" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Sunday, October 30, 2011

နီတိမ်ားက ေျပာေသာ မီွရာေကာင္း

(ဘုရားေတာင္မွ အမွီရွိမွ ပြင့္သည္)

ေဂါတမဗုဒၶသည္ ေဗာဓိပင္ကို အမွီျပဳ၍ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ေနာင္ပြင့္ေတာ္မူမည့္ အရိေမေတၱယ် ဘုရားရွင္လည္း ကံ့ေကာ္ပင္ကုိ ေဗာဓိပင္သဖြယ္ အမွီျပဳ၍ ဘုရားျဖစ္ေပလိမ့္ဦးမည္။ လူသားတို႔သည္ ဥပနိႆ အမွီသဟဲ ရမွ ၾကီးပြားခ်မ္းသာနိုင္သည္။ သာမန္လူသားမဆိုထားဘိ "ဘုရားရွင္တို႔ေသာ္မွ အမွီရွိမွ ပြင့္ေတာ္မူရသည္" ဟု ေရွးပညာရွိတို႔က မိန္႔ဆိုေတာ္မူၾကသည္။

မဟာရဟ နီတိ ၌ အမွီသဟဲ အေရးၾကီးပုံကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြင့္ဆိုထားေလသည္။

ဂုဏီ သဗၺညုတုေလ်ာပိ၊ သီဒေတေကာ အနိႆေယာ၊

အနဂၣမပိ မဏိကံ၊ ေဟမံ နိႆာယ ေသာဘတိ။(မဟာရဟနီတိ)။

ဆိုလိုသည္မွာ- ေလာက၌ ဘုရားေလာက္နီးပါး ေတာ္သူ စြမ္းသူျဖစ္ပါေစ အမွီသဟဲမရွိ အားကုိးအားထားစရာမရွိ တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္မူ နစ္ပြန္းပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္နိုင္၏။ ဥပမာ အဖိုးမျဖတ္နိုင္ေလာက္ေအာင္ တန္ဘိုးၾကီးေသာ ပတၱျမားရတနာသည္ ေရႊကိုအမွီျပဳ၍ ေရႊပါမွ တင့္တယ္ေပသည္။ ပတၱျမားရတနာခ်ည္း သက္သက္ပဲထားျပီး ေရႊကိုအေဖာ္ အမွီသဟဲမျပဳပါက ေရႊမကြပ္ပါလွ်င္ သိပ္ျပီးအသုံးဝင္လွသည့္ ရတနာပစၥည္း ျဖစ္မလာနိုင္။ ေရႊကြပ္လိုက္ပါမွ ယင္းအဖိုးတန္ပတၱျမားၾကီးသည္ ပတၱျမားလက္စြပ္ ပတၱျမားနားကပ္ ပတၱျမားနားေဋာင္း ပတၱျမားလက္ေကာက္ စသည္ျဖစ္လာျပီး ပိုမိုအသုံးဝင္ တန္ဘိုးၾကီးပစၥည္းျဖစ္ကာ တင့္တင့္တယ္တယ္ ထည္ထည္ဝါဝါ လွလွပပ ျဖစ္လာေပသည္။

တနည္းဆိုရေသာ္ ပတၱျမားစစ္ပတၱျမားမွန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာက္ေသြးသမားေကာင္းတည္းဟူေသာ အမွီရပါမွ ပိုမိုေတာက္ေျပာင္လာနိုင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေရႊက်င္ဆရာေတာ္ၾကီးက ေက်ာက္ေသြးသမားဥပမာျဖင့္ တပည့္တို႔အား ဆံုးမေတာ္မူခဲ့သည္။ "တြင္းထြက္ပတၱျမားစစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာက္ေသြးသမားက အကာကုန္ေအာင္ေသြးေသာ္မွ အေရာင္ထြက္၍ တန္ဘိုးရွိသည္၊ ပတၱျမားစစ္ႏွင့္တူေသာငါ့တပည့္တို႔သည္ ဥာဏ္ပညာ ဗဟုသုတရွိၾကေသာ္လည္း မာန္မာနတည္းဟူေသာ အကာကင္းမွ တန္ဘိုးရွိၾကမည္ျဖစ္၍ ေက်ာက္ေသြးသမားႏွင့္တူေသာ ဆံုးမတတ္ေသာ မွီရာ ဆရာသမားေကာင္းတို႔ကို ဆည္းကပ္မွီဝဲၾကရမည္။

လူတစ္ေယာက္ေအာင္ျမင္မွဳရသည္ဆိုရာ၌လည္း ယင္းေအာင္ျမင္မွဳ၏ေနာက္ကြယ္မွာ မွီရာေကာင္း အေထာက္ပံ့ေကာင္းေတြမရွိဘဲ မျဖစ္နိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္လူတစ္ေယာက္၏ ေအာင္ျမင္မွဳမွာ ထိုသူဘယ္ေလာက္အစြမ္းထက္တယ္၊ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္း ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာေတြထက္ သူ႔ကို ဘယ္သူေတြက ဝိုင္းဝန္းကူညီပံ့ပိုးေပးေနၾကတယ္ ဆိုတဲ့ အေပၚမွာလည္း မူတည္ပါေသးတယ္တဲ့၊ အဲဒါေတြကို လူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေမ့ထားမိတဲ့အခ်က္ပါဘဲ။ အင္ဒရူးကာနက္ဂ်ီကို သူ႔ေအာင္ျမင္မွဳရဲ႕ လွိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြက ဘာလဲလို႔ေမးတဲ့အခါ သူေျပာတာက "ေအာင္ျမင္တယ္ဆို ကၽြန္ေတာ့ပတ္ပတ္လည္မွာ ကၽြန္ေတာ္ထက္ ေတာ္တဲ့လူေတြနဲ႔ ဝိုင္းရံထားတာကိုးဗ်"တဲ့။

ထို႔ျပင္ နီတိမွာ ဆက္လက္ဆိုထားသည္ကို ဆက္ရလွ်င္

အသဟာေယာ သမေတၳာပိ၊ ေတဇသီ ကိ ံ ကရိႆတိ၊

နိဝါတ သ႑ိေတာ အဂၢိ၊ သယေမဝ ဝူပသမၼတိ၊(နီတိ)။

မီးသည္ပင္ ေလတည္းဟူေသာ အေဖာ္သဟဲအမီွရွိမွ ေတာက္ေလာင္နိုင္၏၊ ေလအေဖာ္မရွိလွ်င္ အလိုလိုျငိမ္းသြားနိုင္သကဲ့သို႔ တစ္ေယာက္တည္း လူစြမ္းေကာင္း လုပ္လို႔မရ၊ တန္ခိုးအာဏာပါဝါ အစြမ္းသတၱိမည္မွ်ပင္ ၾကီးခ်င္ၾကီး ရွိခ်င္ရွိပါေစ အေဖာ္မရွိ တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္လွ်င္ မည္သည့္ကိစၥကိုမွ် ျပီးစီးေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္နိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္။

တစ္ခ်ိဳ႕က ဆိုၾကပါေသးသည္။ "ဒို႔က ႏြယ္လိုသူမ်ားမွီျပီး တက္လာတာမဟုတ္၊ ကိုယ္ထူးကိုယ္ခၽြန္နဲ႔တက္လာတာ" ဟု ဆိုၾကသည္။ ဤစကားကေတာ့ ကပ္ဖားရပ္ဖား မွီခ်ဴစားကာ ၾကီးပြားေနသည့္ သူမ်ားကို ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးသမားမ်ားက သြယ္ဝိုက္ေျပာသည့္စကားလည္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ယင္းကိုယ့္ထူးကိုယ္ခၽြန္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးသမားမ်ားသည္ပင္ တနည္းနည္းျဖင့္ မွီရာေကာင္းရမွ ေအာင္ျမင္နိုင္သည္၊ ၾကီးပြားနိုင္တာျဖစ္ပါသည္။

မဟႏၱံ နိႆာယ ကတြာ၊ ခုေဒၵါပီတိ မဟာ ဘေဝ၊

ေဟမပဗၺတ မာပဇၨ၊ ေသာဝဏၰာ ကိရ ပကၡိေနာ။(နီတိ)။

တန္ခိုးရွိန္ဝါ ၾကီးမားသူကို အမွီရ၍ လက္ေအာက္ငယ္သားသည္လည္း တန္ခိုးရွိန္ဝါ ၾကီးသူျဖစ္လာနိုင္၏။ ေနရုမည္ေသာ ေရႊေတာင္ကို ေရာက္လွ်င္ ေက်းငွက္တို႔သည္ ေရႊအဆင္းရွိလာၾကကုန္သတဲ့။ ထို႔ေၾကာင့္ျမန္မာစကားပံု၌ အရွင္ေမြးေတာ့ ေန႔ခ်င္းၾကီး၊ ေရႊပင္နားေတာ့ ေရႊေက်း၊ ဟုပင္ဆိုထားသည္မဟုတ္ပါေလာ။

ကိုးကြယ္အားထားရာ သာသနာသည္ပင္ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္မ်ားကို အမွီရပါမွ ပိုမိုေတာက္ေျပာင္ထြန္းလင္းနိုင္သည္။ "သာသနံ နာမ ရာဇာပဓာနံ"ံ(သာသနာဆိုတာ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဘုရင္မင္းတို႔ရဲ႕ ခ်ီးျမွင့္ေထာက္ပံ့မွဳက႑ဟာ အေရးၾကီးတယ္ ပဓာနအဓိကၾကတယ္။) ထို႔ေၾကာင့္ပင္ "သာသနာကို ရာဇာကူပင့္ ျမင့္ထက္ျမင့္၏။" ဟုဆိုထားေပသည္။ (Sasana could be developed with the support of good and righteous king) ။

လူသားအားလံုးသည္ ကိုင္းကၽြန္းမွီ ကၽြန္းကိုင္းမွီဆိုသလို အျပန္အလွန္ မွီခိုေနၾကရပါသည္။ ဆရာကလည္း တပည့္မွီရသလို တပည့္ကလည္း ဆရာကိုမွီရပါသည္။ ဆရာဒကာတို႔သည္လည္း အျပန္အလွန္မွီေနၾကရပါသည္။ "ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ဆရာဒကာ ႏွစ္ျဖာပါမွ သာယာျဖိဳးေဖာက္ လြန္ထြန္းေတာက္လိမ့္။" ဆိုသည့္အတိုင္း ဆရာဒကာ ဟန္ခ်က္ညီစြာ သာသနာေတာ္ကို ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔လိုပါသည္။

သာသနာမွာ မွီရာေကာင္းဆိုတာကေတာ့ ကလ်ာဏမိတၱအစစ္ကိုပဲ ဆိုခ်င္ပါသည္။ တစ္ေန႔ေသာအခါ အရွင္အာနႏၵာသည္ ေန႔လည္တစ္ပါးတည္း ေအးေအးလူလူ ကိန္းေအာင္းစဥ္ အေတြးေလးတစ္ခု ဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ယင္းသူ႔အေတြးေလးကို ျမတ္ဗုဒၶအား ေလွ်ာက္ထားၾကည့္ခဲ့ပါသည္။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း ဆရာသမားေကာင္း ေပါင္းမိျခင္းဟာ သာသနာအတြက္ ခရီးတဝက္ေရာက္တယ္တဲ့။

ျမတ္ဗုဒၶက အရွင္အာနႏၵာ၏ ဤအဆိုကို ႏွစ္ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ကန္႔ကြက္ေတာ္မူခဲ့ျပီး "မာေဟဝံ အာနႏၵ၊ မာေဟဝံ အာနႏၵ၊ သကလေမဝ ဟိတံ အာနႏၵ ျဗဟၼစရိယံ ယဒိဒံ ကလ်ာဏမိတၱတာ"၊ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း မွီရာေကာင္းဆိုတာ သာသနာအတြက္ ခရီးတဝက္မက ခရီးဆံုးေတာင္ ေရာင္နိုင္နိုင္တယ္ အာနႏၵာ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းအမွီျပဳျပီး အိုနာေသေရး ဒုကၡေဘးအားလုံုးတို႔မွ လြတ္ေျမာက္နိုင္သည္ အာနႏၵာ။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘဝသံသရာ ၾကီးပြားတိုးတက္ေရးသာမက သံသရာလြတ္လမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းၾကကုန္ေသာ မိမိတို႔တစ္ေတြသည္ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္း မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း မွီရာေကာင္း အခြင့္အခါေကာင္းမ်ား လက္လြတ္မဆံုးရွဳံရေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္နိုင္ၾကပါေစ ဟု ဆႏၵျပဳရင္း။

ေမတၱာျဖင့္

ေမ့သားလွ(ဇလဂၢ)

၁၃၇၃ ခု တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၄ ရက္

၃၁-၁၀-၂၀၁၁ တနလၤာေန႔

1 comment:

  1. အမွီမရွိပါလွ်င္ျဖင့္ ဘုရားမပြင့္ေကာင္းပါသေလာ
    ထိုအမွီ၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ဘုရားပြင့္ရျခင္းမွန္ပါ၏ေလာ
    ဘုရားေတာင္အမွီရွိမွပြင့္သည္ဟူေသာ အယူသည္ ဗုဒၶ၏အယူဝါဒတြင္ ပါဝင္ေနပါ၏ေလာ သိလိုေသာ ေမးခြန္းကို ရွင္းေသာစိတ္ျဖင့္သာေျဖၾကားေပးပါရန္ ေလးျမတ္႐ိုေသစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္

    ReplyDelete