" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Wednesday, February 2, 2011

ထီးျဖဴေတာ္ႏွစ္လက္ (အခ်ဳပ္တန္းဆရာေဖ)

ထီးျဖဴ႐ံု ျပႆဒ္ႏွင့္၊
မအပ္သည့္အရာ၊
လပ္ (ေလာ့ဒ္) ဆိုသည့္ မိစၦာ၊
ပိတ္ရွာၿပီ ဇီဝိ၊
ဘုန္းမတန္႔ ဘုန္းတန္႔ႀကံတယ္၊
ဆံုး႐ုပ္နာမ္ သြားတဲ့ ဝီစိ။
မင္းတု တု၊ ေခြးေသေသ၊
ေသြးေထြေထြ ယိုဘိ၊
လပ္ ရန္ကို ဆဒၵန္ဖိ၊
နတ္ဖန္သည့္ ဘုန္းေတာ္၊
ကြ်န္းစင္ကာပူတလႊားမွာ၊
ေရႊဓားသြား သက္ရလိမ့္မေနာ္။
ေလွကားဆက္ အေပၚေပၚမွာ၊
ထီးျဖဴေတာ္ ႏွစ္လက္ေၾကာင့္၊
အသက္ထြက္လြယ္ေစ၊
ဓားႏွစ္ခ်က္ေမႊ၊
ေလးလက္ျဖင့္ ေလးခ်က္ေမႊမယ္၊
ေဘးသက္ေသ လက္ငင္းကြယ့္ေလး။ ။

(အခ်ဳပ္တန္းဆရာေဖ)

ေတးထပ္
(http://www.poemscorner.com)မွကူးယူေဖၚၿပပါသည္။

No comments:

Post a Comment