" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Sunday, April 17, 2011

က်ားလွ်ာပန္း(ေမာင္ပန္းေမႊး)

ပန္းအခ်င္းခ်င္းကပင္
သူ႔ကို အတင္းေျပာၾကသည္။
က်ားလွ်ာပန္း ဆိုတာ
ပန္းအစစ္ မဟုတ္ဖူးတဲ့ေလ။

သူ႔အန႔ံက ေမႊးလည္း မေမႊးတဲ့။
သူ႔အဆင္းက လွလည္း မလွတဲ့။
ပန္းပန္သူတို႔ကလည္း မပန္ၾကတဲ့။
ကုသိုလ္ျပဳသူတို႔ကလည္း ဘုရားမတင္ၾက။
ေခါင္းမဆင္ၾက။

သို႔ေသာ္လည္း
အခ်င္းတို႔.....
ဤ က်ားလွ်ာပန္းကား
ပန္းတကာတို႔ ခႏၶာစဲေသာ
ေႏြေခါင္ေခါင္မွာမွ
ေႏြကို အံတုလ်က္ ဖူးပြင့္ရဲေသာ
ပန္းပင္ျဖစ္ေခ်သည္တကား။


The Cactus Flower
tranlsated by Khin Aye Thet

Even amongst the flowers,
They deride it.
This tiger's tounge, this cactus flower
Is not a real flower. So they say.

Its scent unsweet,
Its lines unlovely,
The flower-lovers love it not.
The merit-seekers never place it on the alter.
None ever wear it in their hair.

But let thou listen!
In the height of summer
when all flowers wither,
The tiger's tounge blossom
Sets its teeth against summer
And dares to bloom.

ေမာင္ပန္းေမႊး
ဘာသာျပန္- ခင္ေအးသက္
ေမာင္ပန္းေမႊးရဲ႔ တခုေသာပန္းဥယ်ဥ္ ကဗ်ာစာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္။

No comments:

Post a Comment