" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Saturday, April 26, 2014

ပါရမီ နတ္မိုး စာအုပ္အတြက္ ယဥ္ေက်းလိမၼာ အမွာစာ


ဗုဒၶဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာ အမွာစာ


ေရွးေက်ာက္ေခတ္လူသားတို႔သည္ ေက်ာက္ေခါင္းေက်ာက္ဂူမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကျပီး သူတို႔၏ ဝမ္းေရးအတြက္ လက္တြင္လက္နက္တစ္စံုတရာ ဆြဲကိုင္ကာ အမဲလိုက္ၾက၏။ ေတာလည္က်က္စားရသည့္ ေတာနက္ထဲတြင္ သူတို႔အတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားရွိေန၏။ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ သစ္က်ားဆင္ရိုင္းစေသာ ေတာရိုင္းသတၱဝါတို႔၏ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ေတြ႔ရနိုင္၏။ ထိုသို႔သစ္က်ားဆိုင္ရိုင္းစေသာ ေတာရိုင္းသတၱဝါတို႔၏ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ၾကံဳရလွ်င္ ေရွးေက်ာက္ေခတ္လူသားတို႔အဖို႔ တုံ႔ျပန္မွဳႏွစ္မ်ိဳး ျဖစ္နိုင္သည္ဟု ဟားဘတ္တကၠသိုလ္ေဆးႏွင့္စိတ္ပညာရွင္ အိပ္ခ်္ဘင္ဆင္က နာမည္ေပးထား၏။ ထို တုံ႔ျပန္မွဳႏွစ္မ်ိဳးကား (Flight or Flight Response) ရင္ဆိုင္မွဳႏွင့္ေထြးေျပးမွဳ ဟူေသာ တုံ႔ျပန္မွဳတို႔ေပတည္း။ သစ္က်ားစေသာ ေတာရိုင္းတိရစၦာန္ကို ရင္ဆိုင္ေတြ႔လွ်င္ လက္ထဲရွိေသာ လက္နက္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ ခံခ်မလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ခံမခ်ဝံ့လွ်င္ ေျခေထာက္အားကိုး ဥာဏ္အားကိုး၍ လြတ္ရာထြက္ေျပးမလား၊ ဤႏွစ္ခ်က္တို႔တြင္ တစ္ခုခုေတာ့ ေဘးလြတ္ေအာင္ ေရြးခ်ယ္ရေပမည္။


ေတာတြင္းဥပေဒသည္ အားၾကီးသူက အားႏြဲ႔သူကို အႏိုင္ယူတတ္ၾက၏။ ေမတၱာ ကရုဏာတရားမ်ား မထြန္းကားနိုင္။ ဦးခ်ိဳရွိသူက ဦးခ်ိဳမဲ့သူကို အနိုင္ယူသည္။ ေျခသည္းလက္သည္းရွိသူက ေျခသည္းလက္သည္းမဲ့သူကို အနိုင္ယူသည္။ ယင္းအျပဳမူသည္ ယဥ္ေက်းမွဳကင္းမဲ့ေသာ ေလာကတြင္ မဆန္းေပ။ ေၾကာင္သည္ ေခြးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္အခါ သူ႔ခါးေလးကိုကုန္း၊ အေမႊးေတြ ေထာင္၊ ပါးစပ္ျဖဲ၊ တခြီးခြီးျဖင့္ အသံကုန္ေအာ္ဟစ္ကာ ရင္ဆိုင္၊ ထြက္ေျပး တု႔ံျပန္မွဳကို ျပသေပသည္။ ေက်ာက္ေခတ္လူသားတို႔သည္လည္း အားၾကီးသူႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေသာအခါ ယင္းကို ယွဥ္ျပိဳင္နိုင္ေသာ လက္နက္ကိရိယာတန္ဆာရွိလွ်င္ ရင္ဆိုင္၏။ မရွိလွ်င္ လြတ္ေအာင္ ထြက္ေျပး၏။ ထိုေက်ာက္ေခတ္လူသားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမွဳသည္ သိသိသာသာ မထြန္းကားလွေသး။ လူႏွင့္တိရစၦာန္ သိပ္မကြာျခားလွ၊ အနည္းငယ္ေလာက္ပင္ ကြာျခားနိုင္သည္။ ၾကီးနိုင္ငယ္ညွင္း သံသရာဝဋ္အတြင္း လည္ေနၾက၏။ ယဥ္ေက်းမွဳထြန္းကားလာေသာအခါ ဥာဏ္ပညာသည္ ေလာကၾကီးကို ေရွ႕ေဆာင္လာသည္။ သတၱဝါအသီးသီးအနက္ ဥာဏ္ရွိေသာ လူသားသည္ ေလာကၾကီးကို အေကာင္းအဆိုး အရာရာဖန္တီးလာေတာ့၏။


ဘီစီေျခာက္ရာစုသည္ ေလာကလူသားတို႔အတြက္ အသိဥာဏ္အထြန္းလင္းဆံုး၊ ယဥ္ေက်းမွဳ အထြန္ကားဆံုးျဖစ္ေပမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မဟာလူသား အသိဥာဏ္ပိုင္ရွင္ ဘုရားရွင္သည္ ထိုရာစုႏွစ္တြင္ ပြင့္ေပၚေတာ္မူခဲ့ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ မယဥ္ေက်းသည့္ နတ္လူျဗဟၼာသတၱဝါတို႔ကို ယဥ္ေက်းလိမၼာေအာင္ ဆံုးမေတာ္မူ၏။ ရိုင္းစိုင္းလွသည့္ နာဠာဂီရိဆင္၊ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းလွသည့္ အာဠာဝကဘီလူး၊ သူခိုးဓားျပၾကီး အဂၤုလိမာလတို႔ကို ယဥ္ေက်းလိမၼာေအာင္ အတုမရွိ ဆံုးမေတာ္မူခဲ့၏။ ထိုေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶကို အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼသာရထိ- အျမတ္ဆံုး အတုမရွိ ယဥ္ေက်းလိမၼာေအာင္ ဆံုးမနိုင္စြမ္းရွိသူဟု အံ့ခ်ီးဖြယ္ဂုဏ္ျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးအပ္ေပေတာ့၏။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ဓမၼျဖင့္သာလွ်င္ သတၱဝါတို႔ကို ယဥ္ေက်းေအာင္ဆံုးမေတာ္မူခဲ့၏။ ဓမၼသည္ပင္လွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမွဳစစ္စစ္ ျဖစ္၏။


ျမတ္ဗုဒၶခ်မွတ္ေတာ္မူခဲ့သည္ ယဥ္ေက်းမွဳကို ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔က အဆင့္ဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ၾက၏။ ပထမျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ၾကီးကို အေနာ္ရထာမင္းျမတ္သည္ ရွင္အရဟံမေထရ္ျမတ္၏ အကူအညီျဖင့္ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမွဳကို အေျခခံလ်က္ ေဖာ္ေဆာင္တည္ေဆာက္ခဲ့၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာႏွင့္ လူမ်ိဳးကို ေပါင္းစပ္ကာ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ိဳးဟု ကမၻာတြင္ ေမာ္ကြန္းထိုးနိုင္သည္အထိ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမွဳ လႊမ္းျခံဳမွဳေၾကာင့္ ေရွးေခတ္ ဘိုးေဘးဘီဘင္မွသည္ ယေန႔ေခတ္ မိဘျပည္သူမ်ားအထိ ယဥ္ေက်းၾက၏။ သိမ္ေမြ႔ၾက၏။ အျပန္အားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမွဳ လႊမ္းျခံဳမွဳမွဳ မရွိေသာ ျမန္မာနိုင္ငံလူမ်ိဳးေပါင္း ၁၃၅ မ်ိဳးမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ တိုင္းရင္းသား ဘိုးဘြားဘီဘင္မွသည္ ယေန႔ေခတ္ မိဘမ်ားတိုင္ေအာင္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ခဲ့ၾကသည္ဟု မဆိုနိုင္ေပ။

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳသည္ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမွဳျဖင့္ ကင္းကြာလို႔ မရစေကာင္း။ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမွဳျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ၾကီး ေခတ္အဆက္ဆက္ ရပ္တည္လာခဲ့၏။ ေရွးေခတ္မိဘဘိုးဘြားတို႔သည္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမွဳမ်ားကို တန္ဖိုးထားကာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့ၾက၏။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္၌ တိုင္းတစ္ပါး ယဥ္ေက်းမွဳတို႔၏ ထိုးေဖာက္စိမ့္ကာ ဝင္ေရာက္မွဳေၾကာင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းသည္ပင္ တိုင္းတစ္ပါး Culture-Shock (ယဥ္ေက်းမွဳေရွာ့) ႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာေနရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူငယ္ေမာင္ငယ္ကေလးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ဘာသာ ယဥ္ေက်းမွဳတို႔ကို တန္ဖိုးထားရေကာင္းမွန္းမသိၾကေတာ့။ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမွဳထက္ပင္ တိုင္းတစ္ပါးယဥ္ေက်းမွဳကို ပိုမိုအထင္ၾကီးကာ အတုခိုးၾကေသာ တိုင္းရင္းသား လူငယ္ေမာင္မယ္ ေခတ္ပညာတတ္ေလးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ အေျခမခိုင္ေတာ့ဘဲ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမွဳမ်ား ဆံုးရွဳံးကာ စာရိတၱတရားမ်ားလည္း ေခါင္းပါးလာၾကေပ၏။ ဤသည္ပင္လွ်င္ တိုင္းတစ္ပါး Culture-Shock ယဥ္ေက်းမွဳေရွာ့လွိဳင္းေလထန္လာေတာ့၏။ တိုင္းတစ္ပါး Culture-Shock ယဥ္ေက်းမွဳေရွာ့ၾကီးေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းရွင္လူတို႔ အလြန္ပင္ စိတ္တုန္လွဳပ္ေျခာက္ျခား လာၾကရ၏။ ရတက္မေအးနိုင္ၾကေတာ့ေပ။  


နိုင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ျပီး လိမၼာယဥ္ေက်းကာ တာဝန္သိသိ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ နိုင္င့ံတာဝန္၊ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ့တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္နိုင္မည့္ နိုင္ငံ့သားေကာင္း သမီးရတနာေလးမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္တကြ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းရွင္လူမိဘ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ေမွ်ာ္လင့္ထားၾက၏။ တိုင္းတစ္ပါး(Culture-Shock and Globalization) ယဥ္ေက်းမွဳေရွာ့လွိဳင္းဒဏ္ အျပင္းအထန္ ခံေနၾကရ၊ ယဥ္ေက်းမွဳေရွာ့ လွိဳင္းလံုးမ်ားအၾကားဝယ္ နစ္ျမဳပ္ေနၾကရေသာ လူငယ္ေမာင္ငယ္ ယေန႔ေခတ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူငယ္ေလးမ်ားႏွင့္ မိမိရင္ေသြး သားငယ္သမီးငယ္ေလးမ်ားကို ဥပုသ္ေန႔ ဘုရားေက်ာင္းကန္ႏွင့္ မစိမ္းရန္၊ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာယဥ္ေက်းမွဳမ်ား မတိမ္ေကာေစရန္ တာဝန္ရွိသည့္ လူၾကီးမိဘမ်ားက မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းလိမၼာပို႔ခ် ေပးေနသည့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္အပ္ႏွံသင့္ေပသည္။


အကယ္၍ ယေန႔လူၾကီးမိဘမ်ားက တာဝန္သိစြာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ယဥ္ေက်းမွဳအဆံုးမမ်ားကို ခံယူနိုင္ရန္ မိမိတို႔၏ သားငယ္သမီးငယ္ေလးမ်ားအား ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္ေပးသည့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ျမိဳ႕ရြာ ရပ္ကြက္ ဓမၼာရံုမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္အပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္မွဳ မျပဳပါက အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္တကြ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္အေရးကို ပခံုးေျပာင္းတာဝန္ယူၾကမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္တို႔အေပၚ၌ တာဝန္ေက်ပြန္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းလိမၼာသည့္ နိုင္ငံသားေကာင္း သမီးရတနာမ်ား အဆက္မျပတ္ေပၚထြန္းလာနိုင္ရန္ႏွင့္ တိုင္းတစ္ပါး(Culture-Shock and Globalization) ယဥ္ေက်းမွဳေရွာ့လွိဳင္းဒဏ္ အျပင္းအထန္ မခံရေစရန္ ရည္သန္လွ်က္ အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ စိတ္ဓာတ္အေျခခံေသာ ယဥ္ေက်းလိမၼာ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္မ်ားသို႔ မိမိတို႔၏ သားငယ္သမီးငယ္ ရင္ေသြးငယ္ေလးမ်ားကို “အခ်ိန္မီခ်ဳပ္၊ အစုတ္သက္သာ” ဆိုသကဲ့သို႔ အခ်ိန္မီ ပို႔ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။


ပညာရိပ္သာဆရာေတာ္
(သီတဂူ) ေဒါက္တာသုတာစာရာလကၤာရ
(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)
၈-၂-၂၀၁၄

No comments:

Post a Comment