" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Thursday, February 6, 2014

အျပန္အလွန္ အညမည သေဘာတရား ၂


စံျပမိဘ ျမင့္မိုရ္ဦးစိတ္ဓာတ္ အျပည့္အဝရွိၾကသည့္ မိဘတို႔ကို သားသမီးတို႔ကလည္း ဘယ္ေသာအခါမွ မိဘတို႔၏ ေက်းဇူးတရားကို မေမ့သင့္ၾကေပ။ ေမတၱာျဖင့္ အရိပ္ေပးေနသည့္ ေက်းဇူးရွင္ မိဘတို႔ကို ေက်းဇူးမကန္းမိၾကဖို႔၊ ေမတၱာျဖင့္သာ ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ဆပ္နိုင္ၾကဖို႔ အထူးလိုအပ္သည္။ “အရိပ္ေနေန၊ အခက္ခ်ိဳးခ်ိဳး မလုပ္ရ၊ အရိပ္ကို လိုခ်င္ရင္ အပင္ကိုလည္း ေရေလာင္းေပးရသည္” အေအးဓာတ္ေပးေနသည့္ မိဘရိပ္ကို ခိုလွဳံေနၾကသည့္ သားသမီးတို႔သည့္လည္း မိဘရိပ္ထာဝရ မညိွဳးႏြမ္းရေလေအာင္ ေမတၱာေရဓာတ္ အဆက္မျပတ္ ေလာင္းေပးဖို႔ လိုအပ္သည္။ ေရးေလာင္းေပးဟူသည္ မိဘတို႔က ေမတၱာျဖင့္ ဆံုးမသည့္ အဆံုးအမတို႔ကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

“ဆံုးမနာယူ၊ ကူညီလိုက္နာ၊ အလိမၼာႏွင့္၊ တာဝန္ေက်ကာ၊ ပို႔ေမတၱာ၊ သြန္းပါေရစင္ေတြ” ဟူသည့္အတိုင္း မိဘမ်ားဆံုးမမွဳကို နာယူျခင္း၊ တတ္စြမ္းသမွ် မိဘတို႔ကို ကူညီျခင္း၊ လိမ္လိမ္မာမာေနျပီး သာသမီး ဝတၱရားမ်ား ေက်ပြန္ျခင္း၊ ေမတၱာပို႔သျခင္း စသည့္ ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္မွဳမ်ိဳးျဖင့္ ေရဓာတ္ မျပတ္သြန္းေလာင္းေပးၾကေပလိမ့္မည္။ သားသမီးတို႔ လိုက္နာက်င့္ရမည့္ က်င့္ဝတ္ငါးပါးရွိသည္။ “ေကၽြးေမြးမပ်က္၊ ေဆာင္ရြက္စီမံ၊ ေမြခံထိုက္ေစ၊ လွဴမွ်ေဝ၍၊ ေစာင့္ေလ မ်ိဳးႏြယ္၊ ဝတ္ငါးသြယ္၊ က်င့္ဖြယ္သားတို႔တာ” ဟူသည့္အတိုင္း မိဘႏွစ္ပါး အသက္ထင္ရွားရွိစဥ္ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ရမည္။

 မိဘေသလွ်င္ ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္ေသာ္လည္း ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ ျပဳစုခြင့္မရနိုင္ေပ။ အသက္ထင္ရွား ရွိစဥ္ပင္ မိဘတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ဖို႔ အထူးအေရးၾကီးပါသည္။ ေသမွ ငိုေန၊ မေစာင့္ေရွာက္ မျပဳစုခဲ့ရေလခ်င္းဟု ေနာင္တတရား မရသင့္၊ မိဘတို႔ အသက္ရွင္စဥ္ကပင္ အထူးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ မေမ့ပါႏွင့္။ မိဘတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုလည္း စီမံေပးရမည္။ မိဘတို႔၏ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ အေမြတို႔ကိုလည္း စနစ္တက် ဆက္ခံတတ္ေအာင္ က်င့္သံုးရမည္။
 မိဘမ်ား အသက္ထင္ရွားမရွိခဲ့ၾကေတာ့လွ်င္ ထိုမိဘမ်ားအား ရည္စူး၍ အလွဴဒါနမ်ားျပဳလုပ္ျပီး အမွ်အတန္းေပးေဝဖို႔ အေရးၾကီးပါသည္။ တမလြန္ဘဝမွ မိဘတို႔သည္ ကုသိုလ္၏ အဖို႔အစုကိုသာ ခံစားစံစားနိုင္စြမ္းရွိေပသည္။ ထို႔ျပင္ မိဘတို႔၏ အမ်ိဳးတြင္သာမက မိမိတို႔၏ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳး၊ အမ်ိဳး ဘာသာ၊ သာသနာ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည့္တာဝန္မ်ား ရွိေပသည္။ 

ထိုသားသမီးဝတၱရားမ်ား ေက်ပြန္ပါမွ ဘဝခ်မ္းသာေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သားသမီးတို႔အေနျဖင့္ အလြန္ေအးျမလွသည့္ မိဘအရိပ္မ်ားကို မဖ်က္ဆီးပစ္ၾကဖို႔ အေရးၾကီးပါသည္။ “သက္မဲ့အရိပ္ကို ဖ်က္ဆီးလွ်င္ သာမန္ပူရံုသာ ပူေပမည္၊ သက္ရွိမိဘ(ဆရာသမား၊ ရတနာသံုးပါး) အရိပ္တို႔ကို ဖ်က္ဆီးပါက ပူရံုသာမကေတာ့ဘဲ ေလာင္ပါ ေလာင္တတ္သည္” မိဘအရိပ္ကို ဖ်က္မပစ္လွ်င္ တနည္းဆိုရေသာ္ မိဘတို႔အေပၚ ျပဳက်င့္ရမည့္ သားသမီးတို႔ က်င့္ဝတ္မ်ား လိုက္နာပါလွ်င္ မိဘအရိပ္၊ အနႏၱေမတၱာအရိပ္တို႔သည္ မိဘႏွစ္ပါး ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ဘယ္ေသာအခါမွ ဆိတ္သုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားရိုး ထံုးစံမရွိပါ။

“ငါဘုရား၏ အဆံုးအမကို မလိုက္နာလွ်င္ ငါဘုရားကို ျမင္ေနရေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ မျမင္သူ ျဖစ္၏။ ငါဘုရား၏ ဆိုဆံုးမမွဳမ်ားကို လိုက္နာေနေသးသမွ် ငါဘုရားရွင္ကို မ်က္ေမွာက္မျမင္ရေသာ္လည္း ငါဘုရားရွင္ႏွင့္ အျမဲျမင္ေတြ႔ေနရသူ ျဖစ္၏” ဟု ျမတ္ဗုဒၶက ဝကၠလိအား ဆံုးမသည့္ စကားေလးမ်ားကို ဝကၠလိေထရအပါဒါန္မွာ ေတြ႔ျမင္နိုင္ပါသည္။ ထို႔အတူပင္ သက္ရွိ မိဘႏွစ္ပါး မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိုမိဘတို႔၏ အဆံုးအမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေသာ သားသမီးတို႔မွာေတာ့ အနႏၱမိဘရိပ္ေတြေအာက္မွာ ထာဝရခိုလွဳံေနသူေတြ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

မိဘတို႔၏ အနႏၱေမတၱာသည္ အထည္ကိုယ္ျဒပ္ မျမင္ေတြ႔နိုင္ေသာ္လည္း ခိုလွဳံသူတို႔မွာ ေအးျမေစနိုင္သည့္ ဓာတ္သတၱိကေတာ့ အနႏၱ အျပည့္အဝ ရွိၾကေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖဝါးလက္ႏွစ္လံုး ပုခံုးလက္ႏွစ္သစ္ တကယ့္လူျဖစ္ေအာင္ ေမတၱာအနႏၱတို႔ျဖင့္ မိမိကို ၾကီးျမင့္ေအာင္ အဘက္ဘက္က ျပဳစုေမြးျမဴ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေသာ ေက်းဇူးရွင္ မိဘႏွစ္ပါးတို႔၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ဘယ္ေသာအခါမွ မေမ့ပါႏွင့္။

ေမတၱာျဖင့္
ေဒါက္တာသုတာစာရာလကၤာရ
(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)

No comments:

Post a Comment