" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Tuesday, January 17, 2012

မွတ္သားဖြယ္ အဆိုအမိန္႔ေလးမ်ား

စစ္မွန္သည့္ အလွဴဒါနဆိုသည္မွာ ၿပန္လည္ေမွ်ာ္ကိုးမွဳ အလ်ဥ္းမရွိဘဲ

အၿခားသူမ်ား အက်ိဳးရွိေစရန္ ေစတနာမွန္ပင္ ၿဖစ္သည္။

အိမာနုယယ္ ဆြီဒန္ေဘာ့ဂ်္

True charity is the desire to be useful to others without though of recompense.

(Swedenbrog, Emmianuel)

အၿခားလူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေစၿခင္းသည္

ဤေလာက၌ တခုတည္းေသာ ေပ်ာ္ရႊင္အားရစရာပင္ၿဖစ္သည္။

ဟန္းစ္ခရစ္ရွန္ အင္ဒါဆင္

To be use of in the world is the only way to be happy.

(Andersen, Hans Christian)

လူသားတို႔ က်ဴးလြန္သည့္ အၿပစ္မ်ားစြာအနက္ ေက်းဇူးကန္းၿခင္းေလာက္ ဆိုးဝါးၾကီးမားသည့္ အၿပစ္သည္ မရွိ။

(ရူးပတ္ ဘရြတ္ခ္)

If there be a crime of deeper dye than all the guilty train of human vices, it is ingratitude.

(Brooke, Rupert)

စာအုပ္တအုပ္လုံးကို ကတိုက္ကရိုက္ ဖတ္သည္ထက္

စာတမ်က္ႏွာကို ေၾကညက္ေအာင္ဖတ္ၿခင္းက ပို၍ပင္ ေကာင္းေသးသည္။

(ေသာမတ္ ဘာဘီတန္ မက္ေကာေလး)

A page digested is better than a book hurriedly read.

(Macaulay, Thomas Babington)

ကၽြနု္ပ္သည္ အသက္ကို ၿမတ္နိုးထားသလို၊ အမွန္တရားကိုလည္း ၿမတ္နိုးတြယ္တာသည္။

ကၽြႏု္ပ္သည္ ႏွစ္ခုလုံးကို တၿပိဳင္နက္ မရခဲ့လွ်င္ ကၽြႏ္ုသည္ အသက္ကို စြန္႔လႊတ္၍

အမွန္တရားကိုသာ ေရြးခ်ယ္မည္။

(မင္စီးယပ္စ္)

I like life, and I also like righteousness. If I cannot keep the two together, I will let life go and choose righteousness.

(Mencius)

ယာယီရွဳံးနိမ့္သြားတဲ့ အမွန္တရားဟာ ယုတ္ညံ့တဲ့ ေအာင္ပြဲထက္ စြမ္းအားပိုရွိပါတယ္။

၁၉၆၄-ခုႏွစ္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ မာတင္လူသာကင္း ႏိုဘယ္ဆုယူစဥ္က ေၿပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္း။

အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား မည္သူမွ ဟန္႔တား၍ မရ။

(လီယြန္ ဂမ္ဘက္တား)

No one can forbid us the future.

(Gambetta, Leon)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အရာအားလံုးထက္ပို၍ လိုလားေတာင့္တစရာ ၿဖစ္ေသာ္လည္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တန္းတူညီမွ်သည့္ အေၿခခံေပၚ ရရွိနိုင္ေရးအတြက္ ေသြးေၿမက်ေပးရသည္မ်ိဳး ရွိသည္။

(အင္ဒရူး ဂ်က္ဆင္)

Peace, above all things, is to be desired, but blood must something it on equable and lasting terms. (Jackson Andrew)

ေအာင္ၿမင္သူ တဦးၿဖစ္ရန္ထက္ တန္ဖိုးရွိသူ တဦးၿဖစ္ရန္ ၾကိဳးစားပါ။

(အဲလ္ဘတ္ အိုင္စတိုင္း)

Try not to become a man of success but rather try to become a man of value.

(Einstein, Albert)

No comments:

Post a Comment