" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Thursday, April 24, 2014

ဇာတိမန္(ေတာင္သူ) ထုတ္ေဝသည့္ စာအုပ္အတြက္ အမွာစာ


ျမတ္ဗုဒၶသည္ ေလးဆယ့္ငါးႏွစ္လံုးလံုး သတၱဝါအေပါင္းတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွါ မေနမနား အပင္ပန္းခံ၍ တရားဓမၼမ်ား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့၏။ ေနာက္ဆံုးသူကိုယ္တိုင္ မရဏႏၱိက ဒုကၡ-ပရိနိဗၺာန္စံေလာက္သည့္ ဒုကၡေဝဒနာအျပင္းထန္ ခံစားေတာ္မူေနရသည့္ အခ်ိန္မွာပင္ သုဘဒၵပရိဗိုဇ္ၾကီးအား ရဟႏၱာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေအာင္ တရားဓမၼမ်ားေဟာေတာ္မူခဲ့သည္ကို ေထာက္လွ်င္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သတၱဝါတို႔အေပၚထားရွိသည့္ ၾကီးမားျမင့္ျမတ္လွသည့္ ေမတၱာတရား ကရုဏာတရားမ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ျဖင့္ ခန္႔မွန္းၾကည့္ပါက အလြန္ပင္ၾကည္ညိဳ အားက်မိစရာေကာင္းလွပါ၏။

ကၽြနိုပ္တို႔လူသားတို႔သည္လည္း ျမတ္ဗုဒၶ၏ ေမတၱာတရား ကရုဏာတရားမ်ားကို အားက်အတုယူလ်က္ ေမတၱာျဖင့္ ေလာကၾကီးကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ခ်စ္တတ္ဖို႔ ၾကင္နာတတ္ဖို႔လိုအပ္၏။ မ်က္ကန္းယံုၾကည္သည့္ အခ်စ္မ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္သင့္ေပ။ တစ္ဦးေမတၱာ တစ္ဦးမွာဆိုသကဲ့သို႔ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး စစ္မွန္သည့္ ေမတၱာေစတနာ ကရုဏာ အျပည့္အဝျဖင့္ ျပဳမူဆက္ဆံၾကလွ်င္ ေလာကၾကီးသည္ အလြန္သာယာျငိမ္းခ်မ္းလွေပ၏။ ယင္းသို႔ စစ္မွန္သည့္ ေမတၱာတရား ေစတနာတရား ကရုဏာတရားမ်ား မထားရွိနိုင္ပါက မိမိတို႔၏ မိသားစုဘဝလးေလာက္ပင္ သာယာျငိမ္းခ်မ္းလာနိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေမတၱာတရားမ်ား ေခါင္းပါးလာၾကလွ်င္ ေဒါသ အာဃာတ ပဋိပကၡတရားမ်ား ၾကီးထြားလာနိုင္၏။ ထိုသို႔ ၾကီးထြားလာလွ်င္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္နိုင္ငံႏွင့္တစ္နိုင္ငံ တစ္ဘာသာႏွင့္တစ္ဘာသာ ပဋိပကၡ ဝိေရာဓိသေဘာမ်ားပင္ ေဆာင္ေနတတ္ၾကပါ၏။ မုန္းတီးမွဳ ေဒါသ အာဃာတတရားမ်ား အေျခခံၾကပါလွ်င္ မိသားစုရန္ပြဲေလးမွသည္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ကမၻာ့စစ္ပြဲၾကီးေတြအထိ ပဋိကၡတရားမ်ား ၾကီးထြားလာတတ္၏။ ထိုေၾကာင့္ ေမတၱာတရားသည္ လူမ်ိဳးဘာသာတိုင္း မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ တရားျဖစ္ေပ၏။

ေမတၱာတရားသည္ ဘာသာတရားတိုင္း၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေကၤတ ျဖစ္သင့္၏။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ ထားရွိရမည့္ စစ္မွန္ေသာ ေမတၱာတရားကို ဗုဒၶစာေပ၌ ေအာက္ပါအတိုင္း ရွဳ႕ေထာင့္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ဖြင့္ဆိုထား၏။ “ယထာပိ ဥဒကံ နာမ၊ ကလ်ေဏ ပါကေက ဇေန၊ သမံ ဖရတိ သီေတန၊ ပဝါေဟတိ ရေဇာမလံ၊ တေထဝ တြံ ဟိတာဟိေတ၊ သမံ ေမတၱာယ ဘာဝေယ။ (ဗုဒၶဝံသ-႒)။ ေရသည္ လူေကာင္း လူဆိုး မေရြးခ်ယ္၊ စင္ၾကယ္ေအးျမျခင္းကို ထပ္တူညီမွ် ျဖန္႔ေပးသကဲ့သို႔ မိမိအေပၚ အက်ိဳးျပဳသူကိုျဖစ္ေစ အက်ိဳးမဲ့ေအာင္ျပဳသူကိုျဖစ္ေစ ေမတၱာကို ထပ္တူညီမွ် ပြားမ်ားရမည္ဟု ဆိုထား၏။” ေမတၱာတရားသည္ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး မခြဲျခားဘဲ သက္ရွိသတၱဝါအားလံုးတို႔ေပၚ အက်ိဳးစီးပြားလိုလားမွသာ စစ္မွန္သည့္ ေမတၱာျဖစ္ေပ၏။

“ဘာသာမတူ ကိုယ့္ရန္သူ” ဟူေသာ နယ္ပယ္က်ဥ္းေျမင္းလွသည့္ အေတြးေခၚ အယူအဆ ဆံုးမခ်က္မ်ိဳးကို ေမတၱာ၏ နယ္ပယ္တြင္ မေတြ႔ရွိရေပ။ မိမိတို႔၏ ဘာသာအေပၚ၌သာ ေကာင္းသည့္ ကြက္ၾကားမိုးရြာတတ္ျခင္းသည္ စစ္မွန္သည့္ ေမတၱာ၏ ဆံုးမလမ္းညႊန္မွဳ သေကၤတ မဟုတ္ေပ။ စစ္မွန္ေသာ ေမတၱာတရားမွ ေသြဖီမွဳပင္ ျဖစ္၏။ အမွန္စင္စစ္ ေမတၱာတရားသည္ မည္သည့္ဘာသာက ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ တရားဝင္မူပိုင္မဟုတ္ပါေပ။ အမ်ားမူပိုင္ပင္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ဘာသာဝင္တိုင္းမဆို ေမတၱာတရားလက္ကိုင္ထားကာ လက္ေတြ႔လိုက္နာၾကရေပမည္။ ကမၻာေပၚရွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမတ္နိုးသည့္ ဘာသာဝင္တိုင္း လက္ေတြ႔က်က် လိုက္နာက်င့္သံုးနိုင္ပါမွ ကမၻာေလာကၾကီး တကယ္ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေပလိမ့္မည္ ျဖစ္၏။

ယခုအခါ၌ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘာသာဝင္တို႔သည္ စစ္မွန္သည့္ ေမတၱာတရား၏ ေကာင္းမြန္ေသာ လမ္းစဥ္မွ ေသြဖီလ်က္ မိမိတို႔ဘာသာဝင္ လူဦးေရ တိုးပြားေရးကိုသာ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဆြယ္ေနၾကေပ၏။ အထူးသျဖင့္ စာဝတ္ေနေရးၾကပ္တည္းသျဖင့္ အသိဥာဏ္နည္းပါးသူတို႔သည္ ထိုဘာသာဝင္တို႔၏ ဆြယ္ရာသို႔ ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လိုက္သြားတတ္ၾက၏။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ တကယ့္စစ္မွန္သည့္ ဘာသာတရား၏ ဆံုးမမွဳမ်ားကို မသိရွာၾကေပ။ ဗုဒၶဘာသာသည္ သဒၶါပညာမွ်တစြာ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဘာသာျဖစ္သည္။ အျခားဘာသာမ်ားသည္ ယံုၾကည္မွဳတစ္ခုကို အထူးအေျခခံကာ တည္ေဆာက္ထား၏။ ဗုဒၶဘာသာသည္ ယံုၾကည္မွဳသဒၶါႏွင့္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ စဥ္းစားႏွိဳင္းခ်ိန္တတ္မွဳပညာ ႏွစ္ခုလံုးအခ်ိဳးညီစြာ တည္ေဆာက္ထားသည္ျဖစ္ပါလ်က္ အျမင္က်ယ္က်ယ္ လိုက္နာမွဳမရွိၾကလွ်င္ တိုးတက္သင့္သေလာက္ မတိုးတက္လာနိုင္ေပ။

ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ယခုအခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးဘာသာေရးကို စိတ္မေအးနိုင္ၾကသည့္ ဗုဒၶဘာသာမွ အျမင္က်ယ္သည့္ ရဟန္းရွင္လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ (ဘက)ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ား၌ ယဥ္ေက်းမွဳသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လ်က္ အသိပညာေပးျခင္း၊ ပရဟိတေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ျပီး ေတာင္ေပၚေဒသႏွင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကို မိမိတို႔စြမ္းရာျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ကာ ပညာသင္ေပးျခင္းျဖင့္ စားဝတ္ေနေရးၾကပ္တည္းသည့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ရင္ေသြးငယ္ေလးမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ဘဝေနေရးကို အတန္ငယ္ဖန္တီးေပးနိုင္ခဲ့၏။ ထိုကဲ့သို႔ ျမန္မာတစ္ဝွမ္းလံုး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မလုပ္နိုင္ပါက လက္ခံေစာင့္ေရွာက္မည့္သူမရွိသည့္ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းလွသည့္ မိဘမ်ား၏ ဗုဒၶဘာသာကေလးငယ္ေလးမ်ားသည္ ဘာသာျခားဘဝသို႔ ေရာက္ျခင္းမလွ ေရာက္သြားၾကေပလိမ့္မည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား၌ ဆင္းရဲသားကေလးသူငယ္ မိဘမဲ့ကေလးသူေလးမ်ားကိုသာ ဘ-က ေက်ာင္းမ်ားက ေကာက္သင္းေကာက္သလိုေကာက္၍ မူလတန္းေက်ာင္းစာေလာက္ကိုသာ သင္ေပးေနရ၏။ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္ေပး၍ ဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္ျဖစ္ေအာင္ မနည္းၾကိဳးစား မ်ိဳးစပ္ယူေနၾကရ၏။ မိရိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာမိဘမ်ားမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ဘာသာသာသနာႏွင့္ မေဝးရေအာင္ မနည္းဆြဲေဆာင္ယူေနၾကရ၏။ ဗုဒၶဘာသာကိုလည္း ေျခေျချမစ္ျမစ္ သိျမင္နားလည္းမွဳလည္းမရွိ ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္ စားဝတ္ေနေရး မျပည့္စံုၾကကုန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္အခ်ိဳ႕သည္ပင္ စာဝတ္ေနေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ရလိုေသာေၾကာင့္ အျခားဘာသာ၏ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မွဳေနာက္သို႔ လိုက္ပါသြားၾကေလ၏။  ဘာသာ ေျပာင္းသြားၾကေလေတာ့၏။

ထို႔ေၾကာင့္  ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔သည္ အထူးအားျဖင့္ မိမိတို႔၏ဘာသာဝင္ကေလးမ်ား အျခားဘာသာထဲသို႔ မေရာက္ရန္ မိဘမဲ့ပရဟိတေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို အဓိကထားျပီး ေမတၱာကရုဏာအျပည့္ျဖင့္ လွဴဒါန္းေထာက္ပံ့သင့္ေပသည္။ ဆင္းရဲမွဳႏြံအတြင္းနစ္ျမဳပ္ေနၾကကုန္ေသာ သူတို႔ကို ေမတၱာကရုဏာျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံျခင္းသည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ စစ္မွန္ေသာလမ္းညႊန္မွဳကို လိုက္နာရာလည္း ေရာက္ေပသည္။ တဘက္မွလည္း ထိုဆင္းရဲသူတို႔ကို အသိပညာျဖန္႔ျဖဴးေပးနိုင္ပါက တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္ဘာသာႏွင့္တစ္ဘာသာ ပဋိပကၡ အမုန္းတရားမ်ားလည္း ကင္းေဝးလာနိုင္သည္။ အသိပညာျဖင့္ စဥ္းစားႏွိဳင္းခ်ိန္လ်က္ ေမတၱာတရားျဖင့္ အရာရာကို ေျဖရွင္းနိုင္ေပသည္။

ေဆာင္းပါးရွင္ ဇာတိမန္ (ေတာင္ငူ)သည္ ထိုထို ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာအတြက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အမ်ိဳးဘာသာခ်စ္တတ္ဖို႔၊ ျမတ္ဗုဒၶလမ္းညႊန္ထားသည့္ ေမတၱာကို ယေန႔ျမန္မာနိုင္ငံ လက္ရွိဘာသာၾကီးေလးခုထဲမွ မည္သည့္ဘာသာဝင္ေတြက လက္ကိုင္က်င့္သံုးမွဳ ရွိပံု မရွိပံုကိုလည္း ကြဲျပားစြာ သိနိုင္ေအာင္ သူစြမ္းရာ ကေလာင္ျဖင့္ တင္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဇာတိမန္(ေတာင္ငူ)က ထိုထိုအမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို အားေပးသည့္ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ သူေရးသားခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႕ကို စာအုပ္ေလးထုတ္ခ်င္သည္။  ေဆာင္းပါးရွင္က စာေရးသူအား အမွာစာေရးေပးဖို႔ တိုက္တြန္းလာသျဖင့္ သူ၏ေဆာင္းပါးအခ်ိဳ႕ကို ဖတ္ၾကည့္ရာ တကယ္ပင္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာအတြက္ ဇာတိ္မာန္ပါပါ ေရးသားတင္ျပထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ ေမတၱာတရားေရွ႕ထားကာ အမ်ိဳးဘာသာ သာသာနာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ရမည္ကို ဇာတိမန္(ေတာင္ငူ)၏ ေဆာင္းပါးေလးမ်ားက အသိဥာဏ္ေပးထားသျဖင့္ စာဖတ္သူ အမ်ိဳးဘာသာသနာကို တကယ္ခ်စ္ျမတ္နိုးသည့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔အတြက္လည္း  မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။ စာဖတ္သူ ဗုဒၶဘဘာသာဝင္တို႔သည္လည္း ေမတၱာတရားျဖင့္ အျခားဘာသာဝင္တို႔အေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါသည္။ ဘာသာတရား၏ လမ္းညႊန္မွဳ၌ ေမတၱာျဖင့္ ဆက္ဆံလွ်င္ အရာရာေအာင္ျမင္ပါသည္။

 စာေရးသူ၏အမွာစာကို ေဆာင္းပါးရွင္ ဇာတိမန္(ေတာင္ငူ) တင္ျပထားသည့္ အီတာလ်ံဘုန္းေတာ္ၾကီး ဦးေလာကနာထ၏ အဆိုအမိန္႔ေလးျဖင့္ ေမတၱာ၏ တန္ဖိုးကို အကဲျဖတ္နိုင္ဖို႔ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါရေစ။။။
“ကမၻာသူ ကမၻာသားအေပါင္းတို႔… ဘာသာတရားကို အေလးထားၾကေလာ့ …။
စစ္ကို ဘာသာတရားက တားဆီးနိုင္သည္။ ဘာသာတရားမွတပါး စစ္မီးျငိမ္းရန္ နည္းလမ္းမရွိ။ ကမၻာေပၚတြင္ အေအာင္နိုင္ဆံုးပုဂၢိဳလ္မွာ ဗုဒၶသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ တုဖက္ျပိဳင္ကင္းေသာ ေအာင္နိုင္သူၾကီးျဖစ္၏။ အယ္လက္ဇျႏၵား၊ ဆီဇာ၊ နပိုလီယံ စေသာ စစ္ဘုရင္တို႔ကား ကမၻာကို ေဒါသျဖင့္ အုပ္စိုးသူမ်ား ျဖစ္၏။ ဗုဒၶကား ကမၻာကို ေမတၱာျဖင့္ အုပ္စိုးသူျဖစ္သည္။ အကၽြန္ုပ္တို႔ ဗုဒၶလမ္းစဥ္ကို လိုက္ၾကပါစို႔။ ကၽြန္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ကၽြန္ုပ္တို႔အားလံုး ေမတၱာဒိုင္နမို၊ ေမတၱာဘက္ထရီ၊ ေမတၱာအသံလႊင့္ၾကီးမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲကာ စၾကာဝဠာတစ္ခုလံုး ေမတၱာျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းၾကပါစို႔။ ။
  

 ေမတၱာျဖင့္
(သီတဂူ) ေဒါက္တာသုတာစာရာလကၤာရ(သီတဂူ ကထိက)
သီတဂူကမၻာ့တကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)  

No comments:

Post a Comment