" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Sunday, January 22, 2012

မြန္ျမတ္ေသာ စာေပရတနာ

*# ေသမင္းသည္ သင္၏ တံခါးကို

ေခါက္ေသာ ထိုေန႔၌

သူ႔အား ဘာကို ေပးအံ့နည္း။

*# အို….ငါသည္

ငါ၏ ဧည့္သည္ကို

လက္ခ်ည္း ျပန္ေစမည္ မဟုတ္။

*# ငါ၏ ေနာက္ဆံုးေန႔၌

ဧည့္သည္ ေသမင္းသည္

ငါ၏ တံခါးကို ေခါက္ေသာအခါ၌

ငါတစ္သက္တာ ပတ္လံုး

ေစာင့္စည္းခဲ့သည့္ (သီလ)

ျပဳခဲ့သမွ်ေသာ (ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ)

ဆည္းပူးအပ္ေသာ (ဘာဝနာတရား)

ရွာေဖြျပဳစုခဲ့သည့္

(မြန္ျမတ္ေသာ စာေပရတနာ) တို႔ကို

သူ႔ေရွ႕တြင္ ထားအံ့။ ။

(တဂိုး- အိႏၵိယ စာေပနိုဘယ္ဆုရွင္ စာဆိုၾကီး)

No comments:

Post a Comment