" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Thursday, November 3, 2011

လယ္တီဆရာေတာ္၏ ၾသဝါဒေတးထပ္

မ်က္ၿမင္မွာ ဥာဏ္တြဲလို႔၊အနဲနဲ ရွဳပါ၊


ငရဲႏွင့္ လူ႔ရြာ၊ ခုအခါ မၿခား။


မီးသုံးရပ္ ဗေလာင္ဆူ၊ အေကာင္ပူ သင္းတို႔ ၿဖစ္လား။


စိတ္ရတက္ အညစ္ထူ၊ အၿပစ္မူ ေထြၿပား။


တေထြေထြ ေသလို႔သြားလွ်င္လ၊ တဖြားဖြား ေအာက္မွာ၊


ယမနယ္ ဘုံအႏွဳန္း၊ အကုန္လံုး စုၾကမည္သာ။


သို႔ကေလာက္ လူ႔ၿငမ္းဟာကို၊ ရွဳ႕စမ္းပါ ညီလွရဲ႕၊


မီသမွ် ဥာဏ္ကုန္ေမွ်ာ္ေနာ္၊ ေရာလို႔မေတာ္။


အလိုလိုက္လို႔ အငိုက္ေခ်ာ္လွ်င္၊


တဟိုက္ေဟာ္ေဟာ္ ညီေမာရွာလိမ့္ေလး။


*ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕ေန တပည့္ ဦးသူရိႏၵအား ေရးသား ဆုံးမေသာ

လယ္တီဆရာေတာ္၏ ၾသဝါဒေတးထပ္ ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment