" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Friday, January 20, 2012

ၿမန္မာစာျမန္မာ ဘာသာႏွင့္ ျမန္မာ စာေပပညာ မ်ားကို ဂရု တစိုက္ အေရး မူကာ မျပဳႏုိင္ ၾကဘဲ ဘာသာျခား လူမ်ိဳး တို႔၏ ဘာသာ စကားႏွင့္ စာေပ ပညာ မ်ားကိုသာ သင္ၾကား ေနၾက ေလသည္။ ယခု ေခတ္ ယခု အခါႏွင့္ ႀကဳံႀကိဳက္ ေသာ လူအမ်ား တုိ႔သည္ အဂၤလိပ္ ပညာကို ခင္ခင္ မင္မင္ တြင္တြင္ႀကီး အေရး တယူ သင္အံ ေလ့လာ ေနၾက ရ၏။ ဤကဲ့သို႔ အဂၤလိပ္စာ ထြန္းကား သည့္အခ်ိန္ ႀကီးတြင္ အဂၤလိပ္စာ တတ္ ေျမာက္မွ ပဲြသဘင္ ေပါက္ေရာက္၊ လူရာ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ေစာ ေလသည္။ အဂၤလိပ္စာ ကိုသာ အပတ္ တကုတ္ လုံ႔လ ထုတ္ေန ၾကေသာ သူတုိ႔အား ျမန္မာ စာေပ ပညာႏွင့္ ျမန္မာ ဘာသာ စကားကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ေပါက္ေပါက္ ရွရွ၊ က်က် နန တတ္ေျမာက္ ႏုိင္ရန္
ခဲယဥ္း ေပလိမ့္မည္။ အဂၤလိပ္ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာသင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထူထူး ခၽြန္ခၽြန္ တတ္ေျမာက္
ေသာသူမွ ေက်ာင္းတြင္ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ေစာ၍ ေက်ာင္းသား အခ်င္းခ်င္း ႏွီးေႏွာၾကသည့္ အခါ မည္သူက အဂၤလိပ္ ဘာသာတြင္ မေဟာ္ တဆူ ပါရဂူ ျဖစ္သည္ဟု အမ်ိဳးမ်ိဳး ခ်ီးမြမ္းေလ့ ရွိၾက သည္။

ျမန္မာ ဘာသာကို ေကာင္းမြန္ ေခ်ငံစြာ တတ္ေျမာက္ေသာ သူမွာကား အခ်ီး အမြမ္း မ်ားစြာ မခံရဘဲ မ်က္ႏွာ ငယ္စြာသာ ေနရ ရွာေလသည္။ ဆရာ မ်ားကလည္း အဂၤလိပ္ ဘာသာတြင္ ေတာ္သူ ကိုသာ ခ်ီးမြမ္း ေထာပနာ ျပဳျခင္း၊ ႀကိဳးစား အားေပးျခင္း တုိ႔ကို ျပဳေလ့ ရွိၾက၍ ျမန္မာ ဘာသာတြင္ ေတာ္တတ္သူတုိ႔ကို မူကား အေလး တမူ မျပဳ ၾကေခ်။ ဤကဲ့သို႔ ျမန္မာ စာေပ ပညာႏွင့္ ျမန္မာ
ဘာသာ စကားသည္ မ်က္ႏွာ ငယ္ေသာ အေျခ အေနသုိ႔ ေလွ်ာ့က် သက္ဆင္း၍ ေမွးမွိန္ေသာ
အေျခသို႔ ဆုိက္ေရာက္လာ ေလရကား ျမန္မာ စာအုပ္ ဖတ္ေန သည္ကို မိတ္ေဆြ အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ျမင္ပါက ျမန္မာစာကို အေရးတႀကီး ဖတ္ မေန ပါႏွင့္၊ သည္စာကို မဖတ္ တတ္ေသာ္လည္း ဆရာ ေျပာ သည္ကို ၾကားဘူး နား၀ ႏွင့္ပင္ ေအာင္ျမင္ ႏုိင္ပါသည္ဟု တုိက္တြန္း အားေပး ၾကသည္ကို မၾကာ မၾကာ နားႏွင့္ ဆတ္ဆတ္ ၾကားဖူး ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းသား မိဘ ျဖစ္သူ မ်ားကလည္း ငါတို႔သား၊ ငါတုိ႔ သမီး တုိ႔သည္ အဂၤလိပ္ ဘာသာကို သြက္ သြက္ လက္လက္ တတ္ေျမာက္ ေျပာဆုိ ႏုိင္ေစ ေတာ့ဟု အဂၤလိပ္ ဘာသာ သက္သက္ သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းႀကီး မ်ားတြင္ မိမိတို႔ သားသမီးမ်ားကို အပ္ႏွံ ၾကေလသည္။ ထုိေက်ာင္းသား မိဘ တုိ႔၏ အယူကား အဂၤလိပ္ ဘာသာကို သြက္သြက္ လက္လက္ တတ္ေျမာက္ ေျပာဆုိ ႏုိင္မွ မိမိတို႔ သားသမီးမ်ားသည္ အစိုးရ အရာရွိႀကီး၊ ေက်ာင္းဆရာ မႀကီးမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေပ လိမ့္မည္ဟု အယူသည္းၾက၏။ ထုိကဲ့သို႔ အဂၤလိပ္ ဘာသာကို လုံးလုံး လ်ားလ်ား သင္ၾကား ရေသာ
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတုိ႔ အတန္း ကုန္၍ ေက်ာင္းထြက္ ေသာအခါ အဂၤလိပ္ ဘာသာကို
သြက္သြက္ လက္လက္ ေျပာဆုိ ႏုိင္ၾက ေသာ္လည္း မိမိတို႔ ျမန္မာ ဘာသာ စကားကို
ေမ့ေမ့ ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ျဖစ္၍ “ငွက္ကေလးေတြ သစ္ပင္ ေပၚမွာ ထုိင္ေန ၾကသည္”
“၀မ္းဘဲဥ မွည့္ၿပီ” “လိေမၼာ္သီး ဖြင့္လုိက္ပါ” စသည္ျဖင့္ အမွားမွားအယြင္းယြင္း အခၽြတ္ခၽြတ္ အလဲြလဲြႏွင့္ ေျပာဆုိ ေနၾကသည္ကို ခဏ ခဏ ၾကားရေလသည္။

ေက်ာင္းသား မိဘမ်ား ကလည္း မိမိတို႔ သား၊ သမီးတို႔ အဂၤလိပ္ စာအုပ္ မ်ားကိုသာ ႀကိဳးစား အားထုတ္၍ ဖတ္ရန္ တုိက္တြန္းသည္ အားေလ်ာ္စြာ ေက်ာင္းသား မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ စာအုပ္ ဖတ္ဖူး ၾကသေလာက္ ျမန္မာ စာအုပ္မ်ားကုိ ဖတ္ဖူး ၾကသူ ရွားပါးၾက၏။ အဂၤလိပ္ ပညာရွိ ဆရာႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ “Shakespeare” ရွိတ္ စပီးယား၊“Lord Macaulay” ေလာ့မယ္ ေကာေလး တုိ႔၏ အေၾကာင္းကို ၄င္းတုိ႔ ေမြးဖြားသည့္သကၠရာဇ္ ခုႏွစ္ ႏွင့္တကြ သိ၍ ခ်ီးမြမ္း ၾကေသာသူ မ်ားေသာ္လည္း ျမန္မာ ပညာရွိက၀ိႀကီးမ်ား အေၾကာင္းကို ၾကားဘူးသူ၊ ခ်ီးမြမ္းသူ ရွားပါး လွေပသည္။ ရွင္မဟာရ႒သာရ၊ ရွင္မဟာ သီလ၀ံသ၊ ရွင္ဥတၱမေက်ာ္၊ ဦးပုည အစရွိေသာ ျမန္မာ
ပညာရွိႀကီးမ်ား ေရးသား စပ္ဆုိေသာ စာမ်ား အေၾကာင္းကို သိသူ ခ်ီးမြမ္း သူကား
အတုိင္းထက္ အလြန္ ရွားပါး လွေပသည္။ သတင္းစာမ်ား ဖတ္လည္း ျမန္မာစာ ဆုတ္ယုတ္ လာခဲ့ရာ ျမန္မာ သတင္းစာ ျမန္မာမဂၢဇင္း မ်ားမွာပင္ ျမန္မာ ေန႔စဲြမ်ားကို အသုံး မျပဳၾကဘဲ “ဇန္န၀ါရီလ”
“မတ္လ” စသည္ျဖင့္ အသုံး ျပဳသည္ကုိ ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။

တုိင္းျပည္ ႀကီးပြားေရးကို ရည္ရြယ္၍ တည္ေထာင္ အပ္ေသာ အသင္း မ်ားကို ျမန္မာအမည္ မေပးဘဲ “YMBA” ဟု ေခၚျခင္း၊ ထုိအသင္း အက်ိဳးေဆာင္ မ်ားကို “စကၠရီေတရီ”ဟု ဆုိျခင္း မ်ားကို ေထာက္ထား စာနာသည္ ရွိေသာ္ ျမန္မာစာႏွင့္ ျမန္မာစကားကို လ်စ္လ်ဴရႈ ၾကသည္ကို သိရွိ ႏုိင္ေပသည္။ ဃရာ၀ါသ အိမ္ေထာင္ မႈကို ျပဳၾကေသာ လူမ်ားကို မဆုိထား ဘိဦး၊ အခ်ိဳ႕ေသာ
ရဟန္း သံဃာေတာ္တုိ႔ကပင္ ပရိယတၱိ၊ ပဋိပတၱိ တုိ႔ကို မေလ့လာဘဲ အဂၤလိပ္ဘာသာစာကို သင္အံေလ့ ရွိၾကသည္။ ထုိရဟန္းေတာ္ မ်ားအယူကား မိမိတို႔ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကား ရသျဖင့္ ဘာသာကဲြ ျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္ လူမ်ိဳး တုိ႔ကို သာသနာေတာ္တြင္းသို႔ သြတ္သြင္း ခ်ီးျမွင့္ ႏုိင္ေပ လိမ့္မည္ဟု အယူ ရွိၾက၏။ လူမ်ိဳး ကြဲမ်ားကို ၄င္းတုိ႔ တရား ေဟာ၍ ေအာင္ျမင္ သည္ကုိကား မေတြ႕ ရေသးေခ်။ ဤကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသား မွစ၍ သတင္းစာ ဘက္ဆုိင္ရာ ေနရာ တကာတြင္ ျမန္မာစာကို
အေရး မလုပ္ သျဖင့္ ျမန္မာစာ တေျဖးေျဖး တိမ္ျမဳပ္ လာသည့္ ကာလႀကီးကို စိတ္ေပါက္ေပါက္ ရွိလွ သျဖင့္ ျမန္မာ ဘာသာ ဆုိင္ရာ ဆရာႀကီး ဦးလင္း ေရးစပ္ေသာ “ျမန္မာစာ အဘိုး မတန္ေၾကာင္း” ေတးထပ္မွာ ေအာက္ပါ အတုိင္း ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာစာ ေစ်းမရွိတာမုိ႔၊ ေဆြးမခ်ိ ေနာက္ဘြယ္၊ ေရွးက၀ိ ေပ်ာက္ကြယ္သည္၊
အေထာက္ ၀ယ္အိုခ်ိဳ႕၊ စာကုံးမူ ဘုိးမတန္သည္၊ က်ိဳးမသန္ ၾကပ္တဲ့ ခါမုိ႔၊
ေရွးျမန္မာ ထုံးမ ထြင္သည္၊ ခ်ဳံးမရြင္ ေသြညို႔၊ သုံးမ၀င္ အေျခ ရုိ႕တာမုိ႔၊
ကေ၀တို႔ ႏြမ္းနယ္၊ ေအ၊ ဘီ၊ စီ၊ အေျခ စားေလာက္မွ၊ ေနအထား ေျဖာင့္ဘု တကယ္၊
ေခတ္အလုိက္ အရုိးကြယ္သည္၊ မ်ိဳးအႏြယ္ တိမ္ခဲ့ေပါ့၊ ႏွိမ္ဖဲ့လုိ႔ ေအာင္ခ်တာ၊
ေၾကာက္ဘဲြ႕အခါ၊ မ်ိဳးျမန္မာ အသုံးစာႏွယ္၊ ႏွလုံး နာေခတ္ႀကီး မို႔ေလး၊”

ျမန္မာ ဘာသာကို ေသခ်ာစြာ ခဲြစိတ္ ေ၀ဖန္၍ စီစစ္ ပါလွ်င္ လြန္စြာ ခုိင္မာေသာ အေျခ အျမစ္ႏွင့္ တကြ ယဥ္ေက်းေသာ ဘာသာ စကား တမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိႏုိင္ေပသည္။ ျမန္မာ ဘာသာသည္ ဌာန္၊ ကရုိဏ္း၊ ပယတ္ စသည္ တို႔ျဖင့္ ေသခ်ာ စီစဥ္ထုံးဖဲြ႕၍ ထားအပ္ေသာ စကားမ်ိဳး ျဖစ္ေပသည္။ ဗ်ည္း တလုံးမွာ သရ ေပါင္းမ်ားစြာယွဥ္ကပ္ ေစ၍ အသံ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဓိပၸါယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္ေစ ႏုိင္ေသာ ဘာသာစကား သည္ကား ျမန္မာ စကားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာစကား အစစ္ တုိ႔သည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အသံ တခ်က္တည္း ထြက္ေသာ လုံးေကာက္ စကား မ်ားသာ ျဖစ္၍ အသံေပါင္း
မ်ားစြာ ေပါင္းစပ္၍ သမာသ္သေဘာ အားျဖင့္ ျပဳျပင္ရာ၊ အသံေပါင္း မ်ားစြာႏွင့္
အဓိပၸါယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဖာ္ျပ ႏုိင္ေလသည္။ ေခြး၊ ေၾကာင္၊ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ၀က္၊ ေတာ၊ ေတာင္၊ ကၽြန္း၊ အုိင္၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းစေသာ စကား တုိ႔ကုိ ဆင္ျခင္လွ်င္ ျမန္မာ စကား တုိ႔သည္ လုံးေကာက္ စကားမ်ား
ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွား ေလသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာ ဘာသာတြင္ ႀကိယာႏွင့္ ဆုိင္ေသာ အသံ မ်ားသည္ တလုံးတည္းေသာ အသံတုိ႔သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကို “သြား၊ လာ၊ စား၊ ေသာက္၊ ခ်က္၊ ျပဳတ္၊ ထ၊ ထုိင္၊ ေလ်ာင္း၊ အိပ္၊ ေျပး၊ ခုန္” စသည္ မ်ားကုိ ဆင္ျခင္ေသာ အားျဖင့္ သိႏုိင္ေပသည္။ ေျပးသည္၊ ခုန္သည္၊ သြား၏ ဟူ၍ စကား သုံးၾက ရာတြင္ “၏” ႏွင့္ “သည္” ဟူေသာ အသံမ်ားသည္ စကား အသုံး ထြားျခင္းငွာ ႀကိယာႏွင့္ တဲြ၍ သုံးေသာ ပဒပုရဏ အသံမ်ားသာ ျဖစ္ၾက ေလသည္။ ျမန္မာ ဘာသာတြင္ “မ” သဒၵါသည္ ပါဠိဘာသာတြင္ “န”သဒၵါ ကဲ့သို႔ နိေသဓ တားျမစ္ျခင္း အနက္တြင္ ျဖစ္ေလသည္။ ဥပမာ – မေန၊ မထုိင္၊ မသြား၊ မလာ၊ မစား မေသာက္ တုိ႔ေပတည္း။ ႀကိယာ ပုဒ္တုိင္းတြင္ “မ” သဒၵါ ကပ္လာလွ်င္ ထုိႀကိယာ အနက္ကို တားျမစ္ ေလေတာ့သည္။

ဗုဒၶဘာသာသည္ ကမၻာ၏ မူလဘာသာဟု ဆုိအပ္ေသာ မာဂဓဘာသာကို လက္သုံးျပဳ၍ ပိဋကတ္
သုံးပုံႏွင့္ တကြ အေျခ အျမစ္ က်နစြာ ထူေထာင္ လာခဲ့ေသာ ဘာသာႀကီး ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ၊ ထုိဗုဒၶ ဘာသာကို သက္၀င္ ယုံၾကည္ ေနၾကေသာ လူမ်ိဳး တို႔သည္ ေယဘူယ် အားျဖင့္ ယဥ္ေက်းေသာ စာေပ ပညာ မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံ ၾကသည္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ေရွးေဟာင္း ရာဇ၀င္ အဆို အားျဖင့္ ျမန္မာျပည္သည္ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္ မမူမီကပင္ ထီးနန္း ၾကငွန္း အစုံ အလင္ႏွင့္ အခိုင္ အခန္႔တည္တန္႔၍ လာေသာ ႏုိင္ငံတခု ျဖစ္ေလရာ၊ ထုိစဥ္ အခါ ကပင္လွ်င္ စာေပ ပညာမ်ား ထြန္းကားလွ်က္ ရွိၾက ေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိေခတ္ ထုိအခါက အသုံးျပဳ ၾကေသာ စာေပ ပညာမ်ားသည္ ကာလ အဓြန္႕ရွည္ ၾကာသျဖင့္ တေရြ႕ေရြ႕ ေျပာင္းလဲ၍ လာခဲ့ရာ၊၄င္းတုိ႔၏ ယခုေခတ္၊ ယခု အခါ သုံးစဲြ လ်က္ရွိေသာ စာေပ ပညာမ်ိဳးတုိ႔ႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္ဟု မဆုိ ႏုိင္ေပ။ ပုဂံ ၿမိဳ႕ေကာင္းစား စဥ္အခါ၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀၀) ေက်ာ္ေလာက္ ကပင္ ေရးသား စိုက္ထူ ေသာ ေက်ာက္စာေဟာင္းမ်ားတြင္ ေရးသား ထားသည့္ စကားႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ စကား အသုံးအႏႈန္း မွ်သာမက ေရးပုံ၊ သားပုံ၊ အကၡရာ ပုံသ႑ာန္ အားျဖင့္လည္း လြန္စြာပင္ ျခားနားလွ်က္ ရွိေၾကာင္းကို သိရွိ ႏုိင္ေပသည္။ ၄င္းေက်ာက္စာ ေဟာင္းႀကီးမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ျခင္း အားျဖင့္ ျမန္မာ ျပည္သည္ စာေပ ပညာ အားျဖင့္ ယဥ္ေက်းသည္မွာ မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ ခဲ့ၿပီဟု သိႏုိင္ေပသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ သကၠရာဇ္ (၈၀၀)ေက်ာ္ အခါက ထြန္းကား ေပၚေပါက္သည့္ “ေပလည္း
ေလးပင္၊ ရွင္လည္း ေလးပါး” အတိတ္ နမိတ္ႏွင့္ ေမြးဘြားေသာ ရွင္သီလ၀ံသ၊ စာေတာ္ဆုိဘက္ ရွင္ မဟာ ရ႒သာရ၊ ရွင္အဂၢသမာဓိ စေသာ ကဗ်ာ ပ႑ိ၊ ပညာရွိတုိ႔ လက္ထက္တြင္ အသုံးျပဳ ၾကေသာ ျမန္မာ ဘာသာ စကား တို႔သည္ ယခု ေခတ္အခါတြင္ ေရွးက်ေသာ ျမန္မာ ဘာသာ စာေကာင္း၊ စာခန္႔ႀကီးမ်ား အျဖစ္သို႔ ေရာက္ၾက သျဖင့္ ယခု အသုံးျပဳ ေနၾကေသာ ျမန္မာ စကားကို တတ္ကၽြမ္း ရုံမွ်ႏွင့္ ပညာရွိမ်ား ေရးသား ထားေသာ စကား တို႔ကို လြယ္ကူစြာ နားမလည္ ႏုိင္ေအာင္ ရွိၾက ေလသည္။ ေနာင္အနာဂတ္ ကာလကို ေမွ်ာ္ေတြးၾကည့္ လိုက္ပါလွ်င္ ယခုေခတ္တြင္ အသုံးျပဳေသာ
အသုံးတြင္ေသာ စကား တုိ႔ကို မ်ားစြာ သုံးစဲြ ေတာ့မည္ ျဖစ္ရကား ေရွးေပါရာဏ ျမန္မာ စကား မ်ားသည္ တိမ္ျမဳပ္ သည္ထက္ တိမ္ျမဳပ္ သြားရန္သာ ရွိေသာေၾကာင့္ မ်ိဳးရုိး ဘာသာ စကား မ်ားကို ဆင္ျခင္ မိပါလွ်င္ မ်ားစြာပင္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းေလသည္။ ယခု အခါတြင္လည္း ဘာသာျခား စကားႏွင့္ ဘာသာျခား စာေပပညာအမ်ိဳးမ်ိဳး တုိ႔က မိမိတို႔ အရွိန္ တန္ခုိးျဖင့္ ျမန္မာ စာေပ ပညာႏွင့္
ျမန္မာ ဘာသာ စကားတို႔ကို လႊမ္းမုိး အုပ္ၿခဳံ သြားပါလွ်င္ စိုးရိမ္ ဖြယ္ႀကီး တခု ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ လူမ်ိဳးကို လႊမ္းမုိး အုပ္စုိးျခင္း၊ စီးပြားေရးကို လႊမ္းမိုး အုပ္စိုးျခင္း တုိ႔ကို ခံရသည္ထက္ အမ်ိဳး၏ စာေပ ပညာႏွင့္ ဘာသာစကားကို လႊမ္းၿခဳံ အုပ္စုိးျခင္း ခံရျခင္းသည္ကား မ်ားစြာပင္ နစ္နာ စရာႀကီး
ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာ စာေပ ပညာ မ်ားသည္ အျခား လူမ်ိဳး တုိ႔၏ စာေပ ပညာကဲ့သို႔ သာမည မဟုတ္ဘဲအလြန္ ေတြ႕ႀကဳံ ခက္ခဲ လွေသာ ဗုဒၶ သာသနာႏွင့္ ပရိယတၱိ ေခၚေသာ ပိဋကတ္ေတာ္
သုံးပုံကို အျမစ္ တည္စိုက္လ်က္ ရွိေသာ ေၾကာင့္ အထူးအခၽြန္ အလြန္ျမင့္ျမတ္သည္ ဟူ၍ အမွန္ပင္ ဆုိထုိက္ေပသည္။ ျမန္မာ လူမ်ိဳး တို႔၏ ဘာသာ စကားအသုံး အႏႈန္းမ်ား သည္လည္း ပရိယတၱိ သာသနာေတာ္ႀကီးႏွင့္ မကင္းေသာေၾကာင့္အထူးပင္ မြန္ျမတ္ လွေသာ ဘာသာ စကားမ်ိဳး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုအပ္ ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶ သာသနာ ေတာ္ႀကီး၏ အႏွစ္ သာရကို သိေလေလ၊ ျမန္မာ စာေပပညာႏွင့္ ဘာသာ စကားတုိ႔ အဖုိးတန္ေၾကာင္းကို သိႏုိင္စြမ္း ေလေလ ျဖစ္ေပ၏။


ျမန္မာ စာေပ ပညာႏွင့္ ျမန္မာ ဘာသာ စကား မ်ားကို မတတ္ေျမာက္ေသာ သူတုိ႔သည္ လူႀကီး လူေကာင္း ေခၚေသာ အျမင့္တန္း အစားသို႔ တက္ေရာက္ၾက၍ တုိင္းေရး ျပည္မႈကို စီမံ ခန္႔ခဲြရာတြင္လည္း ပါ၀င္ၾကရာ၊ မိမိတို႔ မ်ိဳးရုိး ဘာသာျဖစ္ေသာ ျမန္မာ စာေပ ပညာႏွင့္ ျမန္မာ ဘာသာ စကား တို႔ကို ေကာင္းမြန္စြာ တည္တန္႔ ေလေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ ရြက္ေဆာင္ ရမွန္း ကိုပင္ မသိၾက၍ အႀကံဥာဏ္ေပးရန္ အတြက္ “မုိက္ႀကီး စတု၊ အင္ ေလးခု” ဟု ဆုိအပ္ေသာ
ေမွာင္မုိက္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံ ေနေသာ သူကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ရွာ ၾကေလသည္။ ဘာသာ စကားႏွင့္ စာေပ ပညာမ်ား ဆုိသည္မွာ ေရွးေရွး ပညာရွိ ပုဂၢိဳလ္အစဥ္အဆက္တို႔ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ လာၾကေသာ ပညာမ်ိဳးႀကီး ျဖစ္သျဖင့္ ပ်က္စီး တိမ္ေကာ သြားမည္ ဆုိလွ်င္ ေရွးအစဥ္ အဆက္ ဆင္းသက္ လာခဲ့ေသာ အမ်ိဳးဇာတ္ကုိ ထိခိုက္သျဖင့္ ပစၥည္း ဥစၥာ ပ်က္စီးျခင္းထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာ သာလြန္၍ နစ္နာ ဖြယ္ေကာင္း ေပသည္။

၀မ္းသာဖြယ္ အခ်က္ႀကီး မ်ားမွာ ယခု အခါ သတင္းစာ မ်ားက အစထြင္ခါ ျမန္မာစာကို
ေလ့လာ ႀကိဳးစားရန္ တုိက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ ၾကျခင္း၊ ၄င္း သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ကဗ်ာ လကၤာ တို႔ကိုပါ ေရးသား ထည့္သြင္း ၾကျခင္း၊ ေရွးတိမ္ျမဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ ေနေသာ စာေဟာင္း မ်ားကို ထည့္သြင္း ေရးသားျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာ စာေပကို အားေပး သမႈ ျပဳျခင္း အခ်က္ ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၈ – ႏွစ္ေလာက္က စ၍ ေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္တြင္ ျမန္မာ စာေပ
ပညာမ်ားကို ဆည္းပူး ေလ့လာ လုိေသာ ဆႏၵ ေပၚေပါက္ လာသည့္ အတုိင္း ေလ့လာ က်က္မွတ္၊ စာအုပ္ ၀ယ္ယူ ဖတ္ၾက သျဖင့္ ျမန္မာစာ အႏွစ္ သာရ ရွိေၾကာင္းေကာင္းစြာ သိရွိ လာၾကေလၿပီ။ ေက်ာင္းသားမ်ား သေဘာႏွင့္ လုိက္ေလ်ာစြာ ေက်ာင္းဆရာ မ်ားကလည္း ျမန္မာစာကို အေရးယူကာ သင္ျပ ၾကရ ေလသည္။ ယခု ေကာလိပ္ေက်ာင္းႀကီးမ်ား တြင္လည္း ျမန္မာစာကို အေရး တယူ ထိထိ ေရာက္ေရာက္တတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ျပ ၾကရ ေလၿပီ။ ယခု ေက်ာင္းမွ ထုတ္ေ၀ေသာ မဂၢဇင္း မ်ားမွလည္း အဂၤလိပ္ စာခ်ည္း သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ျမန္မာ ကဗ်ာ လကၤာ ေဆာင္းပါး စာမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းျခင္း အားျဖင့္ ျမန္မာစာကို အားေပးဆဲ ျဖစ္၏။ မင္းတုိင္ပင္ အဖဲြ႕တြင္ ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္ ယခုအခါ ေျပာဆုိ ခြင့္ရျခင္း၊ အစိုးရ အမႈထမ္း စာေမးပဲြမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခား ပညာသင္ရန္ အတြက္ စာေမးပဲြမ်ားတြင္ ျမန္မာ ဘာသာကို ေျဖဆုိ ႏုိင္ခြင့္ ရသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေထာက္၍အစိုးရ မင္းမ်ားကလည္း ျမန္မာစာကို အေရးယူ လာေၾကာင္း ထင္ရွားေပၿပီ။

ဤကဲ့သို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဆုိ အပ္ၿပီးေသာ အရပ္တြင္ အခ်က္မ်ားကို ေထာက္ထား ဆင္ျခင္ ၾကၿပီးလွ်င္ ျမန္မာ စာေပ ပညာႏွင့္ ျမန္မာ ဘာသာ စကားတုိ႔၏ အေျခအျမစ္ ခုိင္စြာႏွင့္ သိမ္ေမြ႕ ယဥ္ေက်း၍ အဖုိး ထုိက္တန္ ေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သို႔ အဖုိးထုိက္ တန္ေသာ ပညာမ်ားကို ေခတ္ေျပာင္း၊ ေခတ္လဲြသည့္ အတြက္ႏွင့္ ေပ်ာက္ပ်က္ တိမ္ေကာျခင္းသို႔ မေရာက္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ ႏုိင္သမွ် ေစာင့္ေရွာက္ သင့္ၾကေၾကာင္း (၀ါ) အေရးမမူ၊ လ်စ္လ်ဴ ရႈရန္ အလ်င္း မသင့္ေၾကာင္း၊ ဘာသာျခား စကား အမ်ိဳးမ်ိဳး တုိ႔၏ လႊမ္းမုိး ေရာျပြမ္းျခင္းမ်ား ကိုလည္း ျမစ္တား ႏုိင္သမွ် ျမန္တား ၾကရန္ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း၊ ယခု အခါ ျမန္မာစာ ထြန္းကား ျပန္႔ပြား လာဆဲတြင္ျမန္မာစာကို ေလးေလး စားစား အပတ္ တကုတ္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ ၾကရန္ သင့္ေၾကာင္းမ်ားကို အထူး သတိ ျပဳၾကပါရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ မေနာ စိတ္ထားျဖင့္တုိက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ စကား ေရးသား လုိက္ေလ သတည္း။

ရည္ညႊန္းကိုးကား( ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္ငါးဆယ္ (၁၉၂၀ – ၇၀) စာအုပ္မွ
ထုတ္ႏႈတ္ တင္ျပသည္။)

No comments:

Post a Comment