" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Thursday, November 3, 2011

တပည့္ေမာင္ၾသဇာကို ဆံုးမေသာ ၾသဝါဒေတးထပ္(လယ္တီဆရာေတာ္)

ပစၥည္းရွာ အလုပ္ႏွင့္၊ ေန႔ပုပ္လို႔ ရက္ဟုန္

ႏွစ္ေမ်ာလို႔ အသက္ကုန္တယ္၊ တြက္ပုံၿဖင့္ မေကာင္း။

ခုလိုနွင့္ သံသာေဘြမွာ၊ ခႏၶာေတြ မ်ားခဲ့စေတာင္း။

သက္ေမြးမွဳ စခန္းပိုေအာင္၊ ဝမ္းကိုသာ နင္ေက်ာင္း။

ေလးဆယ္ေက်ာ္၊ အရြယ္ေနွာင္းခါမွ၊

သူၾကြယ္ေလာင္းလုပ္ခ်င္။

မိုးကုန္ၿပီ ထြန္မခ်ခ်င္ႏွင့္၊ ရြံစရာ့ မွားဖို႔ၿဖစ္အင္။

ႏြားအိုၾကီး အေမာ့သင္သလို၊ မေလွ်ာ့ခ်င္ ဘဝဆုံးရွာေတာ့၊

အစတုံး နင့္အဆင္၊ လြဲဖို႔သာ ၿပင္။

တရားသို႔ မသက္ဝင္လွ်င္၊ အခက္နင္ ၾကံဳေတြ႔ဖို႔ေလး။


အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း အရြယ္ေႏွာင္းေသာအခါ တိုင္ေအာင္ပင္ စီးပြားရွာအလုပ္ႏွင့္ ေန႔ပုပ္ရက္ေမ်ာခံေနသည္ႏွင့္ သတိရေစရန္ တပည့္ေမာင္ၾသဇာကို ဆံုးမေသာၾသဝါဒေတးထပ္ ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment