" စိတ္ကူးတုိ႔၏ ကြန္႔ျမဴးရာ အႏုပညာတုိ႔ရဲ႕ ေပါင္းစည္းရာ မိမိဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဘေလာ႔ရပ္၀န္းေလးမွ မိတ္ေဆြအား ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္...။

Sunday, March 13, 2011

ေလာကနီတိ 7

ေယာက္မသည္ ဟင္း၏ အရသာကို မသိသကဲ့သို႕ သူမိုက္သည္ ပညာရွိအား အသက္ထက္ဆံုး ဆည္းကပ္ေသာ္လည္း သူေတာ္ေကာင္းတရားကို မသိေခ်။

လွ်ာသည္ ဟင္း၏ အရသာကို သိသကဲ့သို႕ လိမၼာေရးျခားရွိသူသည္ ပညာရွိအား တစ္ခဏမွ် ဆည္းကပ္ရမူ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို လ်င္ျမန္စြာ သိ၏။

Just as the ladle knows not the taste of the curry, the foolish knows not Dhamma, even though close to the wise for life.

Just as the tongue knows the taste of the curry, so also does the clever one know the Dhamma promptly, even by associating shortly with the wise.

လက္နက္မပါဘဲ စစ္ေျမသို႕ မသြားရာ။

က်န္းဂန္ အေထာက္အထား မရွိဘဲ စကားမဆိုရာ။

အေဖာ္မပါဘဲ ခရီးေ၀းမသြားရာ။

Go not to the battle field without arms.

Speak not without references to treatises.

Travel not afar without companion.

အေရးအခြင့္ ေရာက္သည္ႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုရာ၏။

ကိုယ္နွင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ခ်စ္အပ္သူကို ရွာရာ၏။

Speak appropriately when opportune.

Fine one who is suited and should be loved.

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္...

No comments:

Post a Comment