" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Wednesday, April 6, 2011

ေမွ်ာ္ေတာ္ေယာင္ (သို႔မဟုတ္) သက္ဆိုင္သူမ်ားသို႔

စစ္မီးေတာက္လွ်ံ ပ်က္စီးရန္တြက္

ၿပင္းထန္စြမ္းအား လက္နက္အားၿဖင့္

ဆက္ရန္မရွိ ယခုလက္ရွိ

ပကတိတြင္ နိုင္ငံ့ရင္မွာ

အလွဆင္ကာ သာယာလန္းဆန္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္း ပြင့္လန္းၿမိဳင္ၿမိဳင္

သုံးပြင့္ဆိုင္လွ်က္ အနိုင္စိတ္ထား

မရွိၿငားဘဲ ရင္ၾကားေစ့နိုင္

စားပြဲထိုင္ကာ စြဲကိုင္တည့္မတ္

ၿမတ္စိတ္ဓာတ္ၿဖင့္ ၿပတ္သားထင္ထင္

ေကာင္းက်ိဳးၿမင္လွ်က္

နိုင္ငံ့အက်ိဳး လူမ်ိဳးဘာသာ

သာသနာအတြက္

မညိွဳးသိကၡာ ဂုဏ္ေရာင္ဝါၿဖင့္

ကမၻာတည္တိုင္ လန္းေစေသာ္။

ရွည္ၾကာတည္ခိုင္ လႊမ္းေစေသာ္။

ေဝၿဖာသည့္တိုင္ လွ်မ္းေစေသာ္။


ေမတၱာၿဖင့္ (ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)

၀၅-၀၄-၂၀၁၁

စာၿပီး= နံနက္ ၃နာရီ ၅၂ မိနစ္

No comments:

Post a Comment