" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Monday, June 8, 2015

ပညာရိပ္သာ သာမေဏေက်ာ္ေက်ာင္းတိုက္ သိမ္သမုတ္ပြဲ ေအာင္ျမင္မွဳ သိမ္ၾသဘာစာရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဒဂုံျမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ျမိဳ႕နယ္၊ ယူအီးတိုးခ်ဲ႕(၁) ရပ္ကြက္၊ ပညာရိပ္သာ သာေဏေက်ာ္ေက်ာင္းတိုက္၌ သမုတ္အပ္ေသာ “သာသနာလကၤာရ”မည္သာ သီမာသမၼဳတိ ေဇယ်မဂၤလာ ေကာင္းခ်ီးၾသဘာစာ

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ
                  
သီမ သမၼဳတိ ေဇယ်မဂၤလာ ေကာင္းခ်ီးၾသဘာစာ

သာသနႆ ဝိရုဠွာယ၊ ေထေရဟိ သမၼတာ သီမာ။
သူရိယႆာ ေလာေကာ ယထာ၊ စိရံ ေဇေတတု သာ သီမာ။
သာသနႆ- သာသနာေတာ္၏၊ ဝိရုဠွာယ- စည္ပင္ျပန္႔ပြားျခင္း အက်ိဳးငွါ၊ ေထေရဟိ- သီလ သမာ ပညာခိုင္ျပီး မေထရ္ၾကီးတို႔သည္၊ ယာ သီမာ- အၾကင္သိမ္ကို၊ သမၼတာ- သမုတ္အပ္ျပီ၊ သာ သီမာ- ထိုသိမ္သည္၊ သူရိယႆ- ေနမင္း၏၊ အာေလာေကာ ယထာ- အေရာင္အလင္းကဲ့သို႔၊ စိရံ- ငါးေထာင္သာသနာ ၾကာျမင့္ေအာင္၊ ေဇာေတတု- ထြန္းလင္းေတာက္ပေတာ္ မူပါေစသတည္း။

“ကေပၸစ သတ သဟေႆ၊ စတုေရာ စ အသေခ်ၤေယ်” စေထြေဟာျဖာ၊ ေဒသနာျဖင့္၊ ဒီပကၤရာ အစ၊ ကႆပအဆံုး၊ ေပါင္းရံုး စတုဝီသ၊ ႏွစ္က်ိပ္ေလးဆူေသာ သမၺဳဒၶတို႔၏၊ သႏၱိက ထံရင္း၊ ပ်ပ္ဝပ္စင္းလ်က္၊ ေၾကာင္းရင္းဒါန၊ မ်ိဳးေစ့ခ်၍၊ အ႒အဂၤါ၊ လံုေလာက္ပါသျဖင့္၊ ဗုေဒၶါ ေလာေက ဘဝိႆတိ၊ စရွိမိန္႔သံ၊ ဗ်ာဒိတ္ခံ၍၊ တယံ စရိယ၊ ငါးစာဂႏွင့္၊ ဒသပါရမီ၊ သံုးလီဂုဏ၊ ေျမွာက္ပြားရေသာ၊  တႎသျပားေထြ၊ သမၻာေရတို႔ကို၊ သေခ်ၤေလးရပ္၊ ကပ္တစ္သိန္းလံုး၊ ေရတြက္မဆံုးေအာင္၊ ေရႊဘုန္းေလာင္းျမတ္၊ ေဗာဓိသတ္သည္၊ ျပည့္လတ္ၾကိမ္ခါ၊ ဥာဏ္ဝီရိယာေၾကာင့္၊ ျမန္စြာစံုလင့္၊ သမၻာရင့္၍၊ ငံုပြင့္ေရႊၾကာ၊ မဒုမၼာသည္၊ ထင္လာပုဗၺ၊ နိမိတ္ျပေသာ၊ ေဒသမဇၥ်ိ၊ အလယ္တည့္သည့္၊ ေဗာဓိပင္ေျခ၊ ပလႅင္ေဗြ၌၊ ငါးေထြမာရ္စစ္၊ ပယ္သတ္ပစ္၍၊ ေအာင္လွစ္ပြဲၾကီး၊ ေျမတုန္ဟီးလ်က္၊ ဘုန္းမီးေတာက္ပ၊ အတုလဟု၊ အသဒိသဂုဏ္၊ အလံုးစံုတို႔သည္၊ ျပည့္စံုစုလစ္၊ ဘုရားအျဖစ္သို႔၊ ေရာက္ေတာ္မူျပီးေသာ၊ မုနိႏၵာ မုနိႏၵ၊ နရထြဋ္ထား၊ ျမတ္ဘုရားသည္၊ ေလးပါးသစၥာ၊ ငါးေဥယ်ာႏွင့္၊ စံုစြာသိျမင္၊ ေဗာဓိပင္မွ၊ ေျခလ်င္ျဖန္႔ျပီး၊ တစ္ကိုယ္တည္းျဖင့္၊ ခရီးၾကြခ်ီ၊ လူခုိမွီသည့္၊ ဗာရာဏသီရိပ္ျမံဳ၊ မိဂဒါဝုန္၌၊ ခိုလွံဳခ်င္းလတ္၊ ဝါသို႔ကပ္၍၊ ငါးရပ္ ပဥၥဝဂၢီ၊ အမွဴးရွိေသာ၊ ဥပပတၱိ ေဒဝါ၊ နတ္ျဗဟၼာတို႔အား၊ ဓမၼစၾကာအထူး၊ တရားဦးကို၊ ေဟာၾကဴးေတာ္မူျပီးခါ၊ သမၻာျပည့္လွ်မ္း၊ ဧဟိဘိကၡဴ ရဟန္းျဖင့္၊ မဂ္ပန္းဖိုလ္ထီး၊ နိဗၺာန္ဆုၾကီးကို၊ ေပးျပီးေဝငွ၊ ေနာက္ကာလ၌၊ ဒုကၡေထြးရွဳပ္၊ သံသာျမစ္ သမုဒ္၌၊ နစ္ျမွပ္ေစတတ္ရာ၊ အဝိဇၨာႏွင့္၊ တဏွာအာရံု၊ ကာမဂုဏ္မွ၊ ခြါခုန္ထြက္ေျမာက္၊ နိဗၺာန္ေရာက္လမ္း၊ စခန္းေဖြလွစ္၊ သာမေဏ ရဟန္းအျဖစ္ကို၊ “အႏုဇာနာမိ ဘိကၡေဝ တီဟိ သရဏဂမေနဟိ ပဗၺဇၨံ ဥပသမၸဥၥ”ဟု ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့ေပသည္။
         
ထိုမွတစ္ပါး၊ ပုဏၰားရာဓံ၊ ပဥၥင္းခံမွဳ၊ အေၾကာင္းျပဳ၍၊ ခြင့့္ျပဳျပီးထ၊ သရဏဂမနျဖင့္၊ ဥပသမၸဒကံ၊ တားျမစ္ျပန္၍၊ တစ္ဖန္ ဥတၱိစတုတၳကံ၊ ဥပသမၸဒံစစ္၊ ရဟန္းအျဖစ္ကို၊ “အႏုဇာနာမိ ဘိကၡေဝ ဥတၱိစတုေတၳန ကေမၼန ဥပသမၸာေဒတံု” ဟု ခြင့္ျပဳေတာ္မူျပန္သည္။

ယင္းသို႔ အႏုဇာနန ဥပသမၸဒကံသည္  အကုေပၸနာတိ ဝတၳဳ-ဉတၱိ-အႏုႆာဝန-သီမာ-ပရိသသမၸတၱိသမၸႏၷတၱာ အေကာေပတဗၺတံ အပၸဋိေကၠာသိတဗၺတၪၥ ဥပဂေတန- (ဝိ၊႒၊၁၊၂၀၈။) ဟူေသာ အ႒ကထာႏွင့္အညီ ဝတၳဳ-ဉတ္ ကမၼဝါစာ၊ သိမ္ ပရိတ္သတ္၊ ငါးရပ္ သမၸတၱိ၊ ျပည့္စံုမွဳရွိမွသာလွ်င္၊ အကုပၸိတ(မပ်က္စီးမွဳ) ျဖစ္ျခင္းရွိရကား၊ ယင္းငါးဝတြင္၊ သီမာသမၸတၱိ၊ ရခဲဘိ၍၊ အႏုဇာနာမိ, ဘိကၡေဝ, သီမံ သမၼႏၷိတုံ-ဟု ခြင့္ျပဳေတာ္မူျပန္သတည္း။

ဤသို႔ သိကၡာသံုးျဖာ၊ သာသနာ၏၊ တည္ရာမူလ ရဟန္းအျဖစ္မွစ၍၊ အႏုညာတ ပဋိကၡိတ ဝိနယ ပညတ္၊ သုတ္အဘိဓမၼာ၊ ႏွစ္ရပ္ျဖင့္၊ ထပ္ဆင့္ေဟာျပန္၊ ဓမၼခဏ္ေပါင္း၊ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္၊ ထြန္းေျပာင္တိုးတက္၊ ဘုရားလက္ထက္မွစ၍၊ ‘‘ဝုၯ, ဝိ႐ုဠႇ၊ စည္ပင္ျပန္႔ပြား၊ ဘုရားမရွိျငားေသာ္လည္း၊ တပည့္သား ပရမၸရ၊ အာစရိယဝံသျဖင့္၊ အဇၨဒိဝသ၊ ယေန႔က်ေအာင္၊ ပိဋကသံုးတန္၊ ဓမၼခဏ္ေပါင္း၊ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္၊ ထြန္းေျပာင္ဘုရား၊ ၾသဝါဒစကားျဖင့္၊ သံုးပါးသာသနာ၊ ေရာင္အဝါသည္၊ တင့္ခါရႊန္းေဝ၊ ယုဂန္ေဗြမွ၊ ေန-ကုေဋထြန္း၊ လဝန္းအသေခ်ၤ ထြက္ေပၚေလသို႔၊ တိမ္လႊာကိလိ၊ မစြန္းျငိဘဲ၊ မဇၩိအစ ျပည္ျမန္မာတိုင္း၊ ၾကံခိုင္ရႊန္းရႊန္း၊ တည္ထြန္းခဲ့ေပသတည္း။
ဤသို႔ တည္ထြန္းေတာက္ပခဲ့ရာ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဒဂုံျမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း) ျမိဳ႕နယ္၊ ယူအီးတိုးခ်ဲ႕(၁)ရပ္ကြက္၊ ပညာရိပ္သာ သာမေဏေက်ာ္ ေက်ာင္းတိုက္၌ ပညာရိပ္သာဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ သုတာစာရာလကၤာရႏွင့္ တပည့္ဒါယကာ ဒါယိကာမ သိမ္ဒါယကာ ဒါယိကာမ အေပါင္းတို႔က ခိုင္ျဖီးေစတနာ အစလသဒၶါျဖင့္ ပစၥယာစိုက္ထုတ္ သိမ္သမုတ္ လွဴဒါန္းလိုရကား----
သာသနမူလံ သီမသမၼဳတိကံသည္ နဘံမိုဃ္းနီး ေက်ာက္ထီးတႏၱဳ အေလးျပဳထိုက္ေသာ ကံၾကီးျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ ဝိနယာ ပညတ္ သိကၡာပုဒ္ကို၊ ထိန္းအုပ္ေစာင့္စည္း၊ အနည္းငယ္မွ်၊ ျပစ္ဝဇၨ၌၊ ေမရုပဗၺတ၊ ဖိ၍က်သို႔၊ ဥာဏဒႆီ လဇၨီဂရုက၊ မလညစ္ေၾကး၊ မညစ္ေထြးသျဖင့္၊ လေရးဣႏၵဳ၊ စန္းေသတၳဳသို႔၊ အႏုျမဴခန္႔မွ်၊ ပရူပဝါဒ မထင္၊ သန္႔စင္ေသာ သီလဝိသုဒၶိဂုဏ္၊
ပါဠိအ႒ကထာ ဋီကာဂႏၳ ႏၱရ အဝါးဝသျဖင့္၊ နယသိန္းေသာင္း၊ နည္းအေပါင္းကို၊ လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ျပ၊ သိစြမ္းၾကေသာ ပညာဝႏၱဂုဏ္၊
သီမာသမၼဳတိ စရွိဗဟုလ ကမၼလကၡဏာ သိလိမၼာ၍ အကၡရာ-ဟာယန၊ မျဖစ္ရေလေအာင္၊ က်နမွန္ကန္စြာ၊ ရြတ္ဖတ္ျခင္းငွါ စြမ္းနိုင္ေသာ ဗ်တၱပဋိဗလဂုဏ္တို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ (ေရဦးျမိဳ႕နယ္ ေရႊေဒါင္းဂြက္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱ ဣေႏၵာဘာသ မဟာေထရ္) အမွဴးရွိေသာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္တို႔သည္ ဝိနယကမၼ သီမသမၼဳတိအရာ ဝိစိကိစၦာမထင္ သိျမင္ဒိ႒ ဥာဏသမၸတၱိ ျပည့္စံုျခင္းရွိရကား ဝိပတၱိသိမ္ပ်က္ ဆယ့္တစ္ခ်က္တို႔ကို ေရာယွက္မထင္ လြတ္သန္႔စင္လ်က္ အလ်ားေပ(၆၀)၊ အနံ ေပ (၄၀) အခ်င္းက်ယ္ေသာ ေျမဝယ္အတြင္း တလင္းသုတ္သင္ ဆည္မ်က္ႏွာအျပင္ကဲ့သို႔ သန္႔စင္မ႑လ ဘူမိမွ်ဝယ္ ပဥၥပမာဏ ေညာင္ေစာင္းခ်၍ ေရွးကသိမ္ေဟာင္း ရိွေလေကာင္းမွ် သံသယျဖင့္ သီမမ႑လင္ တြင္းပျပင္၌ ဝိနယဂရုက လမ္းရိုးက်ေအာင္ ပဥၥဝဂ္ ဆဝဂ္ သတၱဝဂ္ တြဲဖက္စီစဥ္ ကာယသာမဂၢီအညီ ဟတၳပါသ္ ခ်ဥ္းကပ္၍ သီမသမူဟနနကံ အဖန္ဖန္ ႏွဳတ္သိမ္းျငိမ္းျပီးျဖစ္သျဖင့္ သမုတ္လတၱံ႔ေသာ အလ်ား(၃၆-ေပ၊ အနံ ေပ၂၀) အခ်င္းအက်ယရွိ္ေသာ ဥပရိပါသာဒ အထက္ထပ္လႊာ သိမ္အျပင္၏ ဝန္းက်င္ဒိသာ ရွစ္မ်က္ႏွာမွ ပါသာဏဝါပီ က်င္းရွစ္လီတို႔၌ အညီျပည့္လွ်မ္း ေအးခ်မ္းေစရာ ပါသာဏအလီလီ စီမံေစျပီးလွ်င္----
အနီးၾကား ပထမနိမိတ္
၁။ ေရႊျခံ ဓမၼရိပ္သာ ဆရာေတာ္
အနီးၾကား ဒုတိယနိမိတ္
၂။ မေကြးပရိယတၱိစာသင္တိုက္မွ ဦးဣႆရိယ ဆရာေတာ္
အေဝးၾကား တတိယနိမိတ္
၃။ သာသနသာစည္ ဆရာေတာ္
ဤသို႔ သံုးၾကိမ္တိုင္တိုင္ နိမိတ္အမွတ္အသား လွည့္လည္၍ ၾကားျပီးလွ်င္

သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္အေပါင္းတို႔က အၾကိမ္ၾကိမ္ အထပ္ထပ္ ခိုင္ျမဲလတ္ေအာင္ ေစာင့္ၾကပ္သတိ လံုးတိုင္းမိေစ၍ အာဒိကမၼ သမာနသံဝါသ သိမ္သမုတ္ျခင္း ကိစၥကို (   ၁၀)နာရီ၊ (၃၄)မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ထေျမာက္ျပီးေျပ ေအာင္ျမင္ေစ၍

အဝိပၸဝါသ သီမသမၼဳတိကံ ေဆာင္ေတာ္မူေသာ အခါ၌လည္း
(ေရဦးျမိဳ႕နယ္ ေရႊေဒါင္းဂြက္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱ ဣေႏၵာဘာသ မဟာေထရ္ျမတ္) အမွဴးရွိေသာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္အပါး(      ၄၃)တို႔သည္ ကမၼကုပၸန ျပဳတတ္ၾကေသာ ဥတၱိေဒါသငါးပါး၊ အႏုႆာဝနေဒါသငါးပါး၊ စြန္းျငားမရွိ ဗ်ဥၨနဗုဒၶိတို႔ျဖင့္ ႏွိဳင္းညွိသုတ္သင္ေတာ္မူၾက၍  ဥတၱိဒုတိယ သီမသမၼဳတိ သမာနသံဝါသက ကမၼဝါစာ(  ၄)ၾကိမ္၊ အဝိပၸဝါသက ကမၼဝါစာ (၂)ၾကိမ္ ေပါင္း (၆)ၾကိမ္ ရြတ္ဖတ္ အားထုတ္ေတာ္မူၾကသျဖင့္ ကမၼဝါစာ၏ အဆံုး၌
ကမၼဝါစာပရိေယာသာေနေယဝ နိမိတၱာနိ ဗဟိကတြာ ေဟ႒ာ ပထဝီသႏၶာရကံ ဥဒကပရိယႏၲံ ကတြာ သီမာ ဂတာ ေဟာတိ။ (ဝိ၊သဂၤဟ၊႒၊၁၈၇။) ဟူေသာ အ႒ကထာႏွင့္အညီ နိမိတ္ပါသာဏ ျပင္ပျပဳ၍ ပံသုေသလာ မဟာပထဝီ ေျမႏွစ္လီကို အညီေဖာက္ထြင္း ေရသို႔ခ်င္းေအာင္ တရားမင္းမိန္႔ျမြက္ ကမၼဝါစာတည္းဟူေသာ အာဏာစက္ေတာ္သည္ သက္ဝင္ေရာက္ရွိ ၾတိေခတ္လံုး ရိုက္ေဆာ္ခ်ံဳးလ်က္ ပ်က္ျပဳန္းမရွိ ႒ိတ အစလ အဘိဇၨနသေဘာရွိေသာ “သာသနာလကၤာရ” အမည္ရွိေသာ ဤသိမ္ေတာ္ျမတ္သည္ နိမိတၱသမၸတၱိ၊ ပရိသသမၸတၱိ၊ ကမၼဝါစာသမၸတၱိ ျပည့္စံုျခင္းရွိသျဖင့္ သိကၡာသံုးျဖာ အတိတ္သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၉-ခု၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၇-ခု၊ ဥတုဂိမႏၱ နယုန္လျပည့္  တင့္တယ္ျခင္းေတြ႔ က်ားမင္းေန႔၊ ခရာဇ္ႏွစ္ (၁-၆-၂၀၁၅-တနလၤာေန႔)၌ က်က္သေရ ဝုၯိ မဂၤလာရွိေသာ ည (၁၀)နာရီ၊ (     ၄၈)မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ သူရိယေနမင္း အရွိန္ကင္းလွ်က္ ေအးျခင္းတမည္ တံုလည္ေလခတ္ ပဲ့တင္ထပ္ေသာ အျမတ္ထုတိ သံဃု႒ိဟု ေဃာသိဟိန္းညံ စည္ၾကီးသံအမ်ိဳးမ်ိဳး မည္သံၾကိဳးလ်က္ ဒိုးဒိုးဒိန္းဒိန္း မိုဃ္းျခမ္းဂစၦိ ဝဇၨိလက္နက္ သံဟိန္းခ်က္ေၾကာင့္ အထက္သိၾကား နတ္မ်ားမဟူ ျဗဟၼာလူတို႔သည္ ၾကည္ျဖဴႏွစ္သိမ့္ ပီတိစိမ့္၍ ႏွစ္ျခိဳက္ရႊင္လန္း ေအာင္ပန္းစိုက္ထူ သံဆူဆဲဆဲ ငွက္ပ်ံဝဲသို႔ ပန္းၾကဲေငြမိုး ရြာသြန္းျဖိဳးလ်က္ ပယိုးပယား ေရာင္ၾကြားထြန္းတင္ ေကာင္းကင္ေဒဝါ ျဗဟၼာသိၾကား နဂါးဂဠဳန္ ဂုမၻဏ္ယကၡ သာသန-ရကၡာ နတ္ေဒဝါတို႔သည္ ဝမ္းသာရံုးစု သာဓုၾသဘာ မဂၤလာစကား ျမြက္ၾကားဆင့္ဆင့္ ေကာင္းခ်ီးျမွင့္၍ ၾကဴးရင့္ၾသဘာ ေအာင္ရာေအာင္ဟိတ္ ေအာင္နိမိတ္ျဖင့္ သိဒၶိေဇယ်ာ ေအာင္ေၾကာင္းျဖာသည္

ေအာင္ပါေစေသာ္ ေအာင္ေစေသာဝ္။
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု။

မွတ္ခ်က္။ (အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ နိုင္ငံေတာ္ ၾသဝါဒါစရိယ) ေပ်ာ္ဘြယ္ ေရယ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱ ေကာဝိဒ 
မဟာေထရ္၏ သီမာဒိ ဝိနိစၦယက်မ္း မွီျငမ္းထားပါသည္။)။

မွတ္တမ္းတင္။

ပညရိပ္သာဆရာေတာ္
ေဒါက္တာသုတာစာရာလကၤာရ
ပညာရိပ္သာ သာမေဏေက်ာ္ေက်ာင္းတိုက္
ယူအီးတိုးခ်ဲ႕(၁) ရပ္ကြက္၊
ဒဂုံျမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း) ျမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး
(၁-၆-၂၀၁၅)


No comments:

Post a Comment