" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Monday, August 22, 2011

ေရွးေခတ္တကၠသိုလ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ေရွးေခတ္ကာလ မဇၥ်ိမေဒသ၌ ဘာသာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ပညာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ဗဟုႆုတ အေထြေထြကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့သည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ႏွစ္ခုရွိ၏ ။ ထိုတြင္ တစ္ခုမွာ ဂႏၶာရတိုင္း တကၠသီလာၿပည္တြင္ တည္ရွိၿပီး အၿခားတစ္ခုမွာ မာဂဓတိုင္း နာလႏၵာၿမိဳ႔ သို႔မဟုတ္ ကေနာဇၿမိဳ႔တြင္ ပထမ ကုမာရ ဂုပၸတ မင္းမွစ၍ ဟာသွ်မင္း ပါလမင္း အဆက္ဆက္တို႔က ခ်ီးၿမွင့္ေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ နာလႏၵပါဠိ တကၠသိုလ္ၾကီးတို႔ ၿဖစ္ေပသည္။
ယင္းနာလႏၵာတကၠသိုလ္ၾကီးသည္ ခရာဇ္သကၠရာဇ္ ၄၀၀ ေက်ာ္ ၅၀၀, ခန္႔ အတြင္းက ေပၚေပါက္လာခဲ့၏ ။ ဂႏၶာရတိုင္းရွိ တကၠသိုလ္ၾကီးမွာ ပန္ဂ်ပ္ၿပည္နယ္ ရာဝပ႑ိၿမိဳ႕ (ယခု ပါကစၥတန္ ေၿမာက္ပိုင္း) ၌ တည္ရွိ၏ ။ အိႏၵိယနိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ နယူးေဒလီမွ မိုင္ေပါင္း ၄၉၇-ခန္႔ ကြာေဝး၏ ။ ၎ တကၠသိုလ္ၾကီးကို ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၄၀၀ ေက်ာ္ေလာက္က ကနိသွ်မင္းက စတင္တည္ေထာင္သည္ဟု သိရ၏ ။ ထို႔ေနာက္ ဂုတၱမင္းမ်ားက ဆက္လက္၍ တာဝန္ယူၿပီး ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့ၾကသည္ ။
ထိုဂုတၱမင္းမ်ားလက္ထက္၌ ၿဗဟၼဏဘာသာ ကိုးကြယ္သူမ်ားလာေသာေၾကာင့္ ၿဗဟၼဏက်မ္းေဟာင္းမ်ားကို ၿပန္လည္ေဖာ္ထုတ္လာခဲ့ၾက၏ ။ မနုဓမၼသတ္ကိုလည္း စနစ္တက် ၿပဳစုခဲ့ၾက၏ ။ သကၠတစာေပႏွင့္ ကာလီဒါသ ဆရာ၏ ကဗ်ာက်မ္းမ်ားႏွင့္ ၿပဇာတ္မ်ားကိုပါ ေဖာ္ထုတ္လာၾက၏ ။ နကၡတ္က်မ္း ေဆးက်မ္း သခၤ်ာက်မ္းမ်ားႏွင့္တကြ အၿခားလက္မွဳ ဗိသုကာပညာရပ္မ်ား ေက်ာက္ဆစ္ပညာရပ္မ်ား နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီ ပညာရပ္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာေဖာ္ထုတ္လာခဲ့ၾက၏ ။
မာဂဓတိုင္း အတြင္းရွိ ေရွးေဟာင္း နာလႏၵာတကၠသိုလ္ၾကီးသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ပထမဆုံးေသာ ဗုဒၶဘာသာတကၠသိုလ္မ်ား၏ ေရွ႕ေၿပးတကၠသိုလ္ၾကီးပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ ဤတကၠသိုလ္ၾကီးကို မဟာယာန ရဟန္းေတာ္ၾကီး နာဂဇုန က စတင္တည္ေထာင္ၿပီး ယင္းေခတ္က ကနိသွ်မင္း ဂုတ္ပတ မင္း တို႔က ပစၥည္းေလးပါးၿဖင့္ ေထာက္ပံ့ကာ ေအဒီ ၅ ရာစုမွာ ၁၂ ရာစုေလာက္အထိ နွစ္ေပါင္း ၇၀၀ ေလာက္ ဗုဒၶစာေပမ်ားကို ကမၻာမွာ ၿဖန္႔ၿဖဴးခဲ့သည္။ ေအဒီ ၁၂ ရာစု (ေအဒီ ၁၁၉၇) ခု တြင္ တိုင္းတစ္ပါး တူရကီ မူစလင္တို႔ ယင္းေရွးေဟာင္းနာလႏၵာတကၠသိုလ္ၾကီးကို ဖ်က္ဆီး ရဟန္းေတာ္ေပါင္းေၿမာက္မ်ားစြာကို သတ္ပတ္ခဲ့ေၾကာင္း နာလႏၵာသမိုင္းက ဆိုထားသည္ကို ေလ့လာသိရွိရ၏ ။ ယင္းေရွးေဟာင္း နာလႏၵာတကၠသိုလ္ၾကီး၌ စာသင္ခန္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီး စာသင္သားေပါင္း ၁ ေသာင္းေက်ာ္ (အခ်ိဳ႕အဆိုအရ တသိန္းခန္႔) ေနနိုင္သည္ဟု ဆို၏ ။ ကထိက ရဟန္းေတာ္ေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိသည္ဟူ၏ ။
ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အမ်ားအားၿဖင့္ အၿပည္ၿပည္မွ လာေရာက္ပညာသင္ၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားပင္ၿဖစ္ၾက၏။ တရုပ္ခရီးသြား နာမည္ေက်ာ္ ရဟန္းေတာ္ ဟူယင္စန္ သည္ပင္ ဤနာလႏၵာတကၠသိုလ္ၾကီး၌ ပညာသင္ကာ ေဟတုဝိဇၨာဘြဲ႔ရသည္ဟု သမိုင္းက ဆိုပါသည္။ ယင္းေရွးေခတ္ နာလႏၵာတကၠသိုလ္ၾကီး၌ အဓိကအားၿဖင့္ ပါဠိဘာသာႏွင့္ ေဝဒပညာကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပး၏ ။ ကမၻာ့ ပထမဆုံး ကမၻာေက်ာ္ ပါဏိနီ သဒၵါက်မ္းၾကီးသည္လည္း ယင္းေရွးေဟာင္း နာလႏၵာတကၠသိုလ္ၾကီးမွ ေပၚထြက္လာခဲ့၏ ။ ေရွးေခတ္ ဝိကၠမသီလ တကၠသိုလ္ ၾသဒႏၱပူရီ တကၠသိုလ္ၾကီးတို႔သည္လည္း ဤေရွးေဟာင္း နာလႏၵာတကၠသိုလ္အခြဲမ်ားပင္ ၿဖစ္ၾကသည္ ။
ေရွးေခတ္ နာလႏၵာတကၠသိုလ္ၾကီး၏ ေက်ာင္းေတာ္ရာကို ေၿမေအာက္မွ အိႏၵိယနိုင္ငံ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ဌာန က တူးေဖာ္ထားသၿဖင့္ တန္ဘုိးမၿဖတ္နိုင္သည့္ ၾကီးမားလွေသာ လက္က်န္ေၿမေအာက္ အေဆာက္ဦၾကီးမ်ားကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ၿမင္နိုင္ပါသည္။ နိုင္ငံေပါင္းစံုမွ ဘုရားဖူးခရီးသည္မ်ား ႏွစ္စဥ္မၿပတ္လာေရာက္ ေလ့လာၾကည့္ရွဳ႕ၾကေသာေၾကာင့္ အိႏၵိယအစိုးရ အဖို႔ မီခိုးတိတ္ ဝင္ေငြမ်ား ေသာက္ေသာက္လဲ ရရွိခဲ့သည္ဟု သိရေပသည္ ။
၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၉-၁၀-၁၁ ရက္ေန႔မ်ားက ၿမန္မာနိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအး မဟာပါသာဏ လိုဏ္ဂူေတာ္ၾကီးအတြင္း၌ က်င္းပသည့္ ကမၻာ့ဗုဒၶဘာသာ ထိပ္သီးညီလာခံၾကီး၌ နာလႏၵာတကၠသိုလ္အသစ္မွ ဒါရိုက္တာ ႏွင့္ ဒုတိယ အဓိပတိ (Director and Vice Chancellor) ေဒါက္တာ အာ. ပန္႔ (Dr. R. Panth) က ေရွးေဟာင္း နာလႏၵာတကၠသိုလ္ၾကီး၏ ပုံရိပ္ကို ဆလိုက္ရွိဳးၿဖင့္ ၿပသခဲ့ေပ၏ ။
ဤေနရာ၌ တကၠသိုလ္ဟူေသာ ေဝါဟာရကို သိသင့္လွေပ၏။ စာေရးသူ လက္လွမ္းမီသမွ် တင္ၿပပါဦးမည္ ။ ယင္းတကၠသိုလ္ဟူေသာ ၿမန္မာေဝါဟာရသည္ ပါဠိနည္း သကၠဋနည္း တို႔မွ ဆင္းသက္လာေသာ ေဝါဟာရၿဖစ္ေပသည္ ။ တကၠသိုလ္ဆိုသည္မွာ တတ္သင့္တတ္ထိုက္ေသာ ပညာရပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဗဟုႆုတ အေထြေထြႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လြပ္လပ္စြာ ၾကံစည္ေတြးေတာၿခင္း ၊ သုေတသနၿပဳၿခင္း ၊ တီထြင္ဖန္တီးၿခင္း ၊ အေလ့အလာၿပဳၿခင္း ၊ အယုတ္အေလ်ာ့မရွိ အၿပီးတိုင္ တစ္ဘက္ကမ္းေရာက္ ပါရဂူဂုဏ္ေၿမာက္ေအာင္ သင္ယူၿဖည့္စြက္ၿခင္း ၊ အမႊမ္းတင္ အေခ်ာသပ္ ေပးသည့္ ဌာန, ေယာက်ာၤးတို႔ တတ္သင့္တတ္ထိုက္ေသာ အဌာရသ တစ္ဆယ့္ရွစ္ရပ္ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို ၿဖည့္ဆည္း သင္ယူေလ့လာရာ ဌာနၿဖစ္၍ မာဂဓ ပါဠိဘာသာအားၿဖင့္ တကၠသီလာ (တကၠသိုလ္) ဟူ၍ ေခၚ၏ ။
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတြင္ ဆရာဆရာမမ်ားက သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက မိမိတို႔ဥာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ တည္ထြင္ၾကံသည္၍ ပညာတိုးပြားလာသည္ကို အေၾကာင္းၿပဳ၍ ယခုအခါ၌ တကၠသိုလ္ဟု ေခၚၾကသည္မွာ ဤအဓိပၸါယ္ပင္ ၿဖစ္ေပလိမ့္မည္။
သကၠဋနည္းအားၿဖင့္ တကၡသိုလ္ဟု ေခၚနိုင္၏ ။ တကၡ ပုဒ္ကား ေသးငယ္ေအာင္ ထုခြဲရိုက္ေခ်ၿခင္း, ေရြၿခင္း, အနက္ေဟာ၊ သိလာ ပုဒ္ကား ေက်ာက္ခဲ အနက္ေဟာ သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သိႏၶဳၿမစ္ကမ္း အနီးအပါး၌ တည္ေထာင္ဖန္ဆင္းထားေသာ ၿမိဳ႕ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရးေဘးအတြက္ စိုးရိမ္မကင္းၿဖစ္ရကား ေၿမသားကို ခိုင္ခန္႔ေအာင္ထားလွ်က္ ၎ေရေဘးအႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္နိုင္ရန္ ေက်ာက္ခဲေသးေသးေလးမ်ားကို ကြန္ကရက္ထုရိုက္၍ ထိုၿမိဳ႕ကို တည္ေထာင္ဖန္ဆင္းထားထားသည္ဟု ဆိုနိုင္ဖြယ္ရွိသည္ ။ တစ္နည္းအားၿဖင့္ ေက်ာက္ဆစ္အတတ္ပညာၿဖင့္ ေက်ာက္ခဲ ေက်ာက္တံုးမ်ားကို ထုလုပ္ရာ ေရြရာ ဆစ္ရာ ဌာန(ၿမိဳ႕) ဟု ဆိုနိုင္သည္ ။ ယင္းကို အစြဲၿပဳ၍ ပညာသင္ရာ ယခုေခတ္ေခၚ တကၠသိုလ္ကို သက႗နည္းအားၿဖင့္ တကၡသိုလ္ ဟု ေခၚဆိုနိုင္ေပသည္။ ပါဠိပုဒ္ တကၠသီလာ (ၿမန္မာလို တကၠသိုလ္) ၊ သကၠဋပုဒ္ တကၡသီလာ (ၿမန္မာလို တကၡသိုလ္) မွာ အဓိပၸါယ္ အတူပင္ ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။
ၿမန္မာအလကၤာစာေပတို႔၌ " ပညာနဂိုရ္၊ တကၠသိုလ္တြင္၊ လိုလိုသမွ် မွုကိစၥကို" ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ " ပညာသင္ေခ် ၊ ငါဘေစ၍ ၊ မေနေရာက္လို၊ တကၠသိုလ္ဟု၊ လူဗိုလ္ေခၚရာ၊ ထိုၿပည္မွာဝယ္ " ဟူ၍ လည္းေကာင္း ေတြ႔ရ၏ ။ ထို႔အၿပင္ ယူနီဗာစီတီ ေက်ာင္းကိုလည္း တကၠသိုလ္ဟု ေခၚသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ ပညာရွိဆရာၾကီးမ်ားကိုလည္း တကၠသိုလ္ဟု သုံးထားသည္ကို ေတြ႔ရေသး၏။ " ပညာရွိတကၠသိုလ္၊ ဝိဇၨာဓိုရ္တဆူ (က်ီး ၃၅)၊ ဆရာဘုန္းမို၊ တကၠသိုလ္ကမွ် ၊ ၾကံမရဘဲ၊ (ဗႏၶ ၅၅) ၊ ကံငယ္သည္အခါကို ၊ ပညာရွိတကၠသိုလ္၊ မင္းမေဟာ္ ပုဂၢိဳလ္မွ၊ အိုးဖိုသို႔ ထြက္ေၿပး၍ အေရးသစ္ၾကံရသည္။ (ပုည- ၁/ ၇၂) ဤသို႔ စသည္ၿဖင့္ တကၠသိုလ္၏ အဓိပၸါယ္နွင့္ အသုံးႏွံဳး အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြင့္ဆိုထားသည္ကို ေတြ႔ရ၏ ။
ဗုဒၶေခတ္တြင္လည္း တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမ်ား ထင္ရွားရွိခဲ့၏။ သမားေတာ္ၾကီး ေဒါက္တာ ဇီဝက (ဝိ ၃ ၊ ၃၇၉) ၊ အဂၤုလိမာလ (မ ၂ ၊ ၃၀၁) ၊ ပဥၥာဝုဓမင္းသား (ဇာတ္ ဌ ၁၊ ၂၉၀) ၊ သာဝတၳိၿပည္ မဟာေကာသလမင္းၾကီး၏ သားေတာ္ ပေသနဒီ ေကာသလမင္းသား ၊ ေဝသာလီၿပည္ လိစၦဝီမင္း၏ သားေတာ္ မဟာလိ လိစၦဝီမင္းသား ၊ ကုသိနာရုံၿပည္ မလႅမင္း၏ သားေတာ္ ဗႏၶဳလ စစ္သူၾကီးတို႔သည္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္း တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္သားမ်ား အၿဖစ္ၿဖင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေပသည္။ ဘုရားပြင့္ေတာ္မမူေသးခင္က ဘုရားေလာင္း သခၤပုဏၰားႏွင့္ သားေတာ္ၿဖစ္သူ ပေစၥကဗုဒၶါအေလာင္း သုသီမ လုလင္တို႔သည္ တကၠသိုလ္ၿပည္သားမ်ား ၿဖစ္ၾကသည္ကို ပိဋကတ္စာေပတို႔၌ ေတြ႔နိုင္၏။ (ခုဒၵက၊ ဌ- ၁၆၆)။
တကၠသိုလ္ ဒိသာပါေမာကၡဆရာၾကီးသည္ ေရွးေခတ္ အဌာရသ ပညာရပ္တို႔ကို အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာမွ မင္းညီမင္းသား သူေဌးပုဏၰားမ်ားအား ပါရဂူဘြဲ႕ ေဒါက္တာဘြဲ႕ ရနိုင္ေအာင္ သင္ေပးခဲ့၏။ ထို႔အတူပင္ ခရစ္ႏွစ္ ၄၀၀ ေလာက္က စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ဂႏၶာရတိုင္းရွိ တကၠသိုလ္ၾကီးမွာလည္း မင္းညီမင္းသား သူေဌးသား ပုဏၰားမ်ားသာ လာေရာက္ပညာဆည္းပူးနိုင္ၾက၏။ သီဟိုဠ္၊ သုဝဏၰဘူမိ၊ တရုပ္၊ ကိုးရီးယား၊ မာလာယု၊ ယိုးဒယား၊ အိႏၵိယေတာင္ပိုင္းနယ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ပညာလာေရာက္သင္ၾကားၾက၏။ ယင္းတကၠသိုလ္တြင္ ေရွးေဟာင္း ဂရိေက်ာက္ဆစ္ အနုပညာ ဗိသုကာပညာ ဂဏန္းသခၤ်ာပညာ၊ ေလးၿမား အတတ္၊ စစ္ဗ်ဴဟာ အတတ္စသည္ၿဖင့္ ေၿမာက္မ်ားစြာေသာ အတတ္ပညာမ်ိဳးစုံတို႔ကိုလည္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေပး၏။
အထူးသၿဖင့္ ေရွးတကၠသိုလ္မ်ား၌ သင္ၾကားေပးသည့္ ပညာရပ္မ်ားမွာ အဌာရသ ေလာကီပညာရပ္မ်ားသာ ၿဖစ္ေပသည္။ မသင္မေနရ ဘာသာရပ္မ်ားၿဖစ္ေပသည္။ အနည္းဆုံး အထူးအေလးထား၍ သင္ယူရမည့္ အတတ္ပညာေၿခာက္မ်ိဳးကို မသင္မေနရ ဘာသာရပ္ (Compulsory Subjects) အၿဖစ္ သတ္မွတ္ထား၏။ မည္သည့္ဘာသာရပ္မ်ားဟု အတိက်ဆိုမထားေသာ္လည္း သင့္ေတာ္သည့္ ဘာသာရပ္ ေၿခာက္မ်ိဴးၿဖစ္နိုင္၏။ (Optional Subjects) စိတ္ၾကိဳက္ သို႔မဟုတ္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာရပ္အၿဖစ္ၿဖင့္ ကလာအတတ္ငယ္ (၁၀) မ်ိဳး သင္ၾကားရသည္ဟု ဆို၏။ ကလာအတတ္ ပညာရပ္ (၆၄) ခုကို သာမည ဘာသာရပ္ဟု သတ္မွတ္ထား၏။ (ကလာ ၆၄ ခု ကို အဘိဓာန္ နိႆယသစ္ (အဘယာမူ- ႏွာ ၁၉၉ ရွဳ႕)။
တကၠသိုလ္စာသင္ႏွစ္မွာ ကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိ မိမိတို႔ စိတ္ၾကိဳက္ ပညာၿပည့္ဝ ႏွလုံးလွသည္အထိ ေလ့လာသင္ယူနိုင္၏။ ေရွးေခတ္ တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ား၌ သင္ၾကားေပးေသာ အဌာရသ အဓိကဘာသာရပ္ (၁၈) ခု တို႔ကို ဗဟုသုတၿဖစ္ေစရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ၿပအပ္ေပသည္။
၁။ သုတိေဝဒ ဘာသာရပ္= ယင္းဘာသာရပ္မွာ ဣရု, ယဇု, သာမ ဟူေသာ ေဝဒသံုးပံုႏွင့္ ေနာက္တိုး အာထဗၺဏ ေဝဒက်မ္း အတတ္ဟူေသာ ေဝဒေလးပံု ပင္ၿဖစ္၏။
၂။ သမိတိ ကမၻာ့ ဥပေဒဘာသာ= ယင္းမွာ ၿဗဟၼာၾကီး၏ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားမွ လူသားဆရာတို႔ မွတ္မိသမွ် ေရးသားထားအပ္ေသာ မနုဓမၶသတ္စေသာ က်မ္းအတတ္မ်ားႏွင့္ ကမၻာသူကမၻာသားတို႔ ေစာင့္စည္းအပ္ ေရွာင္ၾကဥ္အပ္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္အပ္ေသာ ဥပေဒအားလံုး၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ၿပဌာန္းမွဳ တရားစီရင္မွဳ စီရင္ၿဖတ္ထံုးမ်ားကို သင္ၾကားေပးေနေသာ အတတ္ၿဖစ္သည္။ (ယခုေခတ္တကၠသိုလ္မ်ား၌ သင္ၾကားေပးေနေသာ Law ေခၚ ဥပေဒ ဘာသာရပ္ႏွင့္ တူ၏ ။)
၃။ သခ်ၤာဘာသာရပ္= ယင္းမွာ အေတြးအေခၚ ပရမတၳ သေဘာတရား ႏွစ္ဆယ့္ငါးပါး၏ သရုပ္သေဘာကို ၿပဆိုေသာ သခ်ၤာအဘိဓမၼာ အတတ္ပင္ ၿဖစ္သည္။ ၎သခ်ၤာအဘိဓမၼာကို ကပိလရေသ့က တည္ေထာင္သည္ဟူ၏ ။ (ယခုအခါ Biology နွင့္ တူတန္ရာ၏။ ဂဏန္းသခ်ၤာေတာ့ မဟုတ္ေသး) ။
၄။ ေယာဂ အဘိဓမၼာ ဘာသာရပ္= ပုဂၢဳိလ္အသီးသီး၏ ဇီဝအတၱကို ဣႆရ သို႔မဟုတ္ ပရမအတၱႏွင့္ ေပါင္းဆံုနိုင္ရန္္ က်င့္ၾကံနည္း သမထကမၼဌာန္း ၿဖစ္ေပသည္။ ၎ က်င့္ၾကံနည္းအရ အိုမွဳ နာမွဳကို အထိုက္အေလ်ာက္ တားဆီးနိုင္ၿပီး အသက္ရွည္ေအာင္ ၿပန္လည္နုပ်ိဳေအာင္ လုပ္သည့္ (Rejuvenation) အတတ္ ပင္ၿဖစ္သည္ ။
၅။ နီတိဘာသာရပ္= နိုင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ညႊန္ၿပေသာ ရာဇနီတိ ၊ အမ်ိဳးေလးပါးတို႔၏ ယဥ္ေက်းမွဳကို ညႊန္ၿပေသာ ေလာကနီတိ ၊ အက်င့္သိကၡာကို ညႊန္ၿပေသာ ဓမၼနီတိ စေသာက်မ္း အတတ္မ်ားပင္တည္း ။ (ယခုအခါ Elementary Civices) ၿပည္သူ႔နီတိ လူမွဳေရး အတတ္မ်ားႏွင့္ တူမည္ထင္၏ ။) ။
၆။ ဝိေသသိက ေခၚ အဘိဓမၼာဘာသာရပ္= အၿမဲတည္တံ့၍ အရာအားလုံးတို႔ထက္ ထူးၿခားေသာ ပထဝီ, အာေပါ, ေတဇာ, ဝါေယာ, အာကာသ, ကာလ, ဒိသာ, အတၱ, မန, ဟူေသာ ပရမတၳတရား ကိုးမ်ိဳးကို ခြဲၿခားသိၿမင္ၿခင္းအားၿဖင့္ သစၥာဥာဏ္ကို ေဖာ္ၿပသည္ ။ ေဖာ္ၿပပါ ပရမတၳတရားတို႔ကို အဏုၿမဴေခၚ အေသးငယ္ဆုံး အစိတ္အပိုင္းအၿခားတိုင္ေအာင္ ခြဲၿခားစိတ္ၿဖာ၍ ေဖာ္ၿပနိုင္ေသာ အတတ္ပညာ သတၱဝါတို႔၏ တည္ေနပံုကို မၿမင္နုိင္ေလာက္ေအာင္ ေသးငယ္ေသာ အဏုၿမဴဓာတ္အမွဳန္တို႔ ေပါင္းဆံုေနၿခင္းေၾကာင့္ သတၱဝါေလာက ၿဖစ္တည္ေနပံုကိုၿပေသာ အတတ္ပင္ၿဖစ္သည္ ။ (ယခုအခါ Physics- ရူပေဗဒပညာႏွင့္ တူမည္ထင္၏ ။) ။
၇။ ဂဏိကဘာသာရပ္= ဂဏန္းၿဖင့္တြက္ခ်က္ရေသာ ဂဏန္းသခ်ၤာ ၊ အကၡရာၿဖင့္ တြက္ခ်က္အပ္ေသာ အကၡရာ သခ်ၤာ ၊ အေရးအေၾကာင္းၿဖင့္ တြက္ခ်က္အပ္ေသာ ေလခ သခ်ၤာ အတတ္ပင္တည္း ။ (ယခုအခါ တကၠသိုလ္မ်ား၌ သင္ၾကားေနေသာ Mathematics, Geometry တို႔ႏွင့္ တူမည္ထင္၏) ။
၈။ ဂႏၶဗၺဘာသာရပ္= ဤအတတ္သည္ အဆို အက အတီး အမွဳတ္ အနုပညာအတတ္မ်ားကို ဆိုလို၏ ။ (ယခုအခါ Music and Dancing) ပန္တ်ာေက်ာင္းသင္ ပညာရပ္မ်ားၿဖစ္ေပလိမ့္မည္ ။
၉။ တိကိစၦဘာသာရပ္= စရက, သုႆုတ, ဘာဝပၸကာသ စေသာ ေဆးက်မ္း အတတ္ပညာရပ္မ်ားတည္း ။ (ယခုအခါ၌ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား၌ ေဆးပညာရပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တူေပသည္) ။
၁၀။ ဓနုေဗၺဒ ဘာသာရပ္= ယင္းဘာသာရပ္မွာ လင္းေလး ဒူးေလး ေလာက္ေလး စေသာ ေလး- ၿမား အတတ္မ်ိဳးပင္တည္း ။ (ယခုအခါ စစ္သင္တန္း ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ၾကားေပးေနေသာ ေသနတ္ပစ္ စေသာ အတတ္မ်ိဳးႏွင့္ တူနိုင္၏ ။) ေရွးေခတ္က ၿမားေရးၾကီး ေလးမ်ိဳး, ၿမားေရးငယ္ ဆယ့္ႏွစ္မ်ိုး ရွိသည္ဟူ၏ ။
၁၁။ ပုရာဏဘာသာရပ္= ယင္းမွာ ေရွးေဟာင္းကမၻာ အၿဖစ္သနစ္ အၿခင္းအရာအစံုအလင္ ပါရွိသည့္ ပုရာဏ္က်မ္း ၁၈ က်မ္း လာ အတတ္မ်ားပင္တည္း ။ ၎အတတ္မွာ ဗ်တၱ ပဋိဗလရွိ၍ လူသူေလးပါးအလယ္၌ ယုတၱိယုတၱာၿဖင့္ ေရွးေဟာင္းပုံၿပင္ စကားပုံ ပေဟဠိ စကားထာ စသည္တို႔ကို ကိုးကား၍ စကားေဟာ စကားေၿပာ တရားေဟာေၿပာေကာင္းေသာ အတတ္မ်ိဳးတည္း ။ (Oratory ေခၚ ေဟာေၿပာမွဳ အတတ္မ်ိဳးပင္ၿဖစ္သည္ ။) ။
၁၂။ ဣတိဟာသ ဘာသာရပ္= ယင္းသည္ "ဤသို႔ၿဖစ္သတတ္" ဟု ေၿပာဆိုေလ့ရွိေသာ မဟာဘာရတ စေသာ ရာဇဝင္ပုံၿပင္ နိပါတ္နွင့္ ေရွးစကားမ်ားကို ၿပဆိုေသာ အတတ္မ်ား ၊ စကားစစ္ထိုးမွဳ (Retort) အတတ္ပညာရပ္မ်ား ပါဝင္ေသာ အတတ္ပညာမ်ိဳးၿဖစ္သည္ ။
၁၃။ ေဇာတိသ ဘာသာရပ္= သူရိယသိဒၶ ႏၱ စေသာ က်မ္းမ်ား၌လာေသာ နကၡတ္ ၿဂိဳဟ္ေန ၿဂိဳဟ္သြားလာတို႔ကို ၾကည့္ၿပီး အနာဂတ္ၿဖစ္လတံ့သည္ကို ၾကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ေသာ အတတ္ ၊ မိုးေလဝသ ေကာင္းမည္ ဆိုးမည္ ဆန္ေရစပါး ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ေပါမ်ားၿဖစ္ထြန္းမည္ စသည္ကို ေဟာေၿပာတြက္ခ်က္ေသာ အတတ္တည္း ။ (ယခုအခါ Astrology အတတ္မ်ိဳးကို ဆိုလိုဟန္တူသည္။)
၁၄။ မာယာဘာသာရပ္= ယင္းသည္ ေဘဒဥပါယ္ သာမ ဥပါယ္ ဒ႑ဥပါယ္ မာယာပရိယာယ္ အသြယ္သြယ္တို႔ၿဖင့္ အသက္ေဘးစသည္တို႔မွ လြတ္ေအာင္ ဖန္တီးေသာ အတတ္ပင္တည္း ။ (ယခုအခါ Strategy or Tactic မဟာဗ်ဴဟာ အတတ္မ်ိဳးဆိုလိုဟန္တူသည္) ။
၁၅။ တကၠေဗဒေခၚ ေဟတုဝိဇၨာ အတတ္= အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆင္ၿခင္တုံတရား ဆိုင္ရာပညာရပ္ ပင္ ၿဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ပညာရွင္တို႔က " ေကတု ဘာသာရပ္ " ဟု ဆိုၾက၏ ။ ေကတု သဒၵါသည္ ကိတ္ၿဂိဟ္ ေဘာမ ကိတ္စေသာ အဓိပၸါယ္ကို တြက္ခ်က္ၿပေသာ ဘာသာရပ္ကို ေဟာသည္ဟု ဆို၏ ။ ယင္းသည္ ေဇာတိသ ဘာသာရပ္၌ ပါဝင္ၿပီးၿဖစ္၍ ပုနရုတၱိ ၿဖစ္ဖြယ္ရွိ၏ ။ အခ်ိဳ႕ပညာရွင္တို႔က ေကတုဘာသာရပ္ဟု ၾကံ၍ အလကၤာက်မ္း အတတ္ဟု ဆို၏ ။ မုဒၶဇ ေကဋဳဘ သဒၵါသည္သာ အလကၤာက်မ္းဟု အဓိပၸါယ္ထြက္၍ ဒႏၱဇ ေကတုဘ သဒၵါသည္ မိုးတိမ္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ထြက္ရကား ဤေနရာႏွင့္ အလွမ္းကြာေဝးေသာေၾကာင့္ ေဟတုဘာသာရပ္သည္သာ ဤေနရာ၌ သင့္ၿမတ္လွ၏ ။ တရုပ္ရဟန္းေတာ္ ဟီယန္ဆင္ (ဟူယင္စန္)သည္ ေရွးေဟာင္းနာလႏၵာတကၠသိုလ္ၾကီး၌ ပညာသင္ယူစဥ္ သင္ယူရေသာဘာသာရပ္တို႔တြင္ ဤေဟတုဝိဇၨာေခၚ တကၠေဗဒပညာတစ္ရပ္ ပါဝင္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရ၏ ။ တခ်ိဳ႕ဆရာတို႔က သံခင္းတမန္ခင္းအတတ္ သံတမန္ေရးရာ အတတ္ဟု ဆိုၾကေသး၏ ။ (ယခုေခတ္ နိုင္ငံေရးသင္တန္မ်ား၌ သင္ၾကားေပးေသာ အတတ္မ်ားကို ဆိုလိုဟန္တူသည္ ။)။
၁၆။ မႏၱဘာသာရပ္= ယင္းသည္ ဂါထာမႏၱန္ မန္းမွုတ္မွု သရဇၥ်ယ္မွဳအတတ္ နတ္မ်ားခ်စ္ၾကည္လာေအာင္ ယစ္ပူေဇာ္နည္း သရဇၥ်ယ္နည္း အတတ္ပင္တည္း ။
၁၇။ ယုဒၶဘာသာရပ္= ၎သည္ စစ္ေရးစစ္ရာ စစ္ဗ်ဴဟာအတတ္မ်ားပင္တည္း ။ (ယေန႔ေခတ္ စစ္ဗိုလ္ေလာင္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ၾကားေပးေနေသာ စစ္မဟာဗ်ဴဟာ အတတ္မ်ိဳးပင္တည္း ။
၁၈။ ဆႏၵဘာသာရပ္= ယင္းဘာသာရပ္သည္ ဆန္းဂိုဏ္းကိုက္ညီေအာင္ ဌာန္ကရုိဏ္း ပယတ္ အေနအထားမွန္ကန္ေအာင္ စနစ္တက် သင္ေပးေသာ ဆန္းက်မ္းအတတ္ပင္တည္း ။ (ယခုအခါ Linguistic ေခၚ ဘာသာေဗဒ အကၡရာေဗဒ စသည္တို႔ႏွင့္ တူနိုင္သည္) ။
ဤကား ေရွးေခတ္တကၠသိုလ္မ်ား၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အၿဖစ္ၿဖင့္ ၿပဌာန္းထားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားပင္ ၿဖစ္ပါသည္။
အေဟာင္းအေဟာင္းတို႔၏ ေနရာ၌ အသစ္အသစ္တို႔ ေနရာယူၿမဲၿဖစ္ရာ ေၿပာင္းလဲမွဳနိယာမ သေဘာအရ ေခတ္ေဟာင္းမွသည္ ေခတ္သစ္ဆီသို႔ အမ်ိဳးမ်ိုးအဖုံဖံု ၿဖတ္သန္းခဲ့ရ၏ ။ ေရွးေခတ္ နာမည္ေက်ာ္ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားေပ်ာက္ကြယ္ၾက၍ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ ဓမၼတကၠသိုလ္ သံဃတကၠသိုလ္ ေခတ္သစ္တကၠသိုလ္မ်ား အေၿမာက္အမ်ား နိုင္ငံအသီးသီး၌ ေပၚထြန္းေနေပ၏ ။ ဘဝရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ အသီးသီးရွိၾကေသာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ထိုထိုတကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားမွေပးေသာ အသိပညာအတတ္ပညာ ေခတ္ပညာတို႔ၿဖင့္ မိမိတို႔၏ ေလာကီေလာကုတၱရာ ဘဝရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္းမ်ား ဆံုးခန္းတိုင္ၿပီးေၿမာက္ေအာင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္နိုင္ၾကပါေစသတည္း ။

ေမတၱာၿဖင့္
အရွင္သုတာစာရာလကၤာရ(ဇလဂၢ)
လကၤာဒီပေက်ာင္းေဆာင္
သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္
မွတ္ခ်က္
သီတဂူဆရာေတာ္၏ (၆၈) ႏွစ္ၿပည့္ ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ စာေရးသူ၏ ေဆာင္းပါးကို The Voice of Dhamma (ဓမၼအသံ) ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ မွ ၿပန္လည္ တင္ၿပသည္။

No comments:

Post a Comment