" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Sunday, October 16, 2011

ပညာအေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း

ပညာဟုဆိုရာဝယ္ အသိပညာ အတတ္ပညာ အားလုံးသည္ ပညာ၏နယ္ပယ္ပင္ျဖစ္၏။ ေလာကီ ေလာကုတၱရာပညာ နယ္ပယ္သည္ အလြန္က်ယ္ဝန္းလွ၏။ မိမိ၏ မေျပာပေလာက္ဖြယ္ အနည္းငယ္မွ်ေလာက္ေသာ အသိဥာဏ္ေလးျဖင့္ ပညာအေၾကာင္းျပည့္စုံစြာ မတင္ျပနိုင္ပါ။ ပညာအေၾကာင္းတေစ့တေစာင္းပင္တင္ျပရုံသာျဖစ္ပါ၏။ တင္ျပသည္ဆိုသည္မွာလည္း ဗုဒၶစာေပႏွင့္ ပညာရွိၾကီးမ်ား၏ အဆံုးအမမ်ားကို အေျခခံတင္ျပခ်င္ပါ၏။ ဘဝမွာ ေလာကီေလာကုတၱရာပညာ၏ တန္ဘိုးရွိပုံ၊ အသုံးဝင္ပုံ၊ လိုအပ္လွပုံတို႔ကို ကမၻာေလာက၌ ပညာရွင္ အသီးသီးတိို႔က အဆိုအမိန္႔ ေျမာက္မ်ားစြာ တင္ျပေျပာဆိုခဲ့ၾကမည္သာတည္း။

ဗုဒၶစာေပ၌လည္း ပညာသည္ လူသားတို႔၏ အျမင့္ျမတ္ဆံုးရတနာ(ပညာ နရာနံ ရတနံ)၊ လူသားတို႔၏ မ်က္လုံးသည္ ပညာ(ပညာစကၡဳ)၊ ပညာသမာ အာဘာ နတၳိ-ပညာႏွင့္တူေသာအလင္းေရာင္သည္ ေလာက၌ မရွိ၊ ပညာ ဇီဝိတ မာဟု ေသဌံ- ေလာကမွာ ပညာျဖင့္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ရျခင္းသည္ အျမတ္ဆုံး၊ ေလာေက ပညာယ အတၳေတၳာ၊ ပရေတၳာစ သမိဇၥ်တိ၊ လူ႔ဘုံဌာန၊ ဤေလာက၌၊ အတၱပရာ က်ိဳးႏွစ္ျဖာကို၊ ပညာကသာ၊ ျပီးေစရာ၏။ လူသားတို႔၏ ဘဝတန္ဘိုးသည္ပညာ၊ဘဝအထြဋ္ထိပ္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းသည္ ပညာ၊ ဘဝပန္းတိုင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးေသာတရားသည္ ပညာ၊ နိဗၺာန္တ့ခါးဖြင့္ဖို႔ရန္ ေသာ့ခ်က္သည္ ပညာ စသည္ျဖင့္ ေတြ႔ရွိနိုင္ေပသည္။

ထို႔ျပင္ပညာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာစကား ျမန္မာအလကၤာ အဆုံးအမ အဆိုအမိန္႔မ်ားစြာ ရွိေသး၏။ ပညာေရႊအိုးလူမခိုး၊ ပညာရဲရင့္ ပြဲလယ္တင့္၊ ပညာမရွိ သူ၏ ဝန္ထမ္း၊ ဟုလည္းေကာင္း၊ ပညာရွာ ပမာ သူဖံုးစား ဟုလည္းေကာင္း၊ ပညာမတတ္ပါက ေလာကမွာ လူျဖစ္ရွံဳးကာ မ်က္ကန္းပမာ လူ႔ေပါက္ပင္ျဖစ္တတ္ပုံကို - "မရွိပညာ၊ ဤလူ႔ရြာ၌၊ က်မ္းစာနီတိ၊ တတ္မသိက၊ မ်က္စိစုံကန္း၊ လူျဖစ္ဆန္းမွ်၊ ေပါက္ပန္းပမာ မွတ္ဖို႔ရာ၏" (မဃေဒဝ) ၌ မန္လည္ဆရာေတာ္ၾကီးက ဆိုထားပါသည္။ ဆက္လက္ျပီး မဃေဒဝမွာ ပင္ ပညာမရွိပါလွ်င္ ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ ေဝးကြာရွားပါးတတ္ပုံကို ဆိုထားျပန္၏။ - "မပြားသုတ၊ မရေကာင္းမွဳ၊ မစုဥစၥာ၊ ႏြားပမာလွ်င္၊ ပညာနည္းပါး၊ ခ်မ္းသာရွား၏။" ပညာ၏တန္ဘိုးကိုလည္း မဃေဒဝ၌ဆိုထားျပန္ေသး၏။ - "ပညာျပည့္ဝ၊ ႏွလုံးလွေသာ္၊ ကိစၥၾကီးငယ္၊ ေဆာက္သဖြယ္လွ်င္၊ က်ဥ္းက်ယ္ထြင္းေဖာက္၊ ျဖတ္ေတာက္လိုရာ၊ ျပီးနိင္စြာ၏။"(မဃေဒဝလကၤာ)။ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းထံ ရိုက်ိဳးႏြံစြာ ပညာသင္သင့္ပုံကိုလည္း - "ပညာရွိထံ၊ ရိုက်ိဳးႏြံ၍၊ နည္းခံသင္မွ၊ ပညာရ၏။" -ဆိုထားပါသည္။

ကထံသု လဘေတ ပညံ- ပညာကို အဘယ္ပုံ အဘယ္နည္းျဖင့္ ရနိုင္ပါသနည္း ဟူေသာ အာဠာဝက ဘီလူး၏အေမးပုစၦာကို - သုႆုသံ လဘေတ ပညံ= ေကာင္းစြာ သင္ယူျခင္း၊ ဆရာသမားမ်ားက သင္ၾကားေပးသည္ကို ေကာင္းစြာမွတ္သား နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ ပညာကို ရနိုင္ပါသည္ဟု ျမတ္ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ကလည္း ေျဖၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ သုႆုသံ လဘေတ ပညံ ဟူေသာေဒသနာေတာ္ကို ထပ္ဆင့္ ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ပါက သဒၶါဇာေတာ ဥပသကၤမတိ= သဒၶါတရားရွိမွ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းတို႔ထံ ပညာသင္ဖို႔ ခ်ဥ္းကပ္နိုင္မည္ျဖစ္၏။ ဥပသကၤမေႏၱာ ပယိရုပါသတိ= ဆရာေကာင္းသမားေကာင္းထံ ခ်ဥ္းကပ္မိမွ ထိုဆရာေကာင္းသမားေကာင္းမ်ားကို လုပ္ေကၽြးျပဳစုခြင့္ရနိုင္၏။ ခ်ဥ္းကပ္နိုင္ လုပ္ေကၽြးျပဳစုခြင့္ရလွ်င္ ဆရာေကာင္းသမားေကာင္း ေျပာေဟာ သင္ျပ ဆိုဆံုးမကို နားေထာင္ခြင့္ သင္ယူေလ့လာခြင့္ရ၏။ သို႔မွသာ ပညာအရည္အခ်င္း ဆင့္ကဲတိုးတက္လာမည္ျဖစ္၏။

ရွင္မဟာရဌသာရကေတာ့ "အဌာရသ၊ သိပၸေက်းဇူး၊ အထူးထူးကို၊ ဆည္းပူးေဖြရွာ၊ သင္အပ္ရာ၏။" ဟုလည္းေကာင္း၊ စာသင္သား ဆံုးမစာ၌ ရွင္မဟာရဌသာရကပင္ ပညာသင္ပံုႏွင့္ စပ္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း“သုစိပုဘာ၊ဝိလိသိဓာ” ၊ အကၡရာစြဲသုံး၊ ဤရွစ္လုံးကို၊ သီကုံးပန္းသြင္၊ ေန႔တိုင္းဆင္ေလာ့၊ စာသင္ပ်ိဳနဳ၊ အေၿခၿပဳတို႔၊ ဥဇုဘူတ၊ လံု႔လၿပင္းစြာ၊ သူ႔ထက္ငါဟု၊ ႏွတ္မွာရြရြ၊ ၾကိဳးပမ္းကလ်ွင္၊ သိပၸေက်းဇူး၊ အထူးသိၿမင္၊ ပညာရွင္ဟု၊" - တိုက္တြန္းထားပါေသးသည္။

(၁)သုေဏယ်=နာၾကားရာ၏။(၂)စိေႏၱယ်=ၾကံစည္ရာ၏။(၃)ပုေစၦယ်=ေမးၿမန္းရာ၏။(၄)ဘာေသယ်=ေၿပာဆိုရာ၏။(၅)ဝိစာေရယ်=စူးစမ္းဆင္ၿခင္ရာ၏။(၆)လိေခယ်=ေရးမွတ္ရာ။(၇)သိေကၡယ်=ေလ့က်င့္(သင္ၾကား)ရာ၏။(၈) ဓာေရယ် = ႏွဳတ္ငုံေဆာင္ရာ၏။

စဥ့္ပါဆရာေတာ္(ၿမန္မာ၁၁၀၆-….) မူကြဲ (၁၁၄၀-၁၂၁၀ ေအာက္ပါအတိုင္း ဓမၼနီတိခ်ဳိး မ်ားျဖင့္ဆံုးမထားျပန္ေသး၏

၁။ က်င့္မူရာမူခပ္ပ်င္းႏွင့္၊ သြတ္ဖ်င္းလူယုတ္ေတ။ တတ္ပညာဇာတတ္ပါအံ့၊ မ်ားမွတ္ၾကေလ။ ။အတတ္ကိုမရွာေဖြလ်ွင္၊ ဥစၥာေတြရေရး။ ။ဘယ္ႏွယ္ ၾကံဖန္ေျမာက္ပမယ္၊ မိုးေလာက္ကြာေဝး။

၂။ ပညာကိုဘယ္လူဆိုးတို႔ ယူခိုးလို႔ပါပမယ္။ ။အတတ္ကယ္ အလိမၼာႏွင့္၊ ဥစၥာဘယ္တူၾကလိမ့္၊ ေလာကလူဝယ္။ ။သိၾကားျမင္လုံေလာက္က၊ မ်က္ေမွာက္ကယ္သည္ကိုယ္ဝယ္၊ ရလြယ္၏ ခင္ပြန္း။ တမလြန္ေနာင္ခါေကာင့္၊ ျမဳိက္ခ်မ္းသာပုိမုိျမင့္၊ ကဲဆင့္ေတာက္ထြန္း။

၃။ သိပညာျဖစ္ပြားေအာင္၊ခ်စ္သားတုိ့သင္ၾကပါ။ ။မိဘဆရာတို႔၊ ဖန္ခါခါတပည့္သားကို၊ ေထာင္နားဆန္မျငင္းေအာင္၊ သြင္းၾကေပရာ။ ။ေလွေလွာ္ေလွခတ္ႏွင့္၊ အတတ္ကယ္မဲ့သူမွာ၊ ဝန္ထမ္းသာျဖစ္ျမဲ။ ။ပညာရွင္ျဖစ္ေပက၊ လူ႕ေျပ(ေျမ)မွာ ပူေဇာ္လို႕၊ ဇမၺဴေပၚဂုဏ္ထင္ပလိမ့္မယ္၊ မိုးလထက္ကဲ။

ထို႔ျပင္ အသိပညာကင္းမဲ့သူကို ႏြားႏွင့္ခိုင္းႏွိဳင္းထားပံုကိုလည္း - "ေမထုန္မွီ အိပ္စားလို႔၊ ေယာက်ာၤးႏွင့္ႏြားမွာ၊ ျပည့္စုံကုန္လံု ရွိပါ၏။ အသိပညာတတ္တစ္ပါး၊ ႏြားထက္ပိုသာ၊ အသိပညာခ်ိဳ႕ရွာေခ်က၊ လူမိုက္ေခါင္၊ ထိုေယာက်ာၤးကို၊ ႏြားဟုဆိုရ၊" ဟု မိမိတို႔ ငယ္စဥ္အခါ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းသင္ ပညာေရးမွာ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပညာႏွင့္စပ္သည့္ အဆံုးမမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရပါသည္။

ေရႊေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးပညာ(ၿမန္မာ ၁၁၄၀-၁၂၀၀) ကလည္း" ‘ေလာကလူတြင္”၊ လမ္းသိုိ႕ထင္သည္၊ ဂုဏ္အင္ပညာ၊ မရွိရွာက၊ ေစပါလက္သုတ္၊ လြန္ညံံ့ယုတ္သား၊ မွိတ္တုတ္မီးခဲ၊ မေျပာင္ရဲသုိ႕၊ ဖန္လဲေခါက္ေခါက္၊ သူ၏ေနာက္ဝယ္၊ ေခြ်းေပါက္က်ယုိ၊ ဖတ္ဖတ္စိုမွ်၊ သက္ဖိုပန္းပင္၊ မရႊင္ေျပာင္းႏြမ္း၊ တသမ္းသမး္ႏွင့္၊ ဝန္ထမ္းေလွခတ္၊ ျဖစ္တို႕တတ္ရွင့္၊ တမွတ္မယြင္း၊ ပညာကင္းက၊ ေရႊဟသၤာလယ္၊ ဗ်ိဳင္းသဖြယ္လ်ွင္၊ ပဲြလယ္မတ္လတ္၊ မေလ်ွာက္မတ္ရွင့္၊ ျမဝတ္ဆံရည္၊ သို့ျဖစ္သည္္ေၾကာင့္၊ အရွည္အတို၊ တတ္ထိုထိုဝယ္၊ ေကာ္က်ဳိေသာလား၊ မႈန္႕မႈန္႕တြားေအာင္၊ ၾကဳိးစားမပ်င္း၊ သင္မွတ္ျခင္းျဖင့္၊ ရွင္းလင္းေသခ်ာ၊ အရာရာကို၊ “လိုခါစမ္းတိုင္း ရေစမင္း”။ ဟု မာေတာဝါဒ ဆုံးမစာဆံုးမေတာ္မူခဲ့သည္။

ရဟန္းရွင္လူ ပညာရွိၾကီးမ်ားက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာေတာ္ရုံသာမက စာရိတၱေကာင္းမြန္ေအာင္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးဆံုးမခဲ့ၾကေပသည္။ --"ေမာင္ ေက်ာင္းသား၊ အတတ္သင္ပါ၊ လိမၼာေဖာ္ေရႊ၊ စိတ္ေနျဖဴစြ၊ မာနခ်လ်က္၊ ျမန္မာ့အက်ိဳး၊ တိုးၾကီးတိုးေအာင္၊ သည္(သယ္)ပိုးေန႔ည၊ ၾကိဳးပါၾက" ဟုလည္း ဆံုးမၾကသည္။

(သ်ွင္မဟာရဌသာရ(ၿမန္မာ-၈၃၀-၈၉၂) ဂမၻီသာရဆုံုးမစာ၌လည္း- “အဌာရသ”၊ သိပၸေက်းဇူး၊ အထူးထူးကို၊ ဆည္းပူးေဖြရွာ၊ သင္ေသာခါလွ်င္၊ ဆရာေကာင္းထံ၊ က်ိဳးႏြံတရွည့္၊ ရိပ္ၿခည္ၾကည့္လ်က္၊ တပည့္က်င့္ဝတ္၊ ညီညြတ္စြာမွဳ၊ ကုန္ေအာင္ၿပဳ၍၊ အာယုဆုံုးစြန္၊ ေၿပာင္းခ်ိန္တန္မွ၊ ၿပညြန္ရိပ္ၿခည္၊ ဆိုအံ့သည္ဟု၊ ေဆာက္တည္လ်ိွဳ႕ဝွက္၊ ၿပင္မထြက္သား၊ သိခက္ခက္လွ၊ ကိလိဌကို၊ မွတ္ရေလေအာင္၊ ရည္ေစာင့္ႏွိမ့္ခ်၊ ဆည္းကပ္ခ၍၊ ။”ေန႔ညမကင္း ေတြ႔ေစမင္း”။ ဟု ဆုံးမထားေပသည္။

ဆက္လက္ျပီး သ်ွင္မဟာရဌသာရ ၏ ေလာကသာရဆုံးမစာ “ပညာမ်က္စိ”၊ ၿမင္မရွိ၍၊ မသိတရား၊ အယူမွားလ်က္၊ စီးပြားမေၿမာ္၊ က်ိဳးမေပၚသား၊ သူေတာ္မဟုတ္၊ ယုတ္သည့္စရိုက္၊ လူသူမိုက္ကို၊ မၾကိဳက္မခ်စ္၊ ရန္သူစစ္သို႔၊ မႏွစ္သက္ဘဲ၊ ေဝးစြာရွဲ၍၊ ။ “ေရွာင္လြဲဖဲၾကဥ္နိုင္ေစမင္း”။ ဟု ပညာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆုံးမခဲ့ပါသည္။

စာေတာ္ျပင္ ဆရာၾကီး ဦးပညာ(ျမန္မာ၁၁၂၅ခန္႕-၁၁၈၅ခန္႕) သားေရႊဥဆုံးမစာ ၌- ေအာက္ပါအတိုင္းဆံုးမထားခဲ့၏။

၁။”မာတာပီတ” မိဘႏွစ္ပါး ၊ေမြးသည္သားကို၊ သနားၾကင္နာ၊ တတ္ပညာျဖင့္၊ လိမ္မာေစခ်င္၊ ထုံးပုံဆင္၍၊ သြန္သင္ေဝဖန္၊ ဆုံးမဟန္လ်ွင္၊ က်မ္းဂန္ဓိပၸာယ္၊ သင့္ေၾကာင့္ျခယ္လ်က္၊ နာဖြယ္ဆန္းထူး၊ လကၤာက်ဴးအံ့၊ ရႊင္ျမဴးေပ်ာ္ပါး၊ အမ်ဳိးသားတို႔။ ။”သင္ၾကားေလ့က်က္ ရာသတည္း”။

၂။”သားေရႊဥ”၊မ်က္ရႈေၾကးမုံ၊ သက္လုံးပုံကို၊ တူစုံမိဘ၊ ဝိေသသျဖင့္၊ဆုံးမဆိုမည္၊ ေမာင္နားလည္ေလာ့၊ ခ်စ္ၾကည္ေသာ့ အား၊ ရင္ခြင္ထား၍၊ ကစားလိုရာ၊ ေပ်ာ္ပါးစြာလ်ွင္၊ အိမ္မွာသို႕ပင္၊ ေနေစခ်င္လည္း၊ မဲ့ေရႊရင္ႏွစ္၊ ေယာက်ာ္းျဖစ္လ်က္၊ စင္စစ္စဲြမွတ္၊ အတတ္ပညာ၊ မရွိပါက၊ ရုပ္မွာမေတာ္၊ ဂုဏ္ညုဳိးေလ်ွာ္သား၊ ေလွေလွာ္ဝန္ထမ္း၊ အမႈၾကမ္းကို၊ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္၊ အသက္ေမြးကတ္၊ ရွိတို႕တတ္၏၊ စဲြမွတ္ပညာ၊ ဝိဇၹာသိပၸ၊ တတ္စြမ္းကမႈ၊ ဓနဥစၥာ၊ ရတနာကို၊ ရွာလည္းရလြယ္၊ ျပည့္စုံၾကြယ္၏၊ တင့္တယ္ေလ်ာက္ပတ္၊ သက္ေမြးျမတ္၏၊ မွတ္ေလာ့ေစ့ေစ့၊ သို႕ျဖစ္၍လ်ွင္၊ ေလာက္ေလြ႕ပညာ၊ တတ္လိမၼာေအာင္၊ ဆရာေကာင္းထံ၊ နည္းနာခံ၍၊ သင္အံေလ့လာ၊ ၾကဳိးစားရာသည္။ “ရတနာမ်က္ရႈ သားေရႊဥ”။

၃။ “သားေရႊဥ”၊ မ်က္ရႈရတနာ၊ မွတ္သားပါေလာ့၊ ပညာအတတ္၊ ေက်းဇူးျမတ္ႏွင့္၊ ဂုဏ္သတၱိမွာ၊ ဘယ္ဥစၥာမ်ွ၊ ႏႈိင္းရာမတူ၊ ခိုးသားမႈလည္း၊ မယူႏုိင္ရာ၊ ျမဲျမံစြာ၏၊ ပညာေျမာ္ျမင္၊ အတတ္လ်ွင္ကား၊ ေဆြခင္ပြန္းစစ္၊ မွီရာ ျဖစ္ရွင့္၊ အသစ္ဘဝ၊ ေျပာင္းေလကလည္း၊ သုခဝဟာ၊ ျမတ္ခ်မ္းသာကို၊ ေကာင္းစြာေလ်ာက္ပတ္၊ ေဆာင္ေပတတ္၏၊ မွတ္သားသင့္သည္၊ သုတမည္ကား၊ မစည္မပင္၊ မတြင္မက်ယ္၊ အနည္းငယ္ဟု၊ စိတ္ဝယ္ဤသို႕၊ မမွတ္တို႕လင့္၊ ေတာင္ပို႕တြင္ေခါင္း၊ မနက္ေတာင္းကို၊ သြန္းေလာင္းေရစက္၊ အနည္းလ်က္လည္း၊ ေန႕ရက္ရွည္လ်ား၊ က်ဖန္မ်ားေသာ္၊ ေရစားၾကည္းလွည့္၊ လ်ွမ္းလ်ွမ္းျပည့္သို႕၊ ႏႈိင္းရွည့္မယုတ္၊ ပမာဟုတ္စြ၊ ႏႈတ္တတ္ျဖစ္ေစ၊ တေထြထူးျမတ္၊ လက္တတ္ျဖစ္ေစ၊ ေသေသခ်ာခ်ာ၊ တတ္လိမၼာက၊ ဝိဇၹာသိပၸ၊ တစ္ခု မ်ွလ်ွင္၊ ဆုံးစတတ္ေျမာက္၊ သက္ေမြးေလာက္၏၊ မင္းေယာက်ာ္းမႈ၊ တစ္ခုခုကို၊ သူ႕ထက္သာေအာင္၊ ၾကဳိးအားေဆာင္၍၊ အေခါင္အဖ်ား၊ တတ္ေျမာက္မ်ားမႈ၊ ထင္ရွားေၾကာ္ျငာ၊ ဂုဏ္ထြန္းဝါသည္။ ။”ရတနာမ်က္ရႈ သားေရႊဥ။”

ေရႊက်င္ဆရာေတာ္ၾကီးကလည္း - "စာမတတ္သူ၊ အေခါက္ထူ၊ လူထဲရွင္ထဲ အသုံးမၾက၊ စာတတ္ျပန္လွ်င္၊ စိတ္ၾကီးဝင္၊ လူျမင္တိုင္းက၊ ေအာ့ခ်င္ၾက၊ သို႔မျဖစ္ေအာင္၊ သတိေဆာင္ အေမာင္ခဲပါမွ၊" ဟု ဆုံးမခဲ့ဖူးသည္။ ဗုဒၶစာေပ အဌကထာလာ စာသင္နည္း သုံးမ်ိဳးကိုလည္း မွတ္သားဖြယ္ရာ ေလ့လာမွတ္သားရပါသည္။ (၁) ငါတတ္ ငါသိ၊ ႏွိပ္လိုဘိ၍၊ ဂုဏ္ရွိလိုမွဳ၊ ရည္ရြယ္ျပဳ၊ သင္မွဳ အလဂဒၵဴပမ စာသင္နည္း၊ (၂) တရားသိျပန္၊ က်င့္ၾကံရန္ႏွင့္၊ ျမတ္နိဗၺာန္ဆု၊ ရည္ရြယ္ျပဳ၊ သင္မွဳ နိႆရဏ စာသင္နည္း၊ (၃) ဘုရားေဟာလတ္၊ ပိဋကတ္ေတြ၊ မေပ်ာက္ေစမွဳ၊ ရည္ရြယ္ျပဳ၊ သင္မွဳ ဘ႑ာရိက စာသင္နည္း၊ ဟု မည္သို႔ေသာ ႏွလုံးသြင္းမ်ိဳးျဖင့္ ပညာသင္ သင့္ပုံကိုလည္း မွတ္သားရေပသည္။

ဆက္လက္ျပီး ပညာကထာ ပညာအေၾကာင္းတင္ျပခ်င္ပါေသးသည္။ အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္သည့္ ရတနာကုန္သည္သည္ သူ၏ စူးရွထက္ျမက္ေသာ အျမင္ျဖင့္ ရတနာတစ္လုံးစီ၏ အတြင္းသားရွိ အရည္အေသြး ေကာင္းမေကာင္းကို ၾကည့္ျပီး ရတနာကို အကဲျဖတ္နိုင္ေလသည္။ ထိုနည္းအတူပင္ ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံသူသည္ ေရွ႕ေမွာက္ေရာက္ရွိလာသည့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို အေပၚယံေၾကာေလာက္သာ သုံးသပ္ဆင္ျခင္မၾကည့္ေတာ့ဘဲ မိမိ၏ထြင္းေဖာက္ျမင္သည့္ ပညာမ်က္စိျဖင့္ အဇၥ်တၱ အတြင္းက်က် နက္နက္ရွိဳင္းရွိဳင္း ၾကည့္တတ္ျမင္တတ္၏။ ယင္းသို႔အေျခအေန မွန္သမွ်ကို တိက်မွန္ကန္စြာ ၿခံဳငုံ သိျမင္ျခင္းသည္ ပညာပင္ျဖစ္၏။

ယင္းပညာသည္ သုံးမ်ိဳးသုံးစားရွိ၏။ (၁) သုတမယ ပညာ- ၾကားနာ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာေပဖတ္ရွဳ႕ေလ့လာ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရရွိလာသည့္ ပညာသည္ သုတမယပညာ ျဖစ္၏။ (၂) စိႏၱာမယ ပညာ- ၾကားနာျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စာေပဖတ္ရွဳ႕ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း ရရွိသည့္ ပညာကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ ေတြးေခၚသုံးသပ္ျခင္း၊ မိမိ၏ အသိဥာဏ္ခ်ိန္ခြင္တြင္ ခ်ိန္ၾကည့္ျပီး သင့္ေတာ္ မသင့္ေတာ္၊ ယုတၱိရွိ မရွိ စသည္ ေလ့လာ သုံးသပ္ေသာ ပညာသည္ စိႏၱာမယ ပညာမည္၏။ (၃) ဘာဝနာမယ ပညာ- မိမိတို႔၏ အတြင္းအဇၥ်တၱသႏၱာန္၌ ကိုယ္ခႏၶာ၏ ရုပ္နာမ္ဓမၼသဘာဝ ေပ်ာင္းလဲျဖစ္ေပၚသမွ်ကို ယထာဘူတက်က်သိသည္ ဝိပႆနာပညာပင္ျဖစ္၏ ။ ဤပညာသုံးပါးကို ရည္ရြယ္ သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးက ပညာဆို သုံးတန္းေအာင္ရမည္ဟု ဗုဒၶတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတို႔အား လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၄ ခု ႏွစ္ေလာက္က ၾသဝါဒခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္ကို ယခုတိုင္မွတ္မိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုအခ်ိန္က မိမိတို႔မွတ္သားထားေသာ ေက်းဇူးရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီး၏ တန္ဘိုးမျဖတ္နိုင္ေသာ ၾသဝါဒေလးျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးကို နိဂုံးကမၸတ္အဆံုးသတ္ခ်င္ပါ၏။ သင္ၾကားထားေသာ ပညာ၊ ၾကံစည္ထားေသာ ပညာတို႔ကို လူ႔ဘဝတစ္ခုလုံး၌ အံဝင္ခြင္ျဖစ္ေအာင္ အသုံးခ်က်င့္သုံးရေပမည္။ လူ႔ေလာက လူ႔ဘဝ၌ အသုံးမခ်ရေသးေသာ ပညာႏွင့္ ပညာရွင္တို႔သည္ လူ႔ေလာက၏ ေက်းဇူးရွင္မ်ား တကယ္စင္စစ္ ျဖစ္မလာနိုင္ေသးေပ။ ေလာကတၳစရိယ အလို႔ငွာ မိမိပညာကို အသုံးခ်လိုေသာ ပညာသင္ ပညာရွင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ပညာကို---

  1. The Wisdom acquired in the level of the Learning. (သုတမယ ပညာ)၊
  2. The Wisdom acquired in the level of the Thinking. (စိႏၱာမယ ပညာ) ဟူေသာ ႏွစ္ဆင့္မွ်သာ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ မေနၾကဘဲ
  3. The Wisdom acquired in the level of the Pratical Experience. (ဘာဝနာမယ ပညာ) သို႔ ေရာက္ေအာင္ အားထုတ္ၾကရမည္။

ဤသို႔ တတိယဆင့္ ေရာက္ေသာ ပညာသည္သာလွ်င္ ပညာသင္ ပညာရွင္တို႔ တစပ္တည္းျဖစ္သျဖင့္ ထိုသူ ပညာတတ္ေလေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သစၥာတရားကို (ဘဝ၏အေျဖမွန္ကို) ရွာေဖြရာ၌ ျမတ္ဗုဒၶက အတကၠာဝစရာ ပ႑ိတေဝဒနီယာ ဟု ေဟာေတာ္မူေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကား စာသင္သားမ်ားတို႔သည္ ပညာဆို သုံးတန္းေအာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေမတၱာျဖင့္

ေမ့သားလွ-(ဇလဂၢ)

၁၃၇၃ ခု သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔

၁၆-၁၀-၂၀၁၁

No comments:

Post a Comment