" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Sunday, July 1, 2012

မဇၥ်ိမပဋိပဒါလမ္းစဥ္ျဖင့္ သာသနာျပဳၾကရာဝယ္


ထိေရာက္ေသာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းသည္ လြယ္ကူေသာ အလုပ္ေတာ့မဟုတ္ေပ။ အထူးသျဖင့္ ေရွးဦးသာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္တို႔၏အဖို႔ ပိုမို၍ပင္ ခက္ခဲလွေပသည္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာကို ၾကည္ညိုလို႔ မွီခို၍ေနၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္သူေတာ္စင္မ်ား၊ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဓမၼအေအးဓာတ္ျဖင့္ ကမၻာ့အပူေဘးမ်ားကို ကင္းေဝးေအာင္ၾကိဳးစားအားထုတ္ေနသူမ်ား(တရားေဟာဆရာမ်ား)၊ သာသနာအေရာင္ျဖင့္ ကမၻာ့အေမွာင္ထုအတြင္း ထြန္းလင္းေစလိုသူမ်ား(ကမၼဌာန္းဆရာမ်ား) အားလံုးတို႔သည္ ေအာင္ျမင္ေသာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္လာဖို႔ 'ဘုရားျမတ္စြာ၊ သာသနာ၊ ဆရာဒကာ၊ ႏွစ္ျဖာပါမွ၊ သာယာျဖိဳးေမာက္၊ လြန္ထြန္းေတာက္လိမ့္' ဆိုသည့္အတိုင္း ဆရာဒကာအခ်င္းခ်င္း ဟန္ခ်က္ညီစြာဝိုင္းဝန္းၾကိဳးစားအားထုတ္မွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္နိုင္ေပလိမ့္မည္။

 ျမတ္ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ပင္ ' သာဂါရာ အနာဂါရာစ၊ ဥေဘာ ေညာည နိႆိတာ- ဆရာဒကာ ကိုင္းကၽြန္းမွီ၊ ကၽြန္းကိုင္းမွီ သဒၶါမွ်မွ် လက္တြဲလုပ္နိုင္ၾကမွ၊ အာရာဓယႏၱိ သဒၶမၼံ- ကမၻာအသေခ်ၤ ေက်ာ္လြန္ေလမွ၊ မေသြပြင့္ရ၊ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာ၊ အေရာင္အဝါ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္၊ ထြန္းလင္းျပန္႔ပြားနိုင္၏' ဟု တုိက္တြန္းေတာ္မူခဲ့၏။
ျမတ္ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေရွးဦးစြာ သူ၏သာသနာ ေရရွည္တည္တဲ့နိုင္ဖို႔အတြက္ အခက္ခဲေပါင္းမ်ားစြာ ေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္းေတာ္မူခဲ့ရ၏။ ျမတ္ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ အဓိက သာသနေရေသာက္ျမစ္ ျဖစ္သည့္ သံဃာအဖြဲ႕အစည္းကို စည္းရုံးေတာ္မူခဲ့ရ၏။ ထိုသို႔စည္းရုံးေတာ္မူရာ၌လည္း အမ်ိဳးေကာင္းသားမ်ား သာသနေဘာင္ ဝင္လာေသာအခါ က်န္ရစ္သူ မိသားစုအပါအဝင္ အျခား အျမင္မၾကည္သူမ်ား၏ ဆဲေရးတိုင္းထြာ စြတ္စြဲမွဳ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံေတာ္မူရ၏။ ဥပမာ ျမတ္ဗုဒၶကို မ်ိဳးႏြယ္(လူမ်ိဳး)တံုးေအာင္ အားထုတ္သူ၊ ဇနီးမယားမ်ားအဖို႔ လင္ကြာမယားမ်ားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သူ စသည္ျဖင့္ စြတ္စြဲခံရ၏။ သို႔ေသာ္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ မဇၥ်ိမပဋိပဒါတရားနည္းလမ္းက် အယုတ္အျမတ္အလတ္မေရြး လူမ်ိဳးေပါင္းစံု အလႊာေပါင္းစံု၊ ဇာတ္ေပါင္းစံု လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါအားလံုးတို႔ကို သူတို႔၏ ဘဝေထာက္တည္ရာအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အပယ္ခံဘဝက လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ဘဝဒုကၡအားလံုးတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ျဖစ္ေစ စည္းရံုးသြမ္းေတာ္မူခဲ့၏။ တနည္းဆိုရေသာ္ အဆင့္ျမင့္ဘဝမ်ားျဖစ္ေအာင္ ျမွင့္တင္ေတာ္မူနိုင္ခဲ့၏။

ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဂုဏ္သီတင္းေက်ာ္ၾကားမွဳ၊ ပထမေဗာဓိအတြင္း ရဟန္းျပဳလာသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝမွဳမ်ားေၾကာင့္ ဘုရားသားေတာ္ ျဖစ္ရျခင္း၏ ဂုဏ္သီတင္းကလည္း အလြန္ျပန္႔ႏွံ႔ေန၏။ ပထမေဗာဓိအတြင္း(ဘုရားျဖစ္ျပီး ဝါေတာ္ ၂၀ အတြင္း)မွာေတာ့ သာသနေဘာင္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားမွာ သဒၶါတရားထက္သန္ ပါရမီရင့္သန္ျပီးေသာ အမ်ိဳးေကာင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ ရွင္ရဟန္းျပဳမွဳႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပႆနာ မရွိခဲ့။ ေနာင္အခါတြင္မူ အလႊာအသီးသီးမွ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သာသနေဘာင္သို႔ မ်ားစြာဝင္ေရာက္ခဲ့ၾက၏။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း တကယ့္ကို ရဟန္းဘဝျမတ္နိုးမွဳ၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း စားဝတ္ေနေရး ေခ်ာင္လည္မွဳ စေသာအေၾကာင္းမ်ားအျပင္ ေၾကြးရွင္ထံမွ ေၾကြးကင္းလြတ္ခြင့္ရလိုမွဳ၊ ဘုရင့္ထံမွ အမွဳထမ္း ကင္းလြတ္ရန္ႏွင့္ ဆရာဇီဝကထံမွ ေဆးအခမဲ့ ကုသခြင့္ ရရန္ေစာ သံသရာလြတ္ေၾကာင္း နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း မဟုတ္သည့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေၾကာင့္ သာသနာ့ေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္း ရဟန္းေဘာင္ဝင္ေရာက္မွဳႏွင့္စပ္ျပီး ျမတ္ဗုဒၶသည္ ဥတၱိစတုတၳကမၼဝါစာျဖင့္ ရဟန္းျပဳနည္းလမ္းကို ပညတ္ေတာ္မူခဲ့၏။ ထိုနည္းလမ္းအရ ရဟန္းေလာင္းအား သာသနာ့ေဘာင္သို႔ မဝင္မီ သူ၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ၏အမည္နာမ၊ ဘဝအေျခအေန၊ မိဘမ်ားထံမွ ခြင့္ရ မရ၊ ေၾကြးကင္း မကင္း၊ လူသားစစ္စစ္ ဟုတ္ မဟုတ္၊ ေယာက်ၤား စစ္စစ္ ဟုတ္မဟုတ္၊ အနာၾကီးေရာဂါ ကင္းသူ ဟုတ္ မဟုတ္၊  ဘုရင့္အမွဳထမ္း ကင္းလြတ္ခြင့္ရ မရစသည္ျဖင့္ အေသးစိပ္ ေမးျမန္းဖို႔ လမ္းညႊန္သတ္မွတ္ ပညတ္ေတာ္မူခဲ့ရ၏။ ထိုကဲ့သို႔ ပညတ္ေတာ္မူျခင္းသည္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္၊ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္ ထိတ္တိုက္မဆန္႔က်င္ေအာင္ အေသးစိတ္ ပညတ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္၏။ (မိဘမ်ားခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ရဟန္းျပဳခြင့္ မရသည္ကို ၾကည့္လွ်င္ပင္ ထိတ္တိုက္ပဋိကၡျဖစ္မွဳကို ေရွာင္းရွား ေျဖရွင္းျပီး အမ်ားဆႏၵလိုက္ေလွ်ာေတာ္မူပံုကို ဤသခၤန္းစာမွ သိနိုင္ပါ၏။)။
  
 ျမတ္ဗုဒၶႏွင့္ပတ္သက္၍ အေနာက္တိုင္းပညာရွင္တစ္ဦးက " ျမတ္စြာဘုရားဟာ ေခတ္ျပိဳင္ျဖစ္တဲ့ ဂိုဏ္းဆရာၾကီး ေျခာက္ေယာက္တို႔နဲ႔ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္တဲ့ အခ်က္ လံုးဝမေတြ႔ရဘူး" ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ဖူး၏။ မည္သည့္ဘာသာဝင္ျဖစ္ေစ သာသနာျပဳသူတိုင္း ဤအခ်က္ကို အတုယူေလးစားလိုက္နာသင့္၏။ " သူ႔ဘာသာတရားကို ေလးစားရင္ ကိုယ့္ဘာသာ သာသနာ ျပန္႔ပြားတည္တဲ့ပါေစဆို" ဟူေသာ စကားသည္ သာသနာျပဳသူတို႔၏ နည္းဗ်ဴဟာပင္ ျဖစ္၏။
ျမတ္ဗုဒၶ၏ မဇၥ်ိမပဋိပဒါနည္းက် သာသနာျပဳပံုသည္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါ၊ ေနရာေဒသ၊ လူမ်ိဳးတို႔၏ ရိုးရာဓေလ့ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ားႏွင့္ ဥဇုဝိပစၥနိက ေခၚ တိုက္ရိုက္ဆန္႔က်င္မွဳမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ စည္းရံုးျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ဥပမာ ျဗဟၼဏေဝဒပါရဂူၾကီး အရွင္ေကာ႑ညမေထရ္ကို ဗုဒၶဘာသာဝင္အားလံုး သိၾက၏။ ပဥၥဝဂၢီ ငါးဦးထဲမွ တစ္ဦးအပါဝင္ျဖစ္သည့္ အရွင္ေကာ႑ညသည္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ဖြားေတာ္မူစကပင္ ေဝဒက်မ္းႏွင့္အညီ" ဘုရားစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္လိမ့္မည္" ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သူျဖစ္၏။ အမွန္စင္စစ္ ပဥၥဝဂၢီ ငါးဦးတို႔သည္ အတၱဝါဒကို အေလးအနက္ယံုၾကည္လက္ခံထားၾကျပီး ယင္းအတၱဝါဒကို စြဲျမဲစြာလုပ္ကိုင္ထားၾကသည့္ အတၱဝါဒီ ေဝဒႏၱပါရဂူၾကီးမ်ားပင္ ျဖစ္ၾက၏။ သို႔ေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ပဥၥဝဂၢီ အတၱဝါဒီၾကီးမ်ားကို ပထမဦးဆံုး တရားဦးေဟာေတာ္မူေသာအခါ သူ၏ ဓမၼစၾကာေဒသနာေတာ္မွာ အတၱဝါဒီမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆန္႔က်င္သည့္ " အနတၱ" ဟူသည့္ စကားလံုးမ်ားကို လံုးဝသံုးေတာ္မမူခဲ့ေပ။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶက သူတို႔ကို အနတၱအေၾကာင္း ေဟာရမည္ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ အတၱဝါဒအေပၚ ျမဲျမန္စြာ ဆုပ္ကိုင္ထားၾကသည့္ ပဥၥဝဂၢီအပါဝင္ တရားနာပရိတ္သတ္ကို အနတၱဟူသည့္ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ စတင္သံုးလိုက္လွ်င္ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေနသည္ကို ေရျဖင့္တိုက္ရိုက္ပက္လိုက္လွ်င္ "ဝုန္း" ခနဲ ျဖစ္သြားျပီး ျပာပူ မီးပူမ်ား လြင့္စင္သကဲ့သို႔ ပဥၥဝဂၢီတို႔သည္လည္း အတၱဝါဒေပါက္ကြဲမွဳၾကီး ျပင္းထန္သြားနုိင္၏။ မိဂဒါဝုန္တရားဦးမွာ အနတၱ စကားမ်ားျဖင့္ စတင္သိမ္းသြင္းပါက  ေခတ္စကားအရဆိုလွ်င္ ဓမၼစၾကတရားပြဲမွေန နပန္းသတ္ပြဲ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္သည့္ အဓိကရုဏ္းျဖစ္ေစသည့္ပြဲပင္ ျဖစ္သြားနိုင္၏။
ျမတ္စြာဘုရားက ပဥၥဝဂၢီငါးဦးတို႔အား ေရွးဦးစြာ အနတၱတရားကို ေဟာမည့္အစား အေၾကာင္းအက်ိဳးဆီေလွ်ာ္သည့္ သစၥာေလးပါးတရားကိုသာ(ဓမၼစၾကာတရားကိုသာ) ေဟာေတာ္မူခဲ့၏။ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္စပ္သည့္ သစၥာတရားကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ လက္ခံသြားျပီး အတၱ ဟူသည့္ ၾကားခံအေၾကာင္းတရား မရွိဖူးဟု ေကာင္းေကာင္းၾကီး နားလည္သေဘာေပါက္သြားျပီဆိုမွ ျမတ္ဗုဒၶက ပဥၥဝဂၢီငါးဦးတို႔အား အနတၱလကၡဏသုတ္ေတာ္ကို ဆက္လက္ေဟာေတာ္မူ၏။ အနတၱလကၡဏသုတ္သည္ အတၱ ဟူသည့္ ၾကားခံအေၾကာင္းတရား မရွိသည့္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ အနတၱသေဘာတရားကို ပဥၥဝဂၢီအပါဝင္ နတ္ျဗဟၼာတရားနာမ်ားအား စစ္တမ္းထုတ္သည့္ သုတ္ပင္ျဖစ္၏။ ဤသုတ္မွာ ျမတ္စြာဘုရားက ခႏၶာငါးပါးတရားကို " အတၱေလာ၊ အနတၱေလာ" ဟု ေမးခြန္းစစ္တမ္းထုတ္ခဲ့ျပီး ပဥၥဝဂၢီတို႔ကိုယ္တိုင္ သေဘာေပါက္နားလည္ျပီး အနတၱျဖစ္ေၾကာင္းကို ေျဖၾကားခဲ့၏။

ျမတ္စြာဘုရား တရားေဟာေတာ္မူရာ၌ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းရွိ၏။ အနုပုဗၺိကထာႏွင့္ သာမုကၠံသိက ဓမၼေဒသနာ ဟု ေဟာစဥ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိ၏။ အနုပုဗၺိကထာဆိုသည္မွာ အဆင့္ဆင့္တက္ယူသြားသည့္ ေဟာရိုးေဟာစဥ္ ေဒသနာစဥ္ျဖစ္၏။ ေရွးဦးစြာ ဒါနကထာ ေဟာ၏။ သာမန္လူတို႔ပင္ ျပဳလုပ္နိုင္သည့္ အလွဴဒါနမ်ိဳး အပါအဝင္ ဒါနအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဟာ၏။ ေနာက္ သီလကထာ၊ သဂၢကထာတို႔ကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ဒါနျပဳပံု သီလေဆာက္တည္ပံုႏွင့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ ျပည့္စံုသူတို႔ နတ္ရြာသုဂတိလားေရာက္နိုင္ပံုတို႔ကို ေဟာေတာ္မူျခင္းျဖစ္၏။ ျပီးေတာ့မွ ကာမာနံ အာဒီနဝ ဟူသည့္ ေလာကၾကီးမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျငီးေငြ႔လာပံု၊ လူနတ္ခ်မ္းသာမ်ား ဘယ္ေလာက္ပင္ ခ်မ္းသာ ခ်မ္းသာ ဘယ္သုဂတိဘံုဘဝမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္လို ကာမဂုဏ္အာရံုေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ပ်က္စီးျခင္းဆိုသည့္ အျပစ္မကင္းပံု၊ အျပစ္မ်ိဳးစံု ျမင္လာပံုတို႔ကို မီးေမာင္းထိုးျပေတာ္မူ၏။ ဤကဲ့သို႔ ေဟာေတာ္မူသျဖင့္ တရားနာပရိတ္သတ္၏ စိတ္ထဲမွာ ကာမစၦႏၵ နီဝရဏ စသည့္ နီဝရဏတရားမ်ား တေျဖးေျဖးကင္းကြာလာသည့္အခါမွာ မဂ္ဖိုလ္ေရာက္ေၾကာင္း မဂၢကထာ သို႔မဟုတ္ သာမုကၠံသိက ဟု ေခၚသည့္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထုတ္ေဖာ္ေတာ္မူခဲ့သည့္ သစၥာေဒသနာေတာ္ကို တဆင့္စီ တဆင့္စီ ေဟာေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရားက လာလာခ်င္း ေဆာက္ႏွင့္မထြင္းပဲ တရားနာသူ အျမင္ရွင္း စိတ္ၾကည္လင္သြားျပီဆိုလွ်င္ အလြန္နက္ရွိဳင္းသည့္ တရားမ်ားေဟာေတာ္မူ၏။
ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာေတာ္မူခဲ့သည့္ သုတၱန္ေတြထဲမွာ အဝတ္ကုိ ေဆးဆိုးလွ်င္ အဝတ္ကို ပထမ ျဖဴစင္ေအာင္ လုပ္ရ၏။ ျဖဴစင္ျပီဆိုမွ မိမိလိုခ်င္သည့္ ေဆးေရာင္စြဲပံုကို ေဟာထားသည့္ သုတၱန္ရွိ၏။ တကယ့္လက္ေတြ႔နည္းလမ္းအရဆိုလွ်င္လည္း တျဖည္းျဖည္း သိလာဖို႔က အေရးၾကီး၏။ အလြန္ခက္ခဲနက္နဲသည့္ အေၾကာင္းအရာ တရားဓမၼကို ျဗဳန္းခဲသြားျပီးေတာ့ သင္ၾကားပို႔ခ် ေဟာၾကားလွ်င္ မထိေရာက္နိုင္ေပ။ တေျဖးေျဖး သူတို႔အသိဥာဏ္ ရင့္သန္လာျပီး စိတ္ဓာတ္ၾကည္လင္လာေတာ့မွ သူတို႔စိတ္ဆႏၵကို ၾကည့္ျပီး ေဟာရ ေျပာရ သင္ၾကားရမည့္နည္းပင္ ျဖစ္၏။ 

ဆက္လက္ျပီး ျမတ္ဗုဒၶ အနုပုဗၺိကထာ သာမုကၠံသိက ဓမၼေဒသနာ တရားေဟာပံုကို အဌကထာဆရာၾကီးမ်ားက " ဆင္ၾကီးကို ေရႊကၾကိဳး တန္ဆာေတြနဲ႔ ဆင္ျမန္းျပီးေတာ့မွ အစြယ္ကို ျဖတ္ခ်လိုက္သလိုတဲ့" ဟု မွတ္ခ်ျပဳေတာ္မူၾက၏။ ဆိုလိုသည္မွာ ဆင္ရိုင္းၾကီး၏ အစြယ္ကို ျဖတ္လိုသူသည္ ယင္းဆင္ရိုင္းၾကီး၏ အစြယ္ကို အၾကမ္းပတမ္းလုပ္ျပီး မခ်ိဳးပဲ အနုနည္းျဖင့္ ဆင္ကိုဖမ္း ေရွးဦးစြာ ယဥ္ေက်းေအာင္လုပ္၊ ကၾကိဳးတန္ဆာေတြ ဆင္ျပီးေတာ့မွ ဆင္စြယ္ကို ညင္ညင္သာသာ ျဖစ္ယူသလုိ ျမတ္ဗုဒၶသည္ သစၥာတရားကို တိုက္ရိုက္ေဟာလို႔ သေဘာမေပါက္နိုင္ေသးသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဒါန သီလ စသည့္ ကုသိုလ္တရားမ်ားႏွင့္ ယင္းကုသိုလ္တရားမ်ားေၾကာင့္ ရရွိနိုင္သည့္ ေလာကီေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ား၊ လားေရာက္ရမည့္ သုဂတိဘုံဘဝမ်ားကို ေဟာျပျပီး ယဥ္ေက်းေအာင္ လုပ္ေတာ္မူ၏။ ျပီးေတာ့မွ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ကာမဂုဏ္၏ အျပစ္ေတြကို ျပျပီး ယင္းကာမဂုဏ္တို႔အေပၚမွာ တပ္မက္ျခင္း ဟူသည့္ ေလာဘ စသည့္အစြယ္မ်ားကို ခ်ိဳးျပီး သစၥာတရားကို ျပေတာ္မူျခင္း ျဖစ္၏။
ဤေနရာ၌ ဆိုလိုသည္မွာ ျမတ္ဗုဒၶသည္ မလိုအပ္ဘဲ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ၊ ေနရာေဒသ၊ လူမ်ိဳးတို႔၏ ရိုးရာဓေလ့ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ားႏွင့္  ထိပ္တိုက္ဆန္႔က်င္သည့္ အက်ိဳးမဲ့အလုပ္မ်ိဳးကို မလုပ္ခဲ့။ ဆန္႔က်င္ဘက္ကို မဆန္႔က်င္မိေအာင္ ဓမၼဒိဌာန္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ မဇၥိ်မပဋိပဒါနည္းလမ္းက် ေဟာညႊန္ျပသ စည္းရံုးေတာ္မူခဲ့၏။ ျမတ္ဗုဒၶလက္ထက္ကလည္း အရွင္သာရိပုတၱရာ၊ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္၊ အရွင္မဟာကႆပ၊ အရွင္မဟာကစၥာယန စသည့္ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္ၾကီးမ်ားသည္ အလြန္အယူသည္း အစြဲအလန္းၾကီးသည့္ ဟိႏၵဴ မ်ိဳးႏြယ္မ်ားျဖစ္ၾက၏။ သူတို႔ ဟိႏၵဴ မ်ိဳးႏြယ္၏ အမွတ္သားျဖစ္သည့္ သာရိပုတၱ၊ ေမာဂၢလာန၊ ကစၥာယန ဟူသည့္ နာမည္မ်ားကို ျမတ္စြာဘုရားက ေျပာင္းမျပစ္ခဲ့။ ယင္းမ်ိဳးႏြယ္ နာမည္မ်ားကိုပင္ ဆက္လက္ ေခၚေတာ္မူခဲ့၏။ အမွန္ေတာ့ ဤသည္မွာလည္း ထိတ္တိုက္ဆန္႔က်င္သည့္ အရာကို ေရွာင္ရွားသည္ဟု ဆိုနိုင္၏။ သာနာျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ဤအခ်က္ကို အေလးအနက္ထားရမည္ဟု ယူဆမိပါ၏။

ထို႔အျပင္ က်မ္းျပဳအေက်ာ္ အဌကထာဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ က်မ္းျပီးနိဂံုး ဆုေတာင္းပံုေလးကို ၾကည့္လွ်င္လည္း သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္တို႔အဖို႔ ေလးစားလိုက္နာစရာေတြ ေတြ႔ျမင္နိုင္၏။ ဆုေတာင္းစကားမွာေတာ့ " စိရံ တိဌတု သဒၶေမၼာ၊ ဓေမၼ ေဟာႏၱဳ သဂါရဝါ၊ သူေတာ္ေကာင္းတရား ၾကာျမင့္စြာ တည္ပါေစသတည္း၊ သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ ရိုေသေလးစားျခင္း ရွိၾကသည္ ျဖစ္ပါေစကုန္သတည္း" တဲ့။ ဤေနရာမွာ " စိရံ တိဌတု သဒၶေမၼာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတရား တည္တဲ့ပါေစသတည္း" ဟူသည့္ စာပိုဒ္ျဖင့္ သာသနာျပဳၾကမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ကို ေဖာ္ျပတိုက္တြန္းျခင္း ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သာသနာအရွည္ခံ့၍ တည္တဲ့ ျပန္ပြားေအာင္ ၾကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္၏။

ဓေမၼ ေဟာႏၱဳ သဂါရဝါ- သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ ရိုေသေလးစားျခင္း ရွိၾကပါေစကုန္သတည္း ဟူေသာ စာပိုဒ္ျဖင့္ သာသနာအရွည္ခံ့၍ တည္တဲ့ ျပန္ပြားေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ၾကသူမ်ားသည္ ဘယ္ေနရာမွာ ေနေန၊ ဘယ္မွာပဲ သာသနာျပဳျပဳ၊ ဘယ္ေဒသကိုပဲ ေရာက္ေရာက္ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို အျမဲရိုေသေလးစားလိုက္နာၾကရမည္ပင္ ျဖစ္၏။ မိမိကိုယ္တိုင္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ စသည့္ သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ားကို မေလးစားမလိုက္နာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ေသာ သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မျဖစ္လာနိုင္ေပ။ တနည္းအားျဖင့္ ယင္း ဓေမၼ ေဟာႏၱဳ သဂါရဝါ- စာပိုဒ္ျဖင့္ မိမိတို႔ သာသနာျပဳသည့္ ေနရာ ေဒသႏွင့္ လူမ်ိဳးတို႔ ရွိထားျပီး ျဖစ္သည့္ ယဥ္ေက်းမွဳ ဓေလ့ထံုးစံုမ်ားကို ေလးစားဖို႔ အေရးၾကီးေၾကာင္း ျပသ၏။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာျပဳနည္းဟူသည္မွာ လူမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမွဳမ်ားကို တန္ဖိုးထားသလို သီလ သမာဓိ ပညာ စေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရားမွားကိုလည္း လက္ေတြ႔က်င့္သံုး တန္ဖိုးထားေတာ္မူကာ သာသနာျပဳေတာ္မူ၏။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေနာက္ဆံုးစကားျဖစ္သည့္ " အပၸမာေဒန ဘိကၡေဝ သမၸာေဒထ" ရဟန္းတို႔ ေမ့ေမ့ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့မေနၾကနဲ႔၊ သတိတရားနဲ႕ ျပည့္စံုေအာင္ လုပ္ၾကတဲ့။ သာသာျပဳပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ မိမိေရာက္ရာအရပ္မွာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို အကဲခတ္ျပီး သတိတရားၾကီးစြာ ယင္းသတိတရား လက္ကိုင္ထားကာ သာသနာျပဳဖို႔လည္း အထူးအေရးၾကီးလွေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဝဲစြန္း ယာစြန္း မျငိသည့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ မဇၥ်ိမပဋိပဒါလမ္းစဥ္ျဖင့္ "မေကာင္းမွဳေရွာင္၊ ေကာင္းမွဳေဆာင္၊ ျဖဴေအာင္ စိတ္ကိုထား" ဟူသည့္ ဘုရားရွင္တို႔၏ အဆံုးအမမ်ားျဖင့္ မိမိသူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသား ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး မထိခိုက္ေစပဲ ေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ဓာတ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေမတၱာ ကရုဏာဓာတ္မ်ားျဖင့္ သာသနာျပဳပါက အလြန္ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္မည္ ဟု ယူဆမိပါေၾကာင္း။


ကိုယ္စိတ္ ႏွစ္ျဖာ ေဘးရန္ကြာ က်န္းမာၾကပါေစ။

ေမတၱာျဖင့္
အရွင္သုတာစာရာလကၤရ (ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)
၁-၇-၂၀၁၂ (တနဂၤေႏြေန႔)။

No comments:

Post a Comment