" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Wednesday, February 2, 2011

ေရႊသခင္ ေရႊအရွင္မ်ားသို႔ မွာတမ္း

ေရႊနိင္ငံ အနာဂတ္လမ္း ေလ်ွာက္လွမ္းမည့္ေရႊေမာင္မယ္

လွေသြးအစဥၾကြယ္ဘို႔ ပန္းပုဆရာ ပုံကိုဆစ္သည့္ႏွယ္

ထုခ်စ္သြယ္သြယ္။

ေရႊသခင္ အကိုအမရယ္ႏွင့္ ေရႊအရွင္ ညီ ညီမငယ္တို႔

နာသုံးသြယ္ ရင္ဝယ္ပိုက္ပါလို႔

ေရႊေမာင္မယ္ အလိမၼာဆိုက္ရေအာင္ ဦးခိုက္ရည္ရြယ္။

ကြယ္…အေရာက္လွမ္းခဲ့ပါတဲ့ ေက်ာင္းသင္ခန္း

အထက္တန္း ဗုဒၶဘာသာတဲ့ လက္ကမ္းကာ ကိုယ္စီယူခဲ့ၾက

တို႔ေၿမတို႔ေရမွာ တို႔ေရႊသာ လႊမ္းေစရပါ့မယ္

ေရႊသခင္ ေရႊရင္ထက္မွာ ေရႊအစဥ္ ေရႊပင္ထပ္သလို

တည္ေစခ်င္ပါဘိ သည္စိတ္ထား။

သူ႕ကံႏွင့္သူ ကိုယ္ကံႏွင့္ကို ၾကံဳရာကို ၾကိဳက္နိုင္ၾကတာဘဲရယ္လို႔

အလိုက္ဆို ေပါ့ေပါ့ေတြးပါလို႔

အမိုက္သိုဝ္ ေမာ့ေမာ့ေငးကာ မေနသင့္ၿပီဘူး

စီ အရီ ဟိုဟုိဘာသာၿခားေတြက

ပီ အပီ ထိုထုိ အမွာစကားေတြနဲ႔

ၾကိဳးစားၾက အသြယ္သြယ္

ေရႊေမာင္မယ္ေတြကိုတဲ့ လက္ဆင့္ကမ္း။

ေယာင္ယမ္းကာ ေဆာင္နန္းပမာ အလြယ္လွမ္းခဲ့ရင္ၿဖင့္

ေၿပာင္ခမ္းစရာ တကယ္တမ္းေပမို႔

အေမွာင္လႊမ္းမည့္ ေရႊၿမန္မာအသြင္

ေတြးဆကာ ၿမင္ေစခ်င္ပါရဲ႕ ေရႊသခင့္သခင္ ေရႊအရွင့္ အရွင္မ်ား

သိေစလို႔ မွာခ်င္ပါရဲ႕ သည္စကား။

ေၿမမ်ိဳလွ်ုင္ လူမ်ိဳးအစဥ္ၿပိဳကာ မေပ်ာက္နိုင္ေပမဲ့

လူမ်ိဳခဲ့လွ်င္ လူမ်ိဳးတခြင္ ၿပိဳကာေပ်ာက္မည္မို႕

]ေရႊသခင္ေရ႔အရွင္တို႔ရဲ႕ ေရႊအနာဂတ္ရင္ခြင္တြင္

ခိုလာဝင္မဲ့ ေရႊရတနာမ်ား

ေရႊဘုရား ေရႊဘာသာ ေရႊသာသနာဆိုတာ

ဒါဘဲ ေဟ့ရယ္လို႔

ေရႊရတနာတို႔ ေရႊဘဝင္ ေရႊရင္မွာ ခ်ဥ္းကာခိုက္ေစဘို႔

ေရႊသခင္ေရႊအရွင္ ဆရာ ဆရာမတို႔ရယ္

သြင္းရိုက္ေစသား။

(ၿမခေရ- ေရဦး)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္း-ပါဠိတကၠသိုလ္ေညာင္တုန္းေက်ာင္းတိုက္

လွရတနာဆရာေတာ္၏ ေရႊရတုဂုဏပူဇာ စာေစာင္ (၂၀၁၀) မွ

No comments:

Post a Comment