" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Wednesday, March 23, 2011

ပန္းပန္လ်ွက္ပါ

ညိဳျပာျပာ ၊ လတာျပင္ေျခရင္း

လိွဳင္းတက္ရာ ေဗဒါတက္ ၊ လိွဳင္းသက္ရာ ... ဆင္း

ဆင္းရလဲမသက္သာ....

အုန္းလက္ေၾကြ ေရေဗာေလာ ၊ ေမ်ာစုန္လို႔လာ

အဆင္း နဲ႔ အလာ ၊ ေဗဒါမ အေထြး

အုန္းလက္ေၾကြ သူ႔ နံေဘး ၊ ေစာင္႔ခဲ႔ရေသး

ေစာင္႔ရင္လဲ မသက္သာ ၊ ေနာက္တစ္ခ်ီ ဒီတစ္လုံးက

ဖုံးလိုက္ျပန္ရာ ၊ ျမဳပ္ေလေပါ႔ ေပၚမလာ

မေဗဒါအလွ တစ္လံကြာ လိွဳင္းအၾကြ ၊ ေပၚလိုက္ျပန္ရ

ေပၚျပန္လည္း မသက္သာ.......


ေခ်ာင္းအစြယ္ ေျမာင္းငယ္ထဲက ၊ ဘဲထြက္လို႔လာ

ဘဲအုပ္မွာ တစ္ရာ ႏွစ္ရာ ၊ မေဗဒါက တစ္ပင္ထဲ

အယက္အကန္ခံလို႔ ၊ ေဗဒါပ်ံ အံကိုခဲ


ပန္း.........ပန္လ်ွက္ ....ပဲ.... ။ ။ ။

( ဆရာေဇၚဂ်ီ )


No comments:

Post a Comment