" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Sunday, July 14, 2013

ပညာရိပ္သာ၏ ခံယူခ်က္

ရိုးရိုးနဲ႔ ၊ ရဲရဲ
အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ အားခဲ၊
တဝမ္းနဲ႔တစိတ္ထဲ၊ ေရွ႕ေလွ်ာက္ဖို႔ အျမဲ။

ပညာလည္းရွိ၊ ေခတ္လည္းၾကည့္၊ ယုတၱိရွာတတ္ေစ။
သုတပညာ၊ အရာရာ၊ ဘယ္ခါမလပ္၊ ရွာေဖြအပ္။ပညာရိပ္သာ ပဓာနနာယကဆရာေတာ္
ေဒါက္တာသုတာစာရာလကၤာရ(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)
(Triple Dip, Double M.A, Ph.D)
ပရိယတၱိသာမေဏေက်ာ္
ဝိနယမဟာသူရသာမေဏေက်ာ္
သုေဗာဓကသာမေဏေက်ာ္
သုေဗာဓကဓမၼာစရိယ
သာသနဓဇဓမၼာစရိယ
ဝိနယဝိဒူ
အဂၤုတၱရနိကာယဝိဒူ

ပညာရိပ္သာေက်ာင္း
ယူအီးတိုးခ်ဲ႕(၁) ရပ္ကြက၊္(၅၀ ေကြ႕အနီး)
ဒဂုံျမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း) ျမိဳ႕နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
dr.sutacara@gmail.com
ဖုန္း ၀၉-၄၃၀၆၄၉၆၉

 


No comments:

Post a Comment