" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Sunday, August 21, 2011

ပညာရိပ္သာ

ပညာရိပ္သာေက်ာင္း
(ေလးခ်ိဳး)

ေက်ာင္းရိပ္သာ ပညာတည့္၊

နာမည္မွည့္ ေခၚေစရာ၊

ဒဂုံမွာ အေရွ႕ယြန္း၊၊

ထြန္းတဲ့ ေနရာ။

သာသနာေဝၿဖာေနဆဲ၊

ပညာစုံသင္လို႔၊

စံေပ်ာ္ရႊင္ စာသင္သားတို႔ရယ္၊

နားၾကစၿမဲ။

(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)
၀၃-၀၇-၂၀၁၁
မွတ္ခ်က္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းရွိ
ပညာရိပ္သာေက်ာင္းကို ညႊန္းဆိုပါသည္။

No comments:

Post a Comment