" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Wednesday, March 23, 2011

သူ႔မွာတမ္း

သူတို႔အဆုတ္၊ထားခဲ႔ျမွဳတ္သည္႔
ဗံုးငုတ္တိုက္မွား၊ေမာင္ေျပာက္က်ားကို
ရြာသားရြာသူ၊ေမးၾကျမဴသည္
အူအူယမ္းေငြ႔ ထတုန္းတည္း။

အေမာင္ေျပာက္က်ား၊ခ်စ္သူအားကို
ဘာမ်ားမွာခဲ႔လိုသနည္း"..။
"ငယ္ကၾကင္ျမတ္၊မိသက္မွတ္ကို
ခြင္႔လြတ္ခဲ႔ေၾကာင္းေျပာပါေလ"။

"အေမာင္ေျပာက္က်ား၊မိဘအားကို
ဘာမ်ားမွာခဲ႔လိုသနည္း"။
"ေမြးသည္႔မိခင္၊ေမြးဖခင္ကို
ဦးတင္ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာပါေလ"။

"အေမာင္ေျပာက္က်ား၊တိုင္းျပည္အားကို
ဘာမ်ားမွာခဲ႔လိုသနည္း"။
"ခရီးမတ္တတ္၊လမ္းခုလတ္တြင္
ကိုယ္လြတ္ေရွာင္ခြာ၊ခြဲရပါ၍
အားနာခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာပါေလ"။

ယမ္းေငြ႔အူအူ၊တလူလူႏွင္႔
ေမးျမဴၾကတုန္း၊အေနာက္ကုန္းတြင္
ေနလံုးကြယ္ေလျပီတကား..။ ။


မင္းသုဝဏ္


No comments:

Post a Comment