" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Wednesday, February 2, 2011

(ဦးပုည ေတးထပ္)

သံသရာဝဋ္ထဲက မလြတ္ပဲေနေန၊

ဇြတ္ဆြဲလို႔တေပေပငယ္ ရွည္ပါေစ ခင္ရဲ႕၊

နိဗၺာန္ၿမိဳ႕အၿမိဳက္ခြင္ မလိုက္ခ်င္ ရုံးကန္လို႔ဖဲ့၊

ႏွစ္ေယာက္ထဲ စံပါမယ္ ကံႏွစ္ၿဖာနယ္လွည့္၊

သံသရာ အက်ယ္ခ်ဲ႕ပါလို႔ တလည္လည့္ေမာင္မယ္၊

ဂဂၤါဝါဆူဆူၿပဳန္းေစေတာ့ တူတူပုန္း ပုန္းကြယ္ပါ့မယ္၊

ေတဘုမၼကဝဋ္နန္းႏြယ္မွာ

က်ြတ္စန္းမယ္ စာမလိတ္ခ်င္ဘူး၊

အဝါဇိတ္မွိဳင္းေမွာင္ညစ္ေတ၊

အရုိင္းေကာင္ၿဖစ္ေစ၊

ေနာက္ခ်န္၍ အပိုေနမယ္၊

ႏွစ္ကုိယ္ေရ ေပ်ာ္စန္းခ်င္လို႔ေလး။

No comments:

Post a Comment