်ား ျပည့္စံုေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းဟု ဆိုနိုင္၏။  ဤအခ်က္မ်ားကို ျပည့္စံုေအာင္ အားထုတ္မွဳ မရွိဘဲ အရာရာမွာ ေအာင္ျမင္မွဳ မရွိပါက ကံကိုခ်ည္း ပံုမခ်သင့္ေပ။
ရန္ကုန္သီတဂူဗုဒၶတကၠသိုလ္မွာ ၂၀၁၂ ခု၊ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္၊ နံနက္ ၈ နာရီမွ ၉ နာရီ အထိ တစ္နာရီအခ်ိန္တိုေလးအတြင္းမွာ အဘိဓမၼာသင္တန္းသူ သင္တန္းသား လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား နိဂုံးခ်ဳပ္အေနအာျဖင့္ ကံတရား၏ကိစၥ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစြမ္းျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ကံေလးပါးကို နိဂံုးခ်ဳပ္လ်က္ ထိုေန႔သင္တန္း သိမ္းျဖစ္ခဲ့၏ ။ ပဋိသေႏၶ ပဝတၱိအခါ ပစၥဳပၸန္ကံမ်ား အက်ိဳးသစ္ေတြကို ျဖစ္ေစနိုင္သည့္ ဇနကသတၱိ ရွိေသာကံ၊ သူကိုယ္တိုင္ အက်ိဳးတိုက္ရိုက္ ဖန္တီးေပးနိုင္စြမ္းမရွိေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္အတိတ္ကံေဟာင္းေတြကို ကူညီပံ့ပိုးေပးသည့္ ဥပတၳမၻကကံ၊ ကံတရားေတြကို အက်ိဳးေပးခြင့္ ဆက္လက္ရွင္သန္ ရပ္တည္ခြင့္မရေအာင္ ေနာက္ကေန လိုက္လံ ဖိစီးႏွိပ္စက္တတ္ေသာကံ၊ ႏွိပ္စက္ရံုတင္မကဘဲ အျပီးအပိုင္ ကံတရားတို႔ စြမ္းရည္သတၱိကို နာလန္မထူနိုင္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးသတ္ျဖတ္ပစ္လိုက္သည့္ကံ ဟု အဘိဓမၼာလာ ကမၼစတုကၠ သင္ခန္းစာေလးျဖင့္ အဆံုးသတ္ကာ တစ္ခန္းရပ္လ်က္ Ahhidhamma Class သင္တန္းကို ထိုနံနက္ခင္းအတြက္ ရပ္နားလိုက္ပါေတာ့သည္။
အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ေမတၱာျဖင့္
ေဒါက္တာ သုတာစာရာလကၤာရ (ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)