" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Tuesday, March 20, 2012

ေက်းဇူးရွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ဆံုးမစာ လကၤာၾကီး


ဆိုပိန္႔ဟုတ္ရာ …စဥ္းစားပါေလာ့၊ ခႏၶာဘာရ၊ ပဥၥကကား၊

ယုယခင္မင္၊ စိန္ေရႊဆင္၍၊ ျပဳျပင္ပိုက္ေထြး၊ နင္ေကၽြးေမြးလည္း၊

အေရးမေရာက္၊ သဲေရေမွာက္သို႔၊ နင့္ေနာက္မပါ၊ နင္လိုရာကို၊

ဘယ္ခါမလိုက္၊ နင့္အၾကိဳက္ႏွင့္၊ တိုက္ရိုက္ဖီလာ၊ ဆန္႔က်င္ပါခဲ့ ။

ရုပ္ဝါနုနယ္၊ ရွဳ႕စဖြယ္ႏွင့္၊ တင့္တယ္ရႊန္းစို၊ နင္လွလိုလည္း၊

အအိုစာရင္း၊ သူကသြင္း၏ ။

ေဘးရန္ကင္းကြာ၊ လြန္ခ်မ္းသာ၍၊ မနာရလို၊ ေတာင္းဆုဆိုလည္း၊

နင့္ကိုမညွာ၊ ေဘးေရာဂါႏွင့္၊ ခါခါမငဲ့၊ မိတ္ေဆြဖြဲ႔၏ ။

နင့္ႏွင့္တူညီ၊ ခ်စ္ၾကိဳးသီသား၊ ပလီပလာ၊ အျပစ္ကြာသည့္၊

ခ်စ္စြာမယား၊ သမီးသားႏွင့္၊ စီးပြားဥစၥာ၊ ဘယ္ခါမကြဲ၊

အတူတြဲ၍၊ အျမဲျပံဳးခ်ိဳ၊ ေနရလိုလည္း၊ နင့္ကိုမေထာက္၊

နင့္ေနာက္မလိုက္၊ အပူတိုက္၍၊ နင္ဟိုက္နင္ေခြ၊ နင့္ကိုေသေအာင္၊

က်ားေမြခံတြင္း၊ အစာသြင္းသို႔၊ ေသမင္းသူ႔လက္၊ ပဏၰာဆက္၏ ။

လ-ရက္-ႏွစ္ေတြ၊ အသေခ်ၤႏွင့္၊ လြန္ေလဘဝ၊ အနႏၱက၊

ဆံုးစမပိုင္၊ ယခုတိုင္ေအာင္၊ နိုင္နိုင္နင္းနင္း၊ ဥာဏ္မသြင္း၍၊

ေသမင္းသူလွ်ိဳ၊ ခႏၶာကိုယ္ကို၊ မျငိဳျငင္ရက္၊ စြဲလမ္းခ်က္ျဖင့္၊

ျမိဳင္နက္စြန္ဖ်ား၊ ေတာသစ္က်ားကို၊ မယ္ဘြားမိခင္၊ ႏြားငယ္ထင္သို႔၊

အျမင္မေျဖာင့္၊ ဝိပလ္ေမွာင့္၍၊ တၾကာင့္ၾကၾက၊ ျပဳခဲ့လွျပီ ။

ဘုရားသာသနာ၊ ခုအခါ၌၊ ပညာစကၡဳ၊ ဖန္ဖန္ရွဳ႕ေလာ့၊

ရတုဂိမွန္၊ အခ်ိန္တန္ေသာ္၊ သူရကန္ေဝွ႔၊ အပူေငြ႔ေၾကာင့္၊

ေရေသြ႔ခန္းျငား၊ အိုင္ပတၱားဝယ္၊ က်က္စားေနၾက၊ ငါးမစၦတို႔၊

ေရကလည္းနဲ၊ သိန္းစြန္ဝဲ၍၊ ေပ်ာ္ပြဲျမဴမွ်၊ ရွာမရဘဲ၊

ေသၾကဖို႔သာ၊ နီးကပ္လာသို႔၊

ငါသူကစ၊ ရွိသမွ်လည္း၊ ေန႔ညဥ့္မလပ္၊ အစဥ္စပ္လ်က္၊

ဥပါဒ္-ဌီ-ဘင္၊ မျပတ္ႏွင္လ်က္၊ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ၊ မရွိပါဘဲ၊

ဖ်ားနာကိုက္ခဲ၊ ေရာဂါစြဲ၍၊ ေသပြဲေသတမ္း၊ ေသစခန္းႏွင့္၊

ေသလမ္းသို႔သာ၊ နီးကပ္လာ၏ ။

ငါငါတက္ၾကြ၊ မာန္မာနႏွင့္၊ ေလာဘေဒါသာ၊ အစျဖာသား၊

ယုတ္မာစြာလွ၊ အဓမၼကို၊ ေဝးကမလာ၊ ကင္းရွင္းကြာေအင္၊

ခါခါမပြား၊ အပ်င္းမ်ားမူ၊ ေလးပါးပယ္ရြာ၊ နင့္အိမ္သာဟု၊

စိတ္မွာစြဲကပ္၊ သတိခ်ပ္ေလာ့ ။

လူ႔ရပ္နတ္ရြာ၊ ထက္ျဗဟၼာႏွင့္၊ မဟာသုခ၊ နိဗၺာနသို႔၊

ရွစ္ဝမဂၢင္၊ သေဘာၤာယဥ္ျဖင့္၊ ေဆာလ်င္ကပ္ခို၊

ေရာက္ရလိုမွဳ၊ ထိုထိုပုည၊ ကုသလကို၊ ေန႔ညမစဲ၊

လံု႔လသဲေလာ့။

ၾကံဳခဲလွစြာ၊ သာသနာႏွင့္၊ နင့္မွာမေရြ႕၊

ယခုေတြ႔ျပီး၊ ေမ့ေမ့မူးမူး၊ နင္မရူးႏွင့္၊

ဆီဦးေထာပတ္၊ ရသာဓာတ္ကို၊ အျမတ္တစ္ခု၊

မွတ္မရွဳ႕ဘဲ၊ ရြာသူဝက္မိုက္၊ မစင္ၾကိဳက္သို႔၊

အျမိဳက္တရား၊ နင္ေရွာင္ရွား၍၊ ငါးပါးအာရံု၊

မစင္ပံုကို၊ စံုစံုမက္မက္၊ မႏွစ္သက္ႏွင့္ ။

ထက္ျမက္အဖ်ား၊ သင္တုန္းသြားဝယ္၊ ပ်ားသဖြယ္ဟု၊

ဥာဏ္က်ယ္သေလာက္၊ အျပစ္ေကာက္၍၊

ေတာင္ေခ်ာက္ျမိဳင္ၾကား၊ သမင္မ်ားကို၊ သစ္က်ားပုန္းေအာင္း၊

အရေခ်ာင္းသို႔၊ ေတာင္ေခါင္းရိပ္ေျမွာင္၊ သခၤမ္းေခ်ာင္ဝယ္၊

တိမ္းေရွာင္တစ္ကိုယ္၊ ေတာ-ေတာ-ဆို၍၊ မဂ္ဖိုလ္မေႏွာင္း၊

အရေခ်ာင္းမွ၊ အေပါင္းဒုကၡ၊ ကင္းကြာရဟု၊ ဗုဒၶေရႊႏွဳတ္၊

ၾကာကမုခ္မွ၊ လွစ္ထုတ္ျမြက္ၾကား၊ မိန္႔ေတာ္ထားသည္၊

နင့္ကားနင့္တြက္၊ က်င့္ေတာ့တည္း ။ ။

အရွင္သုတာစာရာလကၤာရ

(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)

ပူေဇာ္ မွ်ေဝအပ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment