" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Wednesday, December 26, 2012

သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၄)တိုင္းၾကီး ၁၆ တိုင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ သမိုင္းဝင္ မွတ္တမ္းမ်ား

၁။ အဂၤတိုင္း … စမၸါျမိဳ႕ေတာ္

အဂၤတိုင္းကို ျမတ္ဗုဒၶမပြင့္မီက မဟာေဂါဝိႏၵပုဏၰားပညာရွိၾကီးက တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဇာတ္နိပါတ္တို႔၌ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ တိုင္း တစ္တိုင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမတ္ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္အခါ၌ အဂၤတိုင္းသည္ မဂဓတိုင္း၏ လက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရျပီး ယင္းမဂဓတိုင္း၏ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ တိုင္းနယ္ပယ္ တစ္ခုသာလွ်င္ ျဖစ္၏။

ဘုရားမပြင့္မီ ေရွးအခါကလည္း အဂၤတိုင္းႏွင့္ မဂဓတိုင္းတို႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း နီးစပ္ေနၾကသျဖင့္ မၾကာခဏ စစ္မက္ျဖစ္ပြားၾက၏။ တခါတရံ မဂဓတိုင္းက စစ္ရွံဳးျပီး အဂၤတိုင္း၏ လက္ေအာက္သို႔က်ေရာက္ကာ တစ္ခါတရံမွာေတာ့ အဂၤတိုင္းက မဂဓတိုင္း၏ လက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ခဲ့ဘူးေၾကာင္းကို ဝီသတိနိပါတ္ စေမၸယ်ဇာတ္ အဌကထာ၌ ဖြင့္ဆိုထားမွဳကို ေထာက္ဆ၍ သိနိုင္၏။

စေမၸယ်ဇာတ္ အက်ဥ္း
အတီေတ အဂၤရေဌ အဂၤရာေဇ ရဇၨံ ကာေရေႏၱ အဂၤမဂဓ ရဌာနံ အႏၱေရ စမၸါနာမ နဒီ အတၳိ၊ တတၳ နာဂဘဝနံ အေဟာသိ၊ စေမၸေယ်ာ နာမ နာဂရာဇာ ရဇၨံ ကာေရသိ။ စသည္ ျဖင့္ ဖြင့္ဆိုထား၏။
ေရွးအခါက အဂၤတိုင္း၌ အဂၤမင္းၾကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေနစဥ္ အဂၤတိုင္းႏွင့္ မဂဓတိုင္းတို႔၏ အၾကားမွာ စမၸါျမစ္ရွိ၏။ ထိုျမစ္၌ စေမၸယ် မည္ေသာ နဂါးမင္း ပိုင္စိုးအုပ္ခ်ဳပ္၏ ထိုအခ်ိန္က အဂၤမင္းႏွင့္ မဂဓမင္းတို႔သည္ မၾကာခဏ စစ္မက္ျဖစ္ပြားတတ္ၾက၏။ တစ္ခါတရံ မဂဓမင္းက စစ္နိုင္ျပီး၊ တစ္ခါတရံ အဂၤမင္းက စစ္နိုင္တတ္၏။ စစ္နိုင္လွ်င္ စစ္ရွံဳးသည့္နိုင္ငံကို လက္ေအာက္ခံ နိုင္ငံအျဖစ္ထားကာ အုပ္ခ်ဳပ္ၾက၏။ တစ္ရံေရာအခါက အဂၤတိုင္းသည္ မဂဓတိုင္း၏ လက္ေရာက္သို႔ေရာက္ခဲ့ရပံုကို ဝီသတိနိပါတ္ စေမၸယ်ဇာတ္ အဌကထာ၌ အထက္ပါအတိုင္း ဖြင့္ဆိုထားသည္ကို ေထာက္ဆ၍ သိနိုင္၏။

တစ္ရံေရာအခါတုန္းက ထိုအဂၤမင္းႏွင့္မဂဓမင္းတို႔ စစ္ျဖစ္ၾကရာတြင္ မဂဓမင္းက စစ္ေရးသာသျဖင့္ အဂၤမင္းသည္ ေနာက္လိုက္ဗိုလ္ေျခ မပါေတာ့ဘဲ ျမင္းစီးကာ တစ္ေယာက္တည္း လြတ္ရာ ထြက္ေျပးခဲ့၏။ မဂဓမင္း၏ စစ္သည္တို႔က ေနာက္က ထပ္ၾကပ္မကြာ လိုက္လာၾကသျဖင့္ ရန္သူလက္ထဲ အသက္ဆံုးရွဳံး အေရးနိမ့္ရသည္ထက္ စမၸါျမစ္ထဲ ခုန္ခ်ေသဆံုးရျခင္းက ျမတ္ေသး၏ဟု ရဲစိတ္ ရဲမာန္ မင္းစိတ္ မင္းမာန္အျပည့္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ကာ စစ္ဝတ္တန္းဆာမ်ားႏွင့္တကြ ျမစ္အတြင္းခုန္ခ်ခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ ထိုျမစ္ကို အပိုင္စီးအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ စေမၸယ်နဂါးမင္းက ကယ္ဆယ္ေဖးမကူညီခဲ့သျဖင့္ အဂၤမင္း အသက္ခ်မ္းသာရခဲ့ဖူးေၾကာင္းကို စေမၸယ်ဇာတ္ေတာ္အရ ေလ့လာသိရွိရ၏။ ။

မဟာနိပါတ္ -မဟာဇနကဇတ္မွ သဲလြန္စ

ယင္းမဟာဇနကဇာတ္ေတာ္၌ ဘုရားေလာင္း မဟာဇနကမင္း၏ မယ္ေတာ္ၾကီးသည္ သူမ၏ အိမ္ဦးသခင္ အရိဌဇနကမင္းၾကီးမွာထားခဲ့သည့္အတိုင္း စိန္ေရႊေငြရတနာမ်ားကို ခ်င္းေတာင္းထဲထည့္ကာ မထင္မရွား အညတရအသြင္ျဖင့္ သူမေနရာ မိထိလာျမိဳ႕ေတာ္မွ ထြက္လာခဲ့၏။ ယင္းသို႔ထြက္လာစဥ္ ဘုရားေလာင္း မဟာဇနကမင္းသား၏ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ သိၾကားမင္းသည္ လွည္းကုန္သည္ေယာင္ေဆာင္ ဖန္ဆင္းကာ လမ္းျပေခၚေဆာင္လာရာ မိထိလာျမိဳ႕ႏွင့္ ကာလစမၸါျမိဳ႕တို႔အၾကား ယူဇနာ (၃၀) ခန္႔ အေရာက္တြင္ ျမစ္တစ္စင္းေတြ႔၏။ 

ယင္းျမစ္၌ ကိုယ္လက္သုတ္သင္ ေရခ်ိဳးသန္႔စင္ကာ ဆက္လက္ထြက္ခြာရာ ညခ်မ္းကာလမွာ ကာလစမၸါျမိဳ႕အဝင္သို႕ ေရာက္ေသာအခါ
မိဖုရားၾကီးက သိၾကားေယာင္ေဆာင္ထားသည့္ လွည္းကုန္သည္ကို ေမး၏။
အေမာင္ ဤျမိဳ႕က အဘယ္ျမိဳ႕နည္း၊ ကာလစမၸါမည္ေသာ ျမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္ အမိ၊ အဘယ္သို႔ေျပာပါသနည္း ငါတို႔ မိထိလာျမိဳ႕မွ ကာလစမၸါျမိဳ႕သည္ ယူဇနာ ေျခာက္ဆယ္အထက္ ကြာေဝးပါသေလာ့၊ မွန္ပါ၏၊ ယူဇနာေျခာက္ေလာက္ေဝးပါ၏။ သို႔ေသာ္ အကၽြန္ုပ္သည္ကား လမ္းေျဖာင့္(ျဖတ္လမ္း)ကို သိပါ၏။ ဟု လွည္းကုန္သည္ေယာင္ေဆာင္ သိၾကားမင္းက ေျဖၾကား၏။

တာတ ကိ ံနာမ နဂရေမတံ၊ ကာလစမၸါ နဂရံ အမၼ။ ကိ ံ ဝေဒသိ တာတ နနု အမွာကံ နဂရေတာ ကာလစမၸါ နဂရံ သဌိေယာဇနမတၳေက ေဟာတိ။ ဧဝံ အမၼ။ အဟံ ပန ဥဇုမဂၢံ ဇာနာမိ။ ။


မွတ္ခ်က္။ ။ ဤ မဟာဇနကဇာတ္ေတာ္လာ မိထိလာျမိဳ႕ႏွင့္ ကာလစမၸါျမိဳ႕တို႔အၾကား ယူဇနာ ေျခာက္ဆယ္အကြားအေဝး ရွိေၾကာင္း၊ လမ္းခရီးအၾကား ယူဇနာ သံုးဆယ္ခန႔္ေလာက္မွာ ျမစ္တစ္စင္း ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ယင္းျမစ္မွာ ဂဂၤါျမစ္လည္း ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း၊ မွန္းဆသိနိုင္၏။ ဂဂၤါျမစ္တဘက္ကမ္းမွာ မိထိလာျမိဳ႕ေတာ္ရွိျပီး အျခားတဖက္ကမ္းမွာ ကာလစမၸာျမိဳ႕တည္ရွိပံုရ၏။ ဤဂဂၤါျမစ္ကို ျဖတ္ကူးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤေနရာ၌ အဓိကအားျဖင့္ ကာလစမၸာျမိဳ႕သို႔ ေရာက္ပံုကိုသာ ျပလိုရင္းျဖစ္ရကား ဂဂၤါျမစ္ သို႔မဟုတ္ လမ္းခရီးအၾကား၌ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည့္ ျမစ္အေၾကာင္း နာမည္ကို အတိအက် မေျပာထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု မွန္းဆသိရမည္။ ထို႔အျပင္ ဤကာလစမၸာျမိဳ႕မွာလည္း အဂၤတိုင္း၏ ျမိဳ႕ေတာ္ စမၸာျမိဳ႕ေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္။ မဟာေဂါဝိႏၵပညာရွိၾကီးလက္ထက္တုန္းက စမၸာျမိဳ႕ဟုပင္ ေခၚဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ကာလေရြ႕လ်ားသြားေသာအခါ ကာလသဒၵါႏွင့္ တြဲဘက္၍ ကာလစမၸာျမိဳ႕ဟု တြင္လာေၾကာင္း မွန္းဆ ေလ့လာ သိရွိရမည္။ ။


ေဒါက္တာသုတာစာရာလကၤာရ(ေမ့သားလွ-ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)

No comments:

Post a Comment