" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Tuesday, November 15, 2011

အရွင္ရဌပါလ၏ ဘဝအျမင္ နိဗၺာန္ဝင္(ဒုတိယပိုင္း)

ကာမာဟိ စိၾတာ- ကာမဂုဏ္ေတြဟာ ထူးေထြဆန္းျပားလွကုန္၏။

ျမတ္ဗုဒၶသည္ ကာမဂုဏ္အျပစ္မ်ားအေၾကာင္း ေဟာၾကားေတာ္ခဲ့သည္ကို အရွင္ရဌပါလ နာၾကားခဲ့ဖူး၏။ "ထန္းသီးေၾကြခိုက္က်ီးနင္းခိုက္" ဆိုသလို ဖခင္ၾကီးက ဇနီးမယား ေရႊေငြရတနာ ကာမဂုဏ္မ်ားမ်ားျဖင့္ ျဖားေယာင္းလာေသာအခါ အရွင္ရဌပါလ၏ နားထဲမွာ ေအာက္ပါ ကာမဂုဏ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ တရားအဆံုးအမမ်ားလည္း ျပန္လည္ၾကားေယာင္ေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေလေတာ့၏။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ သာယာတပ္မက္ဖြယ္နည္းေသာေၾကာင့္ အရိုးႏွင့္တူကုန္၏။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ လူသူအမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေသာသေဘာရွိေသာေၾကာင့္ သားတစ္ႏွင့္တူကုန္၏။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ေလာင္ျမိွဳက္တတ္ေသာ သေဘာရွိေသာေၾကာင့္ ျမက္မီးႏွင့္တူကုန္၏။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ အလြန္ျပင္းထန္စြာ ပူေလာင္တတ္ေသာ သေဘာရွိေသာေၾကာင့္ မီးက်ီးတြင္းႏွင့္တူကုန္၏။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ အစိုးမရ ၾကာရွည္မတည္လွေသာေၾကာင့္ အိပ္မက္ႏွင့္တူကုန္၏။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ခံစားဖို႔ ေခတၱခဏ တိုးေတာင္းလွေသာေၾကာင့္ ေခတၱခဏ ငွားရမ္းထားေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္တူကုန္၏။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ အဂၤါအစိပ္အပိုင္း အခိုင္းအခက္မ်ား ခ်ိဳးဖ်က္ခံရေသာသေဘာရွိေသာေၾကာင့္ ခ်ိဳျမိန္ေသာ အသီး သီးသည့္ သစ္ပင္ႏွင့္တူကုန္၏။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ထိုးသတ္ႏွိပ္စက္တတ္ေသာ သေဘာရွိေသာေၾကာင့္ လွန္တံက်င္ႏွင့္ သံလ်က္သြားႏွင့္တူကုန္၏။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ရြံရွာဖြယ္ရာ ယံုမွားဖြယ္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္နွင့္တကြ ျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ေျမြ (ေျမြဦးေခါင္း) ႏွင့္တူကုန္၏။

မည္သို႔ပင္ ဖခင္ၾကီးႏွင့္ ဇနီးမယားေတြက ကာမဂုဏ္အမ်ိဳးမ်ဳိးျဖင့္ ျဖားေယာင္းခဲ့ေသာ္လည္း အရွင္ရဌပါလသည္ မာနတ္မင္း၏ စစ္တပ္္ ၁၀ပါးတို႔တြင္ ပထမစစ္တပ္ႏွင့္ တူသည့္ ကာမဂုဏ္တပ္ၾကီးျဖင့္ ဝိုင္းရံထားမွဳမွ ရုန္းထြက္နိုင္ခဲ့၏။ အရွင္ရဌပါလ၏ အျပန္လမ္းက ျငိမ္းခ်မ္းေအးျမလွေပေတာ့၏။ ကာမဂုဏ္ဒဏ္ အပ်က္ရန္တို႔မွ လြတ္ေအာင္ၾကဳန္း၍ ရုန္းထြက္နိုင္ခဲ့ေလ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရဟႏၱာတို႔မည္သည္ ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာကုိ မသာယာၾကကုန္၊ ကာမဂုဏ္ကို မမွီဝဲၾကကုန္၊ ပဒုမၼာၾကာရြက္၌ က်ေရာက္ေသာ ေရေပါက္သည္ မလိမ္းက်ံဘဲ ေလွ်ာက်သြားသကဲ့သို႔ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္တို႔မွာ ဝတၳဳကာမ ကိေလသာကာမ ႏွစ္မ်ိဳးလုံး ကပ္ျငိလိမ္းၾကံျခင္း မရွိေတာ့ မတည္တံ့နိုင္ေတာ့ေပ။

အရွင္ရဌပါလသည္ ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့သည့္ တရားဓမၼမ်ားႏွလုံးသြင္းရင္း ေကာရမင္းၾကီး၏ မိဂစီရဥယ်ာဥ္ေတာ္မွာ အရိပ္ရသည့္ သစ္ပင္ေအာက္၌ ေန႔သန္႔စဥ္ေနခ်ိန္ ေကာရဗ်မင္းၾကီးသည္ မူးၾကီးမတ္ရာအေပါင္း ျခံရံလွ်က္ အရွင္ရဌပါထံ ေရာက္လာခဲ့၏။ ေကာရဗ်မင္းၾကီးက သာသနေဘာင္မွာ ရဟန္းဝတ္ၾကျခင္းသည္ ပါရိဇုည ေခၚသည့္ ဆံုးရွဳံးပ်က္စီးျခင္း ေလးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးပါးျဖင့္ ေတြ႔ၾကံဳခံစားၾကေသာေၾကာင့္ ရဟန္းဝတ္ၾကသည္ဟု ယူဆေလ၏။

ေကာရဗ်မင္းၾကီးအဆိုအရ (၁) ဇရာပါရိဇုည( the Loss through ageing) အိုမင္းမစြမ္းလာေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ (၂) ဗ်ာဓိပါရိဇုည(the Losss through sickness) ဖ်ားနာေသာေၾကာင့္လည္း၊ (၃) ေဘာဂပါရိဇုည (the Loss of wealth) စီးပြားဥစၥာဆံုးရွံဳးပ်က္စီးေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ (၄) ဥာတိပါရိဇုည (the Loss of relatives) သားသမီး ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ေသဆံုးပ်က္စီးေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ရဟန္းဝတ္လာသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေၾကာင္းကို အရွင္ရဌပါလအား ေမးျမန္ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ေကာရဗ်မင္းၾကီးက လူသားေတြဟာ အထက္ပါပ်က္စီးျခင္းတရားေတြႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳမွသာလွ်င္ ေက်ာက္ေရာင္း(ေက်ာင္းေရာက္) ၾကသည္ဟုဆို၏။ ထိုအဆိုသည္ မ်က္ေမွာက္အလိုအရ တစ္စိပ္တစ္ပိုင္း မွန္ေသာ္ျငားလည္း အရွင္ရဌပါလက ေကာရမင္းၾကီးအား ဘာေၾကာင့္ သာသနေဘာင္မွာ ဘုရားသားေတာ္ရဟန္းေတာ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ရသည္ဆိုတာကို တရားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ စကားေလးလံုးျဖင့္ ျပန္လည္ ရွင္းျပေလသသည္။ ထိုဓမၼဳေဒၵသေခၚသည့္ တရားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ စကားေလးလံုး၏ အဓိပၸါယ္ကား

(၁) ဥပနိယ်တိ ေလာေကာ အဒၶါေဝါ (the world is unstable, it is swept away) ေလာကသက္ရွိလူသားေတြကို အိုျခင္း နာျခင္းတရားတို႔က ေသျခင္းတရားသို႔ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ ေန႔ရွိသမွ် ေမာင္းႏွင္ပို႔ေန၏။ ေမြးဖြားျခင္း ဇာတိတရားသည္ အိုျခင္း ဇရာတရားဆီသို႔လည္းေကာင္း၊ အိုျခင္းတရားသည္ နာျခင္း ဗ်ာဓိတရားဆီသို႔လည္းေကာင္း၊ နာျခင္းတရားသည္ ေသျခင္း မရဏတရားဆီသို႔လည္းေကာင္း အျမဲတေစ ေမာင္းႏွင္ေနေလ၏။ ဥပမာ ႏြားေက်ာင္းသားသည္ ႏွင္တံျဖင့္ ႏြားမ်ားကို ႏြားစားက်က္သို႔ ေန႔စဥ္ေမာင္းႏွင္ပို႔ေပးေနသလို အိုျခင္းတရား ေသျခင္းတရားတို႔က သတၱဝါတို႔၏ အသက္ကို ေန႔ရွိသမွ် ေမာင္းႏွင္ေန၏။ ေျမၾကီးေပၚမွာ သဘာဝအေလွ်ာက္ေပါက္ေရာက္လာသည့္ မွိဳပြင့္ေလးမ်ားသည္ ေျမမွဳန္ေျမလႊာကို သိုင္းခ်ံဳကာ ေျမၾကီးမွ ထြက္ေပၚလာျပီး အခ်ိန္တန္ေတာ့ ေျမၾကီးေပၚမွာေၾကြက်ပ်က္စီးသြားသကဲ့သို႔ ပုထုဇဥ္သတၱဝါတို႔သည္ ေမြးဖြားျခင္း ဇာတိတရားကို ေထြးပိုက္လွ်က္ ကမၻာေျမျပင္ေပၚမွာ အသက္ရွင္ေရာက္လာကာ အခ်ိန္တန္ေတာ့ ေသျခင္းဆိုသည့္ မရဏနိုင္ငံသို႔ လိုက္ပါရသည္ခ်ည္းျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ေလာကၾကီးသည္ ဘာတစ္ခုမွ် တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည္မရွိ။ ယင္းအခ်က္ကို ျမတ္ဗုဒၶေဟာေတာ္မူသည့္အတိုင္း မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ေသာေၾကာင့္ သာသနဝန္ထမ္း ရွင္ရဟန္းျပဳရျခင္း ျဖစ္၏။


(၂) အတာေဏာ ေလာေကာ အနဘိႆေရာ(the world has no shelter and no protector) ေလာက၌ တကယ္တန္း ေသနိုင္ေလာက္သည့္ ေရာဂါဘယမ်ား ဖိစီးႏွိပ္စက္လာေသာအခါ မိမိပိုင္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းဥစၥာ သားသမီးမ်ားက ဘာမွကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္နိုင္စြမ္းမရွိေတာ့၊ မိမိကိုုယ္ပိုင္ျဖစ္သည့္ ဒါန သီ ဘာဝနာ ကုသိုလ္မ်ားမွလြဲ၍ ရတနာ သံုးပါးမွအျခား အားထားစရာ မျမင္ေတာ့ေပ။ မိမိကိုယ္တိုင္ေရာဂါျပင္းထန္စြာ ခံစားလာရေသာအခါ မိမိ၏ ခ်စ္လွစြာေသာ ဇနီးမယား သမီးသားေတြက ထိုေရာဂါေဝဒနာကို တစ္ဝဂ္ေလာက္မွ ေဝမွ်ခံစားလို႔မရနိုင္ေတာ့ေပ။ မိမိရွာေဖြစုေဆာင္းထားသည့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကိုသာ မွ်ေဝခံစားေကာင္း ခံစားၾကေပလိမ္မည္။ မိမိရင္ဆိုင္ခံစားရသည့္ ေရာဂါေဝဒမ်ားကို ဘယ္သို႔ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးမွ မွ်ေဝခံစားလို႔ မရနိုင္ေပ။ ေလာကၾကီးသည္ စင္စစ္မေတာ့ ေစာင့္ေရွာက္သူ ကင္းမဲ့လွ၏။ ကိုးကြယ္ရာမဲ့လွ၏။ ထို႔ကဲ့သို႔ ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားသည့္ တရားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို သိျမင္ေသာေၾကာင့္ ရဟန္းျပဳျခင္းျဖစ္၏။


(၃) အႆေကာ ေလာေကာ ၊ သဗၺံ ပဟာယ ဂမနီယံ (the world thas nothing of its own, one has to leave all and pass on.) ေလာကၾကီးမွာ တကယ္တန္းေတာ့ ေလာကုတၱရာ တရားမွအျခား ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာဟူ၍မရွိ၊ ပုထုဇဥ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္သာ ငါ၊ ငါ့ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာ ဟု ေျပာဆိုေနၾကျခင္းျဖစ္၏။ မိမိတို႔ ဘဝတစ္ပါးေျပာင္းသြားသြားအခါ၌ မိမိတို႔ခ်စ္လွစြာေသာ ဇနီးမယား သမီးသားႏွင့္ ရွိရွိသမွ် ပစၥည္းဥစၥာမ်ား စြန္႔ခြါသြားရမည္သာတည္း။ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာရွာမရွာေသာ ေလာကၾကီးမွာ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာျဖစ္သသည့္ ေလာကုတၱရာတရားမ်ား ေပါက္ေရာက္စြာ က်င့္ၾကံၾကိဳးကုတ္ ပြားမ်ားနိုင္ဖို႔ ရဟန္းျပဳလာျခင္းျဖစ္၏။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ တရားသေဘာကို သိနားလည္ေသာေၾကာင့္ ရဟန္းဝတ္လာျခင္းျဖစ္၏။


(၄) ဦေနာ ေလာေကာ၊ အတိေတၱာ တဏွာဒါေသာ (the world is uncomplete or the world is always needy, it is unsatiate and it is the slave of craving)

ေလာကၾကီးသည္ အျမဲတန္းလိုေန၏။ ေရာင္ရဲသည္မရွိဘဲ တဏွာ့ေက်းကၽြန္ေတြ ျဖစ္ေနရ၏။ ျမစ္ၾကီးငါးသြယ္ ျမစ္ငယ္ငါးရာ မွ စီးဝင္လာေသာ ေရမ်ားသည္ သမုဒၵါရာထဲေရာက္ေသာ္ ယင္းပင္လယ္သမုဒၵရာၾကီး ျပည့္သြားသည္မရွိ အျမဲတန္းေလွ်ာ့ေန၏။ အျမဲတန္းလိုေန၏။ ထို႔အတူပင္ ယေန႔ေခာတ္ ကမၻာၾကီးမွာ တစ္ဖက္က နည္းပညာေတြ သိပၸံပညာေတြ တိုးတက္ေနေၾကာင္း ေျပာဆိုသံမ်ား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ၾကားေနရပါ၏။ ေငြေၾကးခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသည့္ သူေဌးၾကီးေတြအတြက္ ေခတ္မွီ အသုံးေဆာင္မ်ား ေမာ္ေတာ္ကား ေလယဥ္မ်ား မိမိတို႔ အမ်ိဳးအမည္မသိနိုင္ေလာက္သည့္ ေခာတ္မွီပစၥည္းမ်ား အလွ်ံပယ္ တိုးတက္ေနသည္ကေတာ့ မွန္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ ထိုသူေဌးၾကီးမ်ား၏ ေလာဘကလည္း ရေလလိုေလ အေတာမသတ္နိုင္ေအာင္ အျမဲတန္းလိုေနေပလိမ့္မည္။ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မွဳမ်ားလည္း အျမဲတန္း လိုအပ္လွ်က္ရွိ၏။ အထူးသျဖင့္ ယေန႔ေခာတ္ ေလာကၾကီးမွာ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မွဳ အျမဲတန္းလိုေနေသာေၾကာင့္ ကမၻာၾကီးမွာ အၾကမ္းဖက္မွဳ မ်ိဳးစံုးကို ၾကားေနၾကရ၏။ ရုပ္ဝတၳဳႏွင့္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မွဳတို႔ ဟန္ခ်က္ညီမွသာလွ်င္ ေလာကၾကီးအတြက္ ပို၍ေကာင္း၏။ ေလာကၾကီးသည္ အထူးသျဖင့္ ရုပ္ဝတၳဳ ဖြင့္ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ ေနာက္သို႔သာ အသဲအသန္လိုက္ေနၾကရ၏။ လိုက္ရင္းလိုက္ရင္း မေရာင္းရဲနုိင္ေတာ့ဘဲ မိမိတို႔အသက္ကိုပင္ ဂရုမစိုက္ေတာ့ဘဲ တဏွာ့အလိုက် ေလာကဇာတ္ခံုၾကီးမွာ ကျပအသုံးေတာ္ခံၾကရေလ၏။ တဏွာေစရာ အတိုင္းေဖြရွာေပးေနၾကရေလကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ေလာကၾကီးသည္ တဏွာ့ေက်းကၽြန္မ်ား ျဖစ္လာၾကရေတာ့၏။ အရွင္ဌပါလသည္ တဏွာ့ေက်းကၽြန္မွ လြတ္ျပီး သာသနာေက်းကၽြန္ျဖစ္ဖို႔ ရုန္းကန္ထြက္လွ်က္ သာသနေဘာင္ သို႔ သဒၶါတရားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းကို ေကာရဗ်မင္းၾကီးအား ရွင္းျပေလ၏။ အပဏၰကံ သာမညေမဝ ေသယ်ာ- သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲမွ ဧကန္မုခ် လြတ္ျမတ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ရဟန္းေတာ္ဇာတ္ အက်င့္ျမတ္သည္သာလွ်င္ ျမတ္ဗုဒၶက ခ်ီးမြမ္းအပ္ ျမတ္လွေပသည္ဟု အရွင္ရဌပါလက က ေကာရဗ်မင္းၾကီးအား ေဟာၾကားခဲ့ေလ၏။

အရွင္ရဌပါကကဲ့သို႔ေသာ စစ္မွန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ျဖင့္ သဒၶါတရားေရွ႔တန္းတင္ကာ သာသနေဘာင္ဝင္သို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ရဟန္းမ်ိဳးသည္သာလွ်င္ တကယ္တန္း ျမတ္စြာဘုရား အလိုရွိေတာ္မူေသာ ခ်ီးမြန္းေတာ္မူေသာ ရဟန္းမ်ိဳးျဖစ္ေလ၏။ အရွင္ရဌပါလသည္ သူ႔၏ဘဝအျမင္ကို ေကာင္းေကာင္းၾကီး အသုံးခ်လွ်က္ သာသနေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ သူလိုခ်င္သည့္ ေျဖာင့္ျဖဴးေသာလမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းနိုင္ခဲ့ေလ၏။ တစ္ခုေသာ ဓမၼသဘင္အခန္းအနားတြင္ ျမတ္ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္က အရွင္ရွဌပါလ အား ငါ့ဘုရားသာသနာမွာ သဒၶါတရားျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာေသာ ရဟန္းအားလံုးတို႔တြင္ အသာဆံုး အထူးခၽြန္ဆံုးဟူေသာ သဒၶါပဗၺဇိတ ဧတဒဂ္ဘြဲ႔ထူးကို ဆက္ကပ္ခဲ့ေလေတာ့သည္။

(ဧတဒဂၢံ ဘိကၡေဝ မမ သာဝကာနံ ဘိကၡဴနံ သဒၶါပဗၺဇိတာနံ ယဒိဒံ ရဌပါေလာ)။


မွတ္ခ်က္။ မဇၥ်ိမပဏၰာသပါဠိ၊ ရဌပါလသုတ္၊ ဓမၼပဒ၊ မဟာနိေဒၵသ ကာမသုတ္၊ စူဠနိေဒၵသ ခဂၢဝိသာဏသုတ္၊ ေပါတလိယသုတ္၊ အဂၤုတၱရအဌကထာတို႔မွ ထုတ္ႏွတ္တင္ျပပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ေရဦးျမိဳ႕နယ္ ေရႊေဒါင္းဂြက္ရြာ ဦးခ်စ္ရႊင္ ေဒၚသန္းရင္တို႔၏ အလွဴမဂၤလာ ညတရားပြဲအျဖစ္ စာေရးသူ ေဟာၾကားခဲ့သည့္တရားႏွင့္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပည္ျမိဳ႕တို႔မွာ ေဟာၾကားခဲ့ဖူးသည့္တရားမ်ားကို ျပန္လည္ သုံးသပ္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။


ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ေမတၱာျဖင့္။

ေမ့သားလွ(ဇလဂၢ)

No comments:

Post a Comment