" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Thursday, February 17, 2011

ေခါင္းေဆာင္မွဳႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳပညာ

ေခါင္းေဆာင္မွဳ (Leadership) ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ (Management) ပညာတို႔သည္ နယ္ပယ္အသီးသီးတို႔၌ အစဥ္အၿမဲ ဒြန္တြဲလွ်က္ ရွိၾက၏။ ေခါင္းေဆာင္မွဳ စီမံခန္႔ခြဲမွဳဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္မည့္ သူမ်ားအတြက္သာဟု တထစ္ခ် ထင္ၿမင္ယူဆၾက၏။ ၂၁ ရာစု ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္ၾကီး၌ ေခါင္းေဆာင္မွဳပညာ (Leadership) ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ (Management) ပညာတို႕သည္ သာသနဝန္ထမ္းေရာ လူဝတ္ေၾကာင္မ်ားပါမက်န္ က်ား-မ မေရြး လူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာဝင္မေရြး အမ်ားသူငါ အားလံုးတတ္သင့္တတ္ထိုက္သည့္ ပညာရပ္မ်ားပင္ၿဖစ္၏။ အထူးသၿဖင့္ ယေန႔ေခတ္ၾကီး၌ သာသနဝန္ထမ္း ရွင္ရဟန္းတို႔သည္လည္း မိမိတို႔ဦးေဆာင္ရမည့္ အခန္းက႑ သာသနာေရးရာတို႔၌ သာသနာၿပဳလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔လာနိုင္ေစရန္ ဤေခါင္းေဆာင္မွဳ စီမံခန္႔ခြဲမွဳပညာသည္ အထူးပင္လိုအပ္လွေပ၏။
လူသားတို႔သည္ မိမိက အၿခားသူမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္ဘုိ႔ရန္မွာ လြယ္ကူေသာအလုပ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အၿမဲတန္းေနာက္လိုက္ ဘဝမ်ိဳးၿဖင့္ မေနသင့္ပါ။ ကိုယ့္ပညာ ကိုယ့္ကၽြမ္းက်င္လိမၼာမွဳ ကိုယ့္စြမ္းရည္ဗဟုသုတ တို႔ၿဖင့္ မိမိတို႔စြမ္းေဆာင္နိုင္သည့္ နယ္ပယ္က႑ အသီးသီးတို႔၌ ေခါင္းေဆာင္မွဳက႑ တခန္းရပ္ဖြင့္လွစ္သင့္ၾက၏။ ၂၀၁၀ နိုဝင္ဘာလဆန္းေလာက္က ေဒါက္တာေနဇင္လတ္သည္ Leadership (ေခါင္းေဆာင္မွဳ) သင္တန္းကို အိႏၵိယနိုင္ငံ ဗုဒၶဂယာရွိ ၿမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ပညာေရးဗိမန္၌ ဆယ္ရက္သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့၏။ စာေရးသူအေနနဲ႔ ထိုသင္တန္းကို အမိအရ မတက္နိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္ ရဟန္းေတာ္တို႔ ထပ္ဆင့္ေဖာက္သည္ခ်မွဳၿဖင့္ အလြန္ပင္ေက်နပ္မိပါ၏။ ထိုသင္တန္းကာလအတြင္းကပင္ မိမိအေနၿဖင့္ လက္လွမ္းမီသမွ် Management(စီမံခန္႔ခြဲမွဳပညာ) အေၾကာင္း အင္တာနက္မွ ရွာေဖြဖတ္ၿဖစ္ခဲ့ပါ၏။ ဤေဆာင္းပါး၌လည္း မိမိလက္လွမ္းမွီသမွ် Leadership(ေခါင္းေဆာင္မွဳပညာ) Management(စီမံခန္႔ခြဲမွဳပညာ) အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း အၿဖစ္တင္ၿပမည္ၿဖစ္ပါ၏။
၂၁ ရာစုလူေနမွဳဘဝသည္ စိန္ေခၚမွဳမ်ား ၿပိဳင္ဆိုင္မွဳမ်ား အေၿပာင္းအလဲ အခ်ိဳးအေကြ႔မ်ား တစ္ဟုန္ထိုးတိုးတက္ ၿမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် ကိစၥအဝဝတို႔ကို စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ေၿဖရွင္းနိုင္ဘို႔ စီမံခန္႔ခြဲမွဳပညာသည္ အထူးပင္လိုအပ္လွေပ၏။ စီမံခန္႔ခြဲမွဳပညာကို နည္းပညာဟုေခၚဆိုနိုင္၏။ ယင္းပညာသည္ လူ႔သဘာဝႏွင့္ လုံးဝဆက္စပ္ႏွီးႏြယ္ ေနေသာေၾကာင့္ လူမွဳေရးေဗဒ (Humanity) ဟုလည္း ဆိုၾကၿပန္၏။ ယင္းကို လစ္ဘရယ္(Liberal-Art)အတတ္ပညာဟုလည္း ေၿပာဆိုၾကေသး၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းအတတ္ပညာ၏ သေဘာသဘာဝ၌ ဗဟုသုတ လြပ္လပ္စြာ ဆင္ၿခင္ေတြးေခၚတတ္မွဳ စီမံတတ္မွဳ ေခါင္းေဆာင္တတ္မွဳတို႔ အက်ံဳးဝင္ေနေသာေၾကာင့္ပင္ၿဖစ္၏။ လူမွဳသဘာဝ သိပၸံပညာရပ္မ်ားၿဖစ္သည့္ စိတ္ပညာ ဒႆနပညာ စီးပြားေရးပညာ သမိုင္းႏွင့္ နီတိပညာရပ္မ်ားလည္း ဤစီမံခန္႔ခြဲမွဳပညာႏွင့္ ဆက္စပ္ေန၏။ သေဘာသဘာဝမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ယူငင္သံုးစြဲရ၏။ ပီတာဒရပ္ကား၏ Realities ေဆာင္းပါးထဲက Liberal Art (စီမံခန္႔ခြဲမွဳ လစ္ဘရယ္ အတတ္ပညာ)၌ Action&Application (လုပ္ေဆာင္မွဳႏွင့္ အသုံးခ်မွဳ) တို႔ ပါဝင္သည္ဟုဆို၏။ မွန္၏။ ပညာရပ္အားလုံးသည္ အသံုးခ်မွဳမွ မပါလွ်င္ လက္ေတြ႔ဘဝႏွင့္ အသုံးဝင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။
ေခတ္တိုင္းေခတ္တိုင္း၌ မ်ိဳးဆက္သစ္ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းတို႔ အၿမဲဒြန္တြဲလွ်က္ ရွိၾက၏။ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္တို႔သည္ စနစ္သစ္ အနုပညာအသစ္ အေတြးေခၚအသစ္ ယဥ္ေက်းမွဳအသစ္ ၿပႆနာ အသစ္အသစ္တို႔ကို ရွာေဖြၾက ရင္ဆိုင္ၿဖတ္သန္းၾကရ၏။အရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ ေတာ္လွန္လိုစိတ္ ၿပင္းၿပၾက၏။ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းတို႔သည္ စနစ္ေဟာင္း ယဥ္ေက်းမွဳေဟာင္း ပုံစံေဟာင္း အေတြးေခၚအေဟာင္းတို႔ၿဖင့္ ေခတ္သစ္စနစ္တစ္ရပ္ကို အံဝင္ခြင္က် ေၿပာင္းလဲလက္ခံဘို႔ ဝန္ေလးေနတတ္ၾက၏။ မွန္၏ ထိုၿဖစ္စဥ္၌ ရင္ဆိုင္မွဳ အသစ္အသစ္မ်ား ၿပႆနာ အသစ္အသစ္မ်ားကို အေတြးအေခၚေဟာင္းမ်ားၿဖင့္ ေၿဖရွင္း၍မရနိုင္သကဲ့သို႔ ၿပႆနာအေဟာင္း ယဥ္ေက်းမွဳအေဟာင္းမ်ားကိုလည္း ခံစားမွဳအသစ္အသစ္တို႔ၿဖင့္ ကိုင္တြယ္ေၿဖရွင္း၍ မရနိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူႏွင့္စနစ္ ေၿပၿပစ္ဘို႔ သဟဇာတၿဖစ္ဘို႔ အံဝင္ခြင္က်ၿဖစ္ဘို႔ မွန္ကန္စြာေခါင္းေဆာင္မွဳေပးတတ္ဘို႔ အလြန္အေရးၾကီးလွ၏။
ကမၻာေပၚရွိ နိုင္ငံတိုင္း အဖြဲ႕စည္းတိုင္း၌ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို ၿပႆနာအခက္ခဲမ်ားရွိၾကပါ၏။ ယင္းအခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားဘို႔ ေၿဖရွင္းမွဳနည္းလမ္းတို႔သည္ အေၿခအေနအရပ္ရပ္ အေတြ႔ၾကံဳေပၚ၌ အမ်ားၾကီးအေၿခခံရ၏။ ယေန႔ကမၻာ နည္းပညာေခတ္ၾကီး၌ ေမွ်ာင္လင့္မထားေသာ ၿပႆနာေပါင္း ေသာင္းေၿခာက္ေထာင္ ဆိုင္းမဆင့္ ဗုံမဆင့္ ေရာက္ရွိလာနိုင္၏။ ထိုအခါ မ်ိဳးဆက္သစ္ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းတို႔အၾကား ပဋိပကၡမ်ား မၾကီးထြားေစရန္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ခ်ိန္ညွိတတ္မွ မိမိတို႔ဦးေဆာင္မွဳသည္ ေအာင္ၿမင္နိုင္၏။ လူသည္ စနစ္တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးၿဖင့္ ထိုစနစ္က လူကိုဦးေဆာင္မွဳေပး၏။ လူႏွင့္စနစ္ကို ေၿပၿပစ္စြာ အသုံးခ်နိုင္ပါမွ ပဋိပကၡဒီေရလိွဳင္းၾကီးမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္ မၾကီးထြားလာနိုင္ေပ။ လူသည္ စနစ္ကို အၿမဲတန္းမွန္ကန္စြာ ဆန္းစစ္တတ္ဘို႔ ေဝဘန္ပိုင္းၿဖတ္တတ္ဘို႔လို၏။ သို႔မွသာ မိမိ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ ဘာသာေရး လူမွဳေရး နိုင္ငံေရး စသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီး၌ ေခါင္းေဆာင္မွဳ၏တန္ဘိုး မိမိ၏တန္ဘိုးကို ရရွိနိုင္မည္ၿဖစ္၏။ လူသည္စနစ္ကို ဖန္တီးလင့္ကစား ထိုစနစ္က လူကို မွိဳင္းတိုက္သည့္ အၿဖစ္မ်ိဳးေတာ့ မၿဖစ္သင့္ပါေပ။ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ မွန္ကန္စြာ စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္မွဳ ေခတ္ႏွင့္တေၿပးညီ မွန္ကန္စြာ လုပ္ကိုင္တတ္မွဳတို႔သည္ မိမိ၏ အဆင့္အတန္းကို ေဖၚညြန္းေပးေန၏။ မိမိကိုယ္ကို စီမံခန္႔ခြဲတတ္မွဳ (Self-managament) ကၽြမ္းက်င္ပါလွ်င္ အရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ ေအာင္ၿမင္မွဳရမည္မွာ ဧကန္ပင္ၿဖစ္ေပ၏။
လူ႔သမိုင္း၌ ေအာင္ၿမင္ေက်ာ္ၾကားမွဳ ေခါင္းေဆာင္မွဳအရည္ခ်င္း ရွိသူတိုင္း၌ ဤစီမံခန္႔ခြဲမွဳပညာ ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္သာ ထိုသူတို႔၏ ေအာင္ၿမင္မွဳမ်ားကို ေနာက္လိုက္တို႔ ေတြ႔ၿမင္ၾကရ၏။ အားက်အတုယူၾကရ၏။ လူ႔သမိုင္းၿဖစ္စဥ္၌ ဤစီမံခန္႔ခြဲမွဳပညာေလာက္ တိုးတက္မွဳႏွဳန္း ၿမန္ဆန္တာ မရွိၾကဟု ပညာရွင္တို႔က ဆိုၾက၏။ ယင္းစီမံခန္႔ခြဲမွဳပညာရပ္ကို ၁၈၉၀ မတိုင္ခင္က လူေတြမသိၾကေသး သတိမထားၾကမိေသးဟု ဆို၏။ လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္၈၀ ေလာက္မွ ဤစီမံခန္႔ခြဲမွဳပညာ ရွိသည္ဆိုတာကို အေတြးအေခၚသမားအခ်ိဳ႕က စတင္သိရွိခဲ့ၾကသည္ဟူ၏။ အထူးသၿဖင့္ ထိပ္တန္းပညာရပ္အားလုံးသည္ အထူးၿပဳေလ့လာရသည္ခ်ည္းၿဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ စီမံခန္႔ခြဲတတ္ေအာင္ ေမြးရာပါဗီဇ ပါရမီၿဖင့္ မလုံေလာက္ ေလ့က်င့္ၿပဳစု ပ်ိဳးေထာင္သင္ၾကားေပးရမည္ၿဖစ္၏။
၁၉၂၀ ႏွင့္ ၁၉၃၀ ႏွစ္ေတြၾကား၌ စီမံခန္႔ခြဲမွဳပညာကို ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ ၿဖစ္စဥ္ၾကီး၏ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အသုံးခ်နိုင္ခဲ့သည္ဟုဆို၏။ “ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မွဳ ေလွ်ာ့ခ်ၿခင္း (Decentralizaion) သေဘာထားမ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ အထက္ေအာက္တို႔၏ အက်ိဳးေက်းဇူးႏွစ္ခုကို တစ္ၿပိဳင္နက္ရေအာင္ လုပ္နိုင္ခဲ့ၾက၏။ စာရင္းကိုင္ပညာ (Accounting) သည္ စာရင္းသိုထားၿခင္း (Bookeeping) အဆင့္မွ ခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာၿခင္းႏွင့္ ထိမ္းခ်ဳပ္ၿခင္းအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာ၏။ စာရင္းအင္းေဗဒ (Satatistics) ကိုလည္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုဘို႔ (Definition), အေၿဖထုတ္ဖို႔ (Diagnosis) အၿဖစ္ အသုံးခ်လာနိုင္ၾက၏။ (Marketing) အေရာင္းအဝယ္ပညာ၌လည္း ၿဖန္ခ်ိၿခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ၿခင္း (Distribution & Selling) မွ ပညာရပ္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာခဲ့၏။ စီမံခန္႔ခြဲမွဳဆိုင္ရာ နည္းနာနိႆယသစ္ တီထြင္ဆန္းသစ္မွဳမ်ားေၾကာင့္ ယင္းပညာရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ရေပ၏။
“Working harder is replaced with working smarter” ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ကိုင္ရၿခင္းမွ စမတ္က်က်လုပ္ကိုင္ၿခင္းကို ေၿပာင္းလဲခဲ့သည္ဟု ဖရက္ဒရစ္ေတလာ က စီမံခန္႔ခြဲမွဳႏွင့္ စပ္လွ်င္း၍ ေၿပာခဲ့ဖူး၏။ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီး ၿပီးေသာအခါ စီမံမွဳပညာသည္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ တစ္ခုတည္း၌သာ မကေတာ့ဘဲ လူမ်ားစုေပါငး္ လွဳပ္ရွားၾကသည့္ နယ္ပယ္တိုင္း၌ ေရာက္ရွိလာခဲ့၏။ ဥပမာ ေဆးရုံ တကၠသိုလ္ အနုပညာသုခုမ နိင္ငံေရး ဘာသာေရး လူမွဳေရးအသင္းအဖြဲ႔တိုင္းလိုက စီမံခန္႔ခြဲမွဳပညာကို က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔အသုံးခ်လာၾက၏။ ထိုအၿပင္ ပညာရွင္တို႔သည္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳပညာကို ေအာက္ပါအတိုင္း သုံးသပ္ေၿပာဆိုၾက၏။
(၁) စီမံမွဳပညာသည္ လူတို႔၏အေၾကာင္းပညာၿဖစ္၏။ ထိုပညာကို စုစည္းေပါင္းစပ္ၿပီး အလုပ္လုပ္လို႔ၿဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးသည့္ အတတ္, အင္းအားမ်ားကို ထိေရာက္ေအာင္ သံုးၿပီး အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေၿပေပ်ာက္ေစေသာ အတတ္ဟုဆို၏။ (၂) စီမံခန္႔ခြဲမွဳအတတ္သည္ လူအမ်ားကိုေပါင္းစည္းၿပီး အလုပ္လုပ္တတ္ေအာင္သင္ေပးေသာ ပညာၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူအမ်ား၏ ဓေလ့ ယဥ္ေက်းမွဳ(Culture) ကိုလည္းနားလည္ရ၏။ (၃) အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿခင္းတူေအာင္ တန္ဘိုးၿခင္းတူေအာင္ မလြယ္လွေသာ္လည္း ပညာတတ္အမ်ားစုကို စုစည္းၿပီး အဖြဲ႔စည္းထဲ၌ ေနရာခ်ကာ အေပးအယူမွ်မွ်တတၿဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခု ေရာက္ေအာင္ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ယူရ၏။ ထိုေၾကာင့္ အဖြဲ႔စည္းတိုင္း၌ တူညီေသာပန္းတိုင္ တူညီေသာအသံ တယညီေသာ တန္ဘိုးရွိဘို႔ အထူးလိုအပ္၏။ ထိုသို႔မရွိလွ်င္ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းသည္ ဝရုန္းသုန္းကား ဗရမ္းဗတာနိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းၿဖစ္ေပလိမ့္မည္။ (၄) လိုအပ္ခ်က္ လိုအင္မ်ား ေၿပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် ေလ့က်င့္ၿခင္း သင္ၾကားၿခင္းကို အဆင့္တိုင္း၌ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ရမည္ဟူ၏။ ဘယ္ေသာအခါမွ မဆုံးနိုင္ေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမွဳမ်ိဳးလိုအပ္၏။
(၅) အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတို႔၌ ကၽြမ္းက်င္မွဳမတူ ပညာရပ္ၿခင္းမတူဘဲ လူသားတို႔သည္ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာအလုပ္မ်ိဳးစံုကို ၿပဳလုပ္ေနၾကရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆက္သြယ္မွဳ (Communication) အေပၚ၌ အဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေဆာက္ယူရ၏။ တစ္ဦးၿခင္း တာဝန္ယူမွဳ (Responsibility), တာဝန္သိတတ္မွဳ (Accountability), အေပၚ၌လည္း တည္ေဆာက္ယူရ၏။ အဖြဲ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ၿမင္ဘို႔ မိမိလိုအပ္ခ်က္ကို အၿခားသူက ကူညီေပးၿခင္း အၿခားသူ၏လိုအပ္ခ်က္ကို မိမိက လုပ္ေပးၿခင္းၿဖင့္ အၿပန္အလွန္ နားလည္မွဳတည္ေဆာက္ယူရ၏။ (၆) အၿမတ္အစြန္းသည္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္၏ ေပတံၿဖစ္ေသာ္လည္း ထိုေပတံတစ္ခုတည္းၿဖင့္ မလံုေလာက္ေပ။ အဖြဲ႔အစည္းေသမသြားေစရန္ အဆက္မၿပတ္လည္ပတ္နိုင္ရန္ ယင္း၏ အေၿခအေန တီထြင္ဆန္းစစ္မွဳ လူအရင္းအၿမစ္ ဖြင့္ၿဖိဳးမွဳ စေသာ ရွိသင့္သည့္ အရည္အေသြးမ်ားလည္း လိုအပ္၏။ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္း၌ ဆန္းစစ္ေသာေပတံကိုလည္း တပ္ဆင္ဖို႔လိုအပ္၏။
အဖြဲ႔စည္းတိုင္း၌ ေအာင္ၿမင္မွဳရလာဒ္(Result) သည္ outside (အၿပင္ဘက္) မွာပင္ ရွိ၏။ ဥပမာ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏ ရလာဒ္သည္ အလုပ္-လုပ္တတ္ေအာင္ သင္ၾကားတတ္ေၿမာက္သြားသည့္ ေက်ာင္းသားပင္ၿဖစ္၏။ ေဆးရုံ၏ရလာဒ္သည္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားေသာ လူနာပင္ၿဖစ္၏။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ရလာဒ္သည္ ေက်နပ္ေလာက္သည့္ ေဖာက္သည္မ်ားပင္ၿဖစ္၏။ ဘာသာေရးလုပ္ငန္း၏ ရလာဒ္သည္ ဗဟိဒၶေခၚသည့္ အႏၱိမပန္းတိုင္ နိဗၺာန္, လြပ္ေၿမာက္ခ်မ္းသာ ရမွဳတို႔ပင္ၿဖစ္၏။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားကို ၿပင္ပမွာပင္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တာဝန္ရွိေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ရွာေဖြၾကရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္း၌ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ အဆင္ေၿပနိုင္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ နည္းသစ္ စနစ္သစ္မ်ား အၿမဲလိုအပ္ေန၏။ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေအာင္ၿမင္ရန္ ဦးေဆာင္သူမ်ားအေနနဲ႔ အေတြးအေခၚ ပညာ ဗဟုသုတ အမ်ားၾကီးရွိရန္လို၏။ ပညာဟူရာ၌ အေၾကာင္းအက်ိဳးကို စိစစ္ၿခင္း (Reasoning), သင့္ေတာ္ေသာ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ၿခင္း (proper critique), စူးစမ္းၿခင္း (Investigation), စီမံကိန္းအတြက္ သီတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းၿခင္း (Collection of Dat & Information), ပုံထုတ္ၿခင္း (Designing), စီမံခ်က္ခ်ၿခင္း (Planing), ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ၿခင္း (Estimation), တည္ေဆာက္ၿခင္း (Construction), လည္ပတ္ၿခင္း (Running), လုပ္ငန္းကိစၥအားလုံးကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ ရွိ-မရိ ၿပန္လည္သံုးသပ္ၿခင္း (Evaluation of result), အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမရွိလွ်င္ စီမံကိန္းအသစ္ၿပဳလုပ္ၿခင္း (Replaning), ၿပန္လည္ေလ့လာသုံးသပ္ၿခင္း (Reobservation), လုပ္ငန္းကိစၥအသစ္တဖန္ ၿပဳလုပ္ၿခင္း (Reconstruction), စသည္တို႔ ပါဝင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားအေနၿဖင့္ အခ်က္အလက္ အၿဖစ္အပ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းအရာအားေလွ်ာ္စြာ စနစ္တက် ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ ေလ့က်င့္ထားၾကရမည္ၿဖစ္၏။ လုပ္ငန္းၿပင္ပ အေၿပာင္းအလဲမ်ားကိုလည္း မ်က္ေၿခမၿပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔လို၏။
ဦးေဆာင္သူေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္သည္ ၿဖစ္ေပၚလာသည့္ ၿပႆနာမ်ားကို ဘယ္ေသာအခါမွ ေဘာ္လီေဘာ ပုတ္သလို မၿပဳလုပ္သင့္ေပ။ တာဝန္ယူတတ္ၿခင္း (Accountabality), သည္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္၏ အရည္အခ်င္း တစ္ရပ္ပင္ၿဖစ္၏။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္သည္ “ငါဘာတတ္နိုင္မွာလဲ” ဟူသည့္စကားထက္ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံးစုေပါင္း ၾကိဳးစားရေအာင္” ဟူေသာစကားကိုသာ ပိုမိုသံုးစြဲတတ္ၾက၏။ သို႔အတြက္ ယေန႔ကာလ အၿပိဳင္ေခတ္ၾကီး၌ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔သည္ တစ္ကမၻာလုံး အတိုင္းတာႏွင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားတတ္ဘို႔ အထူးလိုအပ္၏။ ထိုၿပင္ ေခါင္းေဆာင္သူသည္ မိမိကိုယ္ကို ရိုးသားေၿဖာင့္မတ္ရမည့္အၿပင္ အၿခားသူတို႔အေပၚ၌လည္း ရိုးသားေၿဖာင့္မတ္ဘို႔လို၏။ ရိုးသားမွဳၿဖင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဦးေဆာင္နိုင္သလို အၿခားသူမ်ားအတြက္လည္း အတုယူအားက် စံၿပ ၿဖစ္ဘို႔လို၏။
လူ႔အဖြဲ႔စည္းတိုင္းဝယ္ မိရိုးဖလာသမားမ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦးသမားမ်ားဟု ႏွစ္မ်ိဳးရွိတတ္၏။ မိရိုးဖလာသမား အမ်ားစုသည္ “အေဖတို႔ေခတ္ အဘတို႔ေခတ္” က ဟု တြင္တြင္ၾကီးေၿပာဆိုတတ္ၾကၿပီး စြန္႔ဦးသမားတို႔ကမူ “ကၽြတ္ေတာ္တို႔ေခတ္မွာ” ေၿပာဆိုတတ္ၾက၏။ မိရိုးဖလာသမားတို႔သည္ အေတြ႔ၾကံဳေဟာင္း အေတြးေခၚေဟာင္းတို႔ကို အေၿခခံၿပီး ပစၥဳပၸန္ကိုလည္ပတ္ၾက၏။ စြန္႔ဦးသမားတို႔ကမူ ယင္းပစၥဳပၸန္ကိုမူတည္ၿပီး အနာဂတ္ကို ဖန္တီးတတ္ၾက၏။ စြန္႔ဦးသမားတို႔သည္ လုပ္ငန္းကိစၥေဆာင္ရြက္ရာ၌ အႏၱရာယ္မ်ားနိုင္သလို အက်ိဳးအၿမတ္လည္း မ်ားနိုင္၏။ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႕စည္းထဲ၌ မိရိုးဖလာ ေရွးရိုးသမားတို႔မ်ားလွ်င္ တခ်ိဳ႕ကိစၥတို႔၌ တိုးတက္မွဳေႏွးေကြးတတ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုးတက္ခ်င္သည့္ အဖြဲ႔စည္းတိုင္း၌ စြန္႔ဦးသမားမ်ားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးနိုင္ဘို႔ အထူးလိုအပ္၏။ ထိုစြန္႔ဦးသမားတို႔သည္ အမ်ားအားၿဖင့္ အေၿပာင္းအလဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေၿဖရွင္းနိုင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားၿဖစ္ၾက၏။ သို႔ေသာ္ ထိုစြန္႔ဦးသမားတို႔သည္ ေရရွည္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းပီသဘို႔အတြက္ မိမိတို႔ေဖာက္ခဲ့သည့္လမ္းကို မိမိတစ္ေယာက္, မိမိနီးစပ္ရာအသိုင္းအဝိုင္းေလာက္တြင္ မေလွ်ာက္လွမ္းဘဲ တနည္းဆိုရေသာ္ မစြန္႔ဘဲ မစားဘဲ လူအမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္တူ ေလွ်ာက္လွမ္းနိုင္ပါမွ မိမိတို႔ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လမ္းေၾကာင္းသည္လည္း မွန္ကန္ေကာင္းမြန္မည္ၿဖစ္၏။
လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဦးေဆာင္သူ၏ အခြင့္အေရးေလာက္ကိုသာ ၾကည့္ၿပီး ဦးေဆာင္သူၿဖစ္ခ်င္ၾက၏။ သို႔ေသာ္ ဦးေဆာင္သူ၏ တာဝန္ယူမွဳကိုေတာ့ တစ္ခါတရံ သတိမမူမိၾက။ မၿမင္မိၾကေပ။ တကယ့္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔သည္ တာဝန္ယူဘို႔ လိုအပ္လာလို႔ ဦးေဆာင္ရင္းၿဖင့္ ဦးေဆာင္သူ၏ဘဝ ေရာက္ရွိလာၾကသည္လည္းရွိ၏။ ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အခန္းက႑ကို ဘယ္ေနရာမွာပင္ၿဖစ္ပါေစ အေရးပါသည့္ ေနရာေရာက္ေအာင္ အခ်ိန္ႏွင့္အလုပ္ကို အက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်ၿခင့္းၿဖင့္ ၾကီးက်ယ္ၿမင့္မားေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ၾက၏။ ထိုေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔၏ ႏွတ္ဖ်ားက ဘယ္ေသာအခါမွ “အေၿခအေန မေပးလို႔ပါ” ဟူေသာ စကားမ်ိဳး ထြက္က် မလာတတ္ေပ။ ထိုသူတို႔သည္ self-management ေခၚ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္ခ်က္ အၿပည့္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲနိုင္စြမ္းရွိၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ထိုသူတို႔သည္ ေအာင္ၿမင္သည့္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားၿဖစ္လာၾက၏။ အကၽြနု္ပ္တို႔ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္လည္း ေအာင္ၿမင္ေသာ သာသနာၿပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖစ္ေအာင္ သာသနာအေရးမ်ား ကမၻာႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္း က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ Leadership ေခၚ ေခါင္းေဆာင္မွဳပညာႏွင့္ Management ေခၚ စီမံခန္႔ခြဲမွဳပညာရပ္မ်ားကို ၾကိဳးစားေလ့လာ သင္ယူၾကပါစို႔။

အရွင္သုတာစာရာလကၤာရ(ေမ့သားလွ-ဇလဂၢ)

No comments:

Post a Comment