" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Monday, March 7, 2011

''ေလာကနီတိ'' 3

မ်က္မာန္ေဒါသၾကီးသူကို ရန္တံု႕မျပန္ သည္းခံျခင္းျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္ရာ၏.
မေတာ္မမွန္အေကာက္ဥာဏ္္ သံုးတတ္ သူကို ေတာ္တည့္ေျဖာင့္မွန္စြာ က်င့္သံုး ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္ရာ၏.
ေကာက္က်စ္၀န္ကို မေပးလိုေသာ သူကို ေပးကမ္း စြန္႕ၾကဲျခင္းျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္ရာ၏.
မဟုတ္မွန္ ေဖာက္ျပန္စြာ စကားဆိုတတ္သူကို ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာ ေျဖာင့္မွန္စြာ ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္ရာ၏.
The violent can be overcome by forbearance.
The crooked can be overcome by being straight forward.
The miserly can be overcome by lavishing.
Those given to concoctions can be overcome by truth.
ေကြၽးေမြးေပးကမ္းျခင္းသည္ မယဥ္ပါးသူကို ယဥ္ပါးေစႏိုင္၏ ခပ္သိမ္းေသာ အက်ိဳးကိစၥကိုလည္း ၿပီးေစႏိုင္၏.
ေကြၽးေမြးေပးကမ္းျခင္း၊ ခ်စ္ဖြယ္စကားဆိုျခင္း သူတစ္ထူအေပၚသာလြန္ႏိုင္၏. အမ်ား၏ရိုေသေလးစားမႈကို လည္းရယူႏိုင္၏.
The unruly may be tamed by feeding and giving and all benefits gained.
And edge may be gained by sweet words and subservience of others may also be attained.
ဤေလာက၌-
ေပးကမ္းျခင္းသည္ အခ်စ္ေဆးျဖစ္၏. . အေဆြခင္ပြန္း အျခံအရံမ်ားေစ၏.
ႏွေျမာတြန္႕တို၀န္တိုျခင္းသည္ကား အမုန္းေဆးမည္၏. အျခံအရံမဲ့ အထီးက်န္ ဘ၀သို႕ ေရာက္ေစတတ္၏.
In this word-
Generosity is the potion of love. Can bring forth many to wait upon you.
Frugality is the potion of hate. Can leave you unattended.
အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္...
ေလာက၌ အသက္ရွင္လ်က္ေသသူဟု ဆိုအပ္ေသာသူငါးေယာက္တို႕ကား -
- အလြန္အမင္းဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ဒုကၡိတဘ၀ေရာက္ရသူ
- နာတာရွည္ ေရာဂါေ၀ဒနာ ဖိစီးႏွိပ္စက္ခံရသူ
- ေၾကာင္းက်ိဳးမွားမွန္ ဧကန္မသိ မိုက္မဲျခင္းၾကီးလွသူ
- ဥစၥာေခ်းငွား၊ မ်ားစြာ ေၾကြးၿမီ ထူေျပာသူ
- မင္း၀ယ္ ကိုယ္ၾကပ္ခစားထမ္းရြက္ရသူ

- The disabled and extreme poverty,
- the long-term infirm,
- the foolish who knows not what is good or bad,
- the one who owes others enormously,
- the one who has to serve the king closely, may be considered lifeless thought alive.

ပညာရွိတို႕သေဘာကား -
- က်ေရာက္လတၱံ႕ေသာ ေဘးကို ေတြ႕ျမင္လွ်င္ အေ၀းကပင္ ေရွာင္တတ္၏။
- မ်က္ေမွာက္ဒိဌ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ ေဘးကိုမူကား ေၾကာက္ရြံ႕မရွိ ရဲရင့္စြာရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းတတ္ေပ၏။

The nature of the wise -
- A voids imminent danger when he sees it.
- Courageously unravels the danger befall.

- ေလာက၌ေက်ာက္ထီးသည္ေလး၏
- ထို႕ထက္ ဆရာမိဘတို႕ အဆံုးအမၾသ၀ါဒက ပို၏ေလး၏
- အရာရာတို႕ထက္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားစကားသည္ကား အေလးဆံုး အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။

- Weighty is a stone umbrella.
- Weightier still are the words of elders.
- Weightiest and noblest of them all are the words of Buddha.

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္

No comments:

Post a Comment