" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Thursday, February 9, 2012

ေက်းဇူးသစၥာ


လူမုိက္တုိ႔သည္ ေက်းဇူးရွင္ကုိပင္လွ်င္ သစၥာေဖာက္၏။ မည္သူကမွ် ယင္းတုိ႔ကုိ ဆက္ဆံရန္ မ၀ံ့ၾက။
ထုိ႕ေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ ရထားသည္ထက္ ပုိ၍ ေပးဆပ္ရ၏။

လူေတာ္မ်ားသည္ ေက်းဇူးရွင္အေပၚ ေက်းဇူးသိတတ္သျဖင့္ လူတုိင္းက သူတုိ႔ကုိ ႏွစ္သက္ၾက၏။
သုိ႔ျဖစ္၍ သူတုိ႔သည္ ၀တၱရားမ်ားကုိ တစ္သက္လံုး ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ခံစားေနရေလ၏။

ပညာရွိမ်ားမွာမူ ေက်းဇူးရွင္တုိ႔အား စိတ္၏ခ်မ္းသာမႈကုိ ရရွိေစ၏။
အေၾကာင္းမွာ ဤသည္ပင္လွ်င္ တစ္ခုတည္းေသာ မွန္ကန္သည့္ ေက်းဇူးဆပ္နည္းျဖစ္၏။
ရလာဒ္အျဖစ္ ေက်းဇူးရွင္မ်ားအား ပုိ၍ ႀကီးစြာေသာ ေပးကမ္းျခင္းကုိ လႈံ႕ေဆာ္ေပး၏။
ဤနည္းအားျဖင့္ သူတို႔သည္ လူ႔ေဘာင္တစ္ခုလံုးကုိ အက်ဳိးေက်းဇူး ရရွိေစ၏။

(The Foolish, The Clever, The Wise by Charles Akara)

ေက်းဇူးဟူေသာ စကားကို ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ေက်းဇူးတရား၊ ေက်းဇူးရွင္၊ အက်ိဳးေက်းဇူး စသည္တို႔ကို ေျပးျမင္မိၾကတတ္ၾက၏။ အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမွဳမွာလည္း thank you ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဟု အျမဲတမ္းလို ေျပာၾကသည္ကို ၾကားေနရ၏။ အေနာက္တိုင္းမွာေတာ့ တသီးတသန္႔ ေက်းဇူးေတာ္ေန႔ အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ က်င္းပၾကသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ ေက်းဇူးဆိုသည္မွာလည္း အက်ိဳးျပဳမွဳ၊ ကူညီမွဳ၏ ရလာဒ္ ဟူေသာ အက်ိဳးတရားတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း၌ လူတစ္ေယာက္က လူတစ္ေယာက္ကို ေက်းဇူးျပဳျခင္းသည္ အက်ိဳးျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ေက်းဇူးျပဳခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိအေပၚေက်းဇူးျပဳလာသူကို အလြန္ပင္ တန္ဘိုးထားတတ္ၾက၏။ ေက်းဇူးကန္းလွ်င္ေတာ့ အလြန္ပင္ စက္ဆုတ္ရြံရွာၾက၏။ ေက်းဇူးမတင္ေသာ္လည္း ေက်းဇူးကိုေတာ့ မကန္းဖို႔ အထူးလိုအပ္၏။ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာလည္း လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ကူးလူဆက္ဆံၾကရာမွာ ေက်းဇူးတရားကို အေလးထားဆက္ဆံတာကို ေတြ႔ရ၏။ ဤသည္မွာ ျမန္မာတို႔၏ ယဥ္ေက်းမွဳတစ္ရပ္ဟုပင္ ဆိုနိုင္၏။ ျမန္မာတို႔သည္ မိမိအေပၚ တင္ရွိသည့္ ေက်းဇူးကို မေမ့တတ္ၾက၊ ေက်းဇူးတရားကို သိတတ္ၾက၏။ လူအဖြဲ႔အစည္းမွာ ေက်းဇူးတရားကို မသိတတ္ၾကသူမ်ား အနည္းအက်ဥ္းရွိနိုင္ျငားေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သားတို႔သည္ ေက်းဇူးတရားကို အလြန္တန္ဖိုးထားၾကသည္မွာေတာ့ မည္သူမွ် မျငင္းနိုင္ေပ။

စိတ္ဓာတ္ယဥ္ေက်းသူမွန္လွ်င္ ေက်းဇူးတရားကို သိတတ္ၾကပါ၏။ ဤေက်းဇူးတရားကို တန္ဖိုးထားတတ္မွဳ၊ ေက်းဇူးတရားကို သိတတ္မွဳ တို႔သည္ လူ႕ယဥ္ေက်းတို႔၏ ေကာင္းမြန္သည့္ စိတ္ထား သေဘာတရားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသရာလည္း ေရာက္ပါသည္။ လူ႔ေလာကမွာ ေက်းဇူးတရားႏွင့္ ကင္းသူဆိုတာေတာ့ မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ သူတစ္ပါး၏ ေက်းဇူးတရားကို သိတတ္ဖို႔၊ ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ဖို႔ လိုအပ္ေသာ္လည္း ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ရမည့္ လုပ္ရပ္သည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ တစ္စံုတရာ ထိခိုက္ေစမည့္ မေတာ္မတရား လုပ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္လွ်င္ ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ရမည့္သူအတြက္ အလြန္တရာဆိုးလွပါသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ တစ္စံုတရာေက်းဇူးမဆပ္တာက ပို၍ေကာင္းေသး၏။ ဥပမာ လူဆိုးသူခိုး သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသူ တစ္ဦးက ေပးကမ္းျပဳစုမွဳကို လက္ခံရယူမိသည့္ သူတစ္ေယာက္သည္ မိမိေက်းဇူးျပဳခံရတာႏွင့္ မမွ်လွသည့္ တံု႔ျပန္ေပးဆပ္မွဳမ်ား ေပၚေပါက္လာနိုင္၏။ ထိုအခ်ိန္မွာ မိမိကိုယ္ကို မလႊဲသာမေရွာင္သာဘဲ မသမာသည့္ လုပ္ငန္းေတြမွာ ပါဝင္ပတ္သက္လာ၏။ ယင္းအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဆုပ္ရင္လည္း ဆူး၊ စားရင္လည္း ရူးသည့္ ပဒိုင္းသီးကို မ်ိဳခ်ေနသည္ႏွင့္တူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တကယ္မလိုအပ္ပါက မၾကာခဏ အကူအညီေတာင္းခံတာမ်ိဳးကိုလည္း သို႔မဟုတ္ မိမိသူတစ္ပါး ေက်းဇူးတရားပိေအာင္လုပ္တာမ်ိဳးေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္၏။ လြယ္လြယ္ႏွင့္ မျပဳသင့္၊ မိမိကိုယ္ကို မိမိ တတ္နိုင္သမွ် အားကိုးျပီး ေျဖရွင္းသင့္၏။

ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔အဖို႔ကေတာ့ ရတနာသံုးပါး မိဘ ဆရာသမား ေက်းဇူးတရားတို႔သည္ တန္ဖိုးအရွိဆံုးေနရာမွာ ထားၾက၏။ ထိုရတနာသံုးပါး မိဘ ဆရာသမားတို႔၏ ေက်းဇူးတို႔သည္ တန္ဖိုးမျဖတ္နိုင္သည့္ ေအးျမလွသည့္ ေက်းဇူးတရားတို႔ပင္ျဖစ္၏။ ျမတ္ဗုဒၶစာေပမွာလည္း ေက်းဇူးျပဳျခင္းကတညု ႏွင့္ ကတေဝဒီ- ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ရန္ သိတတ္ျခင္းကို ဒုလႅဘတရား ငါးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္အျဖစ္ ေတြ႔ရ၏။ ေန႔စဥ္ အသက္ရွင္ လွဳပ္ရွားေနရသည့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔အဖို႔ ဒုလႅဘတရား ငါးပါးသည္ အလြန္ပင္ မွတ္သားဖြယ္ က်င့္ၾကံလိုက္နာဖြယ္ေကာင္းလွ၏။ ဒုလႅဘဆုိသည္မွာ အလြန္ရခဲလွသည့္ ျဖစ္စဥ္တရပ္ပင္တည္း။

(၁) လူသားတို႔သည္ ဘုရားပြင့္ေတာ္မူသည့္ကာလ သို႔မဟုတ္ ဘုရားသာသနာႏွင့္ ၾကံဳဖို႔ရန္ ခဲယဥ္းလွ၏။

(၂) သူတစ္ပါးကို သေဘာေပါက္ နားလည္ေအာင္ ေဟာေဖာ္ညႊန္ျပတတ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးလည္း ၾကံဳဖို႔ အလြန္ခဲယဥ္း၏။

(၃) သူတစ္ပါးေဟာၾကားျပသ ဆိုဆံုးမသည့္ တရားဓမၼၾသဝါဒကို ေထာင္တတ္သည့္ နား ေသာတ ရွိဖို႔လည္း အလြန္ခက္ခဲလွ၏။

(၄) တဖန္ တရားဓမၼၾသဝါဒကို ကိုယ္တိုင္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ဖို႔ ခက္ခဲလွ၏။

(၅) ေက်းဇူးျပဳျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးတရား တုံ႔ျပန္တတ္ရန္လည္း အလြန္ပင္ ခက္ခဲလွ၏ ။

ရခဲ ၾကံဳခဲလွသည့္ တရားတို႔ကို သိရွိနားလည္ျပီး လက္ေတြ႔ဘဝႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္ျဖစ္၏။ လသာတံုး ဗိုင္းငင္၊ အခ်ိန္ရွိခိုက္ လံု႔လစိုက္၊ ဆိုသည့္အတိုင္း မိမိ၏ အသက္ႏွင့္ အခ်ိန္ေလးကို ဂရုစိုက္ျပီး အေရးပါ အရာေရာက္ေအာင္ တန္ဖိုးရွိေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ၾကရမည္ ျဖစ္၏။ မွန္ပါသည္။ မိမိတို႔ ယခုေခတ္ကာလ သက္မွတ္ထားသည့္ အသက္ပိုင္းျခားအလိုက္ မိမိတို႔ ေနရမည့္အခ်ိန္ကေလးကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ကာ ဘဝအျမတ္ကို ထုတ္ယူသင့္၏။ အသက္အပိုင္းအျခားအလိုက္ လုပ္သင့္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးရွိရွိ အသုံးခ်နိုင္ရန္ အခ်ိန္ဇယားဆြဲ၊ အခ်ိန္ကာလပိုင္းျခား သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ပို၍ေကာင္း၏။ အခ်ိန္သည္ အသက္ပင္ ျဖစ္၏။ အခ်ိန္သည္လည္း အသက္တမွ် အသံုးခ်တတ္သူအတြက္ အလြန္တန္ဖိုးရွိလွ၏။ အသိအလိမၼာ၊ အတတ္ပညာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ ရွာေဖြစုေဆာင္းရန္ အခ်ိန္ကာလ ေစာနိုင္ေလေလ အက်ိဳးရွိေလေလ ျဖစ္မည္ထင္၏။ လက္ေတြ႔က်က် စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ကာလသည္ ယခုလက္ရွိ ပစၥဳပၸန္အခ်ိန္ကာလပင္ ျဖစ္၏။ ငယ္ရြယ္နုပ်ိဳစဥ္ကာလသည္ တက္ၾကြထက္ျမက္လွသျဖင့္ အလြန္အေရးၾကီးပါ၏။

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယိုယြင္းစျပဳလာျပီး မ်က္စိမွဳန္ ခါးကိုင္း နားေထာင္သည့္ ဇရာအိုဘဝ ေနဝင္ခ်ိန္ကာလ အထိ လုပ္သင့္သည့္ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ၾကီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို မေစာင့္သင့္။ မိုးလြန္မွ ထြန္ခ်သည့္ အျဖစ္မ်ိဳးကို ႏွေျမာတသ ေနာင္တရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးကို မလုပ္သင့္၊ မိုးရြာတုန္း ေရခံ၊ လသာတုန္း ဗိုင္းငင္ျခင္းသည္ ရခဲလွသည့္တန္ဖိုးၾကီးမာလွသည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားကို အမိအရ မွန္ကန္စြာ အသံုးခ်ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ထို႔ျပင္ အက်ိဳးရိွေသာ စကားမ်ားကို လမ္းညႊန္ျပသ ဆိုဆံုးမတတ္သည့္ ေက်းဇူးရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရဆံုရျခင္းသည္ အလြန္ ရခဲလွ တန္ဖိုးၾကီးမားလွပါ၏။ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ နားေထာင္တတ္သည့္ နားရွိရမည္ ဆိုရာဝယ္ သူတစ္ပါးေဟာေျပာဆံုးမ မွဳသည္ တကယ္အက်ိဳးလို၍ ဆံုးမသေလာ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းကို ေျပာေနသေလာဆိုတာကို ကြဲျပားစြာသိဖို႔ တန္ဖိုးရွိလွသည့္ စာအုပ္စာေပႏွင့္ ဘဝအသိဥာဏ္တို႔ အထူးလိုအပ္လွ၏။ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အေတြ႔အၾကံဳဗဟုသုတအရည္အခ်င္းရွိလွ်င္ မွားယြင္းေသာအေတြးအေခၚ ေဟာေျပာမွဳ ျမွဴဆြယ္မွဳတို႔ကို ခ်က္ျခင္းလက္မခံဘဲ ဥာဏ္နားျဖင့္ နားေထာင္ အသိဥာဏ္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ကာ သူတစ္ပါး၏ ႏွတ္ဖ်ားေပၚမွာ ဘယ္ေသာအခါမွ လမ္းမဆံုးနိုင္ေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတစ္ပါး စကားကို မွန္ကန္စြာ နားေထာင္တတ္ရန္ အမွန္းအမွန္ခြဲျခားသိျမင္နိုင္ရန္ မိမိသာလွ်င္ အဓိက အေရးၾကီးလွ၏။

အသိႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ဟန္ခ်က္ညီရန္ အလြန္အေရးၾကီးလွ၏။ အသိကို အလုပ္ျဖင့္ လက္ေတြ႔က်င့္စဥ္ျဖင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္မွသာလွ်င္ မိမိတို႔ လိုလားအပ္သည့္ အသီးအပြင့္မ်ား ခံစားရမည္ျဖစ္၏။ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္မွဳမရွိပါက သေဘာတရား သီအိုရီမ်ားသည္ လက္ေတြ႔ဘဝတြင္ ထင္သေလာက္ အသံုးက်လိမ့္မည္ မဟုတ္။ သေဘာတရား အသိတရားေလာက္ျဖင့္ ရပ္တန္႔မေနဘဲ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္မွဳ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မွဳသည္ သူတစ္ပါးအတြက္မဟုတ္ မိမိအတြက္ မိမိသာလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေရးၾကီးေသာ လမ္းစဥ္တစ္ခုပင္ျဖစ္၏။ မိမိကိုယ္တိုင္သိျမင္သေဘာေပါက္ကာ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္မွဳမွ သီးပြင့္လာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ခံစားကာ မိမိျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေက်းဇူးဂုဏ္မ်ားကို ေအာက္ေမ့တသ အမွတ္ရလွ်က္ ဘဝေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္နူးလန္းဆန္း အထက္တန္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းနိုင္မည္မွာ ဧကန္ပင္ျဖစ္၏။

စာဖတ္သူတို႔သည္ ကိုယ္တိုင္ဥာဏ္ျဖင့္သေဘာေပါက္နားလည္ကာ အနႏၱဂိုဏ္းဝင္ေက်းဇူးရွင္မ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးရွိသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေက်းဇူးတံု႔ျပန္နိုင္လွ်င္ အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးတင္ကာ ၾကည္နူးဝမ္းသာ စိတ္ခ်မ္းသာၾကမည္သာျဖစ္၏။ ေက်းဇူးရွင္မ်ားကို နွတ္၏ေစာင့္မျခင္း၊ ကိုယ္၏ ေစာင္မျခင္းမ်ားျဖင့္လည္း ေက်းဇူးဆပ္နိုင္၏။ အျပန္အလွန္ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ခ်မ္းသာမွဳကို ေပးစြမ္းနိုင္သည့္ ေက်းဇူသစၥာတရားကို ေအာက္ေမ့တသ သတိရလွ်က္ ကိုယ္စီကိုယ္စီ အလိုညီကာ စြမ္းေဆာင္နိုင္ၾကပါေစ ဟု ဆႏၵျပဳရင္း…။

ေမ့သားလွ(ဇလဂၢ)

၀၉-၀၂-၂၀၁၂

No comments:

Post a Comment