" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Monday, November 28, 2011

(ေမာင္စြမ္းရည္) ကဗ်ာ

ျခံရိပ္ေမွာင္တြင္၊ ေခါင္းေထာင္စြယ္ျပဴး၊

တရူးရူးႏွင့္၊ ဟူးဟူးမာန္ထြက္၊

ပါးျပင္းခြက္ကာ၊

ငွက္ခတ္သမား၊ မုဆိုးသားကို၊

တအားေပါက္ရန္၊ အသင့္ၾကံသည္၊

လူ႔ရန္ေျမြဆိုးတစ္ေကာင္ႏွင့္။

ေလတြင္ပ်ံဝဲ၊ တရွဲရွဲလွ်င္၊

ကိုယ္မဲႏွတ္နီ၊ လက္သည္းရွည္ႏွင့္၊

စြီစီြစူးစူး၊ ရဲတင္းက်ဴးကာ၊

ဟူးဟူးမာန္ထြက္၊ ေျမြဆိုးဇက္ကို၊

ထိုးလွ်က္သုတ္ရန္၊ အသင့္ၾကံသည္၊

ေျမြ႕ရန္စြန္ရဲတစ္ေကာင္ႏွင့္။

လက္ဖ်ံေၾကာေထာင္၊ လည္ေၾကာေထာင္လွ်က္၊

မ်က္ေမွာင္ကိုၾကဳတ္၊ အားအန္ထုတ္ကာ၊

မိုးကုတ္ပ်ံဝဲ၊ ငွက္စြန္ရဲကို၊

မွ်ားစြဲနိုင္ရန္၊ အသင့္ၾကံသည္၊

စြန္႔ရန္ မုဆိုးတစ္ေယာက္ႏွင့္။

ဤျမင္ကြင္းကို

ငါလွ်င္ခဏ၊ ျမင္လိုက္ရစဥ္၊

ပတ္ဝန္းက်င္ဝယ္၊

နာက်င္သံတို႔လႊမ္းေန၏။

(ေမာင္စြမ္းရည္)

ကမၻာေျမၾကီးသည္ လူသားတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ဆႏၵအတြက္ ျပည့္စုံလံုေလာက္၏

သို႔ေသာ္ လူသားတို႔၏ ေလာဘအတြက္ မလံုေလာက္ေပ။ (မဟတၱမ ဂႏၶီၾကီး)

No comments:

Post a Comment