" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Wednesday, December 19, 2012

သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂)ဒီဃနိကာယ္ မဟာဝဂၢ ဇနဝသဘသုတ္ေတာ္၌လည္း တိုင္းၾကီး ၁၆ တိုင္းအေၾကာင္းကို သဲလြန္စ ေျခရာခံနိုင္၏။ ဧဝံ ေမသုတံ ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ နာတိေက ဝိဟရတိ ဂိဥၨကာဝသေထ၊ ေတန ေခါ ပန သမေယန ဘဂဝါ ပရိေတာ ဇနပေဒသု ပရိစာရေက အဗၻတီေတ ကာလကၤေတ ဥပပတၱိသု ဗ်ာကေရာတိ… ကာသိ-ေကာသေလသု ဝဇၨီ-မေလႅသု ေစတီယ-ဝံေသသု ကုရု ပဥၥာေလသု မစၦ-သူေရသု ….အသု အမုၾတ ဥပပေႏၷာ အသု အမုၾတ ဥပပေႏၷာ။
တရံေရာအခါတုန္းက ျမတ္စြာဘုရားသည္ နာတိကျမိဳ႕ အုဌ္တို႔ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အုဌ္ေက်ာင္းမွာ သီတင္းသံုးစဥ္ ထက္ဝန္းက်င္ အနီးနား တိုင္းနိုင္ငံမ်ားမွ ရတနာသံုးပါး ဆည္းကပ္ကြယ္သူတို႔၏ တမလြန္ဘဝ သြားေရာက္ၾကရပံုတို႔ကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

ကာသိတိုင္း၊ ေကာသလတိုင္း၊ ဝဇၨီတိုင္း၊ မလႅတိုင္း၊ ေစတီတိုင္း၊ ဝံသတိုင္း၊ ကုရုတိုင္း၊ ပဥၥာလတိုင္း၊ မစၦတိုင္း၊ သူရေသနတိုင္းတို႔၌ ဤမည္ေသာ သူသည္ ဤမည္ေသာအရပ္၌ ျဖစ္သည္ဟု ျမတ္စြာဘုရားက မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဤသုတ္၌ ကာသိ-ေကာသလတိုင္းအစ မစၦ-သူရေသနတိုင္းအဆံုး တိုင္းၾကီး ဆယ္တိုင္းတို႔၌ ရတနာသံုးပါး ဆည္းကပ္သူတို႔၏ တမလြန္လားရာဂတိကုိ ေရွးဦးစြာေတြ႔ရ၏။
ဤသုတ္ေတာ္ ေဟာေတာ္မူရျခင္းမွာ အရွင္အာနႏၵာမေထရ္က ျမတ္စြာဘုရားသည္ အနီးဝန္းက်င္ နိုင္ငံမ်ား(ဆိုခဲ့ျပီး တိုင္း ၁၀ တိုင္း)တို႔မွာ ရတနာသံုးပါး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူတို႔ ကြယ္လြန္ေတာ္မူေသာအခါ ထိုသူတို႔၏ လားရာ ဂတိ ဘဝတို႔ကိုသာ ေဟာေတာ္မူ၏။ အဂၤတိုင္း မဂဓတိုင္းတို႔၌ ရတနာသံုးပါး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူတို႔ ကြယ္လြန္သူတို႔၏ လားရာ ဂတိကို အဘယ္ေၾကာင့္ မေဟာရပါသနည္း? ျမတ္ဗုဒၶသည္ ေရွးဦးစြာ သစၥာသိျမင္ ဘုရားရွင္အျဖစ္သို႔ေရာက္၏ မဂဓတိုင္းသူတို႔သည္ ရတနာသံုးပါး ဆည္းကပ္ၾကသျဖင့္ ေရွးဦးက် သာသန ဥပါသကာ ဥပါသိကာမမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ မဂဓဘုရင္ ေသာတာပန္ ဗိမၺိသာရမင္းၾကီးကို သားေတာ္ အဇာတသတ္ သတ္သျဖင့္ ကြယ္လြန္ရေသာအခါ ထိုမင္းတရားၾကီး၏ လားရာဂတိကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူပါက တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ပိုမို ၾကည္ညိုလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေမးေလွ်ာက္ထားသ ျဖင့္ ဤဇနဝသဘသုတ္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္၏။

အရွင္အာနႏၵာကို ဆက္လက္ျပီး ျမတ္ဗုဒၶက ဤသုတ္ေတာ္လာ ျဖစ္ပ်က္ပံုကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ခ်စ္သား အာနႏၵာ၊ ငါဘုရားသည္ မဂဓတိုင္းသူတို႔၏ လားရာဂတိကို ႏွလံုးသြင္းေနစဥ္ ထိုသူတို႔၏ လားရာဂတိကို သိေတာ္မူသည္၏ အျခားမဲ့၌ "တပည့္ေတာ္ ဇနဝသဘ ပါဘုရား" ဟု နာမည္ေျပာၾကား ေလွ်ာက္ထားလာ၏။ ယင္း ဇနဝသဘဟူေသာ နာမည္ ေရွးအခါက သင္ၾကားဖူးပါသလား အာနႏၵာ၊ တပည့္ေတာ္ မၾကားဖူးပါတဲ့။ ခ်စ္သား အာနႏၵာ ယင္းအသံ၏ အၾကားမဲ့၌ ျမင့္ျမတ္တင့္တယ္ေသာ အဆင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ နတ္သားသည္ ငါ၏ ေရွ႕ေမွာက္ေရာက္လာျပီး ႏွစ္ၾကိမ္ေျမာက္ ထပ္မံ၍ တပည့္ေတာ္ မဂဓတိုင္းဘုရင္ ဗိမၺိသာရမင္း တျဖစ္လည္း ဇနဝသဘ နတ္သားပါ ဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ ေဝႆဝဏ္နတ္မင္းၾကီး၏ (၇) ေယာက္ေျမာက္ ကိုယ္ရံေတာ္ နတ္သား ျဖစ္ရပါသည္ဘုရား၊ အကယ္၍ တပည့္ေတာ္ ထိုနတ္သား အျဖစ္မွ စုေတာ္ေသာ္ လူမင္းတဖန္ ျပန္ျဖစ္ျခင္းငွါ စြမ္းနိုင္ပါသည္ဘုရားဟု ဇနဝသဘနတ္သားက ျမတ္စြာဘုရားကို ေလွ်ာက္ထားပံုကို ဤသုတ္ေတာ္မွာ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း ျဖစ္၏။

ဤဇနဝသဘသုတ္ကိုေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းၾကီး ၁၂ တိုင္းႏွင့္ ေက်ာင္းအမၾကီး ဝိသာခါအား ဥပုသ္အက်ိဳးကို ဥပမာထားကာ ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ တိုင္းၾကီး ၁၆တိုင္း တို႔သည္ မဇၥိ်မေဒသဝန္းက်င္ ျဖစ္ေသာ တိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို မွန္းဆသိနိုင္၏။ ဤ ဇနဝသဘသုတ္ေတာ္၌ပင္ လာရွိသည့္ ပရိေတာ ဇနပေဒသု ပုဒ္ကို အဌကထာ၌ သမႏၱ ဇနပေဒသု ဟု ထပ္ဖြင့္သည္ကို ေထာက္လွ်င္ ယင္းတိုင္းၾကီးမ်ားသည္ မဇၥ်ိမေဒသႏွင့္ မေဝးကြာဘဲ အနီးနားဝန္းက်င္ တိုင္းနိုင္ငံမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္းေတာ့ မွန္းဆသိနိုင္ပါသည္။

တိုင္းၾကီး ၁၆ တိုင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဣႏၵိယျပည္ၾကီး၏ အလယ္ပိုင္းတိုင္းနိုင္ငံမ်ားသာ ျဖစ္ၾကျပီး မဇၥိ်မမွ အျပင္ဘက္က်ေသာ နိုင္ငံမ်ားမွာ အေနာက္ဘက္၌ အႆကတိုင္းႏွင့္ အဝႏၱိတိုင္း၊ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ပိုင္း၌ ဂႏၶာရတိုင္းႏွင့္ ကေမၺာဇတိုင္းတို႔ေလာက္သာ ရွိ၏ဟု သမိုင္းပညာရွင္တို႔က ယူဆၾက၏။ ယင္းတိုင္းၾကီး ေလးတိုင္းသည္ မဇၥ်ိမေဒသအပိုင္းျခား မပါဝင္ကုန္၊ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔သည္ အလယ္ပိုင္းတိုင္းနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နီးကပ္ဆက္စပ္ျပီး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မွဳအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပညာသင္ၾကားျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း တကၠသိုလ္ျမိဳ႕ေတာ္ ဂႏၶာရတိုင္းႏွင့္ ကေမၺာဇတိုင္းတို႔မွာ အလြန္ထင္ရွား၏။ ျမတ္ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္၌ စ႑ပေဇၨာတမင္းၾကီးသည္ အႆကတိုင္းႏွင့္ အဝနၱိတိုင္းတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေၾကာင္း ဗုဒၶပိဋကတ္ေတာ္တို႔၌ ေတြ႔ရ၏။ 


ေဒါက္တာသုတာစာရာလကၤာရ(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)

No comments:

Post a Comment