" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Tuesday, May 8, 2012

လြမ္းမိပါရဲ႕

အလြယ္နဲ႕ မရတဲ့ဆြမ္း

အရြယ္နဲ႕ မမွ်ေအာင္ပန္း

အစြမ္းကုန္ လမ္းဆံုၾကြ

မရတဲ့အခါ

တစ္ထပ္သာ ဆြမ္းကိုလ

မျပတ္သာ လြမ္းမိပါရဲ႕

အေမရယ္။ ။

No comments:

Post a Comment