" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Sunday, April 3, 2011

စုန္ဆန္ရတရား

ပန္းပါဘိ၊ ေဗဒါေဆြ။
က်ဴ႐ိုးရွင္ ပီပီကေလး၊ ေတးသံကေ၀။
စုန္ဆန္ရ တေပေပ၊ ဒီေရနယ္တေက်း။
ဒီေခ်ာင္းေရ ေဗဒါလမ္း၊ ပန္းဘြယ္တ့ဲေလး။

အိုအခ်င္း က်ဴ႐ိုးရွင္။
ေနသာမွာ ရြာရဟန္း၊ ဆြမ္းခံၾကြ၀င္။
ထန္းတစ္ဖ်ား ေနကိုျမင္၊ ရြာျပင္ကတံတား။
ဆြမ္းခံျပန္ ရြာကိုရွား၊ ေန႕တိုင္းပါလား။

အိုအခ်င္း က်ဴ႐ိုးရွင္။
ဟင္းရြက္စံု ႏွစ္ပုံထပ္၊ ေလာင္းစပ္မွာတင္။
ေစ်းသမား မယားလင္၊ တစ္ရြာ၀င္ တစ္ရြာသြား။
အိမ္အျပန္ပုစြန္ငါး၊ ေန႕တိုင္းပါလား။

ဒီတက္ေတာ့ သူထက္သန္။
ဒီက်လွ်င္ သူရႊင္လန္း၊ တန္းစီလို႕ျပန္။
အလဲလဲအဖန္ဖန္၊ စုန္ဆန္ရတရား။
ေဗဒါေဆြ ဒီေရသြား၊ ျမင္ထားလို႔လား။

(ဆရာ ေဇာ္ဂ်ီ)

No comments:

Post a Comment