" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Tuesday, September 20, 2011

သံေဝဂ ေတးထပ္(လယ္တီဆရာေတာ္)

တပည့္ ေမာင္ၾသဇာကို ဆုံးမေသာ

သံေဝဂ ေတးထပ္

ငါးအာရုံ ဘင္အစု၊ ခင္မွဳႏွင့္ ေန႔ကုန္၊

နင္ယခု ေမ့ပံုလို၊ ေတြ႔မၾကံဳ စခန္း။

ပါယ္ေလးဝ ေသာကဘံုမွာ၊ ေမ်ာရရုံ ရွိေတာ့ခမန္း။

ေအာက္ဝီစိ ေသာင္းအငူမွာ၊ ေခါင္းမၿပဴ စတမ္း။

နွစ္အရွည္ နစ္မည္လမ္းကိုလ၊ နင္ေမွ်ာ္စမ္း နင့္ကိုယ္။

ေဒသနာ ထင္အလင္းရယ္ႏွင့္၊ နင္အဖ်င္း ပိုထက္သာ ပို။

သည္ေလာဘ စရိုက္အိုကို၊ မလိုက္လို ေရွာင္ပစ္လို႔၊

ေနာင္အသစ္ တကယ္ၿပင္လွ်င္၊ ေကာင္းဖို႔ အစဥ္။

ခြင့္သာခိိုက္မွ မလိုက္ခ်င္လွ်င္၊

အမိုက္နင့္ၿပင္ ရွိေသးေလလိမ့္လား။

ခြင့္သာဆဲကမွ မခဲခ်င္လွ်င္၊

အလြဲ နင့္ၿပင္ ရွိေသးေလလိမ့္လား။

ခြင့္သာတုန္းမွ မရုန္းခ်င္လွ်င္၊

အရံွဳးနင့္ၿပင္ ရွိေသးေလလိမ့္လား။


ေက်းဇူးရွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ၾကီး ေရးသားၿပဳစုေသာ လယ္တီ ဒီပနီဝိေသာဓကမူ ဂမၻီရ ကဗ်ာက်မ္း (ၿမန္မာၿပည္စာအုပ္တိုက္ ရန္ကုန္ သာသနာ ၂၅၃၀၊ ေကာဇာ ၁၃၄၈၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၈၇ ေမလ) က်မ္းမွNo comments:

Post a Comment