" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Thursday, April 14, 2011

(တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္) ကဗ်ာ

ငါ့စာဖတ္၍၊

မျမတ္တိုင္ေစ မရံႈးေစသား၊

ပ်င္းေျပႏွစ္ၿခိဳက္ ေတြးဖြယ္ထိုက္ရာ၊

တပိုဒ္တေလ ေတြ႔ျငားေပမူ၊

စာေပေက်းကၽြန္ ငါ့၀တ္ပြန္ၿပီ၊

ငါမြန္အျမတ္ ငါ့အတက္ဟု၊

စာဖတ္သူေပၚ ေခါင္းကိုေက်ာ္၍၊

ငါေသာ္ဆရာ မလုပ္ပါတည္း။ ။

No comments:

Post a Comment