" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Sunday, June 17, 2012

လြပ္လပ္ေသာနိဗၺာန္(ရာဝိၿႏၵာနတ္တဂိုး)


စိတ္ကမေၾကာက္ဘဲႏွင့္ ေခါင္းကိုမတ္စြာ
ထားနိုင္ေသာအရပ္၌လည္းေကာင္း၊
ပညာသည္ လြပ္လပ္ေသာအရပ္၌လည္းေကာင္း၊
ကမၻာကို က်ဥ္းေၿမာင္းေသာ လူမ်ိဳးစုနံရံမ်ားၿဖင့္
ေတာက္စိတ္ပိုင္းၿခားမွဳ မရွိရာ၌လည္းေကာင္း၊
စကားသည္ နက္ရွိဳင္းေသာ သစၥာတြင္းမွလာေသာ
အရပ္၌လည္းေကာင္း၊
မေနမနားေသာ အားထုတ္မွဳသည္ နိဗၺာန္သို႔
လက္လွမ္းေသာအရပ္၌လည္းေကာင္း၊
ဆင္ၿခင္မွဳေခ်ာင္းေရသန္႔သည္ အက်င့္ေဆြး သဲကႏၱာရတြင္
ခရီးလမ္းစ မေပ်ာက္ရာ၌လည္းေကာင္း၊
စိတ္ကို အစဥ္ပ်ံ႕ပ်ဴးေသာ ေတြးဆၿပဳလုပ္မွဳတို႔သို႔
အရွင္ေရွ႕ေဆာင္ရာ၌လည္းေကာင္း၊
ထိုလြပ္လပ္ေသာ နိဗၺာန္၌
တပည့္ေတာ္၏ တိုင္းၿပည္သည္
နိုးၾကားနိုင္ပါေစ အရွင္ဘုရား။ ။
                             ရာဝိၿႏၵာနတ္တဂိုး
                             (ဂီတဥၨလီ အမွတ္ ၃၅)။

No comments:

Post a Comment