" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Friday, April 27, 2012

ေရွးေဟာင္း ဗုဒၶဘာသာပညာေရး(ပထမပိုင္း)


ေရွးေဟာင္းဗုဒၶဘာသာပညာေရးသည္ အဓိကအားျဖင့္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း၏ သမိုင္းႏွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေပ၏။ ေဝဒယဥ္ေက်းမွဳသည္ တိရိစၦာန္ယဇ္ပူေဇာ္မွဳတြင္ အေျခခံသကဲ့သို႕ ဗုဒၶဘာသာပညာေရးသည္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတိုက္မ်ား၌ အေျချပဳခဲ့၏။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတိုက္မ်ားသည္ အမွီသဟဲျပဳဖို႔ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့၏။ ေလာကီေလာကုတၱရာပညာေရး အားလံုးသည္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ လက္တြင္ရွိခဲ့၏။ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ စာေပသင္ၾကားျခင္းကို စနစ္တက်ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျပီး ယင္းဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမွဳကို ေရွးတန္းမွ ထိမ္းသိမ္းသူႏွင့္ သယ္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္ၾက၏ ။ ။

ျမတ္ဗုဒၶက ဒီဃနိကာယ္ သိဂၤါေလာဝါဒသုတ္(ဒီ ၃၊ ၁၄၆) တြင္ လူဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားအား အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ လမ္းညႊန္ေပးျခင္းတို႔မွာ သံဃာေတာ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာေတာ္မူခဲ့၏။ အမွန္စင္စစ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္လွ်င္ ပလိေဗာဓနည္းပါးျခင္း အိမ္ေထာင္သားေမြး မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စာေပသင္ၾကားေပးနိုင္ဖို႔ ပိုမိုအခ်ိန္ ရရွိၾကေပ၏။ ေရွးေခတ္ ဗုဒၶဘာသာနိုင္ငံေတာ္မ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္တစ္ခုလံုး၏ ပညာေရးကို ရဟန္းေတာ္မ်ား၏လက္တြင္ ရယူလွ်က္ ပညာေရးတာဝန္ကို ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ၾက၏။ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူမင္းမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကိုပါ ရဟန္းေတာ္မ်ားက တာဝန္သိသိ တာဝန္ရွိရွိ ပညာသင္ေပးခဲ့ၾကျပီး ဘဝကို ေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေတာ္မူခဲ့ၾက၏ ။ ။

ယေန႔ေခတ္ ေယဘုယ်အေခၚအရ ပညာရွင္ ပညာရွိဟူသည္ကို စာဖတ္မ်ားသူအျဖစ္ ေလ့လာအားေကာင္းသူအျဖစ္ ရည္ညႊန္းၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား အသိပညာကို စာဖတ္ျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ အဓိကအားျဖင့္ ရရွိနိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရွးေခတ္ကမူ ပညာရွိပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ကို ဗဟုသုတမ်ားစြာ ၾကားနာျပီးသူတစ္ေယာက္ဟု ရည္ညႊန္းပါ၏။ အေၾကာင္းမူကား ထိုအခ်ိန္က အသိပညာကို အဓိကအားျဖင့္ နားျဖင့္ ၾကားနာမွတ္သားျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ရရိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ပင္ အာဠာဝကဘီလူးေမးေသာ ကထံသု လဘေတ ပညံ-( ပညာကို မည္ကဲ့သို႔ ရနိုင္ပါသနည္း) ဟူေသာအေမးကို၊ သုႆုသာ လဘေတ ပညံ(ပညာကို ၾကားနာမွတ္သားျခင္းျဖင့္ ရနိုင္၏ ဟူေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အေျဖျဖင့္လည္း ပိုမိုထင္ရွားေပသည္ ။

ျမတ္ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္အခါက အိႏၵိယနိုင္ငံတြင္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား မရွိေသးဟု ယံုၾကည္ရေပသည္။ (Rhys Davids ၏ Buddhist India. P. 107). ဘီစီပထမရာစုေလာက္ ေရာက္မွသာ ပါဠိဘာသာ ပိဋကတ္သံုးပံုကို ေပထက္အကၡရာ တင္ခဲ့သည္ဟု သုေတသီပညာရွင္တို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ အေသာကေခတ္က လူထုအမ်ား ဖတ္ရွဳ႕နားလည္လိမ့္မည္ဟု ယူဆျပီး အေသာကေက်ာက္စာမ်ားကို သကၠဋဘာသာျဖင့္ မေရးဘဲ အရပ္သံုးဘာသာစကားျဖင့္ ေရးထားျခင္းသည္ သာမန္လူတန္းစား လူထုအတြင္း စာေပဖတ္ရွဳနိုင္သူ ဦးေရမ်ားျပားေၾကာင္း ညႊန္ျပေပသည္။ ဗင္ဆင့္ေအစမစ္( Vincent A. Smith) က " အေသာကေခတ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူထုအၾကား စာေပဖတ္ရွဳမွဳနွဳန္းမွာ လက္ရွိျဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ခံ အိႏၵိယနိုင္ငံေဒသအမ်ားရွိ လူဦးေရထက္ ပိုမ်ားနိုင္သည္ဟု ကၽြန္ုပ္ထင္၏ " ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။ (Mookerji's Asoka, p. 35) ။ ။

ေရွးေခတ္ပညာသင္ၾကားရာ၌ ေပရြက္မ်ားေပၚတြင္ လက္ေရးျဖင့္ ေရးထားျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ အမ်ားဆံုးရွိသျဖင့္ က်မ္းစာအုပ္မ်ားမွာ ယေန႔ေခတ္ ပံုႏွိပ္စာအုပ္မ်ားကဲ့သို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသံုးမျပဳနိုင္ဘဲ ရွားပါးခဲ့၏။ က်မ္းစာအုပ္မ်ားကို အားကိုးအားထားျပဳရျခင္းအစား ေရွးေခတ္က အသိပညာကို နားၾကားစြမ္းရည္မွတဆင့္ ရရွိၾကသျဖင့္ ထိုေရွးေခတ္အခ်ိန္ကာလမ်ားက ပညာရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဗဟုႆုတ ဟူေသာ ပါဠိေဝါဟာရျဖင့္ အသံုးျပဳခဲ့ၾက၏။ အထူးသျဖင့္ တပည့္သည္ ဆရာက ႏွတ္ျဖင့္ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးသည္ကို ဂရုတစိုက္နာယူျပီး ႏွတ္တက္အာဂံုေဆာင္ရထားရေပသည္။ ဆရာျဖစ္သူကိုယ္တိုင္ကလည္း မိမိ၏ဆရာအဆက္ဆက္ထံမွ အာဂံုႏွတ္ငံုေဆာင္ သင္ယူေလ့လာခဲ့ရေပသည္။ အရွင္အာနႏၵာသည္ပင္ ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူခံသည့္ ပိဋကတ္တို႔ကို နာယူမွတ္သားျပီး ႏွတ္ငံုေဆာင္ေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ 

ေရွးေခတ္က ပညာသင္ၾကားေရး စနစ္တြင္ မွတ္ဥာဏ္သည္ ယေန႔ေခတ္ထက္ ပိုမိုအေရးပါသည့္ က႑တြင္ရွိခဲ့ေပသည္။ ဗုဒၶစာေပ၌ မွတ္ဥာဏ္အလြန္ေကာင္းေတာ္မူၾကေသာ ပညာရွင္ မေထရ္ေက်ာ္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ မဇၥိ်မနိကာယ္၌ အထူးကၽြမ္းက်င္ေတာ္မူေသာ မဇၥ်ိမနိကာယ္ေဆာင္ ေဒဝမေထရ္သည္ ႏွစ္ရွည္ကမၼဌာန္းတရား အားထုတ္ေတာ္မူခဲ့ရာ ၁၉ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ပိဋကတ္သင္ယူမွဳကို လ်စ္လ်ဴရွဳ႕ထားခဲ့ေသာ္လည္း ထိုမွ်ၾကာသည့္ ကာလအတြင္း အမွားအယြင္းတစ္စံုတရာမရွိဘဲ နိကာယ္တစ္ခုလံုးကို အာဂံုရြတ္ဆိုနိုင္ျပီး ပို႔ခ်ေပးနုိင္ေတာ္မူခဲ့၏။ ထို႔ျပင္ ဝိသုဒၶိမဂ္ (၁၊ ၉၂) မွာပင္ ကာရလိယ ဂိရိေက်ာင္းတိုက္ေန အရွင္နာမမေထရ္သည္ (၁၈) တိုင္တိုင္ ပိဋကတ္စာေပပို႔ခ်မွဳကို စြန္႔လႊတ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ဓာတုကထာက်မ္းကို လံုးဝအမွားအယြင္းမရွိဘဲ ျပန္လည္ပို႔ခ်ေပးနိုင္ေတာ္မူခဲ့၏။ ေရာဟဏအရပ္ တုလာဓာရေတာင္၌ သီတင္းသံုးေတာ္မူသည့္ အရွင္ဓမၼရကၡိတ မေထရ္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာ အခ်ိဳ႕ေသာ ပါဠိေတာ္မ်ားကို မပို႔ခ်ဘဲ ျပတ္ေတာက္ေနခဲ့ေသာ္လည္း ပိဋကတ္သံုးပံုလံုးကို ဆုတ္ဆိုင္းျခင္း မရွိဘဲ သင္ၾကားေပးနိုင္ခဲ့၏။ ။

ဒီဃနိကာယ္အဌကထာ၌ (ဒီ-ဌ၊၂၊ ၁၂၀) အလြန္မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းသည့္ မေထရ္ႏွစ္ပါး အေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထား၏။ မဟာဂတိမၺ အဘယမေထရ္သည္ (၅) ရက္သား အရြယ္ႏွင့္ ဒီဃဘာဏက အဘယမေထရ္သည္ (၉) ရက္သားအရြယ္ကပင္ ဘဝတြင္ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရသည့္ ေရွာင္တခင္ ျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕ကို အမွတ္ရေနေသးေၾကာင္း ဆိုသည္။ တိပိဋကစူဠာဘယမေထရ္သည္ အနုရာဓျမိဳ႕သား အားလံုး၏အမည္မ်ားကို မွတ္မိသည္ဟု ဆို၏။ မေထရ္ထံ သူတို႔ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေရာက္ရွိလာပါက သူတို႔နာမည္မ်ားကို မေထရ္က မွတ္မိေန၏။ ယင္းကဲ့သို႔ အံၾသဖြယ္ထူးျခားစြာ မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းမွဳကို ပညာႏွင့္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္သည့္ စိတ္အေျခအေန၏ သေကၤတအျဖစ္ ယူဆနိုင္၏ ။ ပါဠိပညာရွင္ မက္ခ္စ္မူလာ(Max-Muller) က " ေရွးေခတ္အိႏၵိယ ႏွတ္ငံုေဆာင္ ပညာသင္ၾကားမွဳသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ယေန႔ေခတ္တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ျခားနားသကဲ့သို႔ ကၽြန္ုပ္တို႔ႏွင့္ အလြန္ျခားနားသည့္ အလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေျခအေန တစ္ရပ္မွ မွတ္ဥာဏ္စြမ္းရည္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေတြးအျမင္ကို မေဖာ္ျပနိုင္ပါ။ ကၽြန္ုပ္တို႔ မၾကာခဏေတြ႔ရသည့္ ထူးျခားသည့္ မွတ္ဥာဏ္ရွိသူမ်ားက ယင္းအိေျႏၵကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ မွတ္သားခ်က္မ်ားမွာ အေတာ္အတန္ တစ္ဖက္သက္ဆန္လွ၏။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္မွတ္ဥာဏ္မ်ားမွာ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာကို စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးထားျပီးျဖစ္၏။ အျခားဘာကိုမွ် မေျပာဘဲ နံနက္တိုင္း တိုင္းမ္စ္သီတင္းစာ တစ္မ်က္ႏွာသည္ပင္ အက်န္းမာဆံုးေသာ မွတ္ဥာဏ္ကို ဖ်က္ဆီးျပီး အားနည္းသြားေစနုိင္သည္ဟု ဆိုသည္။ (Mookerji ၏ Ancient Indian Education, p. 212 တြင္ ကိုးကားေဖာ္ျပသည္။)။

နိကာယ္တစ္ခုလံုးကို ႏွတ္ငံုေဆာင္နိုင္သည့္ ရဟန္းေတာ္အေရအတြက္သည္ ထိုေန႔အခ်ိန္က ႏွတ္ငံုေဆာင္ျခင္းမွာ ထင္ရွားေသာ ပညာသင္ၾကားမွဳ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပသည္။ ထုိသို႔ အာဂံုေဆာင္မွဳ လႊမ္းမိုးသည့္ ကာလတြင္ နားလည္မွဳစြမ္းရည္ က်ဆင္းသြားသည္ဟု ေတာ့ ထင္ျမင္ရန္ မရွိေျခ။ ပညာသင္ၾကားေရးကို မွတ္ဥာဏ္ သို႔မဟုတ္ ႏွတ္ငံုအလြတ္ေဆာင္ထားျခင္း အၾကားနာမ်ားျခင္းမ်ားျဖင့္ အဓိက ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့ေသာ္လည္း က်မ္းစာျဖင့္ ေရးသားမွဳမ်ားကို လံုးဝအသံုးမျပဳခဲ့ဟု ေကာက္ခ်က္ဆြဲပါက မွန္ကန္မည္ မဟုတ္ေခ်။ က်မ္းစာအုပ္မ်ားကို အမွန္ပင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အသံုးမမ်ားေသးျခင္းသာ ျဖစ္နိုင္သည္။ စာသင္သားတိုင္း ယေန႔ေခတ္ကဲ့သို႔ လြယ္ကူစြာ ပါဠိေတာ္ဖတ္စာအုပ္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ ပိုင္ဆိုင္ရန္ မျဖစ္နိုင္ေခ်။ ေပတစ္မူကို ျပဳလုပ္ရန္မွာ အလြန္ပင္ ခက္ခဲ့လွေပသည္ အျဖစ္နိုင္ဆံုးမွာ ယင္းေပစာမူမ်ားကို ပင္မေက်ာင္းတိုက္ၾကီးမ်ား၌ ရည္ညႊန္းက်မ္းမ်ား အျဖစ္သာ ရရွိနိုင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ က်မ္းစာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ရွဳ႕ရန္ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ သမႏၱပါသာဒိကအဌကထာေခၚ ဝိနည္းအဌကထာ(ဝိ-ဌ၊ ၂၊ ၂၇၄) တြင္ ဆီမီးတိုင္ အလင္းေရာင္ျဖင့္ ညအခါ၌လည္း က်မ္းစာမ်ားကို မွတ္ရွဳ႕ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ မဟာဝံသ (၃၈၊ ၁၆-၁၈) တြင္ ေအဒီ(၅) ရာစုေလာက္က ဓာတုေသနမင္းသားငယ္သည္ (ဗုဒၶ)က်မ္းစာတစ္အုပ္ကို သစ္တစ္ပင္ေအာက္၌ ေလ့လာဖတ္ရွဳ႕ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ။
ပညာသင္ၾကားရာ၌ က်မ္းစာအုပ္မ်ား ရရွိရန္ခဲယဥ္းမွဳ ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ား မလြယ္ကူျခင္းေၾကာင့္ စာသင္သားမ်ားမွာ အလြန္ခက္ခဲၾကေပသည္။ ဝိဘဂၤအဌကထာ(အဘိ-ဌ၊၂၊ ၃၇၂) ၌ မိမိဆရာအရွင္ျမတ္ထံမွ သံသယမရွင္းသည့္ မွတ္ခ်က္တစ္ခုကို ရရွိရန္ ယူဇနာ(၁၀၀)ေဝးသည္အထိ ခရီးသြားခဲ့ရသည့္ စာသင္သားရဟန္းေတာ္တစ္ပါးအေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထား၏။ ဥပါသကာ ပုနဗၺသု၏ သားျဖစ္သူ တိႆအမည္ရွိေသာ ရဟန္းေတာ္သည္ လကၤာဒီပ(သီရိလကၤာနိုင္ငံ)တြင္ ပညာသင္ျပီးေနာက္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ ေယာနက ဓမၼရကၡိတမေထရ္ထံ ေနာက္ထပ္ပညာ သင္ၾကားရန္ အိႏၵိယသို႔ ၾကြေတာ္မူခဲ့သည္။ အိႏၵိယမွာ ပညာသင္ၾကားမွဳ ျပီးဆံုးျပီးေနာက္ လကၤာဒီပ ေခၚသည့္ သီဟိုဠ္(သီရိလကၤာ) သို႔ အျပန္လမ္း သေဘာၤာေပၚသို႔ တက္ခါနီးမွ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ထဲတြင္ သံသယဝင္လာခဲ့၏။ အရွင္တိႆသည္ ခ်က္ျခင္းပင္ ခရီးစဥ္ကို ျပန္ေရႊ႕လိုက္ျပီ ယူဇနာတစ္ရာတြင္ ရွိသည့္ ဆရာဓမၼရကၡိတမေထရ္ျမတ္ထံသို႔ ေနာက္တစ္ေခါက္ ျပန္သြားျပီး မိမိသံသယကင္းရွင္းသည္အထိ သင္ယူခဲ့ရျပန္၏။ ။ ဤျဖစ္ရပ္ကို ေထာက္ဆပါလွ်င္ အထက္ပါ စာသင္သားမ်ားသည္ မိမိတို႔ စာေပသင္ၾကားမွဳတြင္ အဘယ္မွ် ရိုးသားျဖဴစင္မွဳရွိျပီး ပင္ပန္းခံခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္ စံနမူနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ ။

No comments:

Post a Comment