" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Tuesday, October 18, 2011

မာနရွင္တို႔၏ ပဲ့ေၾကြသံ

တကယ္ေတာ့ ပုထုဇဥ္ဆိုတာ အမွားမကင္းနိုင္သလို မာနလည္း မကင္းၾကပါ။ ပုထုဇဥ္တိုင္းမာနရွိၾက၏။ သာမန္ပုထုဇဥ္ေတြမဆိုထားနဲ႔၊ မဂ္ဥာဏ္ဖိုလ္ဥာဏ္မရရွိေသးသည့္ ပစၦိမဘဝိက ပါရမီရွင္ မေထရ္ၾကီးမ်ားပင္ မာနအတားအဆီးေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမွာ စခန္းမသြင္ဘဲ ရွိခဲ့ၾကဖူး၏။ ျမတ္ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္အခါက ေပါဌိလ က်မ္းတတ္မေထရ္ၾကီးသည္ ပရိယတ္မာန ခံေနေသာေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶက တုစၦ ေပါဌိလ- အလကားေကာင္ မဂ္ဖိုလ္မနီးအခ်ီးႏွီးေကာင္ ေပါဌိလ ဟု ရင့္သီးေသာ စကားလုံးတို႔ျဖင့္ ဆံုးမေတာ္မူခဲ့ဖူး၏။ ထို႔ေနာက္ ရွင္သာမေဏငယ္ေလး တစ္ပါး၏ ဆံုးမေပးမွဳ သူ၏ ပါရမီဓာတ္ခံႏွင့္ အဆံုးအမနည္းနာခံလိုမွဳေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းရဟႏၱာပင္ ျဖစ္ခဲ့၏။ တစ္ခါတရံ မာန္မာန၏ သေဘာသည္ အလြန္သိမ္ေမြ႕ရကား မာန ဟုပင္ သတိမျပဳမိေသာေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္ျပီး တိုးတက္မွဳလမ္း ပိတ္ပင္ေနသည္လည္း ရွိ၏။ ဥပမာ တစ္ခါက အရွင္အနုရုဒၶါမေထရ္သည္ ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ရရိွေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေလကဓာတ္တစ္ေထာင္ ျမင္နိုင္ၾကည့္ရွဳနိုင္စြမ္းရွိ၏။ သူ၏စိတ္၌ ငါေလာကဓာတ္တစ္ေထာင္ကို ျမင္နိုင္စြမ္းရွိ၏ ဟု အျမဲတမ္းေအာင့္ေမ့ေနေသာေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္ျပီး တရားထူးမရနိုင္တာကို ေတြ႕ရ၏။ အရွင္သာရိပုတၱရာထံ ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားၾကည့္မွ - အနုရုဒၶါ -ငါ့ရွင္ဟာ ငါေလာကဓာတ္တစ္ေထာင္ကို ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ျဖင့္ ျမင္နိုင္စြမ္းရွိတယ္ဟု ထင္ျမင္ေနျခင္းသည္ပင္ သင့္သႏၱာန္မွာ ဥဒၶစၥတရား မသိမသာ မာန္မာနမ်ား ျဖစ္ေနတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ထိုအရာကို ပယ္ေဖ်ာက္ပါဟု ဆံုးမေတာ္မူမွ မဂ္ဖိုလ္တရား ရရွိခဲ့၏။ သာမန္ပုထုဇဥ္တို႔မွာ မာန္မာန၏ တားျမစ္ေႏွာက္ယွက္ပိတ္ပင္မွဳေၾကာင့္ မာနရွင္တို႔၏ ပဲ့ေၾကြသံမ်ား အနမတဂၢပင္။

ေလက၌ ေသယ်ပုဂၢိဳလ္= မိမိထက္ ျမတ္ေသာ အဆင့္အတန္း ျမင့္ေသာ အထက္တန္းလႊာလူမ်ိဳး၊ သဒိသပုဂၢိဳလ္= မိမိႏွင့္ တန္းတူရည္တူလူမ်ိဳး၊ ဟီနပုဂၢိဳလ္= မိမိေအာက္ နိမ့္က်ေသာ လူမ်ိဳးဟု သုံးမ်ိဳးရွိ၏။ တစ္မ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၌ (၁)ေသယ်မာန္= ဂုဏ္ သိရ္ စည္းစိမ္ဥစၥာ ပညာ အဆင့္ စသည္အားျဖင့္ တဖက္ဖက္က သူမ်ားထက္သာ၏ ဟု မွတ္ထင္ျခင္း (၂) သဒိသမာန္= ထို ဂုဏ္သိရ္စသည္တို႔ျဖင့္ -သင္တို႔ႏွင့္ ငါ ဘာထူးသလဲ-ဟု မိမိကိုယ္ကို မွတ္ထင္ျခင္း (၃) ဟီနမာန္= သူတို႔ေအာက္က်ေတာ့ ငါက ဘာမ်ားအေရးစိုက္ရမွာလဲ- စသည္ျဖင့္ မာန္မူျခင္း အားျဖင့္ ၃ မ်ိဳးရွိျပန္၏။ ေလာက၌ လူသားတိုင္း တန္းတူအခြင့္ေရးရွိနိုင္ၾကေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ မာနရွင္မ်ားကို အဆင့္သုံးျဖင့္ သတ္မွတ္ၾက၏။

ထို႔ေၾကာင့္ပုထုဇဥ္လူသားတိုင္းမာနရွိၾက၏။ ပစၥည္းရွိသူက ပစၥည္းမာန၊ ရုပ္ရည္လွပမွဳ ရွိသူက ရုပ္ရည္မာန၊ ပညာရွိသူက ပညာမာန စသည္ျဖင့္ တစ္မ်ိဳးစီရွိတတ္ၾက၏။ ဂုဏ္ဓန ေငြေၾကး ရုပ္ရည္စသည္ မၾကြယ္ဝ မရွိေစကာမူ မည္မွ်ပင္ခ်ိဳ႕တဲ့သည္ျဖစ္ပါေစ ပုထုဇဥ္ လူသားတိုင္းတြင္ မခံခ်င္ေသာ မာန္မာနေတာ့ ရွိတတ္ၾက၏။ ပုံမွန္အားျဖင့္ လူသားတို႔သည္ မိမိညံ့သည္ဟု အေျပာမခံခ်င္ေသာ မာန္မာန ရွိတတ္ၾက၏။ မိမိကို မင္း မစြမ္းပါဘူး မတတ္ပါဘူး မသိနားလည္းပါဘူး ဟု အေျပာမခံလိုတတ္ၾကေပ။ တခ်ိဳ႕က ထိုမာန္မာနမ်ိဳးကို ေယာက်ာၤးပီသေသာသေဘာ ေယာက်ာၤးအမ်ားအျပား၏ ဘဝကို အထြဋ္အထိပ္သို႔ေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔ေပးေသာ မာနဟု သေဘာထားၾက၏။ ေယာက်ာၤးမာန္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ ဘဝေတြကိုလည္း ယင္းမာန္မာနမ်ိဳးက ျမွင့္တင္ေပးခဲ့၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္ကို ျမွင့္တင္ေပးလိုပါလွ်င္ သူလုပ္သင့္ေသာအလုပ္ကို ခ်ျပ၍ -မင္း မလုပ္နိုင္ပါဘူးကြာ- ဟု သာ ေျပာခ်လိုက္ပါ ဟု Rosss Dangle က Human Achievement ေဆာင္းပါးမွာ ေရးသားခဲ့ဖူး၏။

ပိဋက စာေပ၌လည္း ယာထာဝမာန္= သူ႕အဆင့္တန္းလိုက္ ထားရွိသည့္မာန္ ႏွင့္ အယာထာဝမာန္= မိမိမွာ တကယ္ဂုဏ္ သိကၡာ စသည္ မရွိဘဲ အေျခာက္တိုက္ မာန္မာန ဟု ေတြ႔ရ၏။ တရားသေဘာအရ မည္ကဲ့သို႔ေသာမာန္မာနမွ မေကာင္းေသာ္လည္း သူတစ္ပါးတို႔၏ ႏွိမ့္ခ်မွဳ၊ ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုမွဳ၊ ေခါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္ထုတ္မွဳ စသည္တို႔ေၾကာင့္ အမွန္တရားကို ေရွ႕ရွ႕လွ်က္ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္လိုစိတ္မ်ားျဖင့္ မာန္တင္းထားရသည့္အခါမ်ိဳးမွာေတာ့ ယာထာဝမာန္= ရွိသင့္ရွိထုိက္ ထားသင့္ထားထိုက္သည့္ မာန္မာန မ်ိဳးေတာ့ ရွိဖို႔လိုအပ္၏။ ထုိယာထာဝမာန္မ်ိဳးကို အရဟတၱမဂ္ျဖင့္သာလွ်င္ ပယ္သတ္နိုင္တာျဖစ္၏။ သာမာန္ ပုထုဇဥ္ ေသာတာပန္ သကဒါဂန္ အနာဂန္တို႔ပင္ မပယ္နိုင္ေသးေခ်။

ျမတ္ဗုဒၶကေတာ့ ေလာကမွာ ဘယ္အရာမွ မျမဲဘူး၊ ကိုယ္မပိုင္ဖူး၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡခ်ည္းပဲ၊ ျဖစ္ျပီးရင္ ပ်က္မွာ မုခ်ဧကန္မလြဲ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏ ခရစ္ေတာ္သည္လည္း -ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာဆိုတာလည္း တစ္ေန႔က်ေတာ့ ေျမၾကီးထဲ ေပ်ာ္ဝင္သြားရစျမဲပါတဲ့၊ (ေျမမွဳန္႔က ျဖစ္လာတဲ့ သတၱဝါေတြ ေျမမွဳန္႔ဘဝပဲ ျပန္ေရာက္ၾကရတယ္တဲ့) စသည္ျဖင့္ ေျပာခဲ့ဖူးသည္ကို ဖတ္ဖူးပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မဟာဥာဏ္ၾကီးရွင္မ်ားက မာနရွင္တို႔၏ ပဲ့ေၾကြသံ အနိစၥသေဘာမျမဲ နိဂုံးမလွပုံတို႔ကို ေကာင္းေကာင္းၾကီးသိျမင္ၾကေလရဲ႕။ အထက္မွာ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း လူသားတို႔သည္ မိုးမျမင္ေလမျမင္ ဘဝင္ေလဟပ္၍ ေျခဖ်ားေထာက္ၾကတတ္ၾက၏။ ရာထူး ဂုဏ္သိရ္ စည္းစိမ္ဥစၥာ ပညာဂုဏ္ စသည္ ေမာက္တတ္ၾက၏။ ေမာက္စရာမရွိသည့္အဆံုး ငါဘယ္ေန႔ ဘယ္ရက္မွာ ေမြးလို႔ဆိုျပီး မေတာ္တဆတိုက္ဆိုင္မွဳေလးေတြေၾကာင့္ ၾကံၾကံဖန္ဖန္ ဇာတာဂုဏ္ေပါက္တတ္ၾကျပန္ေသး၏။

စည္းစိမ္ၾကြယ္ဝမွဳ တန္ခိုးအာဏာ ပါဝါၾကီးမွဳ ရုပ္ေခ်ာအသံေကာင္း ပညာတတ္မွဳ စသည္တို႔ေၾကာင့္ မတူမတန္ အဖက္မလုပ္ခ်င္တတ္ၾကသည့္ မိုးေပၚက် ေရႊကိုယ္ဟန္တို႔၏ လူတန္းစားခြဲျခားမွဳမ်ား၏ ရလာဒ္ကေတာ့ လူတို႔၏ေအာ္ေၾကာ့လန္ ခ်ဥ္ဖတ္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ရျပန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊက်င္ဆရာေတာ္ၾကီးက "စာမတတ္သူ၊ အေခါက္ထူ၊ လူထဲရွင္ထဲ အသုံးမၾက၊ စာတတ္ျပန္လွ်င္၊ စိတ္ၾကီးဝင္၊ လူျမင္တိုင္းက၊ ေအာ့ခ်င္ၾက၊ သို႔မျဖစ္ေအာင္၊ သတိေဆာင္ အေမာင္ခဲပါမွ၊" ဟု ဆုံးမခဲ့ဖူးသည္။ လယ္တီဆရာေတာ္ၾကီးကလည္း -တစ္ပိုင္းေၾကာင္၊ က်က္စာရရံုႏွင့္၊ ခက္ပါလွသေဘာဥာဏ္၊ ထက္မာန အေျပာသန္တယ္၊ ေဒါသမာန္ထူပြား၊ ဟုလည္းေကာင္း၊ ပိဋကအစြယ္ေထာင္လွ်င္၊ အပါယ္ေဘာင္ ဆင္းရလိမ့္ေလး၊ ဟုလည္းေကာင္း ဆံုးမေတာ္မူခဲ့သည္။

ဟိေတာပေဒသက်မ္း၌လည္း မာနံ ပရာဘဝေတာ မုခံ။ မာနတရားသည္ ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္းပင္ ျဖစ္၏ ဟု ဆိုထား၏။ မိုးထိေအာင္ ေလွကားေထာင္၊ ေကာင္ကင္ျပာထဲ၊ အေတာင္မဲ့ပ်ံသန္း၊ အရွိန္ကုန္ေတာ့လည္း လင္းတက် က်ရသည္မ်ားလွသည္။ သမိုင္းေခတ္တစ္ေလွ်ာက္ ကမၻာ့ဇာတ္ခံုၾကီးေပၚမွာ အၾကိမ္ေပါင္းမနည္းလွ ေထာင္ေသာင္းမက ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳး မေရတြက္နိုင္ေအာင္ ၾကံဳခဲ့ၾကရေပသည္။ ၾကံဳေနဆဲ၊ ၾကံဳေတြ႕ၾကရေပဦးမည္။ သဘာဝဓမၼရွဳ႕ေဒါင့္မွၾကည့္လွ်င္ ထိုအရာမ်ား ဘာမွသိပ္မထူးဆန္းလွေပ။ မိုးပ်ံငွက္တစ္ေကာင္ အေတာင္ပံေညာင္းေတာ့ ေျမေပၚမွာပဲ ဇာတ္သိမ္းရသလို၊ မာနရွင္မ်ားလည္း ထိုကဲ့သို႔ ကံဇာတာ ညွိဳးရွာေခ်က ပဲ့ေၾကြဇာတ္သိမ္းတတ္သည္။ တစ္ကယ္လည္း ဤေလာကမွာ မာနတရား၏ ဖိစီးႏွိပစက္ခံရသူမွန္သမွ်သည္ ပဲ့ေၾကြသံ က်ဆံုးမွဳႏွင့္ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ေနၾကသူေတြသာျဖစ္ၾက၏။

အဂၤလိပ္စာေရးဆရာ ဂၽြန္ရပ္စ္ကင္က -မာနတရားသည္ ၾကီးမားသည့္ အမွားအားလံုး၏ ေအာက္ေျခ၌ ရွိ၏- ဟုလည္းေကာင္း၊ ဒတ္ခ်္လူမ်ိဳး အေတြးေခၚပညာရွင္ ဘနဲဒစ္ စပိုင္နိုဇာကလည္း - အလြန္အကၽြံ မာနထားျခင္းသည္ မိမိကိုယ္ကို အလြန္အကၽြံ မသိနားမလည္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ ဟုလည္းေကာင္း ေရးသားခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိသူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသား ထိခုိက္နစ္နာေစေသာ အေျခာက္တိုက္မာန္မာနမ်ားကို ခဝါခ်နိုင္မွ ေတာ္လွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ေမတၱာျဖင့္

ေမ့သားလွ-(ဇလဂၢ)

၁၃၇၃ ခု သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္ အဂၤါေန႔

၁၈-၁၀-၂၀၁၁
No comments:

Post a Comment