" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Monday, August 19, 2013

မိစၦာဝါဒ တည္ေထာင္သူမ်ား ႏွင့္ သူတို႔၏ ဝါဒ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ၃၃။ အဇိတ ေကသကမၺလ
အဇိတ ဟူသည္မွာ မည္သူမွ သူ႔ကို အနိုင္ယူ မရသည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ သူကသာလွ်င္ အျမဲတမ္း တဖက္သားအေပၚမွာ အနိုင္ယူခ်င္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ဟု ဆိုလိုသည္။  ေကသကမၺလ ဟူသည္မွာ လူဆံပင္ျဖင့္ ယက္လုပ္ထားေသာ အဝတ္ျဖစ္သည္။ သူသည္ အျခားေသာ ပူရဏ ကႆပ၊ မကၡလိ ေဂါသာလတို႔ကဲ့သို႔ အဝတ္မဝတ္သူေတာ့ မဟုတ္၊ လူဆံပင္ျဖင့္ ရက္လုပ္ထားသည့္ အဝတ္ကို ဝတ္ဆင္ထား၏။ အထက္ပါ  ေကသကမၺလသုတ္မွာ ေဟာေတာ္မူခဲ့သည့္အတိုင္း လူဆံပင္ျဖင့္ ရက္ထားသည့္အဝတ္သည္ ရာသီဥတုပူလွ်င္ အလြန္ပူျပီး၊ ေအးလွ်င္လည္း အရမ္းေအး၏။ ရာသီဥတုဒဏ္ကို မကာကြယ္နိုင္၊ အဆင္းလည္း မလွ၊ လူဆံပင္ဆိုတာ လူ႔ခႏၶာ၊ ဦးေခါင္းႏွင့္ တြဲ၍ ရွိေနလ်က္ပင္ အျမဲတမ္း ဖီးလိမ္းသုတ္သင္ ေခါင္းေလ်ာ္ျပီး အေမြးနံ႔သာမ်ားျဖင့္ လိမ္းက်ံမွ အနည္းငယ္ မေကာင္းသည့္ အနံ႔အသက္ ထြက္ျခင္း သက္သာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လူဆံပင္သည္ အနံ႔လည္း ဆိုး၏။ နုနုညံ့ညံ့လည္း မရွိ။ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါက ဖက္ရွင္တမ်ိဳး၊ စတန္႔တမ်ိဳး ထြင္ျပီး ဝတ္တာလည္း ျဖစ္နိုုင္ပါ၏။ သူလည္း ေနာက္ပါ တပည့္မ်ားစြာ ရွိသည့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ အယူဝါဒတစ္ခုကို တည္ေထာင္သူ ဆရာၾကီးပင္ ျဖစ္၏။

 အဇိတ ေကသကမၺလ၏ နတၳိကဝါဒ
၁။ ေပးလွဴျခင္း(၏အက်ိဳး)သည္ မရွိ၊(နတၳိ ဒိႏၷံ)၊
၂။ အၾကီးအက်ယ္ေပးလွဴျခင္း (၏အက်ိဳး)သည္ မရွိ၊(နတၳိ ယိဌံ)၊
၃။ လက္ေဆာင္ပဏၰာေပးျခင္း (၏အက်ိဳးသည္)မရွိ၊(နတၳိ ဟုတံ)၊
၄။ ေကာင္းမႈမေကာင္းမႈတို႔၏ အက်ဳိးသည္ မရွိ၊(နတၳိ သုကတဒုကၠဋာနံ ကမၼာနံ ဖလံ ဝိပါေကာ)၊
၅။ ဤေလာကသည္ မရွိ၊(နတၳိ အယံ ေလာေကာ)၊
၆။ တစ္ပါးေသာ ေလာကသည္ မရွိ၊(နတၳိ ပေရာ ေလာေကာ)၊
၇။ အမိိ၌ ေကာင္းစြာျပဳျခင္း မေကာင္းစြာျပဳျခင္း၏ အက်ဳိးမရွိ၊(နတၳိ မာတာ)၊
၈။ အဖအမိ၌ ေကာင္းစြာျပဳျခင္း မေကာင္းစြာျပဳျခင္း၏ အက်ဳိးမရွိ၊(နတၳိ ပိတာ)၊
၉။ ေသ၍ တစ္ဖန္ျဖစ္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ မရွိကုန္၊(နတၳိ သတၱာ ၾသပပါတိကာ)၊
၁၀။ ဤေလာကကိုလည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးေသာ ေလာကကိုလည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေဟာၾကားႏိုင္ကုန္ေသာ ေျဖာင့္မွန္ေသာ အရိယမဂ္သို႔ ေရာက္ကုန္ေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ရွိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေလာက၌ မရွိကုန္၊
(နတၳိ ေလာေက သမဏျဗဟၼဏာ သမၼဂၢတာ သမၼာပဋိပႏၷာ၊ ေယ ဣမဥၥ ေလာကဥၥ ပရဥၥ ေလာကံ သယံ အဘိညာ သစၦိကတြာ ပေဝေဒႏၱိ၊)၊
အထက္ပါ (၁၀) ခ်က္သည္ အဇိတ ဆြဲကိုင္ထားေသာ နတၳိကဝါဒပင္ ျဖစ္၏။ ယင္းမိစၦာဝါဒ ဆယ္ပါး ကင္းစင္လွ်င္ ဗုဒၶဘာသာအလို ကမၼသကတာ သမၼာဒိဌိ ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္၏။
ဥေစၦဒဝါဒသမား
လူမိုက္ျဖစ္ေစ ပညာရွိျဖစ္ေစ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးလွ်င္ ျပတ္စဲဲကုန္၏၊ ပ်က္စီး ကုန္၏၊ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မရွိကုန္''ဟု ေျပာဆိုပါသည္။ (ဗာေလစ ပ႑ိေတစ ကာယႆ ေဘဒါ ဥစၦဇၨႏၱိ၊ ဝိနႆႏၱိ၊ န ေဟာႏၱိ ပရံ မရဏာ)။ ဤစကားကိုေထာက္လွ်င္ အဇိတသည္ ဥေစၦဒဝါဒ(Annihilation of Doctrine) ပင္ျဖစ္၏။
ဆက္လက္ျပီး အဇိတ ေျပာသည္မွာ ဤသတၱဝါသည္မဟာဘုတ္ေလးပါး အစုအေဝး ျဖစ္၏၊ ေသေသာအခါ ေျမဓာတ္သည္ ေျမဓာတ္အစုသို႔ ဆိုက္၏၊ ေရာက္၏၊ ေရဓာတ္သည္ ေရဓာတ္အစုသို႔ ဆိုက္၏၊ ေရာက္၏၊ မီးဓာတ္သည္ မီးဓာတ္အစုသို႔ဆိုက္၏၊ ေရာက္၏၊ ေလဓာတ္သည္ ေလဓာတ္အစုသို႔ ဆိုက္၏၊ ေရာက္၏၊ (စာတုမဟာဘူတိေကာ အယံကာေယာ၊ ယဒါ ကာလံ ကေရာတိ၊ ပထဝီ ပထဝိကာယံ အႏုေပတိ အႏုပဂစၦတိ၊….ဝါေယာ ဝါေယာကာယံ အႏုေပတိ အႏုပဂစၦတိ၊)။
နာမ္ဣေႁႏၵတို႔သည္ေကာင္းကင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ကုန္၏၊ အသိစိတ္ေတြ ေသလွ်င္ ေကာင္းကင္ လြင့္ပ်ံတက္သြားသည္ဟူ၏။(အာကာသံ ဣျႏၵိယာနိ သကၤမႏၱိ၊)။
ေညာင္ေစာင္းလွ်င္ ငါးခုေျမာက္ျဖစ္ေသာ ေယာက်္ားတို႔သည္သူေသေကာင္ကို ယူ၍ သြားကုန္၏၊ သင္းခ်ဳိင္းတိုင္ေအာင္ သူေသေကာင္တို႔သည္ ထင္ကုန္၏၊ အ႐ိုးတို႔သည္ ခိုအဆင္းကဲဲ့သို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဆိုလိုသည္မွာ လူေသျပီဆိုလွ်င္ လူ၏ ဂုဏ္သိကၡာသည္ သင္းခ်ိဳင္း ေဘာင္အတြင္းသာ ရွိသည္။ အေလာင္းေကာင္ၾကီးသာ သုႆာန္သင္းခ်ိဳင္း၌ ျပစ္ခ်ထားခဲ့ရျပီး ေနာက္ေနာင္ဘဝဆိုတာ မရွိဘူး။ ေနာက္ဘ၀ကုိ ၿပည္ဖုံးကားခ်ပစ္လုိက္ေသာေၾကာင္႔ မုိက္တြင္းနက္လွေပ၏။

အလွဴတို႔သည္ ျပာအဆုံးရွိကုန္၏၊ (ဘႆႏၱာ အာဟုတိေယာ)။ ဆိုလိုသည္မွာ ေရွးေခတ္က အိႏၵိယ ေရွးေဟာင္းရေသ့မ်ား မီးပူေဇာ္လ်က္ ယဇ္ၾကီး ယဇ္ငယ္ပူေဇာက္ကာ ကုသိုလ္လုပ္ၾက၏။ ထိုအရာမ်ား မီးထဲထည့္ေတာ့ ျပာျဖစ္သြားသည္သာ၊ ဘာလုပ္လုပ္ အလကား ျဖစ္သြားတာပါဘဲဟု အဇိတ ေကသကမၺလက ယူဆသည္။ သူသည္ ရုပ္ၾကမ္းဝါဒီၾကီး(Materialist)ဟုလည္း ဆိုနိုင္သည္။
ထုိ႔ျပင္ သူက ဒါနကိုလည္း ပုတ္ခတ္လိုက္ေသး၏။ အလွဴေပးျခင္းကိုလူမိုက္တို႔က ပညတ္ထား၏ တဲ့။ (ဒတၱဳပညတၱံ ယဒိဒံ ဒါနံ)။ ဒါနေကာင္းမွဳဆိုတာ လူမိုက္ေတြ ထြင္ထားတာ၊ လူမိုက္တို႔၏ ထြင္လံုးတဲ့။ လူအ လူနေတြသာ လွဴျပီး၊ လိမၼာပါးနပ္သူ လည္သည့္သူမ်ားက ယူၾကသည္ဟု ပုတ္ခတ္ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္၏။ ဤမွ်မကေသး၊ ဒါနေကာင္းမွဳရွိတယ္၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ၏ အက်ိဳးတရား ရွိတယ္ ဟု ေျပာဆိုေနၾကသည့္ အတၳိကဝါဒသမားမ်ားကိုလည္း သူက လူလိမ္ လူညာေတြခ်ည္းပဲ ဟု ေျပာဆို၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူမိုက္ျဖစ္ေစ ပညာရွိျဖစ္ေစ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးလွ်င္ ျပတ္စဲဲကုန္၏၊ ပ်က္စီး ကုန္၏၊ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မရွိကုန္''ဟု ေျပာဆို၏ ဤသည္မွာ ဥေစၦဒဝါဒပင္ ျဖစ္၏။ အဇိတ၏ နတၳိကဝါဒ၊ ဥေစၦဒဝါဒ တို႔သည္လည္း အလြန္ပင္ ေၾကာက္စရာေကာင္းလွ၏။ လူ႔ေလာက ၾကီးပြားေရးပင္ မျဖစ္နိုင္။ လူမိုက္အားေပးသည့္ ဝါဒသက္သက္သာ ျဖစ္ေပ၏။
၄။ ပကုဓ ကစၥာယန
ပကုဓသည္ သူ႔၏ ငယ္ နာမည္သာတည္း၊ ကစၥာယနမွာ သူ၏ မ်ိဳးႏြယ္မွ ရလာသည့္ နာမည္ျဖစ္၏။ ဥပမာ သိဒၶတၳ ေဂါတမ ဟူရာ၌ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ငယ္နာမည္သည္ သိဒၶတၳ၊ မ်ိဳးႏြယ္သည္ ေဂါတမ အႏြယ္ပင္ ျဖစ္၏။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ သက်လူမ်ိဳးထဲမွ ေဂါတမ အႏြယ္ ျဖစ္၏။ ယေန႔ေခတ္အေခၚ Surname- မ်ိဳးႏြယ္အမည္ပင္ ျဖစ္၏။ သူ၏ Philosophy ေတြကလည္း အျခားသူမ်ားႏွင့္ မတူသည့္အျပင္ သူ႔ကိုယ္သူ သဗၺညူဘုရားအျဖစ္ ဝန္ခံေျပာဆိုေနသည့္ နာမည္ၾကီး ပုဂၢိဳလ္တဦးပင္ ျဖစ္၏။
ပကုဓကစၥာယန၏ အယူဝါဒ
ပကုဓကစၥာယနက ကာယအစု(Seven Body Dhamma) ၾကီး (၇) မ်ိဳး ရွိ၏ ဆို၏။ ထို (၇)မ်ိဳးကား ေျမ၊ ေရ၊ ေလ၊ မီး၊ သုခ၊ ဒုကၡႏွင့္ ဇီဝတ ေခၚသည့္ အသက္ဝိညာဥ္တို႔ပင္ ျဖစ္၏။ (ပထဝီ အာေပါ ေတေဇာ ဝါေယာ ကာေယာ၊ သုေခ၊ ဒုေကၡ၊ ဇီဝိေတ သတၱေမ)။
 ဤခုနစ္ပါးေသာ ကာယအစုတို႔သည္ ျပဳလုပ္ထားသည္ မဟုတ္ကုန္၊ ျပဳလုပ္ထားေစသည္မဟုတ္ကုန္၊ ဖန္ဆင္းထားသည္ မဟုတ္ကုန္၊ ဖန္ဆင္းထားေစသည္ မဟုတ္ကုန္၊ ၿမဳံကုန္၏၊ ေတာင္ထြတ္ကဲဲ့သို႔ တည္ကုန္၏၊ ခိုင္ျမဲဲေသာ တံခါးတိုင္ကဲဲ့သို႔ တည္ကုန္၏၊ ထိုအစုတို႔သည္ မတုန္လႈပ္ကုန္၊ မေဖာက္ျပန္ကုန္၊ အခ်င္းခ်င္း မညႇဥ္းဆဲဲႏိုင္ကုန္၊ အခ်င္းခ်င္း ခ်မ္းသာရန္လည္းေကာင္း ဆင္းရဲဲရန္လည္းေကာင္း ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲဲရန္လည္းေကာင္း မတတ္ႏိုင္ကုန္၊ ဤစကားမ်ားကို ေကာက္ခ်က္ခ်လွ်င္ ကာယအစုၾကီး (၇)ခုသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ မေျပာင္းလဲ၊ ထာဝရခိုင္ျမဲ တည္ျမဲေနသည့္ အရာမ်ား၊ ဘယ္ေသာအခါမွ မပ်က္စီးနိုင္သည့္ အရာမ်ားပင္တည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ သူအယူဝါဒသည္ ျမဲ၏ဟု ယူဆေသာ သႆတဝါဒ ပင္ ျဖစ္၏ဟု ဆိုနိုင္၏။
ျပီးေတာ့ သူေဟာေသးသည္မွာ ထိုကာယအစုတို႔၌ သတ္သူ သတ္ေစသူ ၾကားသူ ၾကားေစသူ သိသူ သိေစသူမ်ား မရွိကုန္၊ ထက္စြာေသာ လက္နက္ျဖင့္ ဦးေခါင္းကိုျဖတ္ေစကာမူ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို သတ္သည္ မမည္၊ လက္နက္သည္ ထိုခုနစ္ပါးေသာ ကာယအစုတို႔၏ အၾကား ဟင္းလင္းသို႔ က်ေရာက္၏''ဟု ေျပာဆိုပါသည္။ (သတၱႏၷံ ေတြဝ ကာယာနမႏၱေရ သတၳံ ဝိဝရမႏုပတတိ၊ ထို ကာယအစုၾကီးအၾကား အလိုလို ဓားဝင္သြားတာ၊ ဘယ္သူ႔ကို ဘယ္သူမွ သတ္တာ မဟုတ္ မည္သူမွ အျပစ္မရွိဘူး ဟူလို။)။
ယင္းအယူအဆသည္လညး္ အလြန္အင္မတန္မွ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းလွေပ၏။ ဤဝါဒၾကီး ထြန္းကားပါလွ်င္ မသူေတာ္တုိ႔ လူမိုက္တို႔ အတြက္ကား အကာအကြယ္ေပးထားသလို ျဖစ္ေနသည့္ အားေဆးတစ္ခြက္ၿဖစ္ေနေပ၏။ ယင္းဝါဒသည္ အက်ိဳးအေၾကာင္း အဆုိးအေကာင္းကုိ မွန္ကန္စြာ ခြဲၿခား ေ၀ဖန္ နိုင္သည့္ မည္သည္႔ဘာသာဝင္မဆို စိတ္ဆင္းရဲ ဖြယ္သာ ၿဖစ္ၿပီး လူ႔အႏၶဗာလ အမုိက္ေကာင္မ်ား၏ အေမွာင္ခုိရာ ေနရာၾကီးသာ ၿဖစ္ေနေပ လိမ္႔မည္ၿဖစ္၏။ လူမိုက္ အားေပးသည့္ ဝါဒၾကီးပင္ ျဖစ္ေပ၏။

No comments:

Post a Comment