" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Wednesday, February 2, 2011

ဒုတိယ တစ္ခုလပ္-ေတးထပ္

ရာဇဝင္စံၿပလို႔ သမၻဝေဆြညီ

နယ္မက ေဘဒါရီကို မေဟသီ ဆြတ္ဖ်န္း

ဤကဲ့သို႔ ငါးဆက္သြယ္သည္

ရွင္ဘို႔မယ္ မင္းဆက္ေတာင္နန္း

ၿမတ္ေဝဠဳဝတီမယ္မွာ သီဟာလယ္ေဆာင္ခန္း

ဆင္ၿဖဴရွင္ ၾကငွန္းမေတာ့ နန္းထိုက္တဲ့သူဇာ

ေတာတြင္းသူ လင္ကြာမိ ခင္ရွာဘိ နန္းတင္သည့္တာ

သမုနတ္ေလာင္းလ်ာေတြေတာင္

ေကာင္းတာကို သူသိလို႔ ယူဘိတယ့္ေသခ်ာ

က်မ္းထြက္မကြာ

တစ္ခုလပ္ ၿပဳပံုသာသည္ ႏုကုမၼာမွီဘူးကြယ့္ေလး။


(ေရးသူမသိ)
ေတြ႔ရၾကံဳရ ကၽြန္ေတာ့ဘဝ
ပခုကၠဴ ဦးအုံးေဖ စာအုပ္မွ

No comments:

Post a Comment