" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Sunday, February 6, 2011

သားေရႊဥဆုံးမစာ(အဆက္)

၄။ “သားေရႊဥ” ၊ မ်က္ရႈလူလွ၊ ေမာင္နားက်ေလာ့၊ ဆရာအထံ၊ သဲသဲညံမ်ွ၊ စာအံစာဖတ္၊ အတတ္သင္ဘက္၊ ႏွစ္သက္ရႊင္ေပ်ာ္၊ သူငယ္ေဖာ္တို႕၊ ေခၚေဝၚၾကလ်ွင္၊ ဗ်ာ-ရွင္ၾသမြန္၊ ကြ်န္ေတာ္ကြ်ႏု္ပ္၊ ယဥ္ႏႈတ္ပီထား၊ ခင္ဘုရားဟု၊ သနားစရာ၊ ႏႈတ္ခ်ဳိသာက၊ နာ၍မျငီး၊ ကိုယ္ထက္ၾကီးမႈ၊ ဦးရီးအစ္ကို၊ သူငယ္ကိုလည္း၊ နာခ်ဳိသာေရး၊ ေမာင္ကေလးဟု၊ ညီေထြးညၤီပု၊ ေခၚမွတ္ျပဳေလာ့ သူ႕ကိုရုိေသ၊ က်င့္ဝတ္ေက်က၊ အေထြမရွိ၊ အလိုသိ၍၊ မိမိတို႕မ်ဳိး၊ သူျမတ္ႏုိးလိမ့္၊ ပုံရုိးေရွ႕ဆို၊ ႏႈတ္လ်ွင္ခ်ဳိျငား၊ သ်ွိဳတပါးဟု၊ စကားလူတြင္၊ ျမဲျမဲထင္၏၊ ပဥၥင္က်ဴးရုိက္၊ မင္းပဲြဆိုက္ကို၊ ငုက္မိုက္တီးတုတ္၊ သံၾကမ္းၾကဳဳတ္ႏွင့္၊ ႏႈတ္မေနတည္၊ဆီး၍ ျမည္က၊မၾကည္ေမာင္းမဲ၊ ဆို က်ိန္ဆဲ၍၊ အု တ္ခဲတုတ္ျဖင့္၊ လိုက္ေခ်ာက္လႊင့္၏၊ သည္ႏွင့္တေလ်ွာ၊ သံခ်ဳိေမာသား၊ ဥၾသငွက္မြန္၊ ေကာင္းစြာတြန္ေသာ္၊ အလြန္တရာ၊ ႏွစ္လိုစြာ၍၊ သံသရင့္က်ဴး၊ ျမည္ပါဦးေလာ့၊ ေက်းဇူးေဖာ္ျပ၊ ခ်ီးမြမ္းၾက၏၊ ဗုဒၶအေလာင္း၊ ႏြားျမတ္ေကာင္းကို၊ ေသာင္းက်န္းစြာလ်ွင္၊ဆို၍ႏွင္ေသာ္၊ သခင္ကိုမုန္း၊ မရုန္းပဲံေန၊ ေလာင္းေၾကးေငြကုန္၊ ရႈံးေလေထာင္ျပည့္၊ ေနာက္တစ္လွည့္မႈ၊ ႏြား၏အလို၊ ေကာင္းစြာဆို၏၊ သံခ်ဳိသာယာ၊ ေမာင္းေသာအခါ၌၊ ေမတၱာစိတ္ဝင္၊ ရုန္းလိုက္ငင္ေသာ္၊ လွည္းလ်ွင္ပါေလ၊ ေငြတံပိုးၾကြ၊ ႏွစ္ေထာင္ရ၏၊ ပီယဝါစာ၊ ႏႈတ္ခ်ဳိသာက၊ ေမတၱာဆက္ဆံ၊ ေရွးထုံးစံကို၊ ျမဲျမံမွတ္သား၊ ႏွလုံးထားလ်က္၊ စကားခ်ဳိသာ၊ ဆိုအပ္စြာသည္။ ။”ရတနာ မ်က္ရႈသားေရႊဥ။”


စာေတာ္ျပင္ ဆရာၾကီး ဦးပညာ

(ျမန္မာ၁၁၂၅ခန္႕-၁၁၈၅ခန္႕)

တင္ၿပသူ- ေမ့သားလွ-(ဇလဂၢ)

No comments:

Post a Comment