" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Wednesday, December 21, 2011

မေဟာ္သဓာ ေျပာေသာ ဥစၥာမဲ့ ပညာရွင္ ႏွင့္ ပညာမဲ့ ဥစၥာရွင္

မေဟာ္သဓာ ဇာတ္ေတာ္သည္ ပါရမီ ဆယ္ပါး အနက္ ပညာပါရမီကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မဟာနိပါတဇာတ္ေတာ္ၾကီး ျဖစ္သည္မွာ အထင္းရွားပင္ျဖစ္ပါသည္။ မေဟာသဓာဇာတ္ေတာ္ကို ဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားေလာင္း မေဟာ္သဓာ၏ ပညာဂုဏ္ကို ၾကည္ညိုေလးစားစရာ အားက် အတုယူစရာ မ်ားစြာေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။ စာဖတ္သူတို႔သည္ ပညာဂုဏ္ရွိေသာသူ ပညာရွိေသာသူ ဟူေသာ စကားကို ၾကားရလွ်င္ က်မ္းဂန္စာေပ ေျမာက္ျမားစြာ တတ္ေျမာက္ျပီး ထိုက်မ္းဂန္စာေပေတြထဲမွ စကားတို႔ကို ေကာက္ကာငင္ကာ ေျပာေဟာနိုင္သူျဖစ္ရမည္ဟု ေတြးရိုးေတြးစဥ္အတိုင္း မဆုတ္မဆိုင္း ေျပး၍ ေတြးမိတတ္ ျမင္မိတတ္ၾကပါသည္။ ။

မေဟာ္သဓာဇာတ္ေတာ္ကို ေသခ်ာစြာေလ့လာၾကည့္ပါလွ်င္ ပတ္ဝန္းက်င္ သက္ရွိသက္မဲ့တို႔၌ ကြယ္ဝွက္ကိန္းေအာင္းေနၾကေသာ သေဘာသဘာဝတို႔ကို မ်က္စိဖြင့္ နားစြင့္ကာ ေလ့လာမွတ္သားတတ္ေသာ သေဘာကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုသဘာဝတို႔ကို အက်ိဳးျဖစ္ေအာင္ အသုံးျပဳတတ္ေသာ သေဘာကိုလည္းေကာင္း၊ အသုံးျပဳရာတြင္လည္း သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္ ႏွလံုးသြင္းကာ ျပဳမူဆက္ဆံတတ္ေသာ သေဘာကို လည္းေကာင္း၊ အမွဳကိစၥတို႔ကို ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ သေဘာတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မေဟာ္သဓာဇာတ္ေတာ္၌ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မေဟာသဓာ၏ ပညာဂုဏ္သည္ အထက္ပါ သေဘာတရားမ်ားက ျခယ္သထားပါသည္။

ယင္းသေဘာတရားမ်ားအနက္ နမူနာ တစ္ခု ထုတ္ၾကည့္ရလွ်င္ မေဟာ္သဓာသတို႔သားသည္ သူ႔ရြာ သူ႔ဇရပ္အနီးတြင္ ဖြားဖက္ေတာ္ ေရႊေဖာ္တို႔ႏွင့္ အတူရွိေနစဥ္ ေကာင္းကင္ပ်ံသြားေသာ စြန္ရဲ၏လက္၌ အမဲသားတစ္ကို ျမင္၏။ ထိုအခါ အမဲသားတစ္ကို မိမိ၏လက္သို႔ ေရာက္ေအာင္ မေဟာ္သဓာသည္ သူ႔ဥာဏ္စြမ္းျဖင့္ စြမ္းေဆာင္နိုင္ခဲ့၏။ ဤစာပုဒ္ကို ဖတ္ၾကည့္ပါက ပိုမိုသိသာပါသည္။

"ဘုရားေလာင္းသည္ ေကာင္းကင္သို႔ မၾကည့္ဘဲ၊ ေလ၏ လ်င္ျခင္းျဖင့္ လ်င္စြာ ေျပးလတ္ျပီးလွ်င္ စြန္၏ အရိပ္ကို နင္းလ်က္ လက္ခုပ္တီး၍ ျပင္းစြာေသာအသံျဖင့္ ဟစ္၏။ ထို ဟစ္ေသာအသံသည္ ဘုရားေလာင္း၏ အာနုေဘာ္ေၾကာင့္ စြန္၏ရင္တြင္း၌ ေန၍ ဟစ္သကဲ့သို႔ တစ္တစ္ခ်င္ခ်င္ ေကာင္းကင္သို႔ ဝွန္တက္လ်က္ စြန္ငွက္၏ နားပြင့္အံ သကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ စြန္သည္ ဘုရားေလာင္း၏ အသံျဖင့္ ရြံ႕ေၾကာက္ျခင္းျဖစ္၍ သားတစ္ကို လႊတ္၏။ ဘုရားေလာင္းသည္ ေကာင္းကင္သို႔ မေမွ်ာ္ မၾကည့္ဘဲသာလွ်င္ သားတစ္က်လာေသာ အျဖစ္ကို သိ၍ ေျမသို႔မက်ေစရ၊ လက္ျဖင့္ သားတစ္ကို ခံလင့္၏ "ဟု ျဖစ္ေပသည္။ ထိုစာပိုဒ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကား အမဲသားတစ္ကို မေဟာ္သဓာသည္ ဥာဏ္သံုး၍ သက္သက္သာသာ ယူျပလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

မေဟာ္သဓာဝတၳဳမွာပင္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ဥစၥာမဲ့ေသာ ပညာရွင္ႏွင့္ ပညာမဲ့ေသာ ဥစၥာရွင္တို႔ အေၾကာင္းကို မည္သူက ျမတ္သနည္း ဟူသည့္ စကားစစ္ထိုးပြဲကို ဝိေဒဟရာဇ္မင္းၾကီးက မေဟာ္သဓာႏွင့္ ေသနကအမတ္တို႔ကို တစ္လွည့္စီ ေမးေသာအားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေစခဲ့၏။ ပညာရွိေသာ လူဆင္းရဲထက္ ဥစၥာရွိေသာ လူမိုက္က ျမတ္သည္ဟု ေသနကအမတ္က မင္းၾကီးအား ေလွ်ာက္တင္ခဲ့၏။ ယေန႔ေခတ္ ဓနရွင္မ်ားသည္ ပညာရွင္မ်ားအား ေငြေပးလွ်င္ အရာအားလံုး ျဖစ္ပါသည္ ဟူေသာ သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ အသုံးခ်ေကာင္း ခ်နိုင္ပါေသာ္လည္း တကယ္တန္း ပညာရွင္မ်ားက ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ မိမိပညာကို တန္ဘိုးထား၍ ျပဳမူက်င့္သံုးပါလွ်င္ ထိုကဲ့သို႔ ဓနရွင္မ်ားထင္တိုင္း မဆုပ္ကိုင္နိုင္ပါ။

ဘုရားေလာင္းမေဟာ္သဓာက ေသနက အမတ္အား ျပန္ေျပာလိုက္သည္မွာ ဥစၥာေလာဘေၾကာင့္ ဥာဏ္မ်က္စိမရွိ၍ အႏၱရာယ္ကို မျမင္တတ္ေသာ လူမိုက္ကို "ေလးျမားညြတ္ေက်ာ့ကြင္းကို မျမင္၊ စားခ်င္ေသာ အာသာႏွိပ္နင္း၍ ထမင္းလံုးၾကဲရာ ဝင္လာ၊ နားလာ၊ စားလာေသာ က်ီးကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ ဦးေခါင္း ေပၚ၌ လက္ရိုက္ေဆာက္ပုတ္ လွံတံကို မေမွ်ာ္မွန္း၊ နို႔ဓမ္းအိုး၌ ဝင္၍ စားေသာ အိမ္ေခြးကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊" ႏွိဳင္းဆိုလိုက္ေပသည္။

တစ္ဖန္ ေသနကအမတ္က "ဂဂၤါျမစ္ေရသည္ သမုဒၵရာကို ဝင္ေသာအခါ ဂဂၤါအမည္ေပ်ာက္သကဲ့သို႔၊ ပညာရွိသည္ ေနာက္ဆံုး၌ ဥစၥာရွင္ ဓနရွင္သို႔ ဝင္၍ အေစအစားခံရသူသာ ျဖစ္ေၾကာင္း" ဆိုျပန္လာသည္။ ထိုအခါ မေဟာ္သဓာက ျပႆနာေပၚလာလွ်င္ ဥစၥာဂုဏ္သည္ ပညာရွင္ေရွ႕တြင္ ေပ်ာက္လြင့္ရပုံကို "သမုဒၵရာ ေရလွိဳင္းတို႔သည္ မည္သို႔ပင္ ထန္ေစကာမူ ကမ္းနားသို႔ေရာက္လွ်င္ ေက်ပ်က္ေပ်ာက္ကြယ္သကဲ့သို႔ ႏွိဳင္း၍" ေခ်ပပါသည္။ ေသနကအမတ္၏ ဥပမာစကားထက္ မေဟာ္သဓာ၏ ဥပမာက ပို၍ပင္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းလွ၏။ စကားစစ္ထိုး စကားအေခ်အတင္ေျပာရာရာ၌ မေဟာ္သဓာသည္ ေသနကအမတ္၏ စကားအက်ကို ဖမ္း၍ ေသနကအမတ္၏ ဥပမာကို ရုတ္ျခည္း ေခ်ပလိုက္နိုင္ေပသည္။ ထိုသည္မွာ မေဟာ္သဓာ၏ တခၤဏုပၸတၱိဥာဏ္သည္လည္း ပိုမိုထင္ရွားလွေပသည္။ ထိုျပင္ ေသနကအမတ္က လူၾကီး မေဟာ္သဓာက ကေလးအရြယ္ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေသနကအမတ္၏ အေမးမွန္သမွ်ကို ပိုင္နိုင္စြာ ေျဖၾကားနိုင္ခဲ့သည္မွာ အလြန္ပညာၾကီးမားေၾကာင္းကို ျပသခဲ့ေပသည္။

ဥစၥာမဲ့ေသာ ပညာရွင္ႏွင့္ ပညာမဲ့ေသာ ဥစၥာရွင္ တို႔တြင္ မည္သူက ျမတ္သနည္းဟု ဝိေဒဟရာဇ္မင္းၾကီး ေမးေသာအခါ မေဟာသဓာ၏ အေျဖကိုလည္း ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ဤသို႔ ျဖစ္သည္။ "အရွင္မင္းၾကီး… ေကာင္းမွဳ မေကာင္းမွဳ၌ အက်ိဳးအျပစ္ကို မျမင္ကုန္ေသာ ပညာမဲ့သူ လူအေပါင္းတို႔သည္ စည္းစိမ္ဥစၥာကိုသာ အျမတ္တနိုး တိုးပြားေစျခင္းငွာ၊ ရမၼက္ေၾကာင့္ သူ႔အသက္၊ သူ႔ ဥစၥာ၊ သူ႔ အိမ္ရာ မေရွာင္ရွား၊ စကားမွန္မဆို၊ ယစ္မ်ိဳးကိုေသာက္ စားျခင္းစေသာ အကုသိုလ္ ဆယ္ျဖာကို မလိမၼာသည့္ အေလွ်ာက္ ျပဳက်င့္ကုန္၏။ ထိုသူ မလိမၼာသူသည္ ဥစၥာရွင္ခံရ တံုေသာ္လည္း ဤပစၥဳပၸန္၌ ဂုဏ္အသေရ ညွိဳးႏြမ္း၍ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္မရွိ၊ ေနာက္ျပီး တဖန္ ေသလြန္ျပန္လည္း ေလးတန္အပါယ္တို႔၌ ကိုးကြယ္ရာမရ၊ ခံရ၍ တစ္ဖန္လူျဖစ္ျပန္လည္း ဆိုးညစ္ယုတ္မာ ညံ့ေသာ အမ်ိဳးတို႔၌ ျဖစ္လတၱံ႔ မွန္သျဖင့္ ႏွစ္တန္စလုံး အရွဳံးကိုသာ ယူရ၏။ ထိုသို႔ သူမိုက္တို႔၌ အျပစ္ကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ ဥစၥာမရွိေသာ္လည္း ပညာရွိေသာသူသည္သာလွ်င္ ဥစၥာရွိေသာ သူမိုက္ထက္ ျမတ္၏ ဟု ကၽြနု္ပ္ ဆိုပါ၏ "ဟု ေလွ်ာက္၏။


(ပညာရွိမူ၊ ဥစၥာနည္းပါး၊ ဆင္းရဲျငားလည္း၊ စကားမေမွာင့္ တရားေစာင့္၏။)

စာဖတ္သူအားလံုး ပညာလည္းရွိ ဥစၥာလည္း ေပါမ်ားနိုင္ၾကပါေစ။


ေမတၱာျဖင့္

အရွင္သုတာစာရာလကၤာရ(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)

ေခတၱ နာလႏၵာတကၠသိုလ္(အိႏၵိယနိုင္ငံ)

၂၁-၁၂-၂၀၁၁

No comments:

Post a Comment