" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Thursday, November 3, 2011

အနုသာသနီ ေတးထပ္(လယ္တီဆရာေတာ္)

ပါရမီ သမၻာရွိပါဘိ၊


တသာကိ ဘုန္းေဝ၊


စာမရီ ထုံးအေနလို၊


သုံးမေသြ သီလ။


ပရိယတ္ စံ မေဟမွာ၊


ဥာဏ္ကေဝ ခ်ီးေလာက္သူပ။


စိတၱ ႏွင့္ ပညာ၊ သာသနာ မွန္လွ။


ဘာဝနာ ဥာဏ္စမွာေတာ့၊ အနႏၱ ေဝးပယ္။


သမၸဇဥ္ ဆိုခြင့္မ်ားမွာေတာ့၊


"ခ်ိဳႏွင့္လား" ေမးမယ့္သူကြယ္။


လကၡဏ ၿမင္ႏွဳန္းက်ယ္သည္၊


ယာဥ္သံုးသြယ္ ေနရာက်ကိုၿဖင့္၊


ေပယ်ာလ နာနာသူကန္၊


ေရြးၾက မၾကံ။


ကဗ်ာမူ လေလးဥာဏ္ မွာသာ၊


အေရးသန္သန္ သူစြဲရွာထင့္ေလး။ ။


၁၂၆၄ ခု အလုံၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ေရႊေတာင္ဦး ေတာင္တြင္ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ တပည့္ ပ႑ိတ အား ေရးသားဆုံးမေတာ္မူအပ္ေသာ အနုသာသနီ ေတးထပ္ ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment