" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Saturday, February 5, 2011

Seize the value of the Life,

Don't Regreat the Past.

The Past has gone. (The Past never comes back).

Don't Long for the future.

Future is not sure.

Seize the value of the Life,

Energetically and fondly,

With Knowledge and great effort,

Doing what should be done.


Rector- Prof-Dr Nandamalabhivamsa
Sitagu International Buddhist Academy
and International Theravada Buddhist Missionary University

No comments:

Post a Comment